Sheila Sitalsing’s ‘Leugen’ in de Volkskrant

sheila-sitalsing
Sheila Sitalsing (Volkskrant) behoort tot mijn favoriete columnisten. Zij schrijft goed en beschikt over een formidabele kennis van alles en nog wat. Maar gisteren had zij een dipje.

Onder de titel ‘Leugen‘ (vaak worden titels niet door de auteurs maar door redacties verzonnen – de oorspronkelijke titel was waarschijnlijk zoals die op internet staat: ‘Klimaatontkenners zoals Trump zijn niet grappig’) publiceerde zij een column waaruit bleek dat zij haar kennis over ‘klimaat’ vermoedelijk slechts uit de Volkskrant – een fervente apostel van het broeikasevangelie – putte, want het was een aaneenrijging van de bekende misvattingen en clichés.

Allereerst weer die vervelende benaming ‘klimaatontkenners’, die stigmatiserend is vanwege de holocaustconnotatie. Niemand ontkent het klimaat. Niemand ontkent klimaatverandering. Klimaatverandering is de norm. Niemand ontkent zelfs dat er enige opwarming is (geweest). Bijna niemand ontkent dat de mens door de uitstoot van CO2 door het verstoken van fossiele brandstoffen daarop enige invloed heeft gehad. Wat wèl door klimaatsceptici wordt ontkend is dat deze invloed substantieel zou zijn en tot catastrofes zou leiden.

Zij schreef dat op de klimaatconferentie (COP22) die thans in Marrakech wordt gehouden ‘rondzong’ dat Trump zint op manieren om de Amerikaanse handtekening onder het akkoord van Parijs ongedaan te maken. Dat is juist. Men is geschokt!

Zij haalde Reuters aan dat had gerapporteerd dat als een partij onder die afspraken uit zou willen komen, dat zij een procedure van zo’n vier jaar zou dienen te doorlopen. Welnu, dat is waarschijnlijk een misverstand.

De overeenkomst van Parijs is – op aandringen van de Obama-regering – geen verdrag maar een overeenkomst. Obama wilde niet het risico lopen dat de Senaat het zou afkeuren, want de senaat moet zo’n verdrag met twee derde meerderheid goedkeuren en dat zou niet zijn gelukt. Daarom verkoos Obama deze minder bindende vorm. Maar die kan ook gemakkelijker ongedaan worden gemaakt.

Vele klimaatmaatregelen, kunnen vrij snel worden beëindigd. Zij waren gebaseerd op ‘executive orders’ die weer door de nieuwe president kunnen worden ingetrokken. Ook staat het de president vrij om het EPA (‘Environmental Protection Agency’) te kortwieken. Stortingen in het VN-klimaatfonds (100 miljard dollar per jaar, maar tot dusver zijn slechts enkele miljarden overgemaakt) kunnen worden beëindigd. Aangezien het IPCC ondergeschikt is aan het UNFCCC (‘United Nations Framework Convention on Climate Change’), dat een opzeggingstermijn van één jaar kent, kan uittreding relatief spoedig plaatsvinden.

… the Paris agreement is really a subsidiary agreement of another international accord, the 1992 UN Framework Convention on Climate Change. That has been governing all the annual gatherings on climate change since then. Any signatory, such as a Trump-led America, can withdraw from the UNFCC on one year’s notice.

Zie hier.

Volgens Sheila Sitalsing wortelt Trumps afkeer van het Parijs-akkoord in zijn geloof dat het niet waar is dat de mens te veel rotzooi in de atmosfeer slingert, waardoor de aarde opwarmt.

Daar gaan we weer! CO2 is geen ‘rotzooi’ maar een bouwsteen van het leven. Zonder CO2 geen flora, geen fauna en geen mensen!

En warmt de aarde op? Ja, waarschijnlijk een beetje. Maar of dat zo blijft, is onzeker – afkoeling behoort ook tot de mogelijkheden, zoals vele astrofysici beweren. En of dat tot de opwarmingsapocalyps zal leiden is uiterst onwaarschijnlijk!

Sitalsing verwijt Trump niet te luisteren naar de ‘consensus’ onder de wetenschappers. Daarbij blijkt zij de propaganda van de klimaatalarmisten voor zoete koek te slikken. Dat zou een kritisch columniste toch niet behoren te doen. Dat zulks onterecht is, heb ik herhaaldelijk betoogd. Zie onder meer hier en hier.

Daarnaast betekent ‘consensus’ op wetenschappelijk gebied natuurlijk nog niet dat iets waar is. In 1931 verscheen het boek: ‘Hundert Autoren gegen Einstein’. Einstein’s reactie:

 If I were wrong, then one [author] would have been enough!

Maar ja, dat heeft Sheila Sitalsing kennelijk gemist.

Voorts klaagt zij:

Nu behoren wetenschappers tot de deerniswekkende soort die ‘de elite’ wordt genoemd en die zo langzamerhand iedereen bevat die kan lezen en schrijven. Twijfelen aan hun waarnemingen is dan ook hip. Je schijnt dezer dagen met grote eerbied te moeten luisteren naar mensen die net als de president van het machtigste land van de wereld wetenschap ook maar een mening vinden, een geperverteerde mening bovendien, want van diverse universiteiten wordt vermoed dat ze ‘links’ zijn en dat is net zo erg als voor een bank werken. Want als je ze tegenspreekt, gaan ze op Geert Wilders stemmen. Ook deze krant heeft daarom [?] weleens baarlijke nonsens [!?] van klimaatontkenners [daar istie weer!] op de opniepagina’s afgedrukt, zodat het niet lijkt alsof we niet weten wat er onder de gewone mensen speelt, waarop de chef van de wetenschapsredactie huilend een rechtzetartikel ging tikken en de Ombudsvrouw een bemiddelend stukje publiceerde. ‘Alle meningen zijn welkom mits de feitelijke argumentatie klopt.’

Tja, de lezing van de geschiedenis is in handen van de machthebbers. In dit geval degenen die beslissen over de inhoud van de krant. Sitalsing doet dat op uiterst denigrerende wijze ten opzichte van serieuze wetenschappers die andere opvattingen hebben. De toon is teleurstellend. Dat ben ik van haar niet gewend.

Los daarvan is het Sheila Sitalsing kennelijk ontgaan dat legitieme verschillen van opvatting veel voorkomen in de wetenschap en dat het in dit geval niet gaat om opvattingen van ‘gewone mensen’ maar van gerenommeerde wetenschappers, die de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) verwerpen. In het verleden hebben we een soortgelijk akkefietje gehad, waarbij de Volkskrant de opvattingen van serieuze wetenschappers, die tegenstander waren van de menselijke broeikashypothese, heeft gecensureerd. De betrokken chef van de wetenschapsredactie (de vorige – niet de huidige) was toch aanmerkelijk minder gekwalificeerd op klimaatgebied dan de opstellers van de ‘baarlijke nonsens’. En de betrokken ombudsvrouw (die toen nog een man was: Thom Meens) wist natuurlijk helemaal niet van de hoed en de rand.

Hoe dat is gegaan, is hier te lezen.

Kortom, Sheila Sitalsing heeft zich door de klimaatpropaganda laten inpakken. Maar ik denk dat ze na een wat bredere oriëntering slim genoeg is om daar doorheen te prikken en een wat onafhankelijker geluid te laten laten horen. Alhoewel … daarmee zou ze haar broodwinning bij de Volkskrant in gevaar kunnen brengen. Zij zou niet de eerste zijn die dat is overkomen.

We wachten af en blijven haar schrijfsels met belangstelling volgen. Want ondanks dit dipje blijft ze natuurlijk een columniste van hoog niveau.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

 

Door | 2016-11-15T15:38:47+00:00 15 november 2016|20 Reacties

20 Reacties

 1. Bert Pijnse van der Aa 15 november 2016 om 09:09- Antwoorden

  Naar aanleiding van het artikeltje schreef ik iemand : ‘ dat ze bij CG voortdurend uitleggen hoe het zit” , maar dat ze, naar aanleiding van dit artikeltje weer van voren af aan konden beginnen. ‘ .
  In een interview onlangs met Frank Kalshoven, u weet wel; de economie redacteur van de VK die rationele afwegingen maakte, zei ze : ja maar Frank ” je weet toch wel dat mensen zich in een sociale omgeving scharen rond en thema “. Frank zuchtte .

  • Bleeker 16 november 2016 om 13:37- Antwoorden

   Mevrouw Sitalsing erkent dat ze doet aan groupthink. Dat zou een columniste niet moeten doen.

 2. David 15 november 2016 om 10:13- Antwoorden

  Greenpeace, Urgenda… zij zijn thans de spreekbuis van God. Aan hun woorden kleeft geen twijfel. Iedereen galmt het na. Wij zijn een theocratie geworden. Zet ‘m op Trump.

 3. maup 15 november 2016 om 11:52- Antwoorden

  Paniek in de tent!!!
  Want ze weten donders goed dat de spil ( agenda 21)
  onderuit gehaald gaat worden.

  Dat betekend :
  geen expres veroorzaakt energie te kort,
  geen windmolens, 50 miljard aan betere doelen besteden (thorium ?),

  geen persoonlijk !! CO2 quota, http://www.creatiefdenken.com/pdf/megabrainstorm_lokaal_klimaatbeleid.pdf

  geen verplichte slimme meter,
  geen verplichte black box in je auto,
  geen of terugdraaien van commen core scholing,
  https://www.amazon.com/dp/193417064X/ref=rdr_ext_tmb

  geen Chinees model internet.

  Dat het hele Soros en gelijke Ngo’s netwerk belicht word en
  hopelijk alle financiering geblokkeerd gaat worden (zie Rusland)

  We gaan kijken in welke bochten ze zich gaan draaien.

 4. EM 15 november 2016 om 12:07- Antwoorden

  Grappig, eerst was het ontkenning dat het klimaat opwarmt. Daarna wel opwarming maar de ontkenning dat de mens daaraan bijdraagt. En nu dat het klimaat opwarmt en maar dat de mens daar niet significant aan bijdraagt. CO2 de bouwstenen van ons leven? Dat is water ook, maar onder water kun je niet leven. Overal waar ‘te’ voor staat is niet goed. Wel eens serieus gekeken waar de frustratie vandaan komt? Schrijf daar eens een blog over, want er lijken verdacht veel zeer gefrustreerde mensen op deze site te komen waarvoor die vooral angstig zijn voor een ontwikkeling die hen belemmert in hun ‘vrijheid’ . Geloof mij, jullie worden al genaaid. En niet door de overheid, maar door het bedrijfleven. Keihard.
  Het lijkt wel religie… Neem van mij aan:de boel het warmt op en het geeft een klere zooitje. Ik spreek maandelijks met kleine boeren in ontwikkelingslanden (ja, die 50% van jullie vreten produceren). Die hebben geen internet (of wat voor media dan ook) en begrijpen niets van de discussie rond klimaatverandering. Maar een ding doen ze wel: dagelijks naar het weer kijken en ervaren hoe dat hun oogst beinvloed (Dat doen deze mensen hier op dit forum denk ik niet). En al deze boeren melden dat het klimaat aan het veranderen is. Hun ogsten gaan naar de knoppen. Ga aan hen maar eens uileggen dat dit niet erg is. Stelletje No-know’s achter beeldschermpjes. Geef eerst eens aan wat jullie mensbeeld is en hoe de ideale samenleving er in de toekomst uit moet komen te zien. Dan begrijp ik jullie vreemde, in mijn ogen idiote, standpunten misschien wat beter over het waarom we niets hoeven te doen aan klimaatverandering en overconsumptie en overexploitatie van onze natuurlijke omgeving. Ik hoor het graag. Tot dan neem ik jullie niet serieus, hoewel ik open blijf staan voor serieuze standpunten en uitleg. Dit is gewoon een goedkoop schreeuwsiteje met riooljournalistiek.

  • David 15 november 2016 om 15:39- Antwoorden

   Ah, Gij zijt hier de bange gelovige.
   Lees eens hier: http://www.davdata.nl/knollenland.html

  • jan berends11 15 november 2016 om 16:44- Antwoorden

   Leuke reactie EM. Alleen is het zinloos omdat de meesten hier niet open staan voor een andere dan hun eigen mening. Een enkeling nagelaten

  • Bleeker 16 november 2016 om 13:45- Antwoorden

   Je bent vergeten te vermelden dat de oorlog in Syrie door het klimaat komt en dat overal eilanden in de golven zijn verdwenen. Hoe zit het met de ijsberen? \sarc
   Er is geen bewijs dat wat je noemt door CAGW komt. Al de problemen die je noemt kunnen beter direct worden aangepakt ipv met het plaatsen van windmolens (lees Bjorn Lomborg eerst maar eens).

 5. werff 15 november 2016 om 13:39- Antwoorden

  @EM. Die kleine boertjes waar jij het over hebt die zouden 50% van ons vreten produceren? Moeten we jou nu werkelijk serieus nemen? Vraag jezelf eens af hoe het komt dat deze boertjes nog in deze deplorabele situatie verkeren. Met klimaatverandering of opwarming heeft het in elk geval nul komma nul te maken. Armoede, onderontwikkeling, slechte infrastructuur, gebrek aan betaalbare betrouwbare energie , kennisgebrek etc. etc. Als je weer eens een reisje in naar deze boertjes maakt moet je de focus maar eens op dit soort zaken richten.

 6. Michiel de Pooter 15 november 2016 om 13:43- Antwoorden

  Sitalsing is naief en heeft een slecht geheugen. Zeker als je het “zwarte zwanen” concept deconstrueert, vraag je je af of deze mevrouw wel wereldwijs is. Alhoewel, ze leest toch voor uit de Herald Tribune en The Wall Street Journal, in het elite- en agw proof programma Buitenhof ?

  Over die zwarte zwanen zei Tony Blair al in 2005 het volgende:

  “De ongemakkelijke waarheid achter klimaatpolitiek is, dat geen een land zijn eigen economie wil opofferen om de uitdaging aan te gaan”.
  Hij bedoelde eigenlijk; Landen kunnen alleen economisch overleven in een globaliserende wereld, door middel van overvloedige en goedkope fossiele energie.

  Het is nu 2016 en er is eigenlijk nog niets veranderd. Obama had dat bijvoorbeeld kunnen weten. Toch is hij de uitdaging aangegaan (lekker veilig, op het eind van zijn tweede termijn) met zijn Clean Power Plan. Dat plan ligt twee jaar na zijn geboorte al bij het Supreme Court. De winkel van Obama wordt nu overgenomen door een zwarte zwaan. Daar had mevrouw Sitalsing rekening mee kunnen houden.

 7. maup 15 november 2016 om 14:01- Antwoorden

  Ze zij in paniek !!!!!!

  de hele globalist agenda word onderuit getrokken, hun utopische natte droom,
  ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in het klimaat.
  lees dit maar eens :http://www.creatiefdenken.com/pdf/megabrainstorm_lokaal_klimaatbeleid.pdf

  en deze waar de kinderen al onder lijden
  https://www.amazon.com/dp/193417064X/ref=rdr_ext_tmb

 8. Turris 15 november 2016 om 16:36- Antwoorden

  EM is een apostel van het kwaad, dat jarenlang rot heeft veroorzaakt in onze economische kracht en daarbij de kracht van eigen onze democratie heeft uitgehold. Op klimaat en energie gebied hebben we daardoor een jarenlang volstrekt incompetente valselijk “duurzaam” voorgelogen volksvertegenwoordiging gekregen, m.u.v. enkele goed kritisch-geïnformeerde PVV-kamerleden. Sheila Sitalsing is een brood-journalist, die het “rechtse” Elsevier verruilde voor de Volkskrant als broodheer. Dan moet Sitalsing ook schrijven wat de Volkskrant ideologisch dogmatisch al jaren dicteert en uitvent. Niet verbazend dus!

  • Andre Bijkerk 15 november 2016 om 17:18- Antwoorden

   nee, nee, zowel EM als SS zijn gewoon slachtoffers van groupthink, wier wens om een goed mens te zijn, verongelukt in de retoriek van de ‘moral enterpreneurs’.

   Ik weet dat ik deze begrip groupthink en moral panic tot vervelens toe herhaal voor de autochtonen hier. Maar je weet nooit hoe een toevallige voorbijganger hierdoor ineens begrijpt hoe de vork werkelijk in de steel zit. Elke inkeer is er één.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink
   https://en.wikipedia.org/wiki/Moral_panic

   • David 15 november 2016 om 18:04- Antwoorden

    “moral panic” noem ik “existentiële angst”. Die komt voort uit ons bewustzijn (honden en katten hebben er geen last van) Het is het besef van sterfelijkheid en onbekendheid met de toekomst. De rol van godsdienst is het dempen van deze angsten, het optrekken van een firewall. Met de secularisatie is ook de firewall gesneuveld zodat opportunisten kans zien deze angsten voor eigen voordeel uit te buiten. Het klimaat alarmisme is een puur religieuze beweging.

   • Andre Bijkerk 15 november 2016 om 20:11- Antwoorden

    Je kunt hier heel veel over verder filosoferen. Natuurlijk David, ‘goede mensen’ -als in met gezonde instincten uitgerust- worstelen met existentialistische problemen. Het vage onderbewuste zegt ze om ervoor te zorgen dat hun leven zin heeft gehad en dat ze eraan mee hebben gewerkt om de wereld beter achter te laten, dan zoals ze haar hebben aangetroffen. Ook dromen ze ervan om daarvoor erkend te worden en zo voort te leven in de gedachten van hun erven.

    Natuurlijk Turris, Follow the money, Slechte mensen, je weet wel die van de donkere triade ( https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_triad ) hebben totaal geen boodschap aan good stewardship en aan hun medemensen, wel aan macht en rijkdom. En het is verduveld knap hoe zij kans zien om de ‘goede mensen’ in te pakken met de moral panic en bovendien kans zien om zij, die daar niet in trappen -sceptici- af te schilderen als volksduivels.

    Ik denk dat dit zo”n beetje het enige positief feedback mechanisme is in de natuur.

    • David 15 november 2016 om 22:49- Antwoorden

     Zelfs “goed en kwaad” is niet zo duidelijk. Ik denk dat vele groene gelovigen bijvoorbeeld uit goede bedoelingen handelen. Evenals dat er alternatieve genezers zijn die in hun bovennatuurlijke gaven geloven.

  • Turris 15 november 2016 om 17:29- Antwoorden

   Ik stel dat “Follow the money” naast jouw groupthink en moral panic en nog bij meer (gesubsidieerd) moral “entrepeneurship” (NGO’s) de belangrijkste drijfveer is. Verfoeid voorbeeld : Jean Paul van Soest.

 9. Wiersma 16 november 2016 om 04:25- Antwoorden

  Komt ie nog maar weer eens: The story of your enslavement.

  Een van de grote angsten van de mens is het verlies van baantje.
  En mensen kunnen itt dieren ver inde toekomst kijken.
  Je kunt een boom of koe niet afpersen om meer fruit of melk te gaan produceren, maar je kunt wel een boer ‘afpersen’ om harder te werken/zijn produktie te verhogen.

  https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A

  En aan die schrijfmevrouw zou ik nog willen zeggen: ALS CO2 de aarde opwarmt door warmte vast te houden is dat vergelijkbaar als dat de zon langer zou schijnen toch?

  De hoeveelheid toegenomen man-made CO22 sinds 100 jaar gelden is ca 100ppm. Dat is 0,01% . Dat is één extra molekuul CO2 op 10.000 moleculen lucht in 100 jaar.

  Als de zon het equivalent van CO2 langer zou schijnen is dat 86400 seconden per dag * 0,01% = 8,6 seconden per dag.

  Of als CO2 qua verhouding de aarde warmer zou maken dan is dat ca 33 graden (gemiddelde opwarming aarde door de hele atmosfeer) * 0,0001 = 0,0033 graden Celsius. Oh, en had ik al verteld dat NO2 een 310 keer ‘sterker broeikasgas’ is?

  En kan kunt u mijn berekeningen nog eens door 310 delen.
  Dus: door man made CO2 schijnt de zon dan 0,0277 seconden langer of wordt de aarde 0,0000106 graden C warmer.

  U kunt het ook zo wat zien: als er een auto was die op NO2 zou kunnen rijden dan zou die 310 km/uur kunnen rijden. Die op CO2 310 keer langzamer , dus een ‘top’ van 1 km/uur. Beste schrijfmevrouw: u pakt de verkeerde ‘snelheidsduivels’ aan.

  Oh en qua massa is het al helemaal een giller.
  CO2 in een kuub lucht (1300 gram) weegt ca 0,13 gram.
  ‘Aarde’ weegt ongeveer 2 TON.
  En u beweert dat 0,13 gram extra CO2 aarde van 2 TON op te kunnen warmen met 2 graden Celsius? En dat gemiddeld in een halve dag?

  En dan nog eens wat. Aardolie, steenkool en gas: waren dat niet gesmolten bomen, planten en dooie Dino’s uit een ver verleden die ooit OP aarde leefden?
  Wat voor ‘ramp’ kan er dan gebeuren als we die weer OP aarde terugbrengen?
  Oh ja, ik was erbij vergeten te vertellen dat planten van GAS (CO2) groeien en NIET van ‘grond’. Anders zou elke boom tzt wel in een gat staan omdat ie de grond rondom heeft opgegeten.

  De Moeder Mavo eens afmaken: dat zouden meer mensen moeten doen! Grrrrrr…

  Nog wat vergelijkingen.
  Hoeveel asielzoekers zouden er in NL zijn op basis equivalent man-made CO2 per 100 jaar? 17 miljoen * 0,0001 = 1700. In honderd jaar…..
  Per jaar dus 17 extra. (en ook die getallen moet je nog weer door 310 delen…)
  Iets om je druk over te maken?
  100 miljard in te investeren?

  Hoe veel langer zou een mens leven als ie nu 85 wordt?
  85 * 0,0001 *365 = 3,1 , dus 3,1 dag langer.
  Nou ja, en en en en en.

  Het enige wat warmte kan vasthouden is massa. Zoals huizen, flats, fabrieken, stalen schepen, treinen, auto’s, asfaltwegen enzovoorts. Sinds 1860 zijn er triljarden en triljarden tonnen aan ‘warmte vinnen’ bijgebouwd. DIE houden wél warmte vast. Is domweg voelbaar. Urban heat. Invloed van CO2 valt hierbij volkomen in het niet.

  Plus er zijn sindsdien 6 miljard wandelende warmte vinnen bijgekomen in de vorm van de mens. Die gemiddeld ~25 graden warmer zijn dan de gemiddelde temp op aarde.

  Voor de gein:
  (wereldbevolking * ~gem lichaamsgewicht / tonnage)
  7000000000 * 50 / 1000 = 350.000.000 TON aan MASSA die gemiddeld 25 graden warmer is dan de omgeving.

  Dus. Warmt de mens de aarde op? Ja hoor, vast wel een beetje. Net als olifanten, koeien en zielige ijsbeertjes. Misschien smelten de polen wel vanwege al die #^%$% zielige kut-ijsberen!

 10. Wiersma 16 november 2016 om 04:47- Antwoorden

  Oeiiiii…, de oplettende lezer zal ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat ik een joekel van een fout heb gemaakt!
  Ik heb het over een schrijfmevrouw, maar dat moet natuurlijk OPschrijfmevrouw zijn!

  Ze schrijft niet alleen, neen, ze schrijft het ook nog eens een keer OP!

  Tenzij ze niet schrijft maar typt, dan is het natuurlijk een INtypemevrouw!

  Je schrijft op, maar je typt in. Nou ja, wel weer OP een typemachine of een computer, dat dan weer wel.
  Dus dan is het misschien toch wel een intypeopmevrouw.

  Misschien dat er een neerlandicus in de zaal aanwezig is die het goede antwoord even kan op-sturen, of in-zenden, of mee-delen? Bijvoorbaat hartelijk dank!

Geef een reactie