Steeds meer miljardenschade door overschot zinloos asfalt

In de file bij Utrecht. Ik offer graag een paar minuten geduld voor een groener landschap

In de file bij Utrecht. Ik offer graag een paar minuten geduld voor een groener landschap

Door het ontbreken van economische rendementsberekeningen bij de aanleg van meer miljarden euro’s kostend asfalt, is onduidelijk wat de economische opbrengst daarvan is per Nederlandse ingezetene. Vandaag weer een lobbybericht van de EVO die iets roept over ‘economische schade neemt toe’ door meer files. Er is een ‘Nieuw Onderzoek’ van een ‘Gerenommeerd Instituut’ dat dit zegt: 1,1 miljard euro schade. Is dat dan schade door filevertraging of door slordig denken?

Als een fileloos Nederland je referentie-situatie is, zeg maar Utopia, dan kun je altijd wel astronomische schadeposten bij elkaar verzinnen. Je kunt dan ook zeggen: 1,1 miljard euro schade doordat forenzen 2 minuten te laat opstaan. Als de economie aantrekt gaan meer mensen rijden, dus krijg je ook weer meer file. Dus de kop kan ook zijn ‘meer schade door economisch herstel’.

Via marketing die inspeelt op urbane kosmopolieten krijgt de bouwlobby dit er door geramd

Via marketing die inspeelt op urbane kosmopolieten krijgt de bouwlobby dit er door geramd, het 21ste eeuwse Stonehenge

Brainwash groter probleem
Ik gebruik dit asfalt-voorbeeld, omdat het bij milieu exact gelijk werkt, maar dan om partizanen-gedrag te doorbreken. Dat hangt me op dit blog danig de keel uit. Er is altijd een special interest groep met ‘nieuw onderzoek’ van een ‘Gerennomeerd Instituut’ die iets propageert via Wetenschap op Bestelling BV. Prik daar doorheen, en ga vragen stellen.

Je dient daar net zo kritisch op te zijn als bij de propaganda van de Milieubeweging, die volgens het zelfde mechanisme een privaat belang opdringt als maatschappelijk belang: lees, een special interest dat publiek gefinancierd moet. Die honingpot van gratis geld opgebracht door anderen.

Zicht op Urk VOOR aanslag door de bouwlobby en subsidiemiljonairs

Zicht op Urk VOOR aanslag door de bouwlobby en subsidiemiljonairs

Denk zelf na
Of je  ‘Vooooooor’ of Teugeh iets bent dat een ding is – een asfaltweg, een windmolen- is vaak meer tribalisme. Spullen en dingen kun je niet tegen zijn, de context bepaalt het nut. Iedereen is ook voor wereldvrede, en de hemel op aarde. Het innemen van een standpunt kost geen inspanning.

Even onzinnig als de stropop ‘Links’ of ‘Rechts’, een goedkope manier om mensen tegen elkaar uit te spelen. Terwijl de derde hond met het been er vandoor gaat. Standpunten over maatschappelijke kwesties stel je bij, als bewijs een andere kant op wijst. Omdat de werkelijkheid continue verandert is vasthouden aan oude standpunten zelfs stupide.

Veel belangrijker dan ‘de juiste mening’, een standpunt dat geen inspanning kost, is het ontwikkelen van een intellectuele en kritische houding in algemene zin. Dan- bij doorprikken van de hersenspoeling via NOS Journaal en andere media van journozombies zonder technische achtergrond- zou het windturbine-subsidiebeleid ook direct op de helling gaan.

Slechts door hersenspoeling van special interest lobby kwam het Energieakkoord tot stand: 100 miljard euro subsidies voor de bouwsector en constructiefirma’s, de conferentietijgers en subsidieparasieten, die in economisch labiele tijden voor bloedzuiger spelen.

Niets is wat het lijkt, althans in de mediawerkelijkheid waar hersenspoeling en propaganda ons wereldbeeld dicteren. Klimaat en Milieu zijn ‘links’ wanneer je een Telegraaf-zombie bent. Maar het zijn typische rechtse hobbies van de Nijpelitaanse Maffia (VVD). Want ze komen tot stand als nationaal beleid door lobby van de bouw- en infrasector: die hopen op publiek geld binnen te lopen door hun private belang als ‘Maatschappelijke Noodzaak’ te pluggen.

Niet 'het milieuuu' of 'links' of 'rechts' of 'zwarte piet' is belangrijk maar het vermogen tot kritische reflectie

Niet ‘het milieuuu’ of ‘links’ of ‘rechts’ of ‘zwarte piet’- de hersenspoeling via TV is belangrijk maar het vermogen tot kritische reflectie. Dat is omgekeerd evenredig met de mate waarin mensen mainstream-media volgen

Met zo’n Grote Noodzaak valt het onder de permanente Crisis en Herstelwet. En daarmee kun je die lastige boze lokale burger-slachtoffers van asfalt en windmolens platslaan zonder dat zij juridisch verweer hebben. De belastingbetaler is met die wet gebombardeerd tot permanente Hulp in Nood van de bouwsector, en de grootste vijand van de natuur- de overheid- kan lastige natuurregels die de groene ruimte sparen negeren.

Momenteel mag ook de installatiesector met gemeenschapsgeld aan de slag, om de woning van huiseigenaren te ‘verduurzamen’. Velen zullen dat zien als belasting-restitutie voor belachelijk hoge woon- en leeflasten in NL.

In mijn 40 jarige leven stond hier nog nooit 1 file: wat kost dit project? Volgens mij wel een miljard euro

In mijn 40 jarige leven stond hier nog nooit 1 file: wat kost dit project? Volgens mij wel een miljard euro

Miljarden subsidies naar zinloos asfalt
Met ons Ministerie van Asfalt en Windmolens, zonder dat er enige fatsoenlijke kosten- en batenanalyse is gemaakt. Zo ook bij de almaar oprukkende plaag genaamd ‘meer asfalt’ in een reeds overvol land.

 • In Friesland wordt nu de N31 verdubbeld bij Harlingen. Een tweebaanswegje waar in mijn gehele leven dat ik er langsreed nooit 1 file stond. Kosten moeten wel een miljard euro subsidie bedragen, want er wordt een tunnel gemaakt onder een kanaal door en er komt een nieuwe spoorbrug bij voor een niet-renderend boemellijntje. Geen maatschappelijke rendementsberekening, bouwsector blij.
 • De Centrale As kost ook wel een half miljard euro subsidie, dwars door Nationaal Landschap. Geen maatschappelijke rendementsberekening en dikke kans dat deze weg zich lokaal nooit terugverdient, terwijl publieke voorzieningen ondertussen geofferd worden. De bouwsector is er wel blij mee.
 • De Haak om Leeuwarden kostte ook iets van 800 miljoen euro subsidie. Probeer nu via dat asfaltdoolhof nog maar eens in Leeuwarden te komen. Bijna niemand die daar trek in heeft, maar toch. De bouwsector is er wel blij mee.

rz14-friesland-verandert

Braindrain groter probleem
Friese bestuurders zijn net zo gehersenspoeld als in de rest van NL maar dan dommer door decennia braindrain. Zij associeren asfalt automatisch met de foar-oit-gong. Terwijl je misschien economisch beter bereikbaar wordt met een wat opener mentaliteit, betere communicatieve eigenschappen, beter accentloos Nederlands enz.

Vooruitgang en groei gaat via meer wegen dan enkel de wegen van asfalt, zo is mijn punt.

Nu vernielen ze steeds 1 van de zaken waarop Friesland vooruit liep: open groene ruimte. Vanuit die zelfde dommigheid palaveren ze nu wat mee over Skjinne Eenuussieee, waar alle Nuongeld nu aan wordt rondgestrooid. Met kritisch denkvermogen zou dat niet gebeuren. Maar het plebs zit hier even vast aan de desinformatie van massamedia en baseert daar haar wereldbeeld en keuzes op. Vervolgens hebben ze dan ook een meuning die je moe respecteruh. 

Kunstwerkjes, de Nederlandse wegen. Als automobilist ben ik er WEL blij mee. Ik zeg ook niet dat ik TEUGE ben

Kunstwerkjes, de Nederlandse wegen. Als automobilist ben ik er WEL blij mee. Ik zeg ook niet dat ik altijd TEUGE ben

Vakwerk van Rijkswaterstaat
Nu verenigt iedere Nederlandse ingezetene meerdere personen met meerdere belangen. Als automobilist klap ik in mijn handen, nu je als een warm mes door zachte boter rijdt via de vernieuwde A1 bij Muiden naar Amsterdam. Zelfs om half 10 ’s ochtends kom ik gewoon op bestemming in A’dam Noord en zelfs in de spits gistermiddag om een uur of 1730 slechts enkele minuten vertraging.

Ons Rijkswaterstaat weet wel hoe ze wegen moet maken, de beste ter wereld. Applaus! Daar wil je wel die 4×130 euro wegenbelasting per jaar voor betalen. Het mooiste kunstwerkje is wel de overkapping van de A4 bij Zoeterwoude: Hulde. Plots vervalt hier een asfalt-barriere tussen Leiden en het dorp Zoeterwoude, het voortrazende verkeer is weg en je verbetert tegelijk de leefomgeving.

Maar daarmee vervalt de hoofdvraag nog niet: in wat voor land willen wij leven? Hoeveel mensen profiteren nu economisch van dit beleid? Wil ik een paar minuten vertraging betalen in ruil voor een groener land? Wat voor extra voordelen brengt zo’n weg? Waarom is ons openbaar vervoer, de NS zo astronomisch duur?

Het leuke aan Nederland is dat je door een traditie van ruimtelijke ordening en planning nog enige groene ademgaten had. Zodat ik onderstaande Out of Africa foto kon maken in 1 van ’s werelds dichtst bevolkte landen. Dankzij de VVD, de Nijpelitaanse maffia en de gecorporatiseerde NGO-industrie van pseudo-milieuclubs is dat straks ook verpest. rz13hogeveluwe17

Met intellectuele luiheid als de norm ligt de weg open richting een totalitaire staat. De rijkste lobby krijgt het dan voor het zeggen, waarbij ze staatsmacht misbruiken om zichzelf te verrijken en anderen de wet voor te schrijven. Bij de visserij zien we dat al live gebeuren.

Door | 2016-11-24T10:50:01+00:00 24 november 2016|8 Reacties

8 Reacties

 1. Turris 24 november 2016 om 11:53- Antwoorden

  Viaduct bij Harlingen(= volstrekt overbodig?!) kost in ieder geval minder dan de eerdere megalomane ideeën-plannen voor een mono-rail-verbinding met de randstad, een geheel nieuw HSL-track of uitbreiding van “luchthaven” Leeuwarden. Ik roem Friesland zeker om zijn groene weiden, eindeloze vergezichten, stiltegebieden en zijn roomboter. Dat we in heel NL mega belasting-/subsidiegelden verknoeien aan provinciale speeltjes/cadeautjes en hun “duurzame” fata-morgana’s is duidelijk. T.a.v. Zoeteewoude HSL viaduct (Groene Hart van de Randstad): De “HSL” Schiphol-Rotterdam en dat viaduct + verdiepte ligging had nooit gebouwd hoeven worden. Voor de aanleg van dat tracé stond al vast dat de tijdwinst t.o.v. oude spoor via DenHaag-Delft slecht 45 seconden zou bedragen.

 2. Rypke 24 november 2016 om 14:56- Antwoorden

  @Turris, je mantra’s zijn ter redactie bekend, en je bent onze gekoesterde huis-reageerder: desondanks, ga nu op bovenstaande eens in met nieuwe links, info en feiten die de lezer en mij verrijken

  Een heel verschil met milieuclubs is dat de EVO alvast keurig haar best doet een vraag te beantwoorden, zie hier het antwoord dat ik kreeg:

  Geachte heer Zeilmaker, beste Rypke,

  Graag licht ik de TNO-berekeningen uit de Economische Wegwijzer nader toe:

  In 2015 bedroeg het totale reistijdverlies volgens de “Publieksrapportage
  Rijkswegennet, jaaroverzicht 2015” (Rijkswaterstaat, 28 januari 2016) 55,6 miljoen
  voertuigverliesuren. Daarmee is het totale reistijdverlies in 2015 met 22,3%
  gestegen ten opzichte van 2014. Wanneer het totale reistijdverlies wordt
  vermenigvuldigd met het gemiddelde percentage vrachtverkeer (14%) en een
  value-of-time van 46,28 euro per uur per vervoerseenheid, dan leidt dit tot een
  schatting van de kosten van de reistijdverliezen voor het vrachtverkeer van 360
  miljoen euro in 2015. Dit is de optelsom van de economische schade over alle bere-
  kende wegvakken.

  Naar analogie van de berekeningen van het KiM van reistijdverliezen in 2009 volgen
  wij al jaren de volgende methodiek voor de Economische Wegwijzer:

  Naast de reistijdverliezen wordt onderscheid gemaakt naar
  bijbehorende uitwijkkosten (als gevolg van het uitstellen van vertrek of het rijden
  van alternatieve routes), de kosten vanwege de onbetrouwbaarheid van de reistijd
  met bijbehorende uitwijkkosten, extra brandstofkosten en indirecte kosten. De
  uitwijkkosten zijn bijna gelijk aan de kosten vanwege reistijdverlies. De opslag
  voor onbetrouwbaarheid ligt op 38% van de kosten van de ‘wachttijd’ in de file. Tot
  slot is een inschatting gemaakt van de indirecte kosten (zijnde gemiddeld 0 tot
  30% van de totale directe kosten). Ook is gekeken naar de extra brandstofkosten.
  Deze extra kosten zijn zeer beperkt ten opzichte van de andere kosten. Dit leidt tot
  de volgende kostentabel:

  image004.png

  Indien u nadere toelichting op prijs stelt, kunt u mij bereiken op onderstaande telefoonnummers.

  Met vriendelijke groet,
  Anne Griffioen
  Beleidsadviseur Wegvervoer & Bereikbaarheid
  EVO
  +31 (0)79 3467 250
  +31 (0) 6 5537 6820

 3. Turris 24 november 2016 om 15:44- Antwoorden

  7 km snelweg kostte in 2007 geschat 700 miljoen €. 1 km dus 100 miljoen €, deze calculatie gold voor de aanleg van het stuk 4 baans (met tunnels en verdieping) A4 Delft-Schiedam. EVO rekent in bovenstaand voorbeeld alleen het (fictieve economische) verlies, dergelijk verlies wordt door alle transporteurs doorgerekend naar opdrachtgevers / klanten en uiteindelijk consument, jaarlijks worden nieuwe vervoerscontracten onderhandeld. De transportsector is een margebedrijf met dunnen marges, het is een vechtsector met overvloedige concurrentie. De EVO helpt hiermee de NL transportsector hun tarieven onderhandelen en calculeren. Er is bijna geen verlies lijdende transporteur in NL, ze rijden door heel Europa, daar zijn files en wegen soms nog erger. Aardig wat transport-ondernemeingen hebben dependances in Polen en rijden met Poolse chauffeurs en met poolse (veel lagere) salarissen. http://forum.fok.nl/topic/1037272?token=e1b7513fb292f7e13c4253bf4c23a1c9&allowcookies=ACCEPTEER+ALLE+COOKIES

 4. Turris 24 november 2016 om 15:49- Antwoorden

  De duurzame analyse / vergelijking is een moeilijke: Minder asfalt is niet automatisch meer natuur / beter milieu / beter klimaat.

 5. Gerard d'Olivat 24 november 2016 om 20:41- Antwoorden

  @Rypke aan gezien je lange reacties niet op prijs lijkt te stellen even een vraagje. Je bent bang om terug te vallen in de middeleeuwen met al die windmolentjes.
  Dat is nou precies het argument van de asfaltbouwers….economische groei moet!!! en nu weer via de asfaltmaffia. Waarom ben je tegen dat groei adagium van de asfaltmaffia, wil je soms dat we weer via karrensporen met ossen naar ons werk gezeuld worden

  • http://www./ 9 februari 2017 om 01:33- Antwoorden

   Review by bumble bee for Rating: The pillow pet arrived sooner than expected. My son loved it – he’s been asking for one since Christmas. One of the antanea balls feel off within the first night of cuddling. Otherwise, its in pretty good shape and durable. They’re just glued on, not sewn.

 6. Leo Bokkum 25 november 2016 om 02:56- Antwoorden

  Citaat Rypke: “desondanks, ga nu op bovenstaande eens in met nieuwe links, info en feiten die de lezer en mij verrijken”…

  Hah, alsof dat hier wordt gewaardeerd. Gewoon wat voorbeelden:

  Ik herinner me nog de schalie-propaganda van Niek Rodenburg waar ik met overtuigende links en argumentatie tegen ageerde. Kon men niet erg waarderen. Daarmee werd ik zelfs de eerste reageerder die men hier openlijk censureerde. Niet op de inhoud, want daar was geen speld tussen te krijgen en werd dus niet op gereageerd, maar op de “toon”.
  Klinkt je bekend in de oren toch?
  Rodenburg heeft zich een baan in de groene rekenkamer verworven. Dezelfde schaliebullshit die ik toen gedeeltelijk heb ontkracht staat daar nog steeds ongewijzigd te lezen. Maakt het allemaal zo lekker geloofwaardig…

  Herinner je nog dat stemadvies ten gunste van Rene Leeghte waartegen ik waarschuwde? Dit commentaar werd ook niet bepaald met open armen ontvangen. En toen ik binnen twee weken na de verkiezingen helaas gelijk kreeg bleef het dodelijk stil. Want een stomme fout toegeven is blijkbaar nog erger dan een windmolen in je achtertuin.

  Of vrij recent: Je eigen stemadvies voor de SGP.
  Met een minuutje zoeken & een paar minuten schrijven haalde ik je complete advies onderuit. Was je daar blij mee? Niet echt, want verder dan een slap ” dat zal wel door christenjongeren komen” kwam je niet Rypke. Terwijl je gewoon dat onzinstuk zou moeten verwijderen omdat niet iedereen de commentaren leest en dus ook niet te weten komt dat het een volkomen verkeerd advies is.

  Sceptisch naar beide kanten kijken? Doe ik al zo lang als ik kan denken. Helaas kan Climategate inclusief jijzelf daar niet mee omgaan. Van lezers krijg je als sceptische scepticus ontelbare duimpjes naar beneden omdat je niet met hun stroom meezwemt. En van de auteur komt vaak geen fatsoenlijke reactie. Laat staan dat men rectificeert.

  Hier sceptisch op auteurs reageren? Het is zo verschrikkelijk trekken aan een dood paard dat alleen laaghangend fruit nog leuk is om te doen. Voor de rest kun je beter je schouders ophalen en je tijd nuttig besteden.

  Mvg, Leo.

 7. Wiersma 25 november 2016 om 03:46- Antwoorden

  Zomaar eens een idee.

  Wat als je openbaar vervoer gratis zou maken, of bijna gratis.
  Dus trein bus en zo. Een algemene nutsvoorziening van maakt.

  Is dit al eens doorberekend? Een ‘computer model’ van gemaakt?

  En zo niet, waarom niet?
  Hoeveel mensen zouden dan niet kiezen om dan toch maar met de trein te gaan?
  En in hoeverre zou dit immense hoeveelheden CO2 uitstoot kunnen besparen?

  En waarom zijn hier geen testgebieden in? Weet ik het: Almere – Amsterdam of zo.

  En wat zou gratis openbaar vervoer doen qua toerisme/economische groei?

  Hoe ik hier op kom? Wel, jaren geleden was ik een paar dagen in Boedapest.
  Als toerist. Geweldige prachtige stad. Aanrader.
  We struinden heel wat af. We liepen veel, maar soms ook met de metro of bus. Hoewel je daar in principe voor moest betalen, had elke chauffeur wel door dat we toeristen waren, en dus wees hij al gauw: ga maar zitten. Gratis. Het omklooien met geld en taal kostte in zijn ogen meer energie en tijd dan dat ons busritje hem zou opleveren.
  Plus: 1 minuut omklooien met geld en zo betekent ook dat 30 andere passagiers
  1 minuut van hun tijd kwijt zijn he? En dat PER halte! Reken dat maar eens door.

  En dus reden we bijna alles gratis. Niet dat het echt veel geld had gekost of zo, maar het gaat om het idee. Tijd is geld.

  Zelfs het vliegen met een vliegtuig schijnt goedkoper te zijn, minder brandstof te verbruiken als dat iedereen in zijn auto naar land X zou reizen. Ook al slurpen die Boeings er op los.

  Kortom. Misschien moet BV NL eens ernstig nadenken over wat gratis vervoer zou kosten, maar ook zou opleveren. En er bestaat ook iets als ‘social capital’ he?

  Maar er bestaat ook iets als ‘verborgen economie’, en ik ben helaas de term er van kwijt, maar dat is zeg maar dat oma de kinderen opvangt terwijl papa en mama aan het werk zijn.

  Kijk, de EU wil dan wel alle hoeren en drugsdealers belasten, maar alle opa’s en oma’s die zwart bijklussen door kleinkinderen op te vangen: doen ze niks aan!
  Maar dat zijn pas de echte criminelen! Miljarden markt! Schande!

  Het laatste is een geintje hoor, maar misschien moeten we eens anders tegen economie en transport aan gaan kijken.

  Die veelbelovende 21ste eeuw: die wil ik! En wel NU!

Geef een reactie