jan-jacobs-achtergrond-thermometer

Jan Jacobs.

Vlaams klimaatpact zet onze welvaart op het spel.

1 december was het zover, het Vlaams klimaatpact werd boven de doopvond gehouden. Wat daarin te lezen staat, zou ons allemaal heel erg ongerust moeten maken. Werkelijk alle partijen (op het Vlaams-Belang na, ere wie ere toekomt) zullen bereidwillig onze welvaart verkwanselen en onze energiebevoorrading niet alleen onmenselijk duur maken, maar ook nog eens onbetrouwbaar bovenop.

Op het klimaat of onze CO2 uitstoot gaan deze maatregelen geen enkel effect hebben, op uw portemonnee des te meer. Energiewende 2.0 in de steigers. Energiearmoede, Black-outs en energiebevoorrading problemen en windzwendel het zit er allemaal aan te komen.

Ongeveer 500 aanwezigen tekenden present op deze “Vlaamse klimaat- en energietop”. “The usual suspects”, ambtenaren, belanghebbende groepen (zoals greenpeace, BBL, 11.11.11, etc.) en naar subsidie hengelende groene ondernemers. Allemaal kwamen ze luisteren om te weten waar ze hun subsidie dossiers konden indienen en bij welke minister ze daarvoor moeten aankloppen. Indien hun sprookjes geen “happy end” kennen, zullen zij daar alvast geen boterham minder door eten. De rekening schuiven ze wel door naar de modale burger die niet aanwezig was en die ook niets gevraagd werd. Klimaatpolitiek heeft wereldwijd een 4 miljard per dag omzet. Dat is 1500 miljard per jaar wat zoveel als alle internethandel in de wereld. Daar willen er veel een graantje van meepikken.

Over het verloop kunnen we kort zijn. Het was een goed geplande en georkestreerde klimaat- en energieshow. Aan elkaar gepraat door Indra De Witte. Alle sprekers en politici hadden hun voorgekauwde boodschap bij. Geen debat, geen deftige vragen, geen enkele kritische noot. De manier waarop de boodschappen gebracht werden en het puzzelstukje dat knullig in elkaar werd gezet was tenenkrullend en getuigde van een verregaande verkleutering. Er werden al lachend en grappend bijna goedgemutst en achteloos een paar miljarden weggegooid.

Even was er wat opschudding toen een groepje eco-fascisten van climaxi tijdens de toespraak van Joke Schauvliege nog meer geld kwamen vragen. Joke kreeg de “greenwash award”. Want Joke doet volgens die gesubsidieerde bende niet genoeg om de wereld en het klimaat te redden. Joke bleef kalm en het publiek kon de démarche maar matig smaken. Case closed.

In een normale maatschappij vertegenwoordigen politici hun kiezers, de consumenten. Niet zo in het Vlaanderen van 2016. Onze Vlaamse politici hebben onverkort de kant van de multinationale producenten hun consultants en de klimaat doemprofeten gekozen. Stuk voor stuk waren al hun zogezegde experten dus ofwel ideologisch ofwel financieel gebonden aan het hernieuwbare energieverhaal. Democratie Vlaanderen in het jaar 2016. Dat mag verontrusten. Onbetaalbare elektriciteit, het is een bewuste keuze van uw politici, vergeet dat vooral niet. Want het kan goedkoper.

Vorige week stemden de Zwitsers in een landelijk referendum massaal om de kerncentrales open te houden. Verstandige beslissing van die Zwitsers. Democratie ook. In Vlaanderen is alles weer in achterkamers en met de “ons kent ons” mentaliteit in een zogenaamd beleid gegoten. Andere meningen waren niet gewenst. Democratisch deficit in 2016. Weerom sterk staaltje kracht van verandering!

Waarom zal dit klimaatpact geen enkel effect op het klimaat hebben, maar wel op onze welvaart en energieprijzen.

Ten eerste: Trump, die zal naar alle waarschijnlijkheid alle geld (13 miljard dollar) voor geldverslindende en subsidieverslaafde klimaatorganisaties droogleggen. Ook zal hij het CPP (clean power plan) klimaatplan van Obama naar de prullenmand verwijzen. Dat plan zou volgens Columbia business professor en klimaatalarmist Geoffrey Heal Tot wel 5000 miljard gekost hebben. Jaarlijks tussen 42 miljard en 176 miljard had de VS moeten investeren om 80% CO2-reductie te verkrijgen tegen 2050, volgens zijn berekeningen. Dat gaat niet door.

Trump gaat volop fossiele brandstoffen uit de grond halen. Goedkope energie, dat is een enorm concurrentiëel voordeel. De miljoenen goedbetaalde jobs zullen de VS een boost geven. Daar kan Europa niets tegenover zetten.

Ten tweede: de rest van de wereld bouwt kolencentrales alsof haar leven ervan af hangt, elke 10 dagen gaat er een kolencentrale open in China. In totaal bijna  2400 kolencentrales wereldwijd tegen 2030. Ontwikkelings- en de BRIC-landen willen energie om hun bevolking welvaart te schenken. Elk minimaal effect dat Vlaanderen zou hebben in een reductie van menselijke CO2 is zo duizendvoudig teniet gedaan. Elk jaar komt er één Brazilië bij aan energievraag op onze planeet. Cijfers die doen duizelen.

Ten derde: de nucleaire renaissance. Ook hier trekken landen zoals India en China de kar. Investeerders en miljardairs zoals Bill Gates met zijn TerraPower, Richard Branson, Nathan Myrhvold, zetten er sterk op in. Ze worden volop gesteund door klimaatwetenschappers zoals James Hansen en andere vermaarde energiespecialisten. Vooraanstaande Amerikaanse ecologisten en voormalige tegenstanders van kernenergie hebben een documentaire Pandoras promise gemaakt om hun nog niet overtuigde vrienden milieuactivisten te overtuigen van de nucleaire oplossing. Ook de Russen met hun nucleair bedrijf Rosatom gaan enorm vlug in hun ontwikkelingen.

Zijn er gevaren aan kernenergie? Ja, indien dat niet het geval zou zijn, dan zou dit het enige zijn op de ganse wereld dat zonder gevaar is. Maar van alle energiebronnen die de mens ter beschikking heeft is het veruit de veiligste energievorm die de mensheid ooit heeft gekend. Geboren worden is de meest dodelijke ziekte die er bestaat, je gaat er absoluut zeker aan dood. Ook al beweerde Harry Mulish ooit, “het is niet omdat iedereen voor mij al is doodgegaan, dat het daarom ook mij zal overkomen”. Tot nu toe gaan we allemaal dood. 100 procent. Mensen nemen berekende risico’s elke dag. Het hoort bij het leven, net zoals de dood.

Ten vierde: meer en meer wetenschappers verzetten zich tegen windmolens Zoals deze paper van 13 Zweedse wetenschappers van de Swedisch Royal academy of Sciences aangeeft. Het is geldverspilling en moet onmiddellijk worden gestopt. China is ondertussen al gestopt en keurde geen vergunningen meer goed voor windmolens. In Europa is er het McKinsey rapport dat onomwonden stelt dat de nucleaire weg gewoon de meest rendabele is. Wil Europa het door de groene bewegingen optimale hernieuwbare traject bereiken moet er tegen 2050 niet minder dan 6600 miljard euro worden uitgegeven. Waanzinnige cijfers. De recente studie van  Hopkirk en Ferroni stelt dat er meer energie en kapitaal in zonnepanelen gaat dan er ooit kan uitkomen. Dat ligt in lijn met wat Stanford academici Koningstein en Fork zeggen. De huidige stand van zaken in hernieuwbare energie doet de CO2-uitstoot stijgen en niet afnemen.

Ten vijfde: energieopslag. Het grote wonder van de batterij. Zonder opslag hebben wind- en zonne-energie geen toekomst. Maar wie denkt dat batterijen snel een oplossing gaan bieden, is er aan voor de moeite. Indien alle batterijen geproduceerd in één jaar bij elkaar worden gezet, kunnen die vandaag de dag Duitsland 30 minuten van elektriciteit voorzien. De EROI (energy return on investment) van hernieuwbare energie met energieopslag in batterijen is zo laag, dat er niet genoeg surplus-energie overblijft om onze moderne samenleving te bevoorraden.

Ondanks al die bezwaren en rapporten, willen de Vlaamse politici doorgaan met deze waanzinnige plannen, en dat allemaal om het zogezegde Parijse klimaatakkoord na te leven. Een akkoord waar de woorden, “verplichting, boete en aansprakelijkheid” niet in voorkomen. U kan nog geen gsm abonnement afsluiten zonder dat die woorden in uw contract staan. Het woordje “voluntary” vrijwillig, dat staat er 14 maal in. Weet dus dat uw politici dit ofwel niet hebben gelezen ofwel liegen.

 

Bron hier.