Waddenvereniging Jaarverslag 2015

Waddenvereniging Jaarverslag 2015

De Waddenvereniging boekt onder directeur Arjan Berkhuysen jaarlijks anderhalve ton euro af uit het Bestemmingsfonds Vismigratierivier voor reguliere bedrijfslasten. Dit om een jaarlijks ingeboekt kastekort van een half miljoen euro te dekken. Daarmee overtreden ze de eigen voorschriften, want een Bestemmingsfonds is een specifiek voor een doelstelling gewaarmerkt fonds.

screen-shot-2016-12-18-at-19-00-35screen-shot-2016-12-18-at-19-23-10De Postcode Loterij deed in 2013 een extra donatie van 2,07 miljoen euro voor die Vismigratierivier in dat Bestemmingsfonds. Het benutten van dat Bestemmingsfonds voor algemene schulden is niet nodig, omdat de Waddenvereniging op 31 december 2015 nog over een financiële reserve beschikte van 3,7 miljoen euro.

Het exacte schuldbedrag van reguliere lasten, gedekt met Bestemmingsfonds

Het exacte begrote schuldbedrag 2015 van algemene lasten, deels gedekt met Bestemmingsfonds

Uiteindelijk bleek in 2015 minder geld uit het Bestemmingsfonds Vismigratierivier van (nog) 1,7 miljoen euro onttrokken te worden (77 duizend euro) dan de ingeboekte 140 duizend. Maar ook voor 2016 boeken ze weer anderhalve ton euro uit het Bestemmingsfonds Vismigratierivier voor dekking van algemene onkosten/schulden.

Een mooie duit van de Waddenvereniging en subsidie van Ministerie van EZ: Het Linksche Thuigh...

Een mooie duit van de Waddenvereniging en subsidie van Ministerie van EZ: Het Linksche Thuigh…

Zoals de kosten van 37 duizend euro voor Coalitie Wadden Natuurlijk. Die zullen het salaris bedragen Taco van den Heiligenberg, die de Waddenvereniging inhuurt voor Coalitie Wadden Natuurlijk. Van den Heiligenberg van de Drentse Milieufederatie wordt ook voor programma Rijke Waddenzee door het Ministerie van EZ betaald als Werelderfgoed-recreatiemarketeer.

Het Waddengasgeld is binnen bij de Waddenvereniging, kunnen ze nu voor de buhne schoppen tegen gaswinning

Aardgasbaten van het Waddenfonds betalen het prestigeproject van Arjan Berkhuysen en de overheid (provincies) De Waddengasvereniging

De Waddengasvereniging
Terwijl Arjan Berkhuysen de Vismigratierivier uitvent als eigen prestigeproject, dragen ze dus geen enkele euro uit eigen fondsenwerving bij aan het project. De overheid en het Waddenfonds- van de aardgasbaten van Waddengaswinning- moeten alle kosten dekken. Zoals nu voor de tweede fase die uit het Waddenfonds wordt gefinancierd, kosten 28,6 miljoen euro.

screen-shot-2016-12-18-at-20-03-44
Wervingskosten ver boven CBF-norm

Daarnaast besteedt de Waddenvereniging 36 procent (803k) van haar baten (2,2 miljoen eu)  aan fondsenwerving en donateurswerving, 30 procent van de totale uitgaven (2,7 miljoen eu). Ze zitten dus 11 procent boven de CBF-norm (25 procent) als percentage van de baten, als percentage van de lasten op 5 procent boven CBF-norm. De Waddenvereniging geeft zelf op dat ze 15,5 procent besteedden in 2015 aan fondsenwerving.

Maar het CBF-keurmerk stelt haar 25 procent-norm voor WERVING in algemene zin, niet enkel directe fondsenwerving.

Berkhuysen voert wervingskosten op als 'doelstelling' met 'op naar 50 duizend ambassadeurs' voor 478 duizend euro

Berkhuysen voert wervingskosten op als ‘doelstelling’ met ‘op weg naar 50 duizend ambassadeurs’ voor 477,9 duizend euro

Wervingskosten opgevoerd als doelstelling
Arjan Berkhuysen vond een truukje, om toch aan de CBF-norm te voldoen op papier. Door donateurswerving ‘op naar 50 duizend ambassadeurs’ te hernoemen, valt deze kostenpost voor donateurswerving (478 duizend euro) plots onder een ideële doelstelling. Zo kunnen ze voor kosten fondsenwerving 12 procent opvoeren en inclusief beheer en administratie 8 procent.

Daarnaast drukt hij het percentage fondsenwerving op papier, door niet het percentage over de INKOMSTEN te berekenen (zoals CBF voorschrijft), maar over de veel hogere uitgaven. Dus de door mij berekende 36 procent klopt, en Arjan Berkhuysen is dus niet het CBF-keurmerk waard.

Meer dan helft budget naar reclame voor zichzelf
De grootste uitgavenpost van de Waddenvereniging staat ingeboekt als ‘bevorderen van de belangstelling’. Dat kost 43 procent van het budget, 1,1 miljoen euro. Dat is dus belangstelling voor de Waddenvereniging/werving en marketing via personele bestedingen (4,2 ton euro) en ‘communicatie’/reclame (5,6 ton).

Send me your money, de idealist Berkhuysen

De idealist Berkhuysen

Kortom: het gros van tijd en geld bij de Waddenvereniging gaat naar het krijgen van meer geld en reclame voor zichzelf. Daarin lijkt de Waddenvereniging sterk op de vorige werkgever van Arjan Berkhuysen, het Wereld Natuur Fonds, zoals ik in mijn onderzoek het Wereld Bestuur Fonds beschreef.

Zoals de ouders zongen, zo piept de Berkhuysen-jongen

Zoals de ouders zongen, zo piept de Berkhuysen-jongen

Dat WNF besteedde ook het grootste aandeel van haar budget aan reclame voor zichzelf. Zo lijkt het WNF-geldvirus via Marc van den Tweel (ex-WNF) op Natuurmonumenten over te slaan, en via Berkhuysen op de Waddenvereniging.

Arjan Berkhuysen zijn vorige werkgever

Arjan Berkhuysen zijn vorige werkgever, de groenwasserette van multinationals uit het netwerk van Prins Lockheed-affaire

Dit was Waddenleaks deel 11.

PS
De schellen vielen mij voor het eerst van de ogen, toen ik op kosten van Natuurmonumenten-donateurs naar Warschau vloog.

IN het vliegtuig wilde ik een broodje eten, en na het graven in plastic rotzooi kwam nog meer plastic wegwerp-rotzooi boven: reclame van WNF in samenwerking met KLM. Het kost een aantal jaren voor je door de leugens en propaganda prikt van milieuclubs, omdat die propaganda zo sterk is.