Samenwerkingsagenda 21

Screenshot WWF-rapport The Common Future of the Wadden Sea 1991 in de geest van Brundtland haar ‘Duurzame Ontwikkeling’. Geheel toevallig is dat nu het dogma van Waddenzeebeleid geworden, ten koste van natuur

Op dit moment formuleren ongekozen krachten een nieuwe Structuurvisie voor de Waddenzee onder een operatie genaamd Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Zo brengen ongekozen bestuurders in de geest van Agenda 21/Commissie Brundtland (waaruit alle ‘duurzaam’-beleid volgt sinds 1992) de publieke gebruiksruimte Waddenzee onder private controle. Via vele ‘niet bindende’ conferentie-afspraken draaien ze zo de bestuurlijke strop rond de nek van traditionele gebruikers als visserij.

Hek van Eneco bij Windfarm in Waddenzee Delfzijl. De commissaris van Eneco is voorzitter bij Vogelbescherming Nederland

Hek van Eneco bij Windfarm in Waddenzee Delfzijl Noord. Privatisering van de publieke Schermdijk met ‘de veiligheid’ als argument, die andere dooddoener

Niks te zien, gewoon doorlopen

Niks te zien, gewoon doorlopen

Samenwerkingsagenda 21: van natuurbescherming naar Springtij-gebabbel/Club van Rome
Academische baantjesjagers en ingekapselde NGO’s helpen De Grote Noodzaak agenderen, van kwijnende scholeksters tot ‘de visstand’ die achteruit zou gaan. De grote geldpot is ook door de oliemannenetjes en vrouwtjes geregeld en heet Waddenfonds. Waarbij Shell-commissarissen Margreeth de Boer (PvdA) en Wim Kok (PvdA) een rol speelden bij totstandkoming met Rabobankier Wim Meijer (PvdA) en marionet Wouter van Dieren.

Voor zover milieuclubs nu alarm slaan over gaswinning, is dat omdat ze nieuw geld van de NAM willen, nu voor ‘duurzame ontwikkeling’-plannetjes voor de klimaat-kleptocratie. Het is zo simpel te doorzien als je het spel eenmaal doorhebt. Zie afbeeldingen van dit WWF-rapport ‘The Common Future of the Waddensea’ uit 1991 dat de Agenda 21 moest opleggen. Als ik Adriaan Slob (TNO) in Marine Policy dit jaar mag geloven, is die operatie geslaagd.

  • De klassieke natuurbescherming is op de achtergrond geduwd, de duurzame blabla die je bij Wouter van Dieren’s Springtij hoort staat nu op de voorgrond. En in wiens belang zou dat zijn? Who Benefits?
WWF rapport verscheen in 1991 met voorwoord Prins Philip om namens Brundtlandt Commissie claim te leggen. Uiteraard 'niet bindend' en 'informeel', tot een reeks voldongen feiten staand beleid is

WWF rapport verscheen in 1991 met voorwoord Prins Philip om namens Brundtlandt Commissie claim te leggen van Mr Agenda 21 Maurice Strong. Our Common Future

Zacht vernis voor harde machtspolitiek
Met NGO- en mediapropaganda krijgt keiharde machtspolitiek een zacht gezicht van bedreigde scholekstertjes en belangeloze idealisten. Neem de Leeuwarder Courant. Die prees laatst nog geldjongen en bedrijfskundige Arjan van Berkhuysen (Wereld Natuur Fonds/Waddenvereniging) de hemel in als belangeloze idealist voor ‘de natuur’.

Voor een ton euro per jaar een vergrijzend clubje leiden van een handvol personeel, terwijl de Loterijen je financieel in de lucht houden.

Send me your money, de idealist Berkhuysen

Send me your money, de idealist Berkhuysen

Terwijl hij met de boekhouding sjoemelt. Berkhuysen kan nog geen tong van een schol onderscheiden, en kan zelfstandig niet 1 Wadvogel determineren. Ik nodigde hem mee uit te vissen. Het was de eerste keer in zijn leven dat hij samen met zijn visserij-expert Wouter van der Heij op een garnalenboot meevoer, en zag wat een garnaal en een vis was.

De natuur, het interesseert dat jong geen bal: hij zit er om geld te maken met de club, en om de club te verbouwen tot ‘duurzaam’-roeptoeter/Agenda 21/2030 Agenda-vehikel. Hoedt u voor mensen die zich goed voordoen. Dat zijn de ergsten.

Media die Agenda 21 er in rammen en die door sociale bevestiging het imago van 'kwaliteit' hebben die krijgen subsidie

Media die Agenda 21 van de Verenigde Naties er in rammen en die door sociale bevestiging het imago van ‘kwaliteit’ hebben: die krijgen subsidie van Zie Pauwers Det Bie

En krijgen een kontje bij Springtij van de Club van Rome/Agenda 21 voor bewezen propagandadienst

En krijgen een kontje bij Springtij op Terschelling van de Club van Rome/WWF/Agenda 21 voor bewezen propagandadienst

De ideologie: grenzen aan groei van mensen
Wie ‘ze’ precies is, de leden van het machtsblok, dat kan qua personeel door de tijd variëren.Je kunt de macht zien als cirkels, met in de buitenste laag de Katja Philliparts/NIOZ-types. Die hou je als zetbaas zoet met een dure algometer en een plaatsje in de Waddenacademie. De ecologische koffiejuffrouwen en academische souteneurs van Agenda 21 BV. Binnen die cirkel horen ook de naïevelingen die denken dat ‘het milieu’ echt over milieu gaat.Zoals journalisten van ‘kwaliteitsmedia’, mensen die een goed gevoel over zichzelf verwarren met professionaliteit en begrip van de zaak. Die roeptoeteren lekker in de rondtje.

Die academische baantjesjaagsters voeden machtspolitiek met ‘er is een catastrofe maar er zijn nog onzekerheden/ er is meer onderzoek nodig’, met journaille als roeptoeter. De bestuurlijke strategie daarvan: Je bent kortom achterlijk en tegen ‘De Wetenschap’, wanneer je de democratische legitimiteit van ‘niet bindende’ conferentie-afspraken betwijfeld. Zo verplaats je debat over politieke verdelingsvraagstukken naar een van ‘het volk’ afgeschermd blokje ‘experts’.

Daartussen heb je de NGO-mensjes als cynicus Berkhuysen en Rijksambtenarij. Inclusief het daarmee verweven cohort baantjesjagers uit de academische burelen, deels ook echte Gelovigen. Die ambtenarij bewijst tribuut aan de binnencirkel: de Ed Nijpelsen, Commissarisen, de geldjongens uit de Boardrooms. Die bewijzen op hun beurt weer tribuut aan de echte harde kern, die je zelden op de voorgrond ziet.

De naar de Tragedy of the Commons vernoemde firma van Van Soest. Mr Springtij achter Van Dieren loopt binnen dankzij de boardroom-mensen van energie-multinationals

De naar de Tragedy of the Commons vernoemde firma van Van Soest. Mr Springtij achter Van Dieren loopt binnen dankzij de boardroom-mensen van energie-multinationals. Er staat overigens nauwelijks kapitaal op de rekening van Gemeynt

Die kern zet de piketpalen uit, de Enclosures/(omheiningen, grenzen) waarbinnen het Vee zich mag bewegen om de Tragedy of the Commons te voorkomen. De tragedie van de meent. De Gemeynt zoals Jan Paul van Soest (Springtij, maatje Wouter van Dieren) het noemt. Vrijheid van het individu/klootjesvolk ruineert het ‘collectief’, wat wil zeggen: de zelfbenoemde elite die over ons wil waken via een technocratische oligarchie.

Die zien zich als gerechtigde wakers over het collectief.

...ook in voorbereiding, na de privatisering van nutsvoorzieningen

…ook in voorbereiding, na de privatisering van nutsvoorzieningen: gij zult plassen onder de douche etc

De kernfilosofie blijft gelijk: de werkelijke macht van de grote geld- en oliejongens, die wil controle over grondstoffen en menselijke voorraden/human resources, met beroep op ‘De Grenzen’ en ‘De Schaarste’, grenzen aan groei in een GESLOTEN systeem. Dat ‘systeem aarde’ zou pas bij een topdown geforceerd Statisch Evenwicht overleven. Met aan de top een wetenschappelijk opererende elite die de volmaakte kennis heeft.

Terwijl het leven een open systeem is, continue buiten evenwicht. Maar dat weet bijna niemand, daarvoor moet je gestudeerd hebben. De meeste lezers denken nu al ‘ik heb geen flauw benul waar die Rypke Zeilmaker het over heeft nu. Dus hij zal vast gek zijn’.

Zo komen ze er mee weg. De macht vaart wel bij een massa van domme en slecht geïnformeerde mensen, die niettemin een goed gevoel over zichzelf willen hebben.

De Voorzitter van WWF-internationaal namens Nederland zit goed in de olie

De Voorzitter van WWF-internationaal namens Nederland, Unilever-baas en Akzo-payroll, die zit goed in de olie. Hij is ook bestuurder bij SHV-Holdings (Steen Kolen Handelsverenging)

WWF zit goed in de olie
Je ziet bij de corrumpering van de klassieke natuurbescherming- de vervanging van liefhebbers voor leugenachtige geldjongens als Berkhuysen-  in ieder geval steeds (‘oud’-personeel van) het Wereld Natuur Fonds opduiken van Prins Bilderberg en zijn Koninklijke Olie-multinationals. Zie hoe ook WNF-marketeer Mark van den Tweel (VVD) via een miljoenen euro’s kostende reorganisatie de laatste liefhebbers bij Natuurmonumenten verjaagt om er een Agenda 21-dienende geld- en grondroofclub van te maken.

WNF is een oranje hobbyding, dat ze met Prins British Petrol Philip de lucht in hielpen, en dat steeds door olie- en gasjongens is geleid als John Loudon (Shell) en Mr Agenda 21 Maurice Strong.

De steunpilaren van Springtij

De steunpilaren van Springtij, waaronder Club van Rome en Club van Rome voor zakenlui, de World Business Council for Sustainable Development

Anthony Burgmans is nog steeds de Nederlandse voorzitter van WWF-International, waar hij al in de Raad van Toezicht zat. Burgmans hielp voor Unilever het MSC-label oprichten met WNF. Certificering is een eufemisme voor ’traceerbaarheid van grondstof op een wereldmarkt’. Als Jumbo-baas zal Burgmans er vast een handje in hebben dat je bij de Jumbo en CBL enkel nog MSC kan kopen. Ook al geldt die keurmerk-kartelvorming mogelijk als overtreding van consumentenrecht. Maar deze mensen staan boven het recht.

  • En hee: de enige vrije visserij die nog op het Wad over is, de garnalenvisserij die moet nu onder het MSC-kartel gebracht. In de nieuwe NB-wetvergunning kan dat label voor grondstof-traceerbaarheid straks een ‘license to operate’ worden, waar het nu al een ‘license to sell’ is gemaakt door Burgmans en zijn NGO’s.
  •  Boardrooms zetten de lijnen uit in NL, en wat je in media leest zijn niet de afspraken en beslissingen maar de gevolgen daarvan, uitgelegd op de gewenste wijze.
  • Voorzitter Hans Wijers van Natuurmonumenten is weer het AKZO-maatje van Burgmans, en Wijers staat bij Royal Dutch Shell op de payroll. Het Programma naar een Rijke Waddenzee/Coalitie Wadden Natuurlijk is een Natuurmonumenten-satelliet. Ook dat kleine drammertje Martijn de Jong werkt nu bij Natuurmonumenten, Taco Van Heiligenberg komt van Natuurmonumenten. Die willen de macht grijpen op het Wad. En via Natuurmonumenten als groen vernis komen de Boardrooms binnen.
Herman Eijsackers behandelt nu klachten over wetenschappelijke integriteit bij Han Lindeboom-Universiteit Wageningen en hij is adviseur wetenschap bij het Ministerie van Zoutwinning, Windturbines en Gasboringen (EZ)

Herman Eijsackers was 1991 WWF-adviseur. Hij behandelt nu klachten over wetenschappelijke integriteit bij Han Lindeboom-Universiteit Wageningen. En hij is adviseur wetenschap bij het Ministerie van Zoutwinning, Windturbines en Waddengasboringen (EZ)

Donker Groen is Oranje
Onze Oranjes zijn vanaf het begin de supporters van de donkergroene Club van Rome, die het ecologische schaarste paradigma van ‘Grenzen aan de Groei’ er in ramt. De Club leverde dit jaar weer personeel en steun bij de Transitie-hoogmis Springtij op Terschelling van de door de NAM/Shell met 3 miljoen euro gekochte Wouter van Dieren.

Samen met Antony British Petrol Burgmans en de Steenkolen Handels Vereniging

Samen met Antony Burgmans (British Petrol/ Steenkolen Handels Vereniging SHV), Reibestein is afkomstig van Mc Kinsey, de club achter de European Climate Foundation in Den Haag met Jules Kortenhorst

Ook zie je het Mc Kinsey-maatje hier terug van het maatje van Pieter Postcode Loterij Winsemius, Robert Reibestein (VVD). Reibestein zat al in de Raad van Toezicht van het Wereld Natuur Fonds. Hij is als ING-geldjongen ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Springtij. Reibestein is lid van de geheime elite-denktank gelieerd aan de CIA: de Council on Foreign Relations. Dat is het Amerikaanse antwoord op het Royal Institute for International Affairs; Chatham House.

Geindoctrineerd als de meeste lezers zijn, zullen ze nu op de – sinds JFK- aangeleerde manier reaguren:

Hu huh compulottetheorie. chuckle chuckle :-)

Compulottetheorieeeee huhuhuh...I Beg to Differ

I Beg to Differ. De beste manier van verstoppen is het zo openlijk mogelijk doen

 Springtij, oftewel: hoe blijft een idioot op een voetstuk staan
Wouter van Dieren
is op zijn best een idioot die net als Boudewijn Poelmann (Postcode Loterij) vooral zijn ego laat strelen door ‘The Old Boys’. Ik heb Van Dieren 1 maal in Wageningen in actie gezien en dan weet je: het is een beetje zielig figuur die hooguit het centrum van de aandacht wil zij. ‘Het Klimaat’ is zijn versie van ‘Ik wil aandacht’.

Nu lijkt Van Dieren een beetje op Bilbo Baggings van Lord of the Rings. Zulke zwakke, leugenachtige en corrupte mensen, die zijn geknipt voor de job.

Zijn tovenaarsleerling Jan Paul van Soest die staat weer dichter in de cirkel/hoger in de pikorde. Hij is zetbaas bij Springtij- en schrijver van complottheorie ‘Klompen in de Machinerie’  (‘de olie-industrie ‘saboteert’ De Transitie ipv dat zij ‘m zelf opdringen). Van Soest is meer doortrapt en gewiekst. Zo’n typische Vrijmetselaar-jongen met van die bij Agenda 21 mensen gebruikelijke New Age-filosofie (De Aarde heeft Koorts).

Van Soest stuurde zijn psychiatermaatje op mij af in Amsterdam (we zaten in Cafe de Zwart) om de nieren te proeven: wat voor vlees hebben we in de kuip?

Bij Reibestein zie je al helemaal iemand die ECHT macht heeft, net als bij Burgmans, Winsemius, Nijpels (Oud Voorzitter WNF/Ex-VROM-Minister), en de niet bij Springtij weg te slaan ‘duurzame’ bankier Herman Wijffels, ex-voorzitter van…Natuurmonumenten. Wat ze ook zeggen of doen, ze worden er nooit op afgerekend, ze staan boven de wet. Het Milieu, het is een rechtse hobby.

1 van de vele 'informele' adviesclubs, deze geef advies aan Wadden Sea Board

1 van de vele ‘informele’ adviesclubs, deze geeft ongekozen advies aan Wadden Sea Board

Je vraagt je immers af:

  • hoe kan brokkenpiloot Ed Raket Nijpels- oud-voorzitter WNF en VROM-minister na Winsemius- steeds weer al die overheidsbetaalde baantjes krijgen, ook weer als commissaris bij de Waddenacademie, en nu als mestdokter bij de boeren. Terwijl onder zijn commissariaat het ene na het andere bedrijf omvalt. En terwijl hij zo openlijk liegt, zoals de Nationale Ombudsman bevestigde? Iemand houdt hem de hand boven het hoofd.
  • Waarom zou Winsemius eerst voor JP Morgan Chase-bankier David Rockefeller de Transitie-agenda schrijven vanuit zijn McKinsey-rol, en vervolgens voorzitter worden van de met Postcode Loterijgeld in ledental verdubbelde Natuurmonumenten?  Om dan als bestuurder bij de Postcode Loterij de propaganda-gelden te verzekeren voor die Grote Transitie? Om dan even weer als interim-VROM-minister de juridische weerstand tegen windturbines onklaar te maken met een Rijkscoordinatieregeling?
  • Waarom vond onder Rabobankier Herman Wijffels als Natuurmonumenten-voorzitter toch die grote staatsgefinancierde braakleggingsoperatie plaats genaamd Ecologische Hoofdstructuur. Zodat de overheid ruim 100 duizend hectare boerengrond onder door haar gecontroleerde en gefinancierde private entiteiten bracht. Voor ‘De Bedreigde Natuur’ uiteraard. Sjoemelnatuur.

De idioten, pionnen en lopers schuiven ze naar voren in dit schaakspel, de simpele en goedgelovige zielen die echt geloven dat het om ‘het klimaat’ gaat, of ‘de natuur’. Al zijn er natuurlijk Thousand Shades of Green wanneer ik Winsemius mag citeren. Het paradigma blijft het zelfde, dat van schaarste en ‘grenzen aan de groei’, zoals Mr Springtij Wouter van Dieren hier met de Club van Rome formuleert:

Uit de gids van Mister Springtij Wouter van Dieren, de met 3 miljoen euro NAM-geld betaalde omkoper van milieuclubs op het Wad in 2004, die dachten dat 'het milieu' over 'het milieu' ging in plaats van controle

Uit de gids van Mister Springtij Wouter van Dieren, de met 3 miljoen euro NAM-geld betaalde omkoper van milieuclubs op het Wad in 2004 met Faustian Bargain van Waddenfonds

 ‘Niet bindende verdragen’ uit internationale conferenties als bestuurlijke strop
De manier waarop ze die controle verwerven is via ingekapselde NGO’s, een haag van ongekozen organen, ‘informeel overleg’ dat beleid voorkookt en via de EU-achterdeur de Haagse voordeur binnenduwt, pseudowetenschap die via media door herhaling en sociale bevestiging waar wordt.

Zo kostte het ze ook geen enkele moeite om stapsgewijs klimaatbeleid door de neus te boren, sinds (ex)Shell-Commissaris/Raad voor de Wadden-voorzitter Margreeth de Boer als VROM-minister Nederland aan Kyoto hielp tussen 1994 en 1998, terwijl haar PvdA-voorganger en multi-commissaris als UNEP-directeur de Grote Noodzaak daarvoor hielp agenderen. Voor Our Common Future en Sustainable Development: het afdragen van extra belastingen voor een kleine oligarchie die de overheid in haar greep heeft.

Ha, wie zien we daar weer terug. EEn VVD-gedeputeerde die ook via internationale organen en afspraken de inspraak van burgers over nutsvoorzieningen moet afhouden

Ha, wie zien we daar weer terug. EEn VVD-gedeputeerde Cees Loggen die ook via internationale organen en afspraken de inspraak van burgers over nutsvoorzieningen moet afhouden

Voor iedere politieke gezindte een eigen verhaal voor de zelfde agenda
Anno 2016/17 betaal je met een ‘vrije stroommarkt’ weliswaar 6,2 cent per kWh. Maar per kWh betaal je als consument nu 19 cent dankzij alle klimaatbelastingen, waar de energiebelasting ook voor werd ingevoerd.

Zodat je nu geld moet afdragen als de zon schijnt en de wind waait. En zoals ze eerder publieke nutsvoorzieningen als energie en drinkwater onder private controle brachten met beroep op niet bestaande entiteiten als ‘De Markt’.

En de situatie in 1991 volgens het WWF. Met de oplossing, hoe verrassend: meer internationale samenwerking en meer macht NGO's

En de situatie in 1991 volgens het WWF. Met de oplossing, hoe verrassend: meer internationale samenwerking en meer macht NGO’s. De start van bescherming was met de eerste PKB 1981: met in 1984 een 10 jarig moratorium op Waddengaswinning

‘Het Klimaat’ is voor activisten en klimaatmodelbakkers, wat ‘De Markt’ is voor VVD-stemmers en neo-klassieke economen, en ‘De Natuurlijkheid’ voor eco-activisten van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Ze geloven heilig dat De Markt/Het Klimaat/De Natuur niet verstoord moet worden.

Terwijl in het echt verstoring de norm is.

IN 2015 is hij nog steeds in gevaar aldus Birdlife INternational

De Waddenzee in 2015 na al die groei van macht, meer onderzoek en internationale samenwerking, aldus Birdlife INternational: oplossing ‘meer internationale samenwerking’ en meer macht NGO’s, niet gekozen organisaties

Kortom, voor alle politieke gezindtes zijn verhaaltjes gebakken. VoorVVD-dino’s als de Jeroen Hetzlers van deze wereld, die ‘Mannen Der Wetenschap’ hebben ze ‘De Markt’ van de wichelroedelopers der economen. Die zorgt voor een mysterieus economisch ‘evenwicht’ in plaats van consolidatie van monopolies via Survival of the Fittest….

Rapport RCW over Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee: 'De markt' in evenwicht, het 'Voedselweb in evenwicht', zelfde ideologie

Rapport Regiecollege Waddenzee (RCW) over Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee mei 2014: ‘De markt’ in evenwicht, het ‘Voedselweb in evenwicht’, zelfde ideologie

Bruno Ens en zijn NIOZ/RUG-vriendjes, die mogen lekker alarm slaan over de scholekster en de eidereend, als kanaries in de kolenmijn van het ‘verstoorde natuurlijke evenwicht’, het Voedselweb dat in “Balans’ zou moeten gebracht worden via technocratische controle.

Dit was deel 12 van Waddenleaks. Mijn blogs zijn geen enkele bedreiging voor deze mensen. Slechts enkele honderden halen het einde van zo’n internet-epistel. En omdat ik zoveel bekend veronderstel waarvan het gros denkt ‘huh, wat bedoeltie’, is dan al snel de reactie ‘nou ik snap het niet dus hij is gek’. Uiteindelijk zijn mensen kuddedieren die kwaliteit beoordelen op sociale bevestiging. Al onze duizenden lezers denken heimelijk ‘wie leest dit nu’? (= wat voor sociale status heeft dit blog nu)

Misschien dat ik daarom nog geen paardenkop in de kofferbak aantrof. Ik ben slechts Lul de Behanger, geen bedreiging. Nou, mooi houden zo, mijn leven is me dierbaar.

:-)