Rapport Noordelijke Rekenkamer. Onder De Boer haar voorzitterschap ontdook OMRIN de milieuvergunning, toucheerde 6 miljoen euro subsidies EZ en maakte verdere zoutwinning onder Wad mogelijk

Rapport Noordelijke Rekenkamer 2013. Onder Margreet de Boer haar voorzitterschap RvC ontdook OMRIN de milieuvergunning, toucheerde 6 miljoen euro subsidies EZ en maakte verdere zoutwinning onder Wad mogelijk. De rentabiliteit van de REC werd namelijk gekoppeld aan FRISIA

Sharon Dijksma (PvdA) gaf Frisia Zout 2 jaar geleden de belofte als Staatssecretaris van Economische Zaken dat zij de Wadbodem in de Westelijke Waddenzee met 1 meter mogen inklinken via zoutwinning. Frisia kreeg juridisch groen licht nadat Waddenvereniging cs  recent bij de Raad van State hun zaak verloren. 

Minder bekend: PvdA-prominent Margreeth de Boer bereidde voor die Waddenzoutwinning door Frisia mede de weg. Dat lees je dan weer niet in PvdA-media, de cheerleaders van de valse elite. Zoutwinning werd zelfs noodzakelijk voor het bedrijf waar zij de Raad van Commissarissen voorzat: Omrin

Margreeth de Boer: Wadsloper?
Als voorzitter van de Raad van Commissarissen van afvalbedrijf Omrin maakte De Boer het verdienmodel van de Omrin- afvalverbrander (REC) in Harlingen afhankelijk van Frisia Zout. Semi-publiek Fries afvalbedrijf Omrin liet een afvalverbrander (REC) bouwen in 2009 aan het Wad in Harlingen onder haar RvC-voorzitterschap.

Een centrale die haar rendement moet halen uit energie-opwekking ( stoom zonder ‘r’) voor Frisia Zout. Kan Frisia niet meer boren dan zit ook Omrin in de problemen. De eindigheid van de zoutconcessie onder land was toen al in zicht.

De Noordelijke Rekenkamer wijdde in 2013 en vernietigend rapport aan de wijze waarop die Afvalcentrale er zonder Natuurvergunning was gekomen, terwijl deze wel vergunningsplichtig was. Zeker toen in 2009 de Habitatrichtlijn voor het Wad in werking trad.

De loodsen van Frisia in Harlingen. Zij mogen van Dijksma de bodem met 1 meter laten dalen. Vissers met hun sleepnetje moeten weg vanwege 'bodemberoering' met hun sleepnetje :-)

De loodsen van Frisia in Harlingen. Zij mogen van Dijksma de bodem met 1 meter laten dalen. Vissers met hun sleepnetje moeten weg vanwege ‘bodemberoering’ met hun sleepnetje :-)

Onder voorzitter RvT OMrin Margreeth de Boer gebouwd

Onder voorzitter RvT OMrin Margreeth de Boer gebouwd

Stoom uit verbrand afval voor zout
Deze link toont het Rekenkamer-rapport: Die Afvalenergiecentrale (REC) levert dus restwarmte (stoom) aan Frisia Zout die onder de Waddenzee naar zout mag boren. Door die levering van stoom als ‘duurzame energie’ te profileren kwam Omrin zo in aanmerking voor subsidie uit de Energie Investering Aftrek. (EIA)

Daarnaast kreeg Omrin 6 miljoen euro subsidie van het Ministerie van EZ en een half miljoen euro subsidie van de Provincie Fryslan. De bouw vond plaats zonder NB-Wetvergunning die achteraf wel vereist bleek.

Het rendement van de 130 miljoen euro met hogere afvaltarieven betaalde REC is volledig verweven met de mogelijkheid om Zoutboer Frisia draaiend te houden (zie afbeelding boven uit rapport Noordelijke Rekenkamer). Frisia (bodemdaling 1 meter onder Ballastplaat) zou dan volgens de Noordelijke Rekenkamer ‘geen aardgas meer nodig hebben’.

Dat scheelt weer bodemdaling :-) En het is duurzaam, want de Partij van de NAM Arbeid is zeer bezorgd over de CO2 en zo.

 

Commissaris bij NAM-eigenaar Shell, net als voorzitter van Natuurmonumenten Hans Wijers

Commissaris bij NAM-eigenaar Shell, net als voorzitter van Natuurmonumenten Hans Wijers, en voorzitter RvC Omrin

Margreeth N.A.M. De Boer
Zoals getoond in vorige Waddenleaks-blog over de Waddenzee als PvdA-baantjesmachine: De Boer maakte als commissaris-lobbyist bij Shell (2004-2012, tegelijk met Wim Kok die sinds 2002 commissaris was) mogelijk mede de weg vrij voor Waddengaswinning in 2004. In 2012 werd zij bij Shell opgevolgd door Guusje ter Horst (PvdA)

Als VROM-minister zette De Boer in 1995 het moratorium (NEIN) uit 1984 om in ‘Nee tenzij’ in de nieuwe PKB voor de Waddenzee, met Hans Wijers als EZ-Minister, de huidige voorzitter van Natuurmonumenten en tevens op de payroll van Shell.

De Boer was in de Waddengas-periode steeds commissaris bij Shell, mede-eigenaar van de NAM met Exxon.

De Boer was toen ook voorzitter van de Raad voor de Wadden waarin ze voor Waddenzee-beschermer speelde. Dat noemde zich ‘onafhankelijk’ adviescollege over Waddenbeleid voor de Tweede Kamer. Maar bestond dus deels uit lobbyende ex-politici met commisariaten bij het grootbedrijf als De Boer.

Die Raad werd in 2013 ingelijfd door de Raad voor de Leefomgeving. Toen ging het beheer over het Waddenfonds (800 miljoen euro NAM-geld)- onder toezicht van VROM-naar de Wadprovincies.

Zeg je NEE dan komt hij er WEL. Democratie in NL is stoom afblazen terwijl de bureaucratie met bedrijven beslist

Zeg je NEE dan komt hij er WEL. Democratie in NL

De provincie Friesland die op onterechte gronden de milieuvergunning van Omrin er door loodste, die mag nu op het Wad controleren wie zich aan de natuurregels houdt. En de Minister en Staatssecretaris van Economische Zaken die de concessiegelden van Frisia opstrijken – tenminste 60 miljoen euro- die hebben tegelijk de natuur in de portefeuille.

How I love this country :-) Dit was alweer alflevering 7 van Waddenleaks. Wat ontzettend leuk om te doen.