Tsja....

Tsja….

Ik onderschepte een e-mail van de ontwikkelaar van de Blackbox voor garnalenvisserij. Daarmee kan de overheid vissers van minuut tot minuut volgen, net als bij de straks bij ons verplichte Slimme Meter. Hoogesteger vraagt de Waddenvereniging  ‘de tanden te laten zien’ in lobby voor invoering van die Blackbox, om zo effectief gesloten visgebied af te dwingen. Geheel belangeloos vanzelfsprekend. :-)

Hebben de Britten na Brexit nog steeds Fish en Chips, wij hebben straks Gechipte Vissers, overal terug te vinden door de overheid en Stichting de Noordzee, net als de katten van Christien Absil en haar vriendinnen bij MSC :-)

Wij citeren Adriaan Hoogesteger aan de Waddenvereniging:

Het draait om de vistijden en de vislocaties. Dat is toch ook waar de Waddenvereninging en de Stichting Noordzee in geïnteresseerd zijn? Zolang er geen blackbox aan boord staat die op een nauwkeurige wijze de vistijden en vislocaties registreert, kunnen de vissers hun gang gaan in de gesloten gebieden. AIS helpt daar echt niet tegen.

Niet geheel toevallig dringt de Waddenverenging vervolgens in de Tweede Kamer aan op handhaving, de brief is me even ontschoten, die zwerft in mijn systeem maar vind ik wel weer.

De eisen van de Blackbox, die in de NB-wetvergunning verplicht wordt. Zo kan Stichting de Noordzee vissers in real time volgen

De eisen van de Blackbox, die in de NB-wetvergunning verplicht wordt. Zo kan Stichting de Noordzee vissers in real time volgen

Waddenleaks
Operatie Waddenleaks is begonnen, mijn onderzoeksproject naar de Slag om de Waddenzee: fondsenwervende belangenclubs als de Waddenvereniging en Vogelbescherming Zeist willen per 2018 zich met steun van de Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO) tot baas van de Waddenzee maken, over de rug van traditionele gebruikers. Die operatie noemen zij ‘Een Beheerder Zijn’.

Een verzameling fondsenwervende belangenclubs als de Waddenvereniging en Vogelbescherming Zeist noemt zich dan ‘Coalitie Wadden Natuurlijk. De overheid plaatst bij deze operatie ‘Een Beheerder Zijn’ deze metromannetjes en communicatiemeisjes -die het Wad van Vierkleurendruk kennen – in hiërarchie boven mensen die er al generaties van leven.

Dankzij de hoge garnalenprijzen zweven de dik 90 NB-wetvergunninghouders die op het Wad vissen nog in de garnalenhemel. Het lijkt tijd dat ze eens uit die hemel afdalen. We hoeven slechts 1 van die groene mensen te citeren- Lenze Hofstee- in subsidieblaadje Noorderbreedte voor het linksdraaiend segment hier . En ik zou mij als garnalenvisser geen illusies meer maken. Zij hebben de voorzitter van de Regiecommissie Waddengebied Bas Eenhoorn (dure VVD-jongen uit Wassenaar) alvast in de tas:

Eenhoorn: Neem de garnalenvisserij. Die bedrijfstak is er nou eenmaal. Je kunt niet zomaar zeggen: stop ermee, zonder dat daar iets tegenover staat. Wat we wel willen is een paar gebieden afsluiten voor de vissers, om de natuur te beschermen, maar dan moeten die natuurlijk niet elders de boel gaan leegvissen. Het doel is dat uiteindelijk alleen duurzame visserij overblijft, dus zonder mechanische beroering van de bodem.’ (……)

  • Visserij op bodemdieren zonder de bodem aan te raken, juist ja. Een bodem die na 1 storm wel tientallen meters kan wandelen
  • Eenhoorn lijkt aangenomen vanwege zijn volmaakte afwezigheid van ecologische en visserijbiologische kennis, gecombineerd met de macht om die onkunde tot wet te maken. 
  • Het is de overheid die de stekker trekt uit een project met garnalenpulsvisserij dat EN minder bodemcontact maakte EN voor minder bijvangst zorgde (het ILVO werkte hier aan mee)
Wouter van der Heij van de Waddenvereniging en Arjan Berkhuysen

Wouter van der Heij van de Waddenvereniging en Arjan Berkhuysen

Dreigbrief RVO Garnalenvissers
De Rijksdienst voor Onderdrukking van Nederland (RVO) stuurt garnalenvissers nu een brief dat ze per 1 januari strafbaar zijn, wanneer ze niet voor 5-10.000 euro een extra spionagekast (Blackbox) voor 1 januari installeren op hun schip, zodat Stichting de Noordzee kan meekijken, de door het Minsiterie van I&M en Natuurmonumenten/Greenpeace op de been gehouden drammers voor het MSC-keurmerk.

De Blackbox is een soort Slimme Meter voor vissers, zodat RVO- ambtenaren ze van minuut tot minuut kunnen volgen.

Die Blackbox komt er om garnalenvissers (Slecht, want De Natuur is Goed en dus is visserij ‘onnatuurlijk’….) te weren uit de groeiende oppervlakte gesloten visgebied, die via Viswad en ‘Beheeropgave in Beeld’ op de rol staat. Men noemt hier namelijk ‘natuurherstel’ in 1 adem met het weren van visserij.

Ex-LNV ambtenaar noemt 'natuurherstel' in 1 adem met vissertje pesten

Ex-LNV ambtenaar noemt ‘natuurherstel’ in 1 adem met vissertje pesten

Mijn eerste vraag aan vissers is: wat is de naam van de RVO-ambtenaar die deze brief stuurde en telefoonnummer?

Dan kan ik natrekken of hij ook lid is van zo’n groene club, want dat is nogal eens het geval. Zie ook die RVO- ambtenaar Vincent Tiel Groenestege. Als Groen Links of erger niet al bestond, had hij het zelf opgericht. Of dat fanatieke baasje bij Rijkswaterstaat, Hans Lammers….Al deze ongekozen bureaucraten lopen in steeds verdergaande mate hun eigen particuliere stokpaardjes te pushen, met misbruik van overheidsmacht. Dit democratisch tekort is mijn motivatie voor Waddenleaks.

rz16-koehoal-22Eigen schuld
Daarnaast treft de vertegenwoordiging van de Visserij overigens evenveel blaam. Ze verzuimen al 25 jaar om PRO ACTIEF een fatsoenlijke ecologische visie te formuleren en uit te dragen voor visserij die oogst van het Waddengebied, het mooiste gebied op aarde. Ze hebben een bestuur dat Nooitgedagt heeft, ze Van Tuinen bij wijze van spreke overal in.

Waar is de dankbaarheid? Als je zelf geen ecologisch deugdelijke visie hebt, vult je tegenstander die wel voor je in. Dan is zo’n Waddenvereniging zelfs nodig als tegenwicht, want zo beroerd zijn enkelen bij die club nu ook weer niet. Iedere macht heeft een tegenmacht nodig, zoals Yin ook Yang gebruikt en Jip ook Janneke.

Al 5 jaar vraag ik tevergeefs daar toch eens constructief aandacht aan te schenken.