IN de hoogtijdagen van Piersma's macht blijft de natuur maar achteruit hollen? Tijd voor bijltjesdag Theunis

Je bedoelt toch niet de gaswinning, Theunis, die jouw rekeningen betaalt? Ik lieg, hij loog, wij ecologen

Met Theunis@NIOZ.nl waren de contacten als NRC-freelancer buitengewoon goed. Tot je breder over deze mediaprofessor gaat informeren en zijn wetenschappelijke standaarden rond het Waddendossier. Alle lof die je ontving over je kritische zin tot gratis etentjes op NIOZ-kosten, sloegen vervolgens direct om in een giftige vijandigheid en botte arrogantie die je alleen verwacht van een geestelijk onvolwassen machts-wellusteling die niet tot zelfkritiek in staat is.

Neem de gretigheid waarmee Piersma de ’15 procent biodiversiteit over’ citeerde van het wetenschappelijk frauderende (= door Rob Bijlsma vastgesteld) Planbureau voor de Leefomgeving, zoals behandeld in Sjoemelnatuur. Zodra iets in Piersma’s straatje past, verliest hij alle kritische zin. Een kritische zin die hij wel op andere visies loslaat dan zijn achterhaalde systeemvisie met ‘voedselwebben in evenwicht’ en andere balance of nature-ideologie.

Terwijl ik nota bene- terecht- door Piersma op het spoor kwam van de frauduleuze rapportwetenschap als van Imares. Maar daar gaf Piersma vooral op af, omdat die zijn onderzoeksgeldpot hielpen opmaken. Niet omdat hij beslist in wetenschappelijke integriteit is geïnteresseerd. Want bij Mosselwad werkte hij gewoon met Imares samen.

Sjoemelnatuur op Zee, daar istie weer, kudo's Rick Wortelboer en Stichting de Noordzee, betaald door het Ministerie van Asfalt en Windmolens

Sjoemelnatuur op Zee, daar istie weer, kudo’s Rick Wortelboer en Stichting de Noordzee, betaald door het Ministerie van Asfalt en Windmolens

Piersma helpt ‘groene’ industrialisering natuur 
Piersma blijft zichzelf als de redder van de Waddenzee profileren op gemeenschapskosten met een academisch topsalaris, Spinoza-premies en snoepreizen naar Afrika. Zijn onderzoeksgroep en die van Han Olff liep veruit met de meeste Waddenfonds-miljoenen binnen zoals via Waddensleutels. Terwijl zijn activiteiten- althans de academische credits die hij verleent aan industriële campagnemacht- mogelijk netto schadelijk zijn voor de natuur van het Wad in zijn totaliteit.

De Voorzitter van WWF-internationaal namens Nederland zit goed in de olie

De Voorzitter van WWF-internationaal namens Nederland zit goed in de olie. WWF sponsort Theunis zijn trekvogel-leerstoel en weidevogel-subsidiecampagne. Ook commissaris bij de Steenkolen Handels Vereniging (SHV)

Door zijn weigering op integere wijze met hem onwelgevallige natuurvisies om te gaan, is hij  voertuig van de nieuwe industrialisering van de Waddenzee die in de structuurvisie ‘duurzame ontwikkeling’ heet, de machtsgreep van de gisteren beschreven Corporate BV/Agenda 21 onder het roepen van ‘red de aarde’. Toevallig op basis van die zelfde systeemvisie.

Dat leidt tot bouwen in en verstoren van de natuur met groen gedicht. Voorbeeld: De 89 gigavogel-gehaktmolens in Natura 2000-gebied IJsselmeer in beheer bij Rijkswaterstaat pal tegen de Waddenzee zijn maar een topje van de ijsberg, waar de campagneberen van Theunis zijn leerstoel-sponsor WNF afglijden. Zo brengen zij de publieke ruimte met publieke middelen onder controle bij de multinationals die WWF uit de wind houdt, zie ook ‘A Cloak of Green’ van Elaine Dewar hierover. Zoals British Petroleum, Royal Dutch Shell, toevallig Theunis zijn grootste sponsor via de NAM met Waddengasgelden.

Leestip voor Theunis, bijvoorbeeld als je WEER in het vliegtuig naar Afrika zit op publieke kosten

Leestip voor Theunis, bijvoorbeeld als je WEER in het vliegtuig naar Afrika zit of je door WNF laat gebruiken

Jouw sponsoren Vogelbescherming en vooral WNF zijn de grootste campagne-doorduwers van die turbines in de natuur.

Alles dat Agenda 21/2030 Agenda dient, het krijgt geld van WWF

Alles dat Agenda 21/2030 Agenda en corporate BV dient, het krijgt geld van WWF bij de privatisering van publieke (nuts)voorzieningen, Friendly Fascism met knuffelbare aap in het voorportaal.

Met financiering van zijn leerstoel trekvogel-ecologie door BP/Shell/Corporate BV/Eneco WNF en het fondsenwervende bedrijf Eneco Vogelbescherming (voorzitter Atze Nicolai is Eneco-commissaris) verleent Piersma deze fondsenwervende campagne-entiteiten voor corporate BV de academische statuur waar ze op uit zijn. Terwijl er geen club zo leugenachtig omgaat met de gegevens die wetenschappelijk onderzoek aanlevert, waartoe ze zelf opdracht geven als WNF.

Piersma zijn sponsor

Piersma zijn sponsor WWF, Atze Nicolai, voorzitter Vogelbescherming is ook commissaris bij Eneco

Vogelslachtoffer bij molens van Eneco, die de sponsoren van Piersma er zo graag willen

Vogelslachtoffer bij molens van Eneco IN de Waddenzee, mogelijk dankzij Vogelbescherming, in ruil voor compensatie-eilandje/ecologische val visdieven

WWF misbruikt wetenschap continue
Wij herinneren bijvoorbeeld aan de landenvergelijking in 2009, die Ecofys (van Eneco) in opdracht van WWF maakte: wie produceert per kWh de minste CO2? Frankrijk versloeg Duitsland met factor 4-5 volgens de eigen cijfers van Ecofys. Maar WWF ging uitventen dat Duitsland ‘de groenste’ zou zijn, omdat zij de natuur het meeste vol zetten met voor (trek)vogels en vleermuizen schadelijke windturbines. Die de energiebelasting door het plafond jagen voor arme Duitsers, en steeds meer bij ons. Over de 6 cnt stroomkosten betaal ik nu 13 cent ‘klimaat’-belasting voor Eneco en andere subsidieslurpers die WNF betalen voor een groen vernis.

Die vogelmolens van Agenda 21/Corporate BV die de miljardensubsidies nu opeisen, met dank aan ex-VROM Minister ‘Deel uw Wasmachine met de buren’ Hans Alders (PvdA). De multi-commissaris en Energie-Nederland lobbyist, die via de ‘Taskforce Biodiversiteit’ de natuur hielp kapitaliseren. Die andere bezigheid van WWF.

Een hoogleraar die zo kritisch op anderen is, zou dus kritisch kijken naar: hoe gaan de partijen met wetenschap om, die mijn leerstoel betalen. Wat zijn hun motieven met het werk dat ik aanlever? Waarom loop ik in iedere mediagelegenheid een paar vissertjes met garnalennetje zwart te maken, en laat ik de grote krachten ongemoeid?

The Balance of Nature, achterhaalde systeemecologie

The Balance of Nature, achterhaalde systeemecologie komt in de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee tot staand beleid. Met garantie voor nog jaren ‘meer onderzoek’ en ‘natuurherstel’ voor NIOZ/Imares en NGO-clientele

Ik Lieg, Hij Loog, Wij Ecologen
De grootste hypocrisie van Piersma is dus zijn pose van belangeloosheid als onafhankelijke en kritische wetenschapper, de hoeder der waarheid. Er is:

  • a. geen hoogleraar die zo financieel is binnengelopen met zijn claim to fame als de belangeloze onafhankelijke redder der Waddenzee, met geld uit de Waddengaswinning. Het zou Wad alleen ‘gered’ zijn, wanneer hij en zijn vele Waddenfonds-miljoenen slurpende biobouw-collegae als Tjisse van der Heide er nog toegang toe hebben.
  • b. geen hoogleraar die zo fanatiek een achterhaalde kijk op ecologie blijft ventileren, die misschien in zijn langharige jonge jaren nog gemeengoed was, maar die op zijn best in de literatuur nogal ter discussie staat. Al doen de Marten Scheffers van deze wereld met regime-shift geOH en Planetary Boundaries nog zo hard hun best de houdbaarheidsdatum te rekken
Aan dit soort gereutel levert Piersma dan zijn statuur. De claim leunt vooral op de door de-eutrofiering afgenomen eider en scholekster

Aan dit soort campagne-gereutel levert Piersma dan zijn statuur. De claim leunt vooral op de door de-eutrofiering afgenomen eider en scholekster. Hier is het Vogelbescherming BV om te doen. Maar kun je natuur effectief beschermen, als je enkel kersen plukt in wetenschap?

Het NIOZ wil vooral geld
Theunis zijn NIOZ- en RUG-collegae misdragen zich ook in leken-media met politieke uitspraken over ‘het dak is van het ecosysteem af’.  Zonder enige empirische onderbouwing weten ze dan al dat de garnalenvisserij de Grote Boosdoener is.

...de 'objectiviteit' van RUG-ecologen aan het infuus van het Waddenfonds

…de ‘objectiviteit’ van RUG-ecologen aan het infuus van het Waddenfonds

Terwijl we van andere NIOZ-collegae als Eelke Folmer voor de Waddenacademie in 2015– in een door Piersma nagelezen artikel- ook anders lezen:

...plots is niet alleen de visserij de boosdoener, maar weten ze wat ook Rijkswaterstaat dondersgoed weet

…plots is niet alleen de visserij de boosdoener, maar weten ze wat ook Rijkswaterstaat dondersgoed weet

Waarbij ze de predatiedruk van 22 duizend extra zeehonden op het Wad sinds 1980 weglaten, terwijl ze ‘de klimaatverandering’ aanhalen als reden waarom zeehondvoedsel bij uitstek de schol zich niet op het Wad waagt. En waar ze overigens ook deze onwaarheid ventileren om in visserijschoenen te schuiven:

Uitgestorven?

Uitgestorven?

Een volgens het NIOZ 'uitgestorven' Lazarus-rog, binnen 1 dag na mijn oproep door vissers bij Harlingen gevonden

Een volgens het NIOZ ‘uitgestorven’ Lazarus-rog (Pijlstaart), binnen 1 dag na mijn oproep door vissers bij Harlingen gevonden

Na een oproep van mij aan garnalenvissers op het Wad werden al die ‘uitgestorven’ vissen – stekelroggen, pijlstaartroggen hondshaaien, gladde haaien- binnen 2 dagen al teruggevonden. Blijkbaar heb je van achter je computer in de NIOZ-zweethut niet beslist een goed beeld van de natuur. Het NIOZ is niet objectief, maar schrijft onderzoeksverhalen als advertentie voor onderzoeksagenda’s en subsidies. Blijkbaar willen ze ook onderzoek naar zandsuppleties doen.

22 duizend extra vegetarische zeehonden verjagen met 'de klimaatverandering' de schol uit de Waddenzee samen met 'de visserij', aldus NIOZ en Piersma, die integere topwetenschappers

Foto Grijze Zeehond/: 22 duizend extra vegetarische zeehonden + nog eens duizenden extra grijze zeehonden verjagen met ‘de klimaatverandering’ de schol uit de Waddenzee’, aldus NIOZ en Piersma, die integere topwetenschappers. Zo stellig als ze ‘het klimaat’ er bij trekken en ‘de visserij’ zo schuiven ze de consumptie van 100 ton vis per dag per 8000 hectare Waddenzee onder het tapijt door zeehonden

Piersma verwart naturalistische drogreden met ecologie
Zij venten op kosten van de gemeenschap een achterhaalde systeem-ecologische visie uit- The Balance of Nature/Het Voedselweb in Evenwicht. Die visie is populair bij zijn politieke geestverwanten, de groene rupsje nooitgenoegjes en bij de milieubureaucratie die de rekeningen van het NIOZ betaalt, om de eigen machtsbasis een academisch gewicht te geven.

Dat 99,9 procent van NL dat niet door heeft, komt omdat ze- in tegenstelling tot mij- de literatuur niet kennen. Dus je komt er mee weg Theunis, maar daarmee is het nog niet WAAR wat je verkoopt. Dus of je bent geen Oprjochte Fries, of je weet niet beter. Ik hou het bij optie 1: je bent een hypocriete en leugenachtige lul.

De naturalistische drogredenering/ecologische visie van Piersma en zijn WWF/Vogelbescherming BV

De naturalistische drogredenering/ecologische visie van Piersma en zijn WWF/Vogelbescherming BV

Achterhaalde systeemvisie van Piersma et al
Howard en Eugene Odum en Jay Forrester (Club van Rome) ontwikkelden een aan de cybernetica verwante systeem-ecologie. Die zien we ook terug bij de Club van Rome met hun wereldsysteem, de basis van Agenda 21/2030 Agenda. Bij volmaakte kennis in een model van de werkelijkheid, draai je als technocraat aan wat knoppen. En zo ontstaat dan het volmaakte statische evenwicht. Het Natuurlijk Evenwicht. Het Voedselweb in balans. We zien het in opgewarmde versie weer terug bij de Planetary Boundaries van Club van Rome-ecoloog Rockstrom.

Zie verder het proefschrift van Mechtild de Jong over deze materie.

In het boek dat komend jaar verschijnt zet ik er nog uitgebreid het mes in, waar ecologen als Daniel Botkin en Steward Pickett (lees ‘The Theory of Nature and the Nature of Theory’ Theunis) dat bijvoorbeeld ook hier in deze BBC-docu doen op basis van hun onderzoek bij Isle Royale. (reactie Theunis: ‘huhu, ja ha, een documentaire dat US Geu wetuhschap hu hu ik ben lekker beeeter’, Theunis: grow up, en reageer eens nieuwsgierig in plaats van agressief)

Het is slechts de wil tot macht die deze visie in stand houdt bij ecologen als Piersma. Dat geeft hen het gevoel dat ze bij volmaakte kennis maar aan een knop hoeven draaien- de visserij- en dan zal er een mysterieuze balans komen. En in de tussentijd waarin zijn politieke geestverwanten het Wad melken, kan Piersma nog voor vele miljoenen euro’s onderzoek doen.

Zoals dat typische NIOZ-mannetje Johan van de Koppel bevestigde is visserij de enige knop waaraan ze WILLEN draaien. Maar de WIL/ONWIL iets wel of niet te doen bepaalt nog niet de ecologische rentabiliteit van je streven.

Terug naar 'vroeger'? In 1930 waren er veel minder eidereenden en scholeksters dan in de jaren '80 en nu

Terug naar ‘vroeger’? In 1930 waren er veel minder eidereenden en scholeksters dan in de jaren ’88 en nu. Toch zijn die nu de belangrijkste soorten voor Vogelbescherming BV om te klagen over ‘de vogelstand’. Tegelijk zijn vele andere soorten als de bruinvis nu algemeen geworden. Er is niet een uniforme achteruitgang: de natuur VERANDERT, evolueert

Pier en Piersma, een lekker stel
Blijkbaar zijn dat de eigenschappen waarmee je succesvol hoogleraar kunt zijn en Spinoza-premies binnentrekt. Je kunt er directeur van de Waddenacademie mee worden, zoals de pathologische leugenaar Pier Vellinga, de ‘klimaatprofessor’ zonder 1 peer reviewed publicatie over de fysica van klimaat op zijn naam. Pier Vellinga dankt zijn status ook enkel aan zijn media-optredens waarbij hij stelselmatig zeespiegelstijging overdrijft. Pier en Piersma, een lekker stel.

Waarom niet eens kritisch op Pier Vellinga zijn? Of beslist die teveel over carrières en geld? Waarom sta je toe dat ’s lands grootste leugenaar Ed Nijpels zelfs bestuurder bij de Waddenacademie kan zijn?

Piersma is buitengewoon goed in het uitventen van zijn sociale status, maar er zijn weinig mensen in mijn leven die zo van hun voetstuk zijn gedonderd. Zijn bedpartner Petra de Goeij is onderdeel van Stichting WAD van de anti-kraakexploitant en miljonair Lenze Hofstee (Carex/Het Rif BV/Aeshna), en is het lepelaarvrouwtje van het NIOZ.

Uit de presentatie van Mark Duchamp. Een met Delfzijl Noord vergelijkbare windfarm bij Zeebrugge doodt in het broedseizoen per turbine meer dan 30 op papier beschermde zeevogels als visdieven

Een met Delfzijl Noord (ENECO) vergelijkbare windfarm bij Zeebrugge doodt in het broedseizoen per turbine meer dan 30 op papier beschermde zeevogels als visdieven. Mede mogelijk gemaakt door de voorzitter van Vogelbescherming Nederland/Eneco-commissaris Atzo Nicolai

Theunis: overhandig de bonnetjes, wat heeft jouw werk nu bijgedragen aan natuurherstel?
Na een kwart eeuw Piersma-reviewed literatuur, karrenvrachten Oost-Indische doofheid rond de gekeldere primaire productie dankzij de scheve stikstof-fosfaatratio (100:1 op het Wad ipv de gunstige 16:1 Redfield Ratio), het van het Wad procederen van de mechanische kokkelvisserij voor 130 miljoen euro Waddenfondsgeld, mag de bewijslast wel eens bij Theunis@NIOZ.nl gelegd worden

  • Theunis: toon mij het kasbonnetje met wetenschappelijke onderbouwing waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor jij je wetenschappelijke statuur leverde enig positief effect hebben gehad op de ecologie van het Wad. Wanneer je op je eigen RUGwebsite als eigen citaat laat optekenen:

‘Over the past twenty years, the ecological system of our last wilderness has been steadily destroyed.’ (Piersma et al)

Laat dat net de 20 jaar zijn waarin jij met geestverwanten onevenredig veel onderzoeks-miljoenen doorsluisde om het verschil te kunnen maken Theunis. Ik verwacht niet dat je te redden bent. Net als je maatje Han Olff bezit je een pathologische onvolwassenheid en je zult je in afschuw afwenden: het is ‘de toon’, nee ‘de toon’, en onze Theunis is ‘de Hoge Beschaving’ .

Tenminste 3 miljoen euro Waddengasgeld, zonder enig concreet resultaat voor de natuur

Tenminste 3 miljoen euro Waddengasgeld met zijn activist-vrinden, zonder enig concreet resultaat voor de natuur. Met enkel kennis die we al eeuwen hadden: predatie door zeesterren roeit een hele mosselbank uit, net als een storm: maar dan academischer opgeschreven

Ondertussen moet voor de Waddenzee het ergste nog komen, dankzij de partijen die Gij Brutus aan academische statuur helpt. Aflevering 13 van Waddenleaks was dit. Folle Lok en Seine yn’t neie jier Theunis, mar do kist mei dyn grut praat mei nog mear ferteltje’. Tsjoch! Argument by Authority werkt bij mij alvast niet, want je autoriteit heb je bij mij reeds jaren terug verloren.

Aflevering 13 van Waddenleaks. We beginnen net warm te draaien en van mijn kant blijft de deur altijd open staan, mits je enig zelfinzicht aan de dag wilt leggen Theunis.