Het enorme potentieel van zonne-energie in Nederland in 1 beeld gevangen

Het enorme potentieel van zonne-energie in Nederland in 1 beeld gevangen

Vanaf nu kun je iedere depressie van de zonnige kant zien, en met Garbage meezingen I’m Only Happy When it Rains. De zon schijnt namelijk niet gratis meer, nu iedere zon-kWh extra energiebelasting kost. Zonne-stroom levert uitbaters 8 ct SDE+ subsidies. Dat is meer subsidie dan de kale stroomprijs per kWh (6 – 7 ct) opbrengt.

Momenteel verschijnt aan de Groninger Costa del Sol- Delfzijl- de grootste zonnefarm van Nederland om die subsidies op te wekken. Sunport Delfzijl omvat 123 duizend panelen op 60 voormalig agrarische voetbalvelden. Alleen al de grond zal zo’n 3 miljoen euro gekost hebben, nu agrarische grond weer rond de 50k doet.

Veruit de grootste siliciumwoestijn van Nederland, er komen er nog meer

Veruit de grootste siliciumwoestijn van Nederland

Rik de Jong van het Rotterdams Studentencorps REC- eerder in de verzekeringen is nu de ‘bisnus dievelupper’ van Sunport.

Verboten

Dit is hoe ‘bisnus dievelupper’ De Jong Sunport verkoopt:

Solar energy has enormous potential, also in the Netherlands. Large-scale use of solar electricity can deliver an important contribution to the reduction of CO2 emissions, to increase supply of sustainable energy, to prevent depletion of stocks and to a greater degree of independence from energy imports.

Het leek wel Kamp Westerbork, maar dan zonder de herdershonden

Sonnen-Konzentrationslager Sunport, zo’n gevoel kreeg ik althans er bij. Maar dat is persoonlijk

Het opgestelde vermogen bedraagt 30MW. Wat zal de opbrengst zijn van september tot maart als de zon steeds lager aan de hemel staat? De invalshoek van de zon bepaalt de opbrengst, naast evidente zaken als: is het niet bewolkt of is het donker/nacht. Dus het aantal zonne-uren in een regio zegt nog niet wat de opbrengst zal zijn.

Waar groene energie ophoudt, daar groeit het groen weer

Waar groene energie ophoudt, daar halen planten opgelucht CO2/adem

..met de windturbines van Delfzijl Zuid (Eneco) op de achtergrond. Die draaiden nu wel volop

..met de windturbines van Delfzijl Zuid (Eneco) op de achtergrond. Die draaiden nu wel volop

Het enorme potentieel komt vrijwel volledig uit subsidies. Die vangt De Jong wanneer de zon zijn paneeltjes belicht. De SDE+-tender dekt namelijk het gat tussen de stroomopbrengst en de kostprijs van je project. De Jong moest een slordige 30 miljoen euro investeren met zijn partners.

Die miljoenen moeten via met de zon opgewekte SDE+-subsidies weer terug vloeien. Momenteel doet ‘de zon’ zo’n 8 cent subsidie per kWh, althans bij de Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO), het voormalig Agentschap.nl gefuseerd met de Dienst Overregulering Regelingen.

Kamp Sunport, Konzentrationslager

Kamp Sunport, Sonnen-Konzentrationslager, ja sorry, ik kon bijna het geluid van blaffende herdershonden horen

rz16-nam-26

Paradox van duurzaam: stroom goedkoop maar rekening door plafond
Met stroom kun je geen droog brood verdienen. Dat komt doordat Brussels klimaatbeleid (Renewable Energy Directive waaruit de 14 procent ‘duurzaam’ van NL voortkomt) de vrije energie-markt om zeep hielp, die het eerder zelf hielp oprichten.

Op windrijke daluren mogen windboeren met voorrang hun ongevraagde stroom op het net dumpen. Daardoor is de stroomprijs op de stroommarkt zelfs af en toe negatief. Vandaar dat ook kolenboeren met biomassa-bijstooksubsidies hun bedrijf probeerden open te houden.

Zo krijg je de paradox dat de kale stroom steeds goedkoper is, doordat de energiemarkt wordt omgezet van vraag- naar aanbodgestuurde stroom. De tarieven voor burgers gaan tegelijk door het plafond om de subsidies op te hoesten.

Ook vragen de net-aanpassingen miljarden euro’s extra investeringen. Die zijn nodig om stroom te verwerken die even wisselvallig binnen komt als het weer in Nederland.

De windturbines van Delfzijl Noord op de achtergrond, op de door Eneco afgesloten Schermdijk

…en met de windturbines van Delfzijl Noord op de achtergrond, op de door Eneco afgesloten Schermdijk in de Waddenzee

...enorm potentieel

…enorm potentieel: nu de zon nog…

De voorlopige teller staat op 37,7 miljard euro toegezegde subsidies in 2017
Bovenop de SDE+-subsidies komen straks extra miljarden euro’s, wanneer we ook moeten betalen om de gas- en kolencentrales open te houden. Voor als de zon niet schijnt, en het niet voldoende waait. Door het overheids-geforceerde marktbederf/klimaatbeleid moeten gas-en-kolenboeren op de Onbalansmarkt een boete betalen als zij niet op tijd vermogen afschakelen, wanneer plots de zon achter de wolken vandaan kruipt.

Dan mogen de Rik de Jong’s van deze wereld plots hun subsidiestroom op het net dumpen met voorrang. De overheid dwingt energiebedrijven die het net stabiel houden dus tot een verlieslatende bedrijfs-strategie, want dat op en afschakelen vreet rendement van je centrales.

De teller van ‘De Transitie’ staat in toegekende subsidies tot en met 2017 nu op dik 37 miljard euro.  Dat zijn alleen de directe subsidies. En niet de verborgen extra netkosten, en de onvermijdelijke ‘centrale-openhoudt-subsidies’, die nog komen.

Het redden van de planeet is natuurlijk niet in geld uit te drukken. Kniesoor/danwel seksistische racistische homofobe klimaatontkenner/blanke boze man die naar de rentabiliteit vraagt.

Toch geven we hier een staatje:15390662_1340515585988111_166854559775853610_n

Voor de mensen als dit heerschap, die het ‘enormous potential’ moeten terugverdienen. Je gunt het die beste bal van het Rotterdamse Corps (REC)screen-shot-2016-12-12-at-07-00-11

Vanaf nu zien wij depressies van de zonnige kant
De zon schijnt dus niet meer gratis in Kikkerlandistan. Per kWh aan zonne-energie die deze bal aan de hemel op ons landje afstraalt, tikt u nu 8 cent af aan Rotterdamse corps-ballen.

De zonnige zijde van een druilerige dag is dan: Zolang de zon niet schijnt, gaat bij Rik de subsidie-teller niet tikken. Dus wolken en depressies zijn vanaf nu de vriend van onze portemonnee, de partners van het horige belastingvee in onze Klimaat-Oligarchie. Zo kun je zelfs een druilerige en bewolkte dag weer zonnig inzien.

I’m Only happy when it rains, I’m only happy when the sun goes down

Gewoon, om Rotterdamse geldjongens te klieren. :-)