Mijn dorpsgenoot Sander Warmerdam is hier als Chef Economie van het NOS Journaal hoofdelijk verantwoordelijk voor.

Mijn dorpsgenoot Sander Warmerdam is hier als Chef Economie van het NOS Journaal hoofdelijk verantwoordelijk voor.

Volgens de NOS gaan  1 miljoen huishoudens profiteren van een windfarm die Shell mag bouwen, het gaat hier om Borssele 3+4. Maar per windfarm wekken ze maximaal 306 duizend rekenequivalenten aan huishoudens op, dus geen miljoen maar 600 duizend. Geen enkel huishouden neemt vervolgens die wiebelstroom af, ze dumpen die stroom aanbodgestuurd op het net.

De term ‘huishoudens’ is bij Windenergie dan ook misleidend.

Shell met Van Oord wilde zowel Borssele 1 als 2: 825 duizend huishoudens, geven ze daarvoor op.  Dong won de tender deze zomer 5 juli voor Borselle 1 +2 voor 7,2 ct per kWh directe subsidie.  Shell kreeg hier dus 3+4 en dan gezamenlijk 700 MW.

De subsidie zal rond de 10 cent per kWh bedragen voor Shell bij een looptijd van 10 jaar SDE+, wanneer zij inderdaad de 300 miljoen euro krijgen, en de 820 duizend rekenequivalent-huishoudens kloppen, waarmee ze in mei dit jaar voor een zelfde vermogen (700 MW) intekenden bij Borselle 1+2.

.

De windfarms dragen NIETS bij aan milieu, het Energieakkoord gaat enkel over halen 14 procent 'duurzaam', niet CO2

De windfarms dragen NIETS bij aan milieu, het Energieakkoord gaat enkel over halen 14 procent ‘duurzaam’, niet CO2

Wat is de werkelijke opbrengst?
Zoals vaker verteld: we hebben per 1 januari 2016 nu 3300 MW opgesteld vermogen aan windenergie op land en zee, dat is nu al weer ietsje meer. Die duizenden turbines hebben een rendement van 25 procent. Waait het harder dan windkracht 6 dan leveren ze vol vermogen. Maar soms staan ze ook stil. Heel vaak zelfs. Terwijl ik dit schrijf, kun je op Energieopwek.nl zien wat al die duizenden windturbines leveren. Ongeveer 700 MW, dus 21 procent van het opgestelde vermogen.

  • Die redenering lijkt me niet zo moeilijk te volgen toch?
De wind waait in Nederland niet langer gratis: iedere winderige dag tikt u nu belastinggeld af bij Shell en Eneco

De wind waait in Nederland niet langer gratis: iedere winderige dag tikt u nu belastinggeld af voor Shell en Eneco

Wel: dat zelfde geldt ook voor een windfarm op zee, zoals die van Shell/Eneco/Van Oord. Ja lieve mensen. Op zee waait het altijd wel, maar toch niet altijd zo hard dat ze op vol vermogen draaien.

Bij een rendement op jaarbasis van 35 procent- zoals gemeten bij de meeste farms in de praktijk- ALS ZE NIET STILSTAAN VOOR ONDERHOUD- zijn we hartstikke blij. Horns Rev deed het voor 0,4 maar dan zit je bij de beste in bedrijf. Pas nadat het eerdere Horns Rev volledig nieuwe turbines kreeg.

Blauw is de wind, ongeveer 700 MW als we het gunstig bekijken nu bij schrijven

Blauw is de wind, ongeveer 700 MW als we het gunstig bekijken nu bij schrijven

Hoe moeilijk is dit nu te begrijpen?????
De windfarm waar Shell met Nuon in participeerde bij Egmond aan Zee- voor ze er uitstapten wegens subsidie-klimaatverandering- die wiebelt op haar mono-pile-fundering. Shell Venster meldde in 2010 dat binnen enkele jaren tijd 1/3de van de turbines al vervangen moest. Zo gaat dat met duurzaam op zee.

Met 0,35 zitten we dus zeker niet aan de te hoge kant, zo wilde ik maar zeggen. Nou lieve kinderkens, nu goed opletten hoor. Nu gaan we een rekenkundige truuk uithalen. Een heeeele ingewikkelde truuk, die het verschil maakt tussen 300 miljoen euro subsidie en noppes.

  1. Een windfarm die 350 MW VERMOGEN (energie per seconde) levert, die levert dus op jaar basis 350 x 24 x 365= 3 miljoen MWh energie, als hij op vol vermogen zou draaien.
  2. Hebben we dat? Dat doen ze dus niet, want je moet corrigeren voor het rendement. Hoe moeilijk is dat? Nee, je moet werkelijk volslagen debiel zijn dat niet te snappen. Dus op zijn best produceren die turbines dus 3 miljoen x 0,35= 1,07 miljoen MWh energie. Ja?
  3. De theoretische rekeneenheid ‘huishouden’ staat voor het verbruik van een 2-persoons huishouden dat 3.5 Mwh energie verbruikt. Zo komen wij dan op 306 duizend huishoudens aan stroom. Twee van 350 MW zitten max op 600 duizend.
  4. Hoe moeilijk is dit?
..in de verte kun je de zeewindfarm zien als je goed kijkt

..in de verte kun je de zeewindfarm zien als je goed kijkt

Zien we nu waar die factor 2 teveel vandaan komt?
Ook met een gunstige productiefactor van 0,4 halen we op zijn best de 400 duizend per windfarm en komen we in de buurt bij de biedingsopgave van  Shell/Eneco. Die hanteren dus een productiefactor van dik 0,4.

Ergo: Henk Kamp liegt, de overheid liegt, de media liegt. Een dure leugen.

...stelt de grootste verspreider van nepnieuws de NOS

…stelt de grootste verspreider van nepnieuws de NOS, onze Hillary Clinton supporters en cheerleaders van Henk Kamp/Shell

NOS Journaal: uw hofleverancier van peperduur Fake News
Mijn dorpsgenoot Sander Warmerdam is chef economie bij het NOS Journaal.  Hij en zijn NOS overdrijven de opbrengst weer. En roepen vervolgens dat 300 miljoen euro subsidie een ‘kostenbesparing’ is, er komen ’10 duizend banen’, Greenpeace die opgelucht adem haalt.

Het hele arsenaal van Fake News zoals we dat van de NOS gewend zijn als verpatsers van overheidsbeleid.

Dat het een ‘spotprijs’ is, blijft niets dan propaganda. Omdat ze een belangrijke bron van kostenbesparing verzuimen: dat Tennet sinds 2014 de aansluitkosten voor rekening neemt, zodat de aansluiting via een andere rekening- netwerkkosten- alsnog bij ons terecht komen. Dat leningen voor investeringen dankzij de kunstmatige rente goedkoop zijn. Bedenk dat windfarm Gemini boven Schiermonnikoog voor vergelijkbaar vermogen 4,2 miljard euro subsidies kreeg.

Minder belastinggeld naar zee dragen betekent nog steeds geen kostenbesparing. Dus wij resumeren: in klimaatoligarchie Nederland waait de wind ook niet meer gratis. De Lucht is eigendom van Shell en Eneco geworden, die belasting-euro’s aftikken per kWh dat de lucht langs hun windvaantjes strijkt. Wij worden onder schot van de overheid gedwongen dat te betalen, ook als wij geen abonnee van Eneco zijn.

En dankzij drogering met propaganda, blijft Nederland heel dociel de schouders ophalen, terwijl men aan alle kanten wordt bestolen.