Zoals voor Elsevier beschreven in Geoliede Klimaatlobby: de olie- en bankierslobby financieert de klimaatpropaganda. Inclusief de door mainstream-nepnieuws en Jan Paul van Soest verspreidde complottheorie dat zij ‘DE’ klimaatwetenschap tegenwerken. James Corbett bevestigt mijn analyse nu met een reeks voorbeelden. Wat ook bleek uit de Climategate-emails is dat kernfiguren uit het IPCC binnenlopen op fondsen van Shell en British Petrol (BP)

De Waddengasvereniging

De Waddengasvereniging doet flink terwijl hun prestigeprojecten aan het aardgasbaten-infuus hangen

Fossiel betaalt de groene rekeningen
Mensen zien het nog niet, omdat het zo openlijk voor hun neus plaatsvindt. De Nationale hoogmis voor klimaatalarmisme Springtij van de door de NAM/Shell met miljoenen euro’s betaalde Wouter van Dieren en zijn tovenaarsleerling Jan Paul van Soest, die werd ook gesponsord door Tulip Oil, de club die gas op Terschelling wil winnen. Voor 1000 euro mag je hier naar binnen.

Momenteel loopt hun van WNF afkomstige maatje Arjan Berkhuysen wat flink te doen tegen die gaswinning EN paniekerig te liegen over ‘de klimaatverandering die nog nooit zo snel ging’. (een El Nino die nu weer inzinkt) Terwijl al Berkhuysen’s prestigeprojecten uit de pot met Waddengasbaten komen.

Wat je geleerd is als ‘milieu’, gaat niet over de staat van de natuur. Men probeert je een ecologisch dogma van ‘schaarste’ aan te praten en angst. Het debat ging nooit over klimaat, maar grondstoffen, geld en macht. Alleen een handjevol klimaat-dinosauriers meent dat je via minutieus en voorzichtig gebabbel over tienden van graden een wereld verandert die door psychopathische geldjongens wordt geregeerd.

Voor wie het eenmaal ziet, het ligt open en bloot voor je op straat

Voor wie het eenmaal ziet, het ligt open en bloot voor je op straat

Door 'duurzaam' gedode 'beschermde 'bruine kiekendief; Bron rapport Altenburg en Wymenga

Door ‘duurzaam’ gedode ‘beschermde ‘bruine kiekendief; Bron rapport Altenburg en Wymenga

Lokale natuurbescherming omgevormd tot gecontroleerde oppositie
Vanaf Rio De Janeiro in 1992 (Agenda 21 aftrap Verenigde Naties) spanden ze de noodzakelijke lokale natuur- en milieubescherming voor het karretje van milieu-globalisme: zie Natuurmonumenten met Pieter Winsemius (onderman van David Rockefeller en topman McKinsey met Jules Kortenhorst van European Climate Foundation), Herman Wijffels (Rabobank, nationaal kampioen duurzaam zwatelen) en nu Hans Wijers (oa Shell).

Zodat clubs die ooit opkwamen voor de natuur, nu vehikels van een globalistische geld-propaganda zijn. De boerenstand werd gesloopt met milieubeleid uit naam van ‘de natuur’. En tegelijk roepen die milieuclubs dat het nog nooit zo slecht ging met die boerennatuur. Wat ook deels klopt, want hoe hoger de bedrijfslasten zijn dankzij milieubeleid, hoe minder ruimte er is voor liefhebberij als de vogeltjes, bijtjes en de beestjes.

Natura 2000 werd ons door Agenda 21-zetbaas Hemmo Munthing van Globe International door de neus geboord in 1992, en Munthing regelde de LIFE+-subsidies om de propaganda de financieren. Al 3,5 miljard euro ging zo naar Agenda 21-roeptoeters sinds 1992 vanuit Brussel.

Hans Alders (PvdA) is nu als zetbaas Energieakkoord voor energie-multinationals ook Nationaal Coordinator Groningen

Hans Alders (PvdA) is nu als zetbaas Energieakkoord voor energie-multinationals ook Nationaal Coordinator Groningen

Een soort maffia
KONINKLIJKE Shell-man Prins Bernhard richtte het groene vernis op voor zijn multinational-netwerk Wereld Natuur Fonds, en John Loudon van Shell volgde hem als WWF-president op na het Lockheed-schandaal. Maurice Strong- de zetbaas van Agenda 21- was vice-president bij WWF onder Loudon en tegelijk baas van Canada’s grootste teerzandfirma. De Oranjes zijn ook sponsor en lid van de Club van Rome van het eerste uur.

Ed Nijpels-nu SER-zetbaas van het Energieakkoord- werd de voorzitter van WNF na zijn VROM-ministerschap. Terwijl Hans Alders (PvdA) hem opvolgde bij VROM. Alders werd na zijn VROM-ministerschap zetbaas voor Agenda 21 als UNEP-directeur in Europa. Nationaal Kampioen Nevenfuncties Hans Alders (PvdA) tekende als lobbyist voor energiemultinationals het Energieakkoord met haar windturbines. Hij stapte 31 mei 2015 uit die lobbyfunctie om Nationaal Coordinator Groningen te worden.

Zo gebruikt Alders met de overheid het NAM-compensatiegeld tegen de bevingsschade om ‘Energietransitie’ bij Groningers door te duwen. Als UNEP-directeur was hij zetbaas in Europa van Agenda 21, waaraan wij de klimaathysterie danken

Alders was ook voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit: die propageerde het in geld omzetten van natuur op basis van de wetenschapsfraude van het Planbureau voor de Leefomgeving, die ik beschreef in Sjoemelnatuur.

Pieter Winsemius werd vlak voor zijn pensioen de zetbaas voor het Energieakkoord in Friesland. Hij bedacht voor McKinsey het organisatieschema van ‘De Transitie’. De windturbines in het IJsselmeer waar Natuurmonumenten plots flink tegen doet? Die zijn er dankzij hun oud-voorzitter Winsemius gekomen. Evenals de Rijkscoordinatieregeling die juridisch verzet bij voorbaat kansloos maakt.

Maar dankzij de ‘Taskforce Biodiversiteit’ kun je nu natuur ‘compenseren’. Je maakt de natuur stuk of gaat gewoon je gang, berekent daarvan een theoretische ‘schade’. En de daaruit voortkomende geldpot koop je natuurclubs mee af. Het Waddengasfonds werkte ook zo. Zo werkt Agenda 21 in notendop, zo werkt het Nationaal Groenfonds. Nederland pionierde er mee.

Als ex-VROM-minister Nijpels toezicht houdt, dan komt het met de integriteit vast goed

Als ex-VROM-minister Nijpels toezicht houdt op de Waddenwetenschap, dan komt het met de integriteit vast goed

 

Mainstream-nepnieuws in tas van de macht
Kijk door het nepnieuws van NOS cs heen, denk zelf na en informeer je. Het gros van de journalisten is te dom, daar zit geen ingewikkelde theorie achter.

Verder: Gevestigde media als het Financieele Dagblad lichten je op, omdat ze vriendjes met de macht willen blijven. Zo werd ik ook na een telefoontje van Ed Nijpels als freelancer gewieberd, omdat ik een kritisch stuk schreef over de windenergie in het Energieakkoord, waarvan oud VROM-minister Ed Nijpels de zetbaas is. Officieel als excuus golden wat eindredactionele schoonheidsfoutjes, die de vaste lezer van ons blog wel herkent.

Haal het artikel nog een paar keer door de machine, en er is niets meer van te zien. Waar het om ging is dat ze vriendjes met de macht wilden blijven. Daarom volgde de week erop in het FD ook een schaamteloos kontkruip-interview met baassie- Ed Nijpels – als goedmakertje.

Shell/NAM let op de centjes bij Natuurmonumenten

Shell/NAM let op de centjes bij Natuurmonumenten, ook via voorzitter Hans Wijers

De journalistiek is dood: leve de journalistiek
Wat ik toen schreef zoals over de non-existente milieuwinst van het Energieakkoord tegen tientallen miljarden euro’s onkosten, het is echter allemaal bevestigd. Maar de meeste mensen en vooral journalisten zijn kuddedieren, net als academici in de ban van groupthink. Ze nemen iets pas aan op basis van groepsbevestiging, niet op basis van wat een clubje voorlopers al ontdekt. Dat is de kracht van propaganda.

Na mijn presentatie over het Wereld Natuur Fonds bij de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten in Huis Utrecht belde de adjunct-hoofdredacteur van het Financieele Dagblad over de zaak. Iemand van Zembla had ze om wederhoor gevraagd.

Maar hij belde niet om te vragen naar de feiten, maar wilde enkel de nieren proeven: kom ik er mee weg. Zij willen liever maatjes met de SER en zetbaas Ed Nijpels blijven en advertenties verkopen. Het FD toonde zich zo als een leugenachtig en corrupt medium dat de belangen van het grootbedrijf verpatst.

Zoals ook Karel van Wolferen (ex NRC Handelsblad) stelt: de journalistiek is dood.

Denk je eens in: Ed Nijpels, onder wiens commissariaat zowel de DSB Bank als Econcern op de fles gingen, die geeft lezingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en kun je dan via de Speakers Academy inhuren.

En de mainstream-journalistiek, die neemt het dan voor zulke figuren op. Terwijl ook de Nationale Ombudsman moest erkennen dat de SER en Nijpels je voorliegen over windenergie.

Agenda 21 = privatisering publieke ruimte

Agenda 21 = privatisering publieke ruimte met publieke middelen. De voorheen publiek toegankelijke Schermdijk in de Waddenzee bij Delfzijl is nu geclaimd voor Eneco voor ‘de veiligheid’

Privatisering publieke ruimte gefinancierd met belastinggeld
Het doel van Agenda 21 = Het privatiseren van de publieke ruimte met publieke middelen conform ecoloog Garett Hardin’s motto: vrijheid voor het individu ruïneert het collectief. ‘Het Milieu’ is immers helemaal niets, het is een synoniem voor individuele bewegingsvrijheid in de publieke ruimte.

En dus waait zelfs de wind al niet gratis meer en kost het ons al geld wanneer de zon schijnt. Zelfs uitgeademde lucht (CO2) komt belasting op. Vanaf 1990 kwam zo onder het excuus van de Ecologische Hoofdstructuur bij nog eens 1000 verkante kilometer met publiek geld aangekochte landbouwgrond een ‘Verboden toegang, kwetsbaar gebied’-bordje te hangen.

Zompige verwaarloosde landbouwgrond met ganzenplagen die ‘natuur’ moest heten. Een peperdure braakleggingsregeling waar de Rabobank erg blij mee was.

Ons water, onze nutsbedrijven, alles dat publiek was hebben ze ons sinds 1992 afgepakt, terwijl we daar sindsdien meer voor gingen betalen.

https://www.youtube.com/watch?v=lU41rvZdzEU

Nou, zo heb ik wel weer voldoende ter overdenking meegegeven dat indruist tegen wat je dagelijks wordt aangepraat. Zie hier nog mijn praatje bij het Friese monument van onverzettelijkheid: Leaver dea as Slaef’. Dat is mijn levensmotto, want weke laffe mietjes en metromannetjes zijn er al meer dan genoeg.

De waaiende wind verstoort het geluid een beetje. Denk je eens in: iedere keer dat die wind waait, betaal je nu extra belasting voor Shell en Eneco. Zoals je ook belastinggeld betaalt om je via het NOS Journaal voor de gek te laten houden.