20161203_121214

Het klimaatweb is nog lang niet ontward, stellige uitspraken daarover zijn wetenschappelijk onzorgvuldig

Eigenlijk is er al veel te veel gezegd over Terlouw’s DWDD toespraak en zo’n flauw verhaal verdient eigenlijk niet zoveel aandacht. Maar in onze emo-wereld doet zo’n vrijblijvende tranentrekker het kennelijk goed. Toevallig zag ik dat NRC zijn lezers opriep in 200 woorden te reageren op Terlouw’s toespraak. Ik ben geen abonnee maar kon toch een poging niet weerstaan:

Beste Dr Terlouw,
Als Dr spreek ik u bewust aan met uw Dr titel omdat u mij erg teleurstelde met uw toespraak. Niet vanwege uw nostalgie want dat overkomt iedereen, ik zal daar zelfs geen flauwe leeftijdsgrapjes over maken. Maar u bent doctor en nog wel in de natuurkunde, de hardste der harde wetenschappen. U wordt geacht opgeleid te zijn in het vormen van een eigen oordeel op basis van feitenonderzoek. En u zou getraind moeten zijn in opsporen van oorspronkelijke bronnen.

Uw emotionele klimaatoproep verried dat u dat niet deed. U zou zich anders realiseren dat er terecht vele kritische vragen te stellen zijn bij het door u herhaalde klimaatalarm-verhaal. Dat er veel in dat verhaal niet klopt. Dat de knappe PR-docu van Gore velen heeft overtuigd van naderende rampspoed maar dat het wetenschappelijk rammelt.

Open dialoog over ‘klimaatverandering’ is onmogelijk gemaakt. Mensen zijn ontslagen vanwege kritiek op ook door u geresoneerd klimaatalarmisme.

Wetenschappelijk gezonde twijfel is door overheid en media de kop ingedrukt.  Als invloedrijke mensen als u zich kritiekloos laten meeslepen met propaganda dan voedt u het wantrouwen, Doctor Terlouw. Uw touwtje is daarmee het lontje aan het kruitvat.