Tiengemeten staat in de regio bekend als 'De Groene Efteling'

Tiengemeten staat in de regio bekend als ‘De Groene Efteling’

Het Eiland Tiengemeten in het Haringvliet is al jarenlang een financiele aderlating voor Natuurmonumenten. De onder haar beheer vallende Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen “Eiland De Tien Gemeten” B.V. lijdt gemiddeld een half miljoen euro verlies, en heeft een negatief werkkapitaal van 10 miljoen euro. Jaarlijks moet Natuurmonumenten hier minimaal 9 ton euro naar toe sluizen om de exploitatie rond te krijgen.

Die directiesalarissen van Marc van den Tweel (187k) en Jan Teelen (Theo) Wams (165k) liggen (inclusief  toeslagen) tegelijk boven het maximum van € 124.233 volgens de Beloningsregeling van Goede Doelen Nederland.

Buitendijkse parkeerplaats voor de beleefbaarheid

Buitendijkse parkeerplaats voor de beleefbaarheid

Buitendijks Asfalt verkopen als natuurherstel?
Om exploitatieverlies op Tiengemeten tegen te gaan probeert Natuurmonumenten meer bezoekers naar Tiengemeten te trekken, en die bezoekersdruk te faciliteren. Zo moet er in het natuurgebied Haringvliet – dat valt onder Natura 2000- een buitendijkse asfaltweg komen en extra parkeerplaatsen. Voor de natuur. De bewoners van de plaats waar de pont vertrekt- Nieuwendijk- werden daar recent weer over geïnformeerd.

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal dat asfalt onder het mom van ‘natuurherstel’ gedeclareerd worden door Natuurmonumenten, zodat ze er zelfs (SNL en/of LIFE) subsidie voor krijgen. Omdat ze het bereikbaarder maken voor automassa’s dan verkopen als stimulering van ‘beleving van de natuur’.

15435812_1239060792798237_1862998679_nDroomfonds Haringvliet Postcode Loterij
Dat asfalt zal dan waarschijnlijk verder uit het Droomfonds betaald worden. Dat Droomfonds – 13,5 miljoen euro- kreeg Natuurmonumenten met Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland om het Haringvliet toe te eigenen, en vervolgens zichzelf als recreatie-ondernemer te profileren.

Zoals het Wereld Natuur Fonds (vorige werkgever Marc van den Tweel) het omschrijft:

Elektrische veerboten brengen toeristen door de natuur naar schilderachtige dorpjes. Natuurliefhebbers kunnen struinroutes tot diep in de wildernis volgen, deelnemen aan vis- en vogelexcursies en de natuur bekijken vanaf uitkijkpunten, zoals op de Slijkplaat die nu nog niet toegankelijk is

Ook Vogelbescherming Nederland reserveert bij het Haringvliet 3 miljoen euro voor ‘recreatie’:

Vogelbescherming Nederland. De grootste investeringen op afstand zijn in recreatie-promotie en marketing

Vogelbescherming Nederland werkt hier samen met WNF en Natuurmonumenten in recreatie-marketing.

Toerisme-marketing vermomd als natuurbescherming
Vogelbescherming kreeg tegelijk meer dan 3 miljoen euro subsidie van het Ministerie van Economische/Ecologische Zaken (EZ heeft beide in portefeuille) om mensen rond de Waddenzee te beleren over ‘Rust voor vogels, ruimte voor Mensen‘, vanwege die ernstige recreatiedruk enzo.

 

Met subsidie beleert Natuurmonumenten's partner Vogelbescherming ons over 'rust voor vogels' ,terwijl ze 3 miljoen euro aan intensivering recreatie Haringvliet besteden

Met subsidie beleert Natuurmonumenten’s partner Vogelbescherming ons over ‘rust voor vogels’ ,terwijl ze 3 miljoen euro aan intensivering recreatie Haringvliet besteden

Niemand lust de koffie van Natuurmonumenten
De marketing waarmee de natuurclubs voor toeristentrekker spelen, staat niet in verhouding tot hun vermogen een rendabele exploitatie te draaien. De horeca van Natuurmonumenten- onder de directie van Teelen Jan (Theo) Wams- haalde in 2015 slechts ongeveer 8000 euro winst op, met een omzet van ongeveer 70 duizend euro.

Op alle commerciele activiteit die valt onder Houdstermaatschappij Commerciele Aktiviteiten Natuurmonumenten onder directie van Wams leed Natuurmonumenten in 2015 een verlies van 25 duizend euro. Er moet kortom geld bij de ‘commercie’ in 2015, nadat zij in 2014 met ongeveer 4 ton een uitzondering boekten.

Ook 2013 werd verlieslatend afgesloten.

Natuurmonumenten gebruikt de overheid om grond in beslag te nemen, zoals de Leenherenpolder

Natuurmonumenten gebruikt de overheid om grond in beslag te nemen, zoals de Leenherenpolder bij het Haringvliet

De Blauwe Subsidiedief
Natuurmonumenten is vooralsnog enkel zeer bedreven in het binnenhalen van subsidies, gemiddeld tussen 40-50 miljoen euro per jaar, 3 maal zoveel als de inkomsten van leden (al sinds 2000 niet veel meer dan 16 miljoen euro). Om met publiek geld eigen prestigeprojecten te financieren en grond op te kopen of met overheidsgeweld grond in beslag te nemen.

Waaronder de grond van biologische boer Freek Ampt aan Haringvliet/Korendijkse Slikken. Onder druk van Natuurmonumenten kocht de Provincie Zuid Holland de Leenherenpolder in 2009 aan om deze onder water te zetten. Dat terrein zou dan van Natuurmonumenten worden. Ampt verzette zich daar jarenlang tegen omdat zijn biologisch boerenbedrijf even goed of zelfs beter voor de natuur zou zijn.

Zodra Natuurmonumenten het krijgt, wordt het die zelfde Vallei der Troosteloosheid

Zodra Natuurmonumenten het krijgt, wordt het die zelfde Vallei der Troosteloosheid

Zie ook bij de Roggenplaat in de Oosterschelde. Hier peuterde Natuurmonumenten via een extra fondsen-actie nog 12 duizend euro los bij goedgelovigen voor ‘herstel’, en zette mediadruk. Maar het was het Ministerie van I&M dat de portemonnee moest trekken met 12,4 miljoen euro. Natuurmonumenten zelf droeg 3 ton euro bij, uit een jaaromzet van 124 miljoen euro.

Is de club nog te redden?

Is de club nog te redden?

De verbouwing van vogeleiland Griend in de Waddenzee- kosten 2,7 miljoen euro- kwam uitsluitend uit publieke potjes als het Waddenfonds. Onder de vlag ‘Behoud van een Dynamisch Griend‘ werd de natuurlijke dynamiek een halt toegebracht. Of neem het ‘Dutch Crane Resort- een kraanvogelplas waar de Provincie Drenthe de 3 miljoen euro dekte en Natuurmonumenten ongeveer 1 procent van de projectkosten.

Geen normaal mens geeft veel geld uit aan wat harige koeien, muggen en een ganzenplaag

Geen normaal mens geeft veel geld uit aan het zien van harige koeien, muggen en een ganzenplaag

Voorbode flop Marker Wadden?
Het eiland Tiengemeten lijkt een voorbeeld te worden voor de verlieslatende onderneming die nu met Marker Wadden wordt opgetuigd via een publieke investering die boven de 50 miljoen euro uitkomt. Deze nep-Wadden bij de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad zijn een vergelijkbaar prestigeproject dat van de Postcodeloterij een marketingbijdrage kreeg van 15 miljoen euro.

Slechts via steeds hogere pachtinkomsten, en het opschroeven van houtkap voor verkoop (afgelopen jaar al voor 3 miljoen euro) kan Natuurmonumenten voldoende geld binnenhalen om de alsmaar stijgende directiesalarissen op te brengen.

De Dalen der Treurnis: wildernis van het Haringvliet die miljoenen bezoekers uit het veel leukere Rotterdam zou moeten trekken
En dan hierboven nog weer een nep-wildernis- verwaarloosde landbouwgrond- van Natuurmonumenten aan het Haringvliet. Welke toerist wil hier vanuit Rotterdam naar toe om een bak koffie bij Natuurmonumenten te kopen?