Dankzij 10 miljoen euro van de Postcode Loterij voor de Oceanen-campagne van Greenpeace en Wereld Natuur Fonds ontstond een epidemie van leeggeviste oceanen. Zo rond het jaar 2048.

Vooral in de Sea Stars-campagne maakt Het Wereld Natuur Fonds het bont: haatpropaganda tegen visserij met een keelklanken uitstotend meisje dat waarschijnlijk bij kijkbuis-volk populair is.

Hier hebben we nog een bewering bij de Sea Stars-campagne, bedoeld om uw kind geld uit de zak te kloppen als donateur/Sea Star.

Bijna driekwart van onze planeet bestaat uit zee. Rijk aan talloze diersoorten en tevens de belangrijkste voedselbron voor meer dan een miljard mensen. Maar door overbevissing, vervuiling en klimaatverandering staat het leven in zee onder zware druk. Als dit zo doorgaat, zijn onze oceanen in 2048 leeg.

En vooruit, voor de jeugd ronden we het af naar boven

“Word een ster voor de zee: De snelheid en de manier waarop we de oceanen leegvissen en vervuilen is rampzalig voor het leven in zee. Als we zo doorgaan zijn onze oceanen halverwege deze eeuw zo goed als leeg.”

Voor 'het milieu'

Extra afval voor ‘het milieu’

Nu zijn ze ook niet helemaal gek bij WNF.
Ze zullen nooit een claim doen die niet ergens door anderen lijkt gedaan, hooguit poetsen ze die een beetje op tot eigen campagne-voordeel. Vaste lezers van Climategate kennen de oorsprong van 2048 al: een bijzin in de conclusie van de studie van Boris Worm Impacts of Biodiversity Loss on Ecosystem Services in Science van 3 november 2006, die werd in het persbericht tot kop verheven. Dus de lege zee in 2048 is 10 jaar geworden.

Positive relationships between diversity and ecosystem functions and services were found using experimental (Fig. I) and correlative approaches along trajectories of diversity loss (Figs. 2 and 3) and recovery (Fig. 4). Our data highlight the societal consequences of an ongoing erosion o f diversity that appears to be accelerating on a global scale (Fig. 3A). This trend is o f serious concern because it projects the global coUapse ofall taxa currently fished by the mid-21st century (based on the extrapolation of regression in Fig. 3A to 100% in the year 2048).

De studie ging dus niet over ‘overbevissing’ maar over algehele menselijke impact op zee-ecosystemen waaronder visserij. Ze zeggen dus niet dat de zee dusdanig wordt leeggevist dat ie in 2048 leeg is. Ze opperen – op basis van een correlatieve modeloefening- de stelling dat doorgaande verschraling van soortenrijkdom er toe leidt, dat ecosystemen kunnen instorten, volgens de zogenaamde ‘diversity-stability-hypothesis’.

Daardoor zouden dan ook alle belangrijke soorten voor visserij prooi worden van een ineenstorting in de computer. Data voor dit project waren ontleend aan zeereservaat-activist Daniel Pauly zijn door Pew Charitable Trusts (= Suncor olie) betaalde project The Sea Around Us;  We weten zo hoe rommelig die data zijn van Pauly, die in Pacifische regio’s zonder visserij-registratie uit zijn duim wat statistieken zuigt.

screen-shot-2016-05-01-at-08-31-26De zee werd juist weer wat voller
Vaste lezers van Climategate weten ook dat Worm met visserijbioloog Ray Hilborn de media-controverse ging rechtzetten in Science in 2009 (Rebuilding Global Fisheries). De zee raakt juist weer steeds voller. Na systematische overexploitatie in de jaren ’80 en ’90 zijn er weer veel herstelprogramma’s in werking. Wat je moet weten is dat ‘overbevist’ nog niet het zelfde is als ‘ecologisch uitgeput’. Het is een economische term: het loont voor vissers niet meer om nog uit te varen.

Ongeveer 14-18 procent van de visbestanden is dus economisch overbevist, bij 63 procent is het bestand volledig bevist of er is een herstelprogramma nodig/in werking.

Hilborn zijn pupil Trevor Branch- de roosteraar in Nature van Daniel Pauly’s ‘Fishing down the Foodweb’- die deed hier in 2013 in Plos Biology nog een analyse van het media-effect van de Worm 2006-studie. En de nasleep van het persbericht met ‘de lege zee in 2048.’ Branch vond bij de 664 maal dat de Worm-studie was geciteerd dat de auteurs die aan de Worm-studie zelf hadden meegewerkt juist zorgvuldig de ‘2048’-claim vermeden. Slechts 1 maal werd hij gebruikt door mensen die zelf aan de studie meewerkten.

Alleen mensen die niet van de controverse rond de spindoctoring op de hoogte waren, gingen er mee aan de haal en dan vooral mensen in low impact journals zonder visserijbiologische expertise. 

These results suggest that press coverage does influence how papers are cited, but despite this influence, only 11% of citing papers referred to the 2048 projection. Papers that mentioned the 2048 projection had characteristics that suggest unfamiliarity with the controversy surrounding this projection, namely papers with few authors, published in journals with low impact factors, in fields far removed from ecology and fisheries, and sharing no coauthors with the Worm et al. paper.

For such papers, it is easy to see how the authors, editors, and reviewers could be unaware of the controversy over the 2048 projection. Most interestingly, the original coauthors of Worm et al. only once out of 55 occasions mentioned the 2048 projection in subsequent citations of their own paper.

 

Uw dagelijkse portie publieksmisleiding

Uw dagelijkse portie publieksmisleiding

Conclusie: WNF heeft overduidelijk andere motieven dan het schetsen van een wetenschappelijk juist beeld van de realiteit. En de daaruit volgende logische gevolgtrekking: het interesseert ze niet hoe de natuur er voor staat. Want dan zouden ze wel kennis nemen van de literatuur en data. En dus: ze zijn ook niet geinteresseerd in werkbare oplossingen van bestaande problemen. Want als je niet weet hoe het zit, hoe wil je dan iets oplossen.

Ergo: ze willen je geld en je ziel veroveren

Zoals ik al toonde mag WNF ons blijven oplichten omdat ze de belangen dienen van machtige vrienden bij olie- bank- en voedselmultinationals als Robert Reibestein (VVD) en BP-Baassie Anthony Burgmans.

'Filantropische' stichtingen van de grote geldjongens financieren de paniek. Het World Economic Forum is mede opgericht door Mr Agenda 21 Maurice Strong

‘Filantropische’ stichtingen van de grote geldjongens financieren de paniek. Het World Economic Forum is mede opgericht door Mr Agenda 21 Maurice Strong, de teerzand-jongen van Petro Canada (nu deel van Suncor), en protegee van de Rockefellers

Anders was er al lang ingegrepen. Maar goed, het kijkbuisvolk leert nu prime time van de NOS: ‘Sylvana verlaat DENK!’, hebben ze weer iets om je mee zoet te houden als gesprek van de dag, terwijl ze je van achter en voren beroven.

En dat zoiets dondersgoed werkt, ik kan dat tot zeer nabije sferen ervaren.

Mensen hoeven je enkel niet te (willen)begrijpen en (willen) lezen om de conclusie te trekken: ik snap jouw niet en las bij mijn dagelijkse rondje NU.nl dat de zee leeg is in 2050. En Nu heeft voor mij meer autoriteit, want anders zouden ze het niet zo schrijven. Dus ben jij gek, want ik wil mezelf graag slim blijven vinden’.

Zo werkt mediamanipulatie door met gevoel voor massa-psychologie- waarheidsacceptatie op basis van sociale bevestiging. Het lijkt meer alsof men het jaartal ‘2050’ in het publieke brein wilde etsen als horizon, via diverse kanaries in de kolenmijn. Dat je meer bent gericht op een theoretische toekomst, terwijl mensen daarvoor je in het nu lopen te beroven. screen-shot-2016-12-27-at-11-45-03 screen-shot-2016-12-27-at-11-45-21 screen-shot-2016-12-27-at-11-45-50 screen-shot-2016-12-27-at-11-48-54