De Apocalypse gezien vanaf Afvalberg bij Heerenveen met modderig slijm als afdeklaag

De Apocalypse gezien vanaf afvalberg bij Heerenveen met modderig slijm als afdeklaag

De Club van Rome- econoom Jorgen Randers zet het wereldeinde op 2052. Dus we hebben nog 35 jaar te gaan. Hoewel iedereen daar lacherig over doet, zijn het niet de minsten die het ecofascisme al sinds haar conceptie helpen verspreiden. Maar juist mensen uit de oude elite. Het klimaat is juist bij uitstek een rechtse hobby, dat al sinds 1963 door de voorloper van het Wereld Natuur Fonds op de agenda werd gezet.

Onze Oranje-familie wil die boodschap verspreiden. Anders waren ze geen sponsor en lid van die Club van Rome vanaf het eerste uur. Het Wereld Natuur Fonds ziet de lege oceanen in 2048, dus geen visje meer bij de visboer over 31 jaar.

Blijkbaar met instemming van de Oranjes. Anders waren zij met aangetrouwden geen oprichter en lintjeknippers op een Pandabal, eregast bij het 50 jarig bestaan van het door Bernhard opgerichte WNF op de SS Rotterdam. En anders waren zij geen voorleesmoeder van de groen apocalyptische variant op Roodkapje, zoals Laurentien.

Zij-aanzicht

Zij-aanzicht

Het Klimaat, een Rechtse Hobby
De globalistische variant op milieu is een uiterst rechtse hobby. In Nederland prominente VVD’ers uit de hoek van McKinsey speelden en spelen sinds de vroege jaren ’90 een hoofdrol bij het optuigen van de globalistische milieu-agenda. Vooral Pieter Winsemius, intieme vrind der Oranjes, die zette voor bankier David Rockefeller in 1990 de ’transitie-agenda’ uit die zo rond 2012 in full swing moest zijn. Hij kwam met dat schema al in zijn McKinsey-jaren.

rz16-www-4

En 2013 kwam het Energieakkoord, de grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis voor 1-3 procent van de energievoorziening.

En de roeken, meeuwen zweven er als aasgieren boven

Roeken, meeuwen zweven er als aasgieren boven

rz16-www-3

Ed Nijpels verzorgde vanaf 1990 als voorzitter van Wereld Natuur Fonds de agitatie voor ‘het klimaat’. Hij is voorzitter van de borgingscommissie van dat Energieakkoord geworden. Ed Raket de Brokkenpiloot werd hier in Fryslan commissaris van de koningin.

Hij mag ondanks alle schade die hij aanrichtte- hoeveel bedrijven flesten onder zijn commissariaat- toch steeds weer belangrijke functies bekleden betaald door de overheid. Hij geeft tegelijk lezingen over ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.

Humor.

Met dank aan de VVD

Met dank aan de VVD

Het kan niet anders of uit het hoogste management houdt iemand hem de hand boven het hoofd. Winsemius forceerde het Friese deel van het Energieakkoord, al die windturbines die nu in het IJsselmeer tegen de Waddenzee aan staan gepland. Dankzij VVD-beleid (Rutte1) zijn ruimtelijke kwaliteiten niet langer beschermenswaardig, die vallen niet onder Europese regels.

Winsemius lijkt als interim-VROM-minister tegelijk de Rijkscoordinatieregeling te hebben geforceerd, zodat het bij voorbaat kansloos is tegen windturbines te procederen. Je kunt hooguit wat natuurcompensatiegeld lostrekken. Vanuit de VVD-filosofie dat alles van waarde niet weerloos is maar uit te drukken in cash. 

rz16-www-16rz16-www-17

Ook de huidige vice-voorzitter van de VVD en geldjongen uit McKinsey-hoek, de oud-directeur daarvan, Robert Reibestein speelt hier mee. Laatstgenoemde zit in de Raad van Toezicht bij Wereld Natuur Fonds en hij is nu voorzitter RvT van de jaarlijkse Terschellinger hoogmis van klimaatdoem: Springtij. Het McKinsey-maatje van Winsemius, Jules Kortenhorst is oprichter van de European Climate Foundation (ECF) in Den Haag.

rz16-www-5
Die ECF is een met filantropische stichtingen en Europese subsidies gevoede pyramidetop van klimaat-agitatie. De ECF keert jaarlijks ongeveer 30 miljoen euro uit richting iedere organisatie die doemverhalen over klimaat verspreidt, en die energiesabotage (‘duurzaam’) als oplossing ventileert. Zodat het lijkt alsof bijna iedereen wil wat Kortenhorst en Winsemius willen.Meer paniek over klimaat en meer sabotage van het bestaande energie-systeem. (‘duurzaam’)

Voor het feest van Moeder Natuur is maar ruimte voor een beperkt aantal tafelgasten

Voor het feest van Moeder Natuur is maar ruimte voor een beperkt aantal tafelgasten

Agenda 21 dus, nu omgedoopt tot 2030 Agenda, heeft bij haar verspreiding dus de financiele en politieke wind meegekregen uit de rechterflanken, waar het een ‘links’ imago bleef houden. Zoals eerder beschreven lijkt de popularisering van ‘het milieu’ in de jaren ’60 mede een antwoord van de bestuurlijke elite op de cultuurverandering van de sixties: mensen gingen steeds meer op de tour van individuele rechten en zelfbeschikking, zelfontplooiing, en keerden zich tegen autoriteiten.

Enclosures, hekken zetten rond de commons want vrijheid van het individu ruineert het collectief (Hardin 1968)

Enclosures, hekken zetten rond de commons. Want vrijheid van het individu ruineert het collectief (Hardin 1968)

Genodigden op het feestmaal van Moeder Natuur
Met een links klinkend verhaaltje toegesneden op hun belevingswereld- het milieu- kon je dat vrijgevochten klootjesvolk met haar pretenties toch weer bang maken en indammen. Insnoeren.

Lees wat de huispredikant Thomas Robert Malthus predikte, over de tafelgasten die Moeder Natuur voor haar feest selecteert, in zijn tweede editie in 1803. Daar is het klootjesvolk, U en ik alvast niet genodigd. Ik viste die passage uit een artikel van Neo-Malthusiaan Garrett Hardin, schrijver van The Tragedy of the Commons (1968):

A man who is born into a world already possessed, if he cannot get subsistence from his parents on whom he has a just demand, and if the society do not want his labour, has no claim of right to the smallest portion of food, and, in fact, has no business to be where he is. At nature’s mighty feast there is no vacant cover for him.

She tells him to be gone, and will quickly execute her own orders, if he does not work upon the compassion of some of her guests. If these guests get up and make room for him, other intruders immediately appear demanding the same favour. The report of a provision for all that come, fills the hall with numerous claimants.

Voor het feest van Moeder Natuur is maar ruimte voor een beperkt aantal tafelgasten

Voor het feest van Moeder Natuur is maar ruimte voor een beperkt aantal tafelgasten

The order and harmony of the feast is disturbed, the plenty that before reigned is changed into scarcity; and the happiness of the guests (zoals van Bea, Wim Lex en Laurentien) is destroyed by the spectacle of misery and dependence in every part of the hall, and by the clamorous importunity of those, who are justly enraged at not finding the provision which they had been taught to expect.

The guests learn too late their error, in counter-acting those strict orders to all intruders, issued by the great mistress of the feast, who, wishing that all guests should have plenty, and knowing she could not provide for unlimited numbers, humanely refused to admit fresh comers when her table was already full.

Ik las ooit een andere editie van ‘The Principles of Population’ waar deze passage niet instond. Na 1803 sloopte Malthus ‘m er weer uit, het deed teveel stof opwaaien.

rz16-www-11Een Godwin doen
Malthus zijn hoofdargument is die van de zelfde zorg als de Club van Rome: angst voor exponentiele groei in een gesloten systeem. Bij Malthus zou de bevolking zich iedere kwart eeuw verdubbelen, terwijl de bestaansmiddelen lineair meegroeiden.

Maar laten we een Godwin doen, de echte William Godwin welteverstaan. Die schreef in 1820 al een repliek op Malthus die vrijwel niemand kent:  Of Population. An Enquiry concerning the Power of Increase in the Numbers of Mankind.

Hij citeert daar William Paley, de bedenker van de term God de Horlogemaker. Ook een dominee EN een natuuronderzoeker. De term ‘scientist’ bestond nog niet, je was toen nog ‘(natural) philosopher’.

Dr. Paley’s observations on this head are peculiarly to the purpose. “The quantity of happiness,” he says, “in any given district, although it is possible it may be increased, the number of inhabitants remaining the same, is chiefly and most naturally affected by alteration of the numbers: consequently, the decay of population is the greatest evil that a state can suffer; and the improvement of it is the object, which ought in all countries to be aimed at, in preference to every other political purpose whatsoever.”

Angst voor Krimp
Vrijwel alle beleid in perifere gebieden van Nederland, waaronder Friesland en het Waddengebied is juist gekeerd tegen krimp: de hele geest van uitgaven van het Waddenfonds is ook gericht op aanjagen van groei, het keren van krimp. Rij ook maar eens rond in Noord Friesland, bij Wierum en Paessens Moddergat. Daar is helemaal niets.

rz16-www-13

Vanuit die krimp-angst ontstond de Centrale As, die volgens mij wel een half miljard euro kostende weg dwars door Fries Nationaal Landschap de Noordelijke Friese Wouden, van ‘Garyp’, via Tietjetrekkeradeel naar Dokkum, een stadje met 13 duizend inwoners.

Daarom gooien bestuurders in Groningen grif nog 46 miljoen euro tegen het vliegveldje in Eelde aan, terwijl 50 kilometer verderop Lelystad ook al uitbreidt, waar men in Twente ook al zoiets van plan was met vlak over de grens al een vliegveld in Munster, en terwijl Maastricht Aachen-Airport kwakkelt, en er even verderop ook al Welschap is bij Eindhoven.

rz16-www-15

Iedere regio wil hart van de regio zijn als die Russische poppen die in zichzelf al diverse popjes bevatten die ook HET popje willen zijn. Dat doen zij, aangejaagd door lastenverzwaringen en schulden die de huidige architectuur van economisch en financieel systeem aanwakkert. Een systeem dat die zelfde elite uitvond.

rz16-www-9

Dus er is maar 1 methode die dat competitie en groeicircus een halt kan toebrengen, dat alle groene ruimte opvreet, grondstoffen en de mogelijkheid nog te ontsnappen aan de massa. Het forceren van een ineenstorting. Zoals via klimaatbeleid. Dat beleid komt neer op sabotage van de ruggengraat van je economie. (je energietoevoer afhankelijk maken van de wisselvallige natuur en dat ‘duurzaam’ noemen), en het insnoeren van (bestedings)vrijheid via lastenverzwaringen.

Een gezond en gelukkig 2017 gewenst vanuit dunbevolkte krimp-provincie Friesland.