Screen Shot 2017-01-17 at 08.28.54Een blackout treft Amsterdam zo meldt de Volkskrant vanochtend. Met een beetje geluk zit bij schrijven nu Milieudefensie zonder stroom op het 2,3 ton euro huur per jaar kostende hoofdkantoor aan de Nieuwe Looierstraat 31. Zo krijgt zij de toekomst die ze zelf propageert met de Rijksoverheid die in 2016 voor bijna 11 miljoen euro subsidie toestopt volgens de begrotings-prognose: Een labiele energievoorziening afhankelijk van het weer, en die verder drijft op de afpersing van energiegebruikers via belastingheffing over de energierekening.

..ah, daarom rijden ze niet...het waait niet en de zon schijnt niet

..ah, daarom rijden ze niet…het waait niet en de zon schijnt niet

De NS krijgt ook wat ze verdienen, want die roepen dat ze volledig op ‘groene stroom’ rijden. (= ze kopen certificaten in, maar ze nemen door fossiele centrales opgewekte netstroom af)

Groen betekent Black Out

Groen betekent Black Out

Bij schrijven leveren ALLE Nederlandse wind- en zonnespeeltjes die volgens Milieudefensie en Greenpeace onze economie moeten aandrijven vrijwel 0, zero, nihil Megawatt vermogen. Terwijl er al ruim 3500 MW windvermogen staat opgesteld.

Ook als er 6 gieg of 10 gieg zou staan opgesteld, zouden ze nul, nada, zero nihil Megawatt leveren.

Er zijn hooguit nog een paar boeren die met subsidie op hun mestvergister wat biogas verbranden. En dat heet dan ook nog groen. Zo levert het totale opgestelde vermogen aan ‘groene’ energie in Nederland ongeveer voor de halve Bijlmer nog stroom. En staat de rest op zwart.

Alleen een beetje biogas, wind levert minder dan 2 procent van opgestelde vermogen bij schrijven

Alleen een beetje biogas, wind levert minder dan 2 procent van opgestelde vermogen bij schrijven

Voor de armen van geest: NEE ik schrijf niet dat groene energie nu de blackout veroorzaakt. Er is nu nog genoeg fossiel vermogen dat de boel draaiend houdt. Ik schrijf: dit krijg je logischerwijze wanneer je een groter aandeel van je energievoorziening afhankelijk maakt van het weer. Dan wordt het net instabieler.

En dat is wat in Amsterdam gezetelde en door onze overheid gesubsidieerde clubs als Milieudefensie propageren. Die willen alle betrouwbare energievoorziening van het net af halen:

Screen Shot 2017-01-17 at 08.41.35

Zo’n figuur van Milieudefensie kan ook niet helpen wie hij is. Op de gesloten afdeling van het Pieter Baan-centrum denken ze net als Peter Polder. Maar die krijgen geen subsidie.

Het gaat er om dat

  • a. Peter Polder los rond loopt en toch nog substantiële aanhang heeft bij mensen die het gevoel hebben dat zij redelijk zijn (let op de paradox)
  • b . deze club nog liefst 2,1 miljoen euro subsidie krijgt in 2015 van zowel het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en van de Europese Commissie. De overheid dekt een KWART van Peter Polder zijn begroting.
  • c. Voor 2016 staat liefst ELF MILJOEN EURO subsidie op de begroting, dus twee maal meer dan wat ze uit eigen werving ophalen
ELF miljoen euro belastinggeld voor ecofascistische propaganda, deels om uit te geven aan geestverwanten van andere Nederland-vijandige entiteiten

ELF miljoen euro belastinggeld voor ecofascistische propaganda, deels om uit te geven aan geestverwanten van andere Nederland-vijandige entiteiten

Dus er zijn ambtenaren die vinden dat deze club in hun belang werkt. En die dondersgoed weten wat ze doen, tenzij ze gek zijn. En dat geloof ik niet. Een beetje Kamerlid dat zijn werk zou doen op dit vlak- vergelijkbaar met hoe Pieter Omtzigt te werk gaat- die zou eisen en uitzoeken WELKE ambtenaren deze Nederland-vijandige club in leven houden.

Naam, rugnummer.

Dat zijn logischerwijze mensen die Nederland de vernieling in (willen) helpen. Nee, voor de armen van de geest opnieuw: ze ZEGGEN niet, ik wil Nederland vernielen. Maar dat is logischerwijze de consequentie van wat ze voorstaan. En het resultaat, dat is wat telt. Je goede intenties en goede gevoelens over jezelf mag je voor jezelf houden, daar kopen we hier niets voor.

Fuck Your Feelings.

Wanneer gaan we weer rationeel en nuchter te werk als het om zaken van landsbelang gaat? Dit is de afbeelding op de voorkant van het jaarverslag van Milieudefensie:

Het omgekeerde is wel waar: zonder subsidie houdt Milieudefensie op, maar klimaatverandering is zo oud als het klimaat zelf

Het omgekeerde is wel waar: zonder subsidie houdt Milieudefensie op, maar klimaatverandering is zo oud als het klimaat zelf. De gesloten afdeling van het Pieter Baan Centrum had een uitje

Andermaal: op de gesloten afdeling van het Pieter Baan-centrum zijn ook mensen die denken dat ze de Messias zijn, mensen die denken dat ze het weer kunnen tegenhouden, die denken dat ze klimaatverandering kunnen stoppen.

Iedereen heeft recht op zijn mening, die bij door massamedia gekneed volk meestal niet meer is dan een sociale geurvlag.

Maar niet iedere uitzinnige mening of sociale geurvlag krijgt zoveel subsidie.

Dus: Waarom krijgt dit 2,1 miljoen euro subsidie, tenzij er ambtenaren zijn in Den Haag in wiens agenda deze maatschappelijke obstructie en economische obstructie past (=Agenda 21/2030 Agenda). Want dat is wat ze met die subsidie doen:

2,1 miljoen euro subsidie voor maatschappelijke en economische afbraak

11 miljoen euro subsidie voor maatschappelijke en economische afbraak in 2016, 2.1 miljoen euro subsidie voor economische vernietiging in 2015

Brave Green World
Milieudefensie is dus misschien niet van de laatste generatie die gelooft dat ze klimaatverandering kunnen stoppen. Maar hopelijk zijn ze wel de laatste generatie die voor dat geloof miljoenensubsidies krijgt..