Screen Shot 2017-01-12 at 11.19.41Daniel Pauly is razend populair bij de Partij voor de Dieren omdat hij met succes emotioneel aansprekende praatjes verkoopt over ‘de lege oceanen’. Serieuze visserijbiologen zetten Pauly’s ‘fishing down the foodweb’-mythe reeds lang op de mestvaalt.  Ter illustratie van NIOZ haar motto ‘geld en media-aandacht gaat voor wetenschap’ is Pauly  3-5 februari niettemin ‘keynote’-speaker op Texel op de conferentie Globalisation of Fisheries‘.

Fake Science
Pauly is overduidelijk uitgenodigd om massamedia-aandacht te trekken en om daarmee fondsen te werven voor het verlieslijdende NIOZ. Want net als Han Lindeboom is dat het enige waarin Pauly echt goed is, als 2de hands-visverkoper. En stiekem bepaalt je verkooptechniek in media ook je status in academie-land, zo’n media-sterstatus. Veel meer dan je wetenschappelijke integriteit.

Screen Shot 2017-01-14 at 09.30.02In die categorie van geld- en baantjesjagers past het NIOZ ook.NIOZ moet met de pet rond in de markt voor onderzoeksgeld.Ze hebben miljoenen nodig, om hun noodlijdende instituut tot leven te wekken. Voor clubs als het NIOZ is vrijwel geen marktvraag naar onderzoek.Geen marktpartij wil weten of de lepelaar bij het Horntje nu 2 garnalen of 3  garnalen eet op zondagmorgen bij een IPCC-scenario van 2 graden opwarming in 2050.

Ondertussen moeten ze wel dure onderzoekschepen in de vaart houden. De NWO staat nu garant voor hun verliezen, maar wil wel dat ze meer geld binnenharken. En dat doe je met alarmisme in media.

Alle financiering moet- bij afwezigheid van ieder praktisch nut van je onderzoek-  uit Europese overheidspotjes komen. Daarom staan instituten als NIOZ steeds in dienst van(uitbreiding van) de milieubureaucratie. Van Eurocraten en hun fondsenpot-verdelers trek je de aandacht via massamedia. Via een Europees miljarden-potje waarvan mij de naam ontschoot heeft het NIOZ dat nu ook gekregen.

  • Een andere reddingsboei uit Amerika aan CIA-creatie de EU opgedrongen: het agenderen van het volgende Grote Probleem dat Meer Onderzoek en Streng Ingrijpen gebruikt: Illegaal en ongerapporteerd vissen.Mediterrane visserij en visserij in arme landen zonder sterke overheid, waar Westerse kolonialen greep op grondstoffen (= vis) willen.
Beloon je eigen lobby met prijzen om het belang op te blazen

Beloon je eigen lobby met prijzen om het belang op te blazen

Illegal & Unreported = wij willen meer greep op grondstoffen.
Momenteel agendeert de Amerikaanse globalisten-lobby van Oceana en geestverwanten IUU (illegaal en ongerapporteerd vissen) bij de Europese Unie, waaronder met Pauly’s Sea Around Us-project. Als manier om greep te krijgen op andermans wateren en grondstoffen, vooral voor de Afrikaanse Westkust. Pauly zijn Sea Around Us project moet de Amerikanen hun tentakels in andermans visgrond helpen verspreiden. Pauly zuigt daarom data uit zijn duim in de Pacific om het welbekende dramatische beeld te schetsen, dat meer controle en globalistisch ingrijpen zou vereisen.

Pauly dankt zijn status aan het vermogen om gehypet te worden in massamedia met alarmistische praatjes over een lege zee waar alleen nog kwallen in zouden overblijven.

Damanaki legt met the Nature Conservancy nu claim op andermans visgrond

Damanaki legt met the Nature Conservancy nu claim op andermans visgrond. Het NIOZ draagt ook een steentje bij.

Debt for Nature:greep op grond en grondstof
Dat alarmisme dient een agenda van globalisering en controle over grondstoffen van de Amerikanen, meestal onder VN-vlag (de CBD). De Pew Environment Group die Pauly’s Sea Around Us Project financiert, is een legaat van olie-multinationals (Sunoco). Zij financierden ook met Amerikaanse filantropische stichtingen de in Blue Charity Business beschreven campagne om het Europees Gemeenschappelijk Visserijbeleid in 2012 naar hun hand te zetten. Dat gaat om serieuze lobbygelden, liefst 220 miljoen dollar.

Nadat visserij-commissaris Maria Damanaki vervolgens met succes de aanlandplicht voor bijvangst doorduwde met Amerikaanse lobbyclub Oceana, kreeg ze als dank een baantje bij de Nature Conservancy. Die club legt (net als WWF-USA) met de hier beschreven Debt for Nature- Swaps een Amerikaanse claim op grond en grondstoffen in de tropen onder de vlag van de Tropical Conservation Act.

Daarom is Maria Damanaki nu beloond met Ocean Award: omdat ze de Seychellen via de Nature Conservancy onder druk zette om een schuld aan de USA/Wereldbank om te zetten in een visserijloos gebied van 144 duizend vierkante kilometer. Pauly dient die zelfde lobby, en kreeg daarom met The Sea Around us die zelfde Ocean Award. De financiers van die Award willen conform Agenda 21 dat 10 procent van het oceaanoppervlak op slot gaat voor vissers in 2020.

Screen Shot 2017-01-14 at 09.43.20MPA’s als panacee: powered by Pew
Via het doordrammen van Marine Protected Areas als panacee wil deze Amerikaanse lobby een claim leggen op andermans zee en de grondstoffen daarin. Zoals Mathilde Jounot al filmde in ‘Oceans, Voices of the Invisibles.‘ Steeds doet men voorkomen alsof Marine Protected Areas het panacee zijn voor visserijbiologische maatregelen.

Dit deed de visserijbioloog Ray Hilborn al het artikel ‘Faith Based Fisheries’ schrijven in 2006. Hij zag hoe vanaf de jaren ’90 (met de instelling van Agenda 21) plots een dogma opkwam, een geloof alsof het op slot zetten van grote stukken oceaan De manier was om overbevissing tegen te gaan. Artikelen dat dit dogma promootten haalden ‘de’ bladen als Nature en Science.

Hilborn schreef:Screen Shot 2017-01-13 at 19.40.50

En na ter illustratie 4 beroemde maar totaal ongefundeerde pseudo-wetenschappelijke studies te beschrijven, die via massamedia de wereld in waren geslingerd

Screen Shot 2017-01-13 at 19.42.20

  • Myers en Worm werden hier ook betaald door Pew, net als Daniel the Impostor Pauly.

Helaas werkt het academisch bedrijf steeds meer op deze door Hilborn in 2006 al beschreven wijze. Skepsis is niet welkom, als dat de baantjes en media-aandacht maar in gevaar brengt. Je kunt die enkele kritische toeschouwer vervolgens mooi vanaf je ‘moral higher ground’ wel wegzetten met beroep op academische autoriteit. ‘Nou de toon van dit gesprek’ , je kent het onderhand wel

Het doel: 10 procent van andermans zee in Amerikaanse greep onder de vlag van MPA

Het doel: 10 procent van andermans zee in Amerikaanse greep onder de vlag van MPA en de Verenigde Naties met hun CBD

Baantjesjagers op jacht naar onderzoeksgeld= NIOZ
Nu wist ik bij voorbaat dat ik van de conferentie geweerd zou worden. Ze willen enkel een propaganda-boodschap ventileren, waaruit dan weer massamedia-aandacht volgt, en vervolgens de oproep tot ‘meer overheidsingrijpen en meer onderzoek’= meer geld voor het noodlijdende instituut NIOZ. Slechts ter experimentele bevestiging daarvan, vroeg ik toch organisator Cees Kamphuysen:

Beste Kees Camphuysen

Ik wil me graag aanmelden bij de conferentie ‘Globalisation of Fisheries’ 3-5 februari. Op de NIOZ-site stond geen registratieformulier, maar bij deze wil ik dat dan dus doen

Tenzij er geen kritische blik welkom is natuurlijk, dan hoor ik graag een motivering

Wat schetst mijn verbazing aanvankelijk:

Geachte heer Zeilmaker

Kritische blikken, en belangrijker nog kritische deelname aan discussies, zijn essentieel voor dit onderwerp. Wij zien Uw aanmelding graag tegemoet via de op onze website ingestelde kanalen.

Vriendelijke groet

Kees Camphuysen

Dr Kees (C.J.) Camphuysen
Senior scientist, department of Coastal Systems,
Royal Netherlands Institute for Sea Research
P.O. Box 59, 1790 AB Den Burg, Texel, Netherlands
+ 31 222 369488, kees.camphuysen@nioz.nl
https://www.researchgate.net/profile/Cornelis_Camphuysen

Camphuysen lijkt mij de beroerdste nog niet, die is hooguit naief. Het Partijkader greep echter in.

Vervolgens serveert Henk van der Veer mij met dit excuus af, na succesvolle registratie.

Geachte heer Zeilmaker,
NIOZ en NSCR organiseren op 3-5 februari 2017 een conferentie over “Globalization of Fisheries: The Prevalence, Actors, Ecological Impacts and Regulation of Illegal Fishing”.
Uit uw aanmelding realiseer ik mij dat de algemene aankondiging op onze website tot een misverstand kan leiden.
De conferentie heeft als doel een overzicht van de problematiek te verkrijgen, en deze beschikbaar te stellen (in de vorm van publicaties in een special volume van het ICES Journal of Marine Science) en tot gemeenschappelijke vervolgstappen te komen.
Vandaar het doel om met name “prominent non-governmental organizations” en “high level representation from policy, regulation, and enforcement bodies” bijeen te brengen.
De conferentie is kort en intens en met slechts ruimte voor een kleine groep experts.
Het ziet er naar uit dat wij zelfs mogelijk enige experts moeten teleurstellen.
M.a.w. de conferentie biedt helaas geen ruimte voor andere geïnteresseerden.
Het is wel de bedoeling na de conferentie met een persbericht naar buiten te komen zodat andere geïnteresseerden (zoals u) als nog op deze manier geïnformeerd worden.
Wij zullen de web site op dit punt verduidelijken.
Hopelijk heb ik u hiermede voldoende geïnformeerd.
Met groeten,
Henk W. van der Veer
==================================================
Henk W. van der Veer
Head Department of Coastal Systems
Royal Netherlands Institute for Sea Research
P.O. Box 59; 1790 AB Den Burg Texel; The Netherlands
Visitors: Landsdiep 4; 1797 SZ ’t Horntje Texel; The Netherlands
E-mail address: Henk.van.der.Veer@nioz.nl
Tel: + 31-222-369575; Fax: + 31-222-319674;

Henk, je kon me je ge### besparen en je beperken tot twee woorden: niet welkom. Waarom zou ik jullie pers-statement geïnteresseerd zijn, waarin jullie ‘het grote probleem’ de wereld in-slingeren met een claim op meer onderzoeksgeld? Dikke kans dat ik beter geïnformeerd ben dan het gros van de NIOZ-mensen en NGO-mensen.

Henk, ik begrijp wat jullie prioriteiten zijn. Geld. Geld. Geld.

Van mensen als  Henk van der Veer komen ook deze uitzinnige beweringen, die met stelligheid als ‘de wetenschap’ media in worden ge-adverteerd, om zo het verhaaltje van ‘de catastrofe van klimaatverandering’ met Waddenacademie-charlatan Pier Vellinga (klimaatprof zonder klimaatpublicaties) een vissen-gezicht te geven:

Zonder enige empirische onderbouwing

Zonder enige empirische onderbouwing: met dank aan NIOZ BV, wetenschapsfabricatie. In de zuidelijke Noordzee neemt de kabeljauw juist weer toe zo meldt het ILVO. Ze willen de aandacht afleiden van fosfaat, omdat de milieubureaucratie de rekeningen betaalt

Let op: 5/6 februari in massamedia: ‘de zee is leeg, we moeten nu handelen, meer ingrijpen, meer onderzoek’
In 2015 leed het NIOZ nog een verlies van 4 miljoen euro. Om de begroting voor de periode 2016-2019 weer sluitend te krijgen proberen ze nu op de IUU-bandwagon mee te liften. En dus zullen op 5 februari weer de alarmistische praatjes de ether ingeslingerd worden over

‘illegale en ongecontroleerde overbevissing’!!!.

De zee raakt leeg!!!

De boze Chinezen en Russen pakken onze grondstoffen!!

Overheid doe iets! Meer Onderzoek!

Je kunt er vergif op innemen. Daniel Pauly op de cover van NRC Damesblad of zo’n ander fake-news-medium dat subsidies krijgt van de milieubureaucratie: De Correspondent. Read my lips, ze hebben al helemaal een media-strategie uitgedokterd om maximaal geld te scoren.

  • Bedenk dat de zelfde club die de media-agenda dicteert- Thomson Reuters– ook de impactfactor bij wetenschap reguleert. The Game is Rigged.