Image by Gage Skidmore – Wikipedia

Nu Donald Trump een weekje bezig is als president van de VS begrijp ik ineens de paniek. Een tijdje vond ik dat heel moeilijk te begrijpen, ik geef een paar voorbeelden.

Als je Trump bezig ziet, zie je een super-macho. Een showman die zelfverzekerdheid en zelfgenoegzaamheid uitstraalt. Heel anders dan het Europese ideaal-man beeld. Dat roept weerzin op, zijn ‘type’ schrikt veel mensen af. Dat snap ik.
MAAR zijn dat niet veelal mensen –en de massamedia– die altijd zeggen dat het om de inhoud gaat?

Dat was vreemd.

Ik dacht ook dat heel veel mensen –en de massamedia– vonden dat het nepnieuws over massavernietigingswapens een regelrechte schande was. Dat de VS Irak nooit had mogen binnen vallen, dat we grootschalig belazerd waren over die niet bestaande wapens.
En nu is er iemand die dit openlijk aan de kaak stelde tijdens de verkiezingen, maar niemand lijkt er blij mee. Ook de massamedia niet.

Dat was vreemd.

Ik dacht ook dat veel westerse mensen –en de massamedia– het verkiezingscircus in Amerika vreselijk vinden. Eén grote Hollywood-show en alle media bespelen om de kandidaat populair te maken tegen grote sommen geld. Ik dacht dat velen dat ook principieel fout vonden en dat we dat in Europa niet doen om belangenverstrengeling te voorkomen. Dat heel grote sponsors zoals wapenhandelaren, olieboeren en banken kandidaten steunen om later de gekozen President een vriendelijk advies in de oren te fluisteren.
En nu is er een politicus die dit openlijk aan de kaak stelt tijdens de verkiezingen en niet meedoet aan deze ‘dienstverlening’, maar niemand leek er blij mee, ook de massamedia niet.

Dat was vreemd.

Ik dacht ook dat veel mensen –en de massamedia– bang waren dat de aarde dramatisch zou opwarmen door de extra CO2 uit fossiele brandstoffen. En nu zegt Trump daar andere informatie over te kennen die hij openbaar wil hebben. Ook stelde hij de New York Times gerust dat hij er open-minded over was. Dus zullen we dat wel gaan horen zou je denken. En als het waar blijkt te zijn dan is dat heel goed nieuws, zou je zeggen.
Dan zou er geen reden tot paniek zijn en ook niet om de grootste staatsuitgave ooit (100 miljard €, 20x de deltawerken of 20x de Betuwelijn) in hernieuwbare energie te gaan stoppen. Dan hebben we dus plots een heleboel geld beschikbaar voor zorg, loonsverhoging en andere mooie zaken. Maar niemand leek er blij mee, zeker de massamedia niet.

Dat was vreemd.

Maar nu Trump een weekje bezig is en in volle vaart zijn ‘to do’ lijstje aan het afwerken is begrijp ik de paniek ineens, een politicus die doet wat hij zegt, dat is pas schrikken!

Trumped_cs_UKscr (2)