Voedselverspilling verplicht, dankzij Martijn van Dam (PvdA) en de VVD

Voedselverspilling verplicht, dankzij Martijn van Dam (PvdA)

Het lukte de Nederlands-Vlaamse visserij-actiegroep EMK de eerste 10.000 handtekeningen te scoren tegen de bizarre aanlandplicht voor bijvangst. Steun betuigen kan via www.antidiscardban.eu. De Europese Commissie laat sinds september 2016 toe dat burgers bij een miljoen handtekeningen een eigen wets-aanpassing indienen bij het Europarlement.

Vooral professionele lobbyclubs- betaald door de Europese Commissie- profiteren daarvan. Dat toont dit blog via het natrekken van de financiering van deelnemers en hun belangen, die verdere EU-federalisering dienen en Agenda 21/2030 Agenda van de Verenigde Naties.

EMK moet nu na de 10 duizend-drempel zich laten registreren in Brussel en dan op naar de miljoen handtekeningen. Dus om effect te hebben moet EMK nog 985 duizend handtekeningen zien op te halen, terwijl zij door de week op zee zitten en de handen al vol hebben aan hun eigen bedrijf.

Terwijl professionele manipulatoren/lobbyisten met loterijmiljoenen en miljoenensubsidies van de Europese Commissie (LIFE+, European Environmental Bureau) zich fulltime kunnen wijden aan publieks-manipulatie. Ook het European Environmental Bureau steunt een ‘burger’-initiatief, dat vooral een initiatief is van door de EU gefinancierde Agenda 21-clubs en clubs die EU-federalisering bevorderen. De EEB is tegelijk het lobbybureau, dat de discardban er door hielp drukken voor haar achterban van donkergroene clubs als Greenpeace en WNF.

Professionele lobbyisten voor 1 miljoen handtekeningen voor federaal Europa

Professionele lobbyisten voor 1 miljoen handtekeningen voor federaal Europa

Ik vond geen enkel initiatief, dat niet direct of indirect federalisering of Agenda 21 dient. Neem bijvoorbeeld Certeka dat voor een Europees paspoort lobbiet: daar willen ze ook 1 miljoen handtekeningen voor. En het ‘Let’s Fly to Europe-initiatief van George Soros: zoveel mogelijk Westerse cultuur-vijandige mensen binnensluizen, ter verdunning van de nationale identiteit..

 

 

Professioneel actiewezen profiteert vooral van handtekening-acties

Professioneel actiewezen profiteert vooral van handtekening-acties

Juist kosmopolitische anti-burger-clubs profiteren
Of neem bijvoorbeeld het  door de Europese Commissie gesponsorde Pesticide Action Network dat handtekeningen verzamelde voor een Roundup/Glyfosfaat-hetze. PAN Europe krijgt 60 duizend euro subsidie uit de LIFE+-pot van de Europese Commissie. Daarnaast heeft PAN nog nationale afdelingen in Duitsland (112 duizend euro nationale subsidie), Italie, en haar moederland de UK (130 duizend euro subsidie)

 

De 'importeer zoveel mogelijk moslims-lobby' wint en de milieubureaucratie-lobby profiteert van de EP-nepinspraak

De ‘importeer zoveel mogelijk moslims-lobby’ wint en de milieubureaucratie-lobby profiteert van de EP-nepinspraak

Zo lijkt ook dit nep-inspraak-initiatief van de EU een luizige streek van de kosmopolitische lobby: zie maar welke initiatieven het al haalden.

Zie’People4Soil, een actieclub die precies past in de strategie van EU-milieubureaucratie:

De bodem zorgt voor voedselzekerheid en behoud van de biodiversiteit, en helpt de klimaatverandering in de hand te houden; het gaat hier dan ook om een van de meest strategische hulpbronnen van Europa. Hoog tijd dus om de Europese bodem te beschermen.

en de lobby staat in dienst van Agenda 21 van de Verenigde Naties

de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die verband houden met de bodem moeten worden opgenomen in het EU-beleid; de uitstoot van broeikasgassen door landbouw en bosbouw moet terdege in aanmerking worden genomen en worden verminderd.

Marta Messa van Slowfood Italie is de indiener van dit initiatief. En die Marta Messa krijgt met haar Slowfood meer dan een MILJOEN EURO per jaar aan lobbygeld van de Europese Commissie (LIFE+ operating grant)

Marta Messa haar club krijgt 1/3de van budget uit Europese potjes. Soil4Europe is spinoff van Slowfood

Slowfood/Soil4Europe drijft vooral op publiek geld Europa. Marta Messa haar club krijgt 1/3de van budget uit Europese potjes. Soil4Europe is spinoff van Slowfood

En wie financiert Marta Messa met haar Soil4Europe met een startbedrag van 20 mille voor propaganda en website? Legambiente Onlus, een door de Europese milieubureaucratie/Europese Commissie met anderhalf miljoen euro op de been gehouden lobbyclub

Europa weet goed welke clubs haar federale belangen dienen, die krijgen het meeste geld

Europa weet goed welke clubs haar federale belangen dienen, die krijgen het meeste geld

Right 2 Water: federale greep op water voor multinationals/Agenda 21
Die clubs lobbyen allemaal voor MEER bemoeienis op federaal niveau, tegen LOKALE belangen in. Zie ook Right 2 Water, dat 1,9 miljoen handtekeningen ophaalde…

'recht op schoon drinkwater': dat hebben wij al lang, er zit dus een andere agenda achter....

‘recht op schoon drinkwater’: dat hebben wij al lang, er zit dus een andere agenda achter….

Als daar verzet tegen de privatisering van water achter zit, dan is dat nog te billijken. Dat is wat ze zelf als doel opgeven:

Our goals:

Guaranteed water and sanitation for all in Europe.
No liberalisation of water services.
Universal (Global) access to water and sanitation.

Dat is mosterd na, want wij hebben die privatisering er al op zitten.

En neem de kartrekker van dit initiatief, zo’n Jan Willem Goudriaan zijn club de EPSU, wordt voor de helft van haar budget (3,17 van de 7 ton euro) ook door de Europese Commissie op de been gehouden. En het is het European Environmental Bureau zelf – DE pusher van Agenda 21 van de Verenigde Naties en financier van gifgroene clubs- dat aan dit initiatief deelneemt. Die krijgen 1,13 miljoen euro direct van de DG Environment (Europese Commissie) en van de club als WNF/Greenpeace voor wiens belangen ze lobbyen.

Het European Anti Poverty Network wordt met 1,7 miljoen euro door de Europese Commissie op de been gehouden, haar volledige budget van 2 miljoen euro is publiek gefinancierd

De ETUC krijgt zelfs 4 miljoen euro van de Europese Commissie, haar enige inkomstenbron.

Het European Social Platform krijgt 6 ton euro lobbygeld van de Europese Commissie, de enige serieuze inkomstenbron

De European Health Alliance wordt voor 5,17 ton van de 8 ton budget door de Europese Commissie op de been gehouden

Screen Shot 2017-01-27 at 09.02.48Of neem ‘Women in Europe for a Common Future‘= Feministen voor Agenda 21/Brundtland. Dat zit bij de windmolenlobbyisten van de NWEA gevestigd aan de Korte Elisabethstraat 6 in Utrecht, en wordt voor 8 ton van de 1,7 miljoen euro geheel publiek gefinancierd budget betaald door: U, de Nederlandse belastingbetaler.

Ik zal de bureaucratie handhaven

Ik zal bureaucratie handhaven

De Feministen voor Klimaatrechtvaardigheid aan de Korte Elisabethstraat 6 in Utrecht

De Feministen voor Klimaatrechtvaardigheid aan de Korte Elisabethstraat 6 in Utrecht draaien volledig op subsidie

En dan krijg je ‘vrouwen voor klimaatrechtvaardigheid’ die de wereld bestoken met klimaat-agitatie. Meer federale greep dus.Screen Shot 2017-01-27 at 08.54.09

Of deze strohalm de visserij helpt, tsja, wie zal het zeggen…Het is alvast goed dat ze in actie komen en daarbij steun ervaren.