Dik tien jaar geleden (29-06-2006) schreef ik dit omslagverhaal ‘Oorverdovend Natuurschoon’ voor HP de Tijd over de vraag waar het nog stil is in Nederland. Pas op je dakterras met een hapje en drankje in goed gezelschap kom je echt tot rust, zo was de conclusie.

Het is sindsdien enkel drukker in de natuur geworden, en beleid is er opgericht die recreatiedruk verder op te hogen, ditmaal met natuurclubs in de rol van recreatie-ondernemer. Bij het Waddenfonds kun je nu voor 4 miljoen euro aan subsidies in co-financiering aanvragen voor recreatie-projecten. Natuur ’t0egankelijker’ maken, is een eufemisme voor ‘meer asfalt’: letterlijk, want Natuurmonumenten laat bij Tiengemeten een buitendijkse asfaltweg aanleggen, betaald met geld bestemd voor ‘natuur’.

Voor iedereen die niet bang is om vies te worden is de hele natuur al toegankelijk. Zie het Wadlopen, als meest uitzinnig bewijs daarvan. Wie wil, die kan met gids al dwars door de Waddenzee waden. Of moet er een weg door de Waddenzee komen?

Natuurclubs zijn in dat decennium verder geobsedeerd geraakt over de eigen populariteit. Hier gingen mensen de dienst uitmaken die nul kennis van natuur hebben, maar die zijn aangenomen om hun organisatie in de markt te zetten. IN dat verband is het 21-3-2007 voor HP geschreven verhaal ‘Windmolenwaan’ ook profetisch: ‘natuur’-clubs werden de grootste bedreiging voor de natuur via windturbines in die natuur.

Vals concrete 'waarheden' die niets zeggen

Vals concrete ‘waarheden’ die niets zeggen over actuele kwesties

Tevreden, we hebben allemaal te vreten
Omdat ze geld en zelfbehoud voorop zetten, net als de moderne overheid. Je krijgt allerlei statistiekjes te zien met vals concrete vooruitgangs-parameters die hun ‘draagvlak’ geven. Het BNP of groei zus, daarmee kun je niet de erosie meten van het cement dat een beschaving verbindt. Als die beschaving er niet is, kun je schrijven wat je wilt maar het valt op dove oren.

Dan is het vernis en ‘de toon’ zogenaamd vreselijk belangrijk, terwijl op de juiste toon mensen oplichten en voorliegen beschaafd heet. Wanneer een PVV’er constateert dat er voor miljarden euro’s oplichting plaatsvindt bij windturbines, dan is dat vast omdat hij zo ‘ontevreden’ is: er is al een ’tevredenheids-index’ opgetuigd door het SCP om mensen die PVV stemmen in de categorie ‘geestelijk ongezond’ te kunnen plaatsen: volledig nietszeggend natuurlijk.

We hebben allemaal te vreten. Maar constateren dat de valse beschaving regeert en daar boos over zijn, dat is gewoon een rationele conclusie.

Geld geld geld geld geld geld dat stomme rotgeld. Geld ist nicht Wichtig, es muss nur Da Sein. En ze hebben meer geld dan ooit...

Geld geld geld geld geld geld dat stomme rotgeld. Geld ist nicht Wichtig, es muss nur Da Sein. En ze hebben meer geld dan ooit…

Neem marketeer Marc van den Tweel en zijn 187k-salaris bij Natuurmonumenten, een tweede-hands-autoverkoper afkomstig van misschien wel de meest leugenachtige organisatie van Nederland die enkel uit is op je geld: het Wereld Natuur Fonds. Liegen voor geld, dat is toch wel erg vulgair. En ze zijn nu de grootste natuurclub van NL, gemeten aan mensen die ze donateursgeld aftroggelen (qua omzet is Natuurmonumenten 2 maal zo groot, maar die beheren ook 100 duizend hectare).

Dat zegt iets. Natuurclubs zijn nog nooit zo rijk geweest in financiële zin als anno nu, terwijl ze nog nooit zo geestelijk armoedig waren.

Send me your money, de idealist Berkhuysen

Send me your money, de idealist Berkhuysen

Wie het WNF steunt, zoals slaapverwekkende plaatjesmaker Bas Meelker, die steunt vooral de bedrijven die zij groen wassen als Eneco, Rabobank, KLM. Wie het WNF steunt, die steunt windturbines in natuurgebied, de kap van bos voor biomassa-subsidies. En die steunt de diefstal van zijn eigen portemonnee genaamd Energieakkoord, het overhevelen van energiebelastingen naar de diepe zakken van Shell en Eneco.

De natuur kan al 3 miljard jaar prima zonder WNF, maar voor de fondsenwerving van WNF is de natuur onmisbaar.

screen-shot-2016-12-18-at-10-04-01

De Waddenvereniging adverteert al met het Wad als gerontocratisch Wellness-resort gesponsord door zorgverzekeraar De Friesland. Alsof er zonder de Waddenvereniging al niet genoeg grijze duiven-terreur in de natuur is.

...Rob Bijlsma maakte al de hufterindex, geturfd 'zwerfafval' langs natuurpaden. De grootste afvalproductent en SPAM-producent is de sponsor van natuurclubs: de Postcode Loterij

…Rob Bijlsma maakte al de hufterindex, geturfd ‘zwerfafval’ langs natuurpaden. De grootste afvalproductent en SPAM-producent is de sponsor van natuurclubs: de Postcode Loterij, de meest vulgaire en hufterachtige club van NL

Wees Grijs met de Waddenzee
Directeur Arjan Berkhuysen is een bedrijfskundige- afkomstig van misschien wel de meest leugenachtige organisatie van Nederland die enkel uit is op je geld- het Wereld Natuur Fonds.  Berkhuysen kan nog geen mus van een kievit onderscheiden. Arjan Berkhuysen sjoemelt met de boekhouding om te verhullen dat ze liefst 36 procent van de inkomsten uitgeven aan donateur- en fondsenwerving. De Waddenvereniging is al een halve eeuw over datum, maar is wanhopig op zoek naar donateurs om hun krimpende en vergrijzende aanhang te voeden.

Naast oneindig kleppende grijze duiven met Nordic Walking-stokken die traag door oneindig laagland sjokken, ‘Roots’-lezers in twee-halen-1 betalen-outfit en hijgende hordes mountain-bikers in van die kleurige flikkerpakjes, tref je verder vooral: natuurfotografen die hun variant op ‘Onkruid bij Ochtendlicht’ via Facebook vereeuwigen.

Sjon de Haan , de marketeer van Werelderfgoed. Hij wil het lWad vol recreanten jagen EN het land vol permanente gratis hotel-gasten om op andermans kosten zichzelf heel Goed te vinden

Sjon de Haan , de marketeer van Werelderfgoed Waddenzee. Hij wil het Wad vol recreanten jagen EN het land vol permanente gratis hotel-gasten om op andermans kosten zichzelf heel Goed te vinden, een Beter Mensch dan Gij. Geestelijke onvolwassenheid is een plaag geworden

Draagvlak
Gesubsidieerde krachten rond staatssecretaris Martijn van Dam willen ‘draagvlak’ voor hun eigen subsidies bouwen door de natuur tot Efteling te maken. Dat is al ruim 15 jaar zo, sinds de Nota Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur.

Het zelfde ministerie dat met ongekozen organisaties als de Waddengasvereniging van Arjan nu vissertjes loopt te pesten, jagers en andere kleine natuurgebruikers wil uitsluiten, dat financiert nu tegelijk de turbinisering van de natuur en ombouw tot Efteling. Terwijl de betere en meer beschaafde jagers en vissers als kleine gebruikers aanmerkelijk minder verstoring brengen, en zelfs bij kunnen dragen aan een beter begrip van natuur door hun dagelijkse ervaring met die natuur.

Meer dan die vierkleurendruk-deskundigen en marketeers van Draagvlak BV, ruiken, horen en proeven ze die natuur elke dag. Ervaring is ook kennis. Al is dat misschien niet ‘meetbaar’ te maken via 1 of ander vals concreet statistiekje voor de manager.

Tiengemeten staat in de regio bekend als 'De Groene Efteling'

Tiengemeten van Natuurmonumenten staat in de regio bekend als ‘De Groene Efteling’

Is de club nog te redden?

Is de club nog te redden?

Verhuftering bij natuurorganisaties
Boswachters in het Gooi maakten ook de gekste dingen mee met hondenmensen, waar ik nu ook toe behoor: mea culpa. Die wasten hun hond zelfs met hondenshampoo in een poel voor kikkers. Rob Bijlsma introduceerde de hufter-index: turf het aantal blikjes en wegwerpsels dat je langs de paden vindt per jaar. Mensen willen wel een blikje vol meedragen, maar niet leeg mee terugnemen.

Doen zoals het hoort in de natuur, daar is ook geen bal aan...

Doen zoals het hoort in de natuur, daar is ook geen bal aan…De vergrijzende aanhang van natuurclubs die op zoek zijn naar ‘draagvlak’ (= meer subsidies)

Natuur hoort bij Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Voor gezelligheid ga je naar de kroeg. Lekker bier drinken en ouwehoeren. Voor recreatie heb je al recreatie-ondernemers, en gesubsidieerde loterij-lievelingen hoeven daar geen valse concurrentie mee te leveren om hun afwezige bestaansrecht op te rekken met gemeenschapsgeld.

Een pleidooi om ‘natuur’ weer zo snel mogelijk onder te brengen waar het ooit vandaan kwam: Bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Natuur is een middel tot inspiratie, educatie, kennis en daarmee beschaving. De Hufterindex van Bijlsma, die slaat ook op de leiding bij natuurclubs en ambtenarij, die leugenachtiger, corrupter en gewoon onbeschaafder werd met het Wereld Natuur Fonds als meest vulgaire exponent.

Liegen voor geld is onbeschaafd.Goed, misschien ben ik niet meer van deze tijd. Maar dan ben ik daar trots op. Je gaat ook niet blaffen in de hoop dat je hond je leuker vindt. Toch?

OK: terug in de tijd met een vooruitziende blik, hier dan het verhaal:

Oorverdovend Natuurschoon
Natuur is goed tegen stress, heet het. Maar wat als iedereen dat denkt in dus in die natuur rondbanjert? Over marketing, modderklachten en miljoeneninvesteringen

LEES  HIER VERDER