Maatje van de Huxley's: beschreef eerste gebruik van atoombom in 1914, en de oplossing tegen chaos: Wereldregering

Maatje van de Huxley-broers: beschreef eerste gebruik van atoombom in 1914, en de oplossing tegen chaos: Wereldregering

Een van de meest boeiende en invloedrijke figuren van afgelopen eeuw is de bioloog en eugeneticus (biologische mensverbetering) Julian Huxley, broer van schrijver Aldous Huxley. In ‘We Are Amphibians’ kun je van de historicus RS Deese een dubbelportret lezen van hun intellectuele ontwikkeling. Julian Huxley is de stichter van Unesco, oprichter van IUCN (1948) en Wereld Natuur Fonds (1962). Allemaal organisaties die zijn ideaal van ‘World Government’ volgens rationele planning op de rails moesten zetten.

Julian Huxley was een scientist (iemand die in wetenschap antwoord ziet op ALLE menselijke vragen), die zijn leven lang streefde naar een technocratische wereldregering.

Huxley spendeerde een groot deel van zijn carrière in de Verenigde Staten waar hij evolutie en biologie onderwees aan Rice University in Texas. Net als zijn vader ‘Darwin’s Bulldog’ TH Huxley gaf Julian aan evolutie nog een Victoriaanse uitleg van progressie.

De wolf in schaapskleren, denktank achter Labour

De wolf in schaapskleren, denktank achter Labour/wereldsocialisme

Fabian Society: de wolf in schaapskleren
Huxley maakte deel uit van de Political and Economic Planning Group (PEP). Die is qua filosofie verwant aan de socialistische Fabian Society (1884), die de London School of Economics (1895) stichtte. Die Fabians zagen met de PEP in grote staatscontrole over het maatschappelijk leven, gebaseerd op technocratische principes de weg naar de ‘Betere Wereld’. De Fabians vernoemden zich naar de Romeinse generaal Fabius, die geleidelijke greep over aartsvijand Carthago nastreefde door geduldig volhouden en uitputting van de tegenstander.

Het logo van de Fabian Society is de wolf in schaapskleren. In de vroege 20ste eeuw waren zij fervent voorstander van eugenetica. De Fabian Society formuleerde ook het economisch beleid van Tony Blair. Blair was lid.

Veel centralistische principes die Huxley en geestverwanten nastreefden, kregen politiek vorm onder FD Roosevelt in de Verenigde Staten begin jaren ’30 vorige eeuw, in reactie op de Great Depression, de beurskrach van 1928 en de chaos die ontstond. Terwijl de Nationaal Socialisten in Duitsland de controle over de (ingezakte) economie in handen namen in reactie op politieke chaos, introduceerde FDR bij de Amerikanen de New Deal, ingefluisterd door Britse socialistisch econoom en eugeneticus John Maynard Keynes. De overheid als big spender die de economie aanjaagt, een efficiënte productie-machine in staatshanden dus, zonder alle bedrijven direct te nationaliseren (zoals de Sovjets deden)

Het door Gernsback in 1926 opgerichte wetenschap en futurisme-magazine. Hij was met Wells en Verne the 'vader van science fiction'

Het door Gernsback in 1926 opgerichte wetenschap en futurisme-magazine. Hij was met Wells en Verne the ‘vader van science fiction’

Technocratie
Als model voor zulke economieën stond de oorlogs-economie van de Great War (1914-1918), toen staatscontrole de productie van wapentuig tot giga-proporties kon opblazen. Keynes maakte als econoom ook faam als brein achter de financiële architectuur van de Britse oorlogs-inspanning. Het technocratisch optimisme leidde bij de Amerikanen in 1932 de oprichting van Technocracy Review en Technocracy Inc door Science-fiction schrijver Hugo Gernsback.

Het tijdschrift ging snel ter ziele. Technocracy Inc bestaat nog steeds, zoals we al beschreven.

In 1933 opgericht, bestaat nog steeds met kliek rond Columbia University

In 1933 opgericht, bestaat nog steeds met kliek rond Columbia University

Wereldregering als oplossing bij wereld met atoomwapens
Dan nu de opmerkelijke kop van dit blog. Wat mensen als Huxley en de Fabians delen is de wil tot mensverbetering gecombineerd met techno-optimisme. Een vorm van techno-optimisme dat op dit blog ook vaak wordt aangehaald als antwoord op de doempredikers ter groene zijde. Huxley en zijn maatje Herbert George Wells (schrijver van War of the Worlds in 1898 en vader Science Fiction-genre) stelden zich al The Matrix-achtige taferelen voor, waarbij je via ecto-genese (dus buiten de baarmoeder) baby’s kweekt.

Voor Huxley sprak dat idee aan, omdat de grootte van de hersenen/schedel van de man beperkt zijn door de grootte van de ‘oorsprong van de wereld’ (de Kut geschilderd door Courbet). Het was HG Wells die al in 1914 ( The World Set Free) schreef over het gebruik van atoomwapens die de wereld in chaos konden storten, tenzij een Verlichte Wereldregering het heft in handen zou nemen. Wells zou de naar Amerika gemigreerde (1938) Jood Leo Szilard geinspireerd hebben, die de eerste nucleaire kettingreactie op gang bracht in 1933. Szilard was tussen 1926 en 1930 student van Albert Einstein. Met de eveneens naar de VS gemigreerde Albert Einstein werkte hij aan het Manhattan Project.

Atomair Dynamiet
En dan terug naar Julian Huxley. Die stak zijn enthousiasme voor de komende atoombom – ‘atomic dynamite’ in 1945 al niet onder stoelen of banken. Je zou er een beter Panama Kanaal mee uit de rotsen kunnen maken. Maar dat is kinderspel…We citeren:

…there are more spectacular possibilities. How many people realize that we could alter the entire climate of the North Temperate Zones by exploding a few dozen or at most a few hundred atomic bobms at an appropriate height above the polar regioons? As a result of the immense heat produced the floating polar ice sheet would be melted: and it would not be reformed. It is a relic from the last Ice Age, and survives today because most of the heat from the sun is reflected from its surface.

If it were melted. most of the sun’s heat during the polar summer would be absorbed by the water and raise the temperatures of the Arctic Ocean. Ice would form again each winter: but it would not cover nearly so large an extent as now, and would be thin enough to be melted in the succeeding summer.’

Project Chariot (1958) een baai maken met 5 atoombommen in Alaska

Project Chariot (1958) een baai maken met 5 atoombommen in Alaska

Columbia University/Manhattan Project
Kijk, dat is nog eens een vorm van hardcore techno-optimisme. Met internationale controle over atoom-energie en een wereldregering die de sociale touwtjes strak in handen houdt, dan zou het heeeeelemaal goed komen.

Bedenk dat dit soort experimenten daadwerkelijk zijn uitgevoerd, of in verregaande staat van ontwikkeling kwamen.   Zoals het openlijk gebruik van kernbommen om baaien in Alaska te maken via een mooie ‘mushroom’.

Het was vader van de waterstofbom Edward Teller die deze uitzinnige plannen maakte, genaamd Project Chariot, in 1958 als onderdeel van ‘Operatie Plowshare’: een manier van de Atomic Energy Comission om vreedzame toepassingen te vinden voor kernbommen.

Zeg maar Dr Strangelove. Die testen gingen door tot 1977 aan toe, en er werden 27 van uitgevoerd. Greenpeace ontstond in 1971 in protest tegen deze atoomtesten: toen hadden ze nog een nuttige functie. Allemaal werk van het Militair Industrieel Complex dat een nuttige rol voor zichzelf zag weggelegd.

Het pleidooi voor die wereldregering blijft in andere jas steeds opduiken

Het pleidooi voor die wereldregering blijft in andere jas steeds opduiken

Het Militair Industrieel Complex rondom Columbia University in Manhattan New York (waar ook Enrico Fermi van het Manhattan Project onderwees)  is een logisch uitvloeisel van de machtsopbouw van zo’n complex tijdens de Wereld-Oorlogen.

Toen kreeg dat vrij spel om De Grote Vijand te verslaan. De knapste koppen werden verzameld in door de overheid gecontroleerde instituten.

Het was misschien wel een verstandige en visionaire opmerking van Julian’s broer, de schrijver Aldous Huxley, dat het bestrijden van het militarisme van het Nationaal Socialisme (en daarvoor de Axis-powers in de Eerste Wereld Oorlog) automatisch leidt tot het ondersneeuwen van de democratie, ten gunste van een centraal geplande staat. Omdat je zo een vergelijkbare militaire macht moet optuigen en alle productie daarin ten dienste stelt ten koste van burgerlijke vrijheden.


Het nieuwe Empire

Vanaf 1945 namen de Amerikanen de Britse rol van het ‘Empire’ over. We kampen nog steeds met een kater van afgelopen eeuw. De technologie die een Grote Sprong Voorwaarts bracht in welvaart en menselijk welzijn, bracht tegelijk de meest barbaarse slachtingen in de menselijke geschiedenis. Is dat de Wet van Behoud van Ellende? Een geluksquotum, dat je voor iedere hoeveelheid goed evenveel kwaad terugkrijgt.

Christopher Booker beschreef in 2015 al mooi het verband tussen ‘De Bom’ en ‘Global Warming’: het beseft dat mensen een globale impact kunnen hebben die vernietigend kan uitwerken.

the new nuclear age brought a quite unprecedented change in the way we viewed our relationship with the entire planet on which we live. We became aware that we had become the one species with the power to destroy all life on earth. And gradually, in the 20 years after the war, this profound psychic shift gave rise to the modern “environmental” movement.

En klimaatactivisten als James Hansen en zijn buddy Joe Romm van Climate Progress gebruiken de metafoor al:

...tsja...dat is ook een mening

…tsja…dat is ook een mening

Of hun maatje John Cook, het brein achter Skeptical Science, op basis van de huidige ‘onbalans’ van 0,6 Watt per vierkante meter: de basis van het opwarmingsdebat is namelijk die stralings-onbalans

Bron: John Cook, Skeptical Science

Bron: John Cook, Skeptical Science

De klimatofielen mogen elkaar daar weer over bestrijden. Ik weet niets van klimaat en het interesseert me ook totaal niet.

Wel hoe ‘klimaat’ als machtsmiddel van het Militair Industrieel Complex lijkt te worden gebruikt, en opnieuw die roep om wereldregering die al een eeuw lang klinkt uit een zekere hoek. De link tussen de ‘strijd tegen klimaatverandering’ en Defensie beschreef ik al eerder Hier, .   en ook HIER. Het zijn MENSEN die gevaarlijk zijn, niet de middelen. Oh verrek, dat schreef Alexander King voor de Club van Rome in 1991 ook:

De ideologie van de milieubeweging na de Koude Oorlog

De ideologie van de milieubeweging na de Koude Oorlog