Pessimisme voorbij?

poistief-denken

Dit zou me nog eens wat zijn: al dat pessimisme voorbij. Hoe komt het toch dat velen zich zo tot prooi laten maken van het heersende pessimisme en negatief wereldbeeld dat door doemprofeten via de media ons dagelijks wordt opgedrongen? Er is immers geen reden om pessimisme te cultiveren, want het gaat met onze wereldgemeenschap en de natuur beter dan ooit, dankzij het kapitalisme met bijbehorende welvaart, de Groene Revolutie waardoor de honger sterk is teruggedrongen, de verbeterde medische zorg et cetera.

Wij kunnen ons zelfs nu, voor een overigens nog beperkte tijd, de weelde veroorloven om honderden miljarden te verspillen aan het bestrijden van een niet-bestaand klimaat- en energieprobleem. Mijn verstand staat hierbij stil, omdat het niet te bevatten is dat mensen zich zo makkelijk bang laten maken door propaganda voor dit en talloze andere niet bestaande problemen.

Er wordt campagne gevoerd voor het tegengaan van energie- en voedselverspilling, waarbij vooral de beschuldigende vinger naar de kapitalist en de consument wijst. Dit lijkt mij hypocriet, daar dezelfde vermanende lieden zich schuldig maken aan ongehoorde groene verspillingen en belemmering van economische groei. Lees: toegang tot betaalbare energie, met name in ontwikkelingslanden.

Thans worden wij geknecht door een, deels sociaal-democratische, groepsdenkende elite die zich moreel superieur waant, maar geen besef heeft van zijn eigen morele verval. Deze elite misleidt de burger voor persoonlijke aanzien, gewin, macht of subsidies, al dan niet uit ideologische verblinding. En nu houdt die elite thans de gehele maatschappij in een wurggreep met al zijn pessimisme. Een duit in dit zakje deed Jan Terlouw laatst met het touwtje uit de brievenbus. Het was een armzalige poging om via deze misplaatste nostalgie naar armoe zijn klimaatboodschap de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) te propageren en de gewenste angst erin te houden. Het was gênant.

Maar ja, de anti-kapitalistische idealen zullen koste wat kost moeten worden doorgedrukt. Het rapport aan de Club van Rome, met in het kielzog Maurice Strong en het IPCC, de milieubeweging en Al Gore, welke laatste zich conveniërend verrijkte aan de gefabriceerde mondiale angst, vormen de gewenste stappen. Ik raadpleegde nogmaals de boeken van Simon Rozendaal (Alles wordt beter) en van Jaffe Vink (Wie is bang voor vooruitgang). De gemeenschappelijke factor is de irrationele angst die deze maatschappij is aangepraat, terwijl het beter gaat dan ooit.

Simon schetst een perspectief met het verleden en concludeert terecht dat het beter met ons gaat dan ooit in weerwil van alle pessimisme. Jaffe geeft een beeld van dit pessimisme vooral aan de hand van het Rapport aan de Club van Rome. We kunnen achteraf stellen dat dit rapport rammelde, volledig abuis was en alle autoriteit ontleende alleen omdat er een computer was gebruikt. Desondanks leidde het tot een oproep het kapitalisme ten val te brengen, want dat was de schuldige. Dit zijn dezelfde geluiden die sindsdien onafgebroken doorklinken in de uitlatingen van Maurice Strong, Figueres, Naomie Klein c.s. Het klimaat speelt geen rol, wel de beoogde teloorgang van het kapitalisme en de vestiging van een postmodern marxistisch ancien régime, oude wijn in nieuwe zakken. Ziehier onze elite.

Over dat zo succesvol aanpraten van angst is het nodige bekend. Verliezen bijvoorbeeld wegen psychisch meer dan gelijkwaardige winst. Het slechte heeft meer invloed op ons gedrag en maakt meer indruk dan meevallers, goed nieuws en andere positieve zaken. Hoe komt dit? In onze evolutionaire geest, zo schrijft Steven Pinker, en ook Scientific American in november 2016, is een asymmetrie ontstaan, daar risicomijdend gedrag in de vroegere gevaarlijke wereld loonde. Hierdoor leidt de onevenredig sterkere herinnering aan slechte ervaringen tot een overschatting van de waarschijnlijkheid van mogelijke tot die verbeelding sprekende gevaren. Mensen zijn kortom banger voor zeldzamere vliegtuigongelukken en terroristische daden dan voor het veel frequentere van de trap vallen. Mensen zijn dus onevenredig gevoeliger voor onwaarschijnlijke rampscenario’s dan voor het goede, edoch massale kleine nieuws zoals ook Kahneman aantoont.

Tekenend en ironisch voorbeeld is het volgende. Toen Paul Ehrlich de ‘Population  bomb’ publiceerde, de voorspelling van apocalyptische hongersnood in de jaren 70, gebaseerd op de situatie in India, was juist daar de hongersnood opgelost dankzij de ontluikende Groene Revolutie. De hele wereld aanbad Ehrlich, terwijl diezelfde wereld de uitvinder van de Groene Revolutie Norman Borlaug totaal negeerde en bleef negeren als de brenger van het goede nieuws. En zo ging en gaat het steeds met het pessimisme. Rozendaal legt de oorzaak concreet bij onze amygdala, de amandelvormige orgaantjes in onze hersenen die in tijden van vermeend, gevaar alle rationaliteit uitschakelen, de besturing van ons gedrag overnemen en aldus zorgen voor weer een nieuwe paniekgolf of het nu gaat om asbest, rubberkorrels op voetbalvelden, CO2, kerncentrales, hoogspanningsleidingen, inentingen, en ga zo maar door.

Een goede voedingsbodem voor groepsdenken en morele paniek, het aanwijzen van een zondebok. Een bijkomend verschijnsel dat Pinker in zijn bovenstaande artikel beschrijft, is dat er, na de doemprofeten, vervolgens mensen opstaan die zich gelijk shamanen geroepen voelen de vermeende op handen zijnde catastrofe te bezweren. Deze mensen vinden zichzelf moreel boven de apathische massa verheven omdat zij zich als moreel meer geëngageerd manifesteren, lees hier: planeetredders.

Hier komt het verschijnsel opduiken om dat morele appèl met alle middelen te bewerkstelligen teneinde de wereld te mobiliseren, wakker te schudden en te wapenen tegen het ‘dreigende gevaar’. ‘We must act now!’ In het geval van de panacee: catastrofale opwarming, vond een breed scala aan planeetredders elkaar op grond van uiteenlopende agenda’s zoals omverwerping van het kapitalisme. Het rapport aan de Club van Rome diende als eerste aangrijpingspunt voor bijvoorbeeld Sicco Mansholt, Maurice Strong c.s.-, de existentiële crisis van de milieubeweging later, het veiligstellen van subsidies binnen dit nieuwe wetenschappelijke paradigma, zelfverrijking. Lees: Al Gore, en andere lucratieve belangen van universiteiten en windmolenaars.

Of er sprake is van een samenzwering laat ik in het midden, maar feit is dat ten eigen gerieve door een elite PR-uitgekiend gebruik gemaakt wordt van de werking van de amygdala. Er gaat geen dag voorbij of ons wordt angst ingeboezemd en een schuldcomplex opgedrongen: via CO2 wij als zondebok. Anti-kapitalistisch en anti-humaan in één adem. De menselijke geschiedenis zit vol voorbeelden. Doorgaans brengen nieuwe inzichten een paradigmaverschuiving teweeg, maar voor het zo ver is, kleven er nog heel wat gevaren aan dit groepsdenken.

Eén daarvan is het morele verval bij zich moreel superieur wanende lieden. Extreme voorbeelden zijn het nazisme, Wederdopers, en thans IS. Op minder gruwelijke schaal zien wij thans nepberichten, misleidende ‘informatie’ en ronduit onwaarheden inzake de catastrofale opwarming. Het is dan ook verstandiger om de ratio op te zoeken, het rekenwerk te doen en zich te buigen over de vraag of het allemaal wel klopt.

Nu dankzij Trump de bijl aan de wortels van het heersende paradigma wordt gelegd, constateren wij een toenemende paniek onder de gelovigen. Men kan meer nepnieuws, propaganda en selectieve berichtgeving verwachten. Stuiptrekkingen van een ten dode opgeschreven klimaatideologie, en breder, het ancien régime van de sociaal-democratische elite.

 

 

Door | 2017-10-07T19:37:03+00:00 9 januari 2017|40 Reacties

40 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 9 januari 2017 om 08:43- Antwoorden

  4 Duimen omhoog

 2. Henk 9 januari 2017 om 09:06- Antwoorden

  Een hele lange lap onzin (zoals we wel gewend zijn van Jeroen Hetzler )

  Droevig en reden voor pessimisme

  • David 9 januari 2017 om 10:12- Antwoorden

   Ge vraagt altijd onderbouwing van anderen, maar zelf…..ho maar.
   Dat lijkt op de standaard reactie van een gelovige op een ketter: “bewijs maar eens het God niet bestaat”.

   • Henk 9 januari 2017 om 10:29- Antwoorden

    David,

    Dus “sceptici” mogen zonder verdere wetenschappelijke onderbouwing de grootst mogelijke onzin de wereld in slingeren en dan moet ik dat wetenschappelijk onderbouwd weerleggen (waarna “sceptici” het zelfde puntje 2 weken later weer mogen herhalen)

    • André Bijkerk 9 januari 2017 om 10:43- Antwoorden

     Nee hoor het is eerder al eens minutieus onderbouwd zoals groepsdenken http://climategate.nl/2015/08/10/groepsdenken/
     Ook hebben we aangetoond dat CO2 geen invloed had op het klimaat in het verleden en derhalve kan dat ook in de toekomst niet worden verwacht.
     http://climategate.nl/2016/12/16/63447/

    • Guus Derksen 9 januari 2017 om 12:07- Antwoorden

     Henk,
     Ik had me voorgenomen niet meer op jou en jouw kornuiten te reageren. Die onzin van jullie kost 3 miljard per dag las ik onlangs; dat is 35000 per seconde, ik geloof dat het om dollars ging, misschien Euro’s. En als mensen als Jeroen, maar ook vele anderen, er gefundeerd iets van zeggen krijgen ze een grote mond. Kom g** zelf met je verhaal en kijk dan hoe dat afloopt.

    • Guus Derksen 9 januari 2017 om 13:29- Antwoorden

     12000 per seconde

    • David 9 januari 2017 om 18:14- Antwoorden

     De heer Hetzler heeft bij herhaling zijn standpunten prima onderbouwd. Nu u nog.

    • Henk 9 januari 2017 om 18:42- Antwoorden

     David,

     Sorry dat heb ik helemaal gemist in welk blog stukje heeft Jeroen 1 relevante wetenschappelijke bron gegeven?

    • Henk 9 januari 2017 om 18:47- Antwoorden

     André,

     Dus als jij beweert dat er sprake is van groupthink dan is het ook zo? En dat noem jij onderbouwen?

     Ik kan het hele stuk schrijven waarbij duidelijk wordt dat er bij de “sceptici” sprake is van groupthink en ik denk dat ik er dan veel dichter bij zit

    • André Bijkerk 9 januari 2017 om 21:13- Antwoorden

     henk, over groepsdenken en sceptici, als je daar iets over wil schrijven dan wil Hans het vast wel plaatsen. Ik zou heel graag willen weten waar in in dat opzicht denkfouten maken.

     Ook een tip: Misschien moet je toch voor de verandering -en bij hoge uitzondering, dat snap ik- eens een keertje op dat linkje klikken dat ik meegaf. Vooruit nog een keer dan:
     http://climategate.nl/2015/08/10/groepsdenken/
     Misschien helpt dat om de verschillende symptomen van groepsdenk op ons te kunnen projecteren. Ik ben heel benieuwd.

     Ook is het amusant dat mijn post vier duimen naar beneden kreeg. Betekent dat dat de mededeling dat CO2 geen aantoonbare rol heeft gespeeld in het klimaat van het Laat Pleistoceen zo slecht is gevallen? Een vrijdenkend mens zou dat juist zeer moeten opluchten. Een groepsdenkend mens zou zich kunnen realiseren dat dat zeer bedreigend is voor de zo gewenste groepspolarisatie en de wens om de aarde te redden en als grote held te worden ingehaald.

 3. rvsracer 9 januari 2017 om 09:48- Antwoorden

  Veel te weinig volk hier (nog).
  De msm heeft een veel groter publiek, en daar spelen die (wannabee) wereldverbeteraars/zakkevullers.
  Zodra dit omgekeerd is, (als dat mogelijk is) dan heeft de aarde en alles erop een veel betere uitgangspunt.

  • David 9 januari 2017 om 10:14- Antwoorden

   Kranten schrijven voor hun adverteerders. Zo is zelfs het “Technisch Weekblad” een fervente voorstander van windmolens en zonnepanelen. Miljardenhandel immers.

 4. Scheffer 9 januari 2017 om 10:18- Antwoorden

  De incompetentie van de Club van Rome is afdoende aangetoond de laatste 40 jaar. Al Gore werd afgeserveerd als klimaatpaus en groene ondernemer (lees zakkenvuller) met zijn reclamefilm met gemakkelijke catastrofale onwaarheden. Het IPCC is bezig zich te diskwalificeren als klimaatautoriteit als ze haar hockeystick niet af zaagt in haar aanstaande klimaatrapport. Mensen als Samsom, Van Tongeren, Klaver, Kamp, Rutte etc. zijn fata-morganisten van een zogenaamde “duurzame” wereld, met uiterst kostbare “klimaat”-maatregelen die feitelijk niets voor klimaatbeheersing doen, maar knechten daarmee wel de economie als geheel en met name de arbeiders/lage inkomens door de hoge energie lasten. Het sceptische pessimisme in deze is, dat deze heilloze en destructieve ideologie en dito beleid nog jaren kan doorgaan.

 5. Gerard d'Olivat 9 januari 2017 om 10:29- Antwoorden

  @Nee dan Trump….Beetje opletten @Hans. Muren bouwen bij Mexico….gevangenen vasthouden in Quantanamo bay, excessieve angst voor Moslims die heel de VS dreigen te ontwrichten. Tienduizenden doden per jaar door een permanente sociale burgeroorlog met burgers die in volledige paniek voor zijn al dan niet gekleurde medemens direct bereid zijn met volautomatische geweren rond te paraderen. Een totaal ongecontroleerd wapenbezit….vijandsbeelden/chemische wapens oproepen die helemaal niet bestaan. Een volk beheerst door smetvrees, angst voor ‘germs’ etc…
  Als er nou een vooral ‘Republikeins’ volk is dat beheerst wordt door angst en paniek over van alles en nog wat dan is het wel die Priebus/ Trump ‘denktank’ . We gaan nog van hun ‘amygdala’ en grootheidswaanzin horen mark my words.

 6. Gerard d'Olivat 9 januari 2017 om 11:52- Antwoorden

  @Hans…”het pessimisme voorbij…!” Nou vertel dat nou maar een aan al die PVV stemmers en Trumpaanhangers ook van deze site .
  Wedden dat je de handen niet op elkaar krijgt. Als er nou een kiezersgroep is die zich laat leiden door de ‘amygdala’ dan zij het wel die oerconservatieve en populistische aanhangers van De Trump Teaparty Trein en de PVV. Wat een doem en angstdenkers in die achterban, klagers en bipolair en paranoia gestuurde lui tref je daar aan.
  En maar inhaken op de ‘angst’ voor buitenlanders, vluchtelingen, andersgekleurden ‘Moe’landers en weet ik veel wat oh ja ook nog eens seksisten…”daar moet een piemel in!!! weet je nog. De grenzen moeten dicht, de doodstraf weer ingevoerd!
  Ik denk niet dat je vaak in de Vs geweest bent….. Wat een angstig volk daarginds.
  Tot de tanden bewapend met automatische geweren, die al decennia lang in een permanente sociale burgeroorlog verkeren met tienduizenden doden per jaar. Bomvolle gevangenissen met twintig keer zoveel gedetineerden als in Nederland.
  Aldoor bang om gesewed te worden door wie dan ook en je direct voor de rechter te slepen.
  Buitengewoon racistisch. Overdreven neurotisch met voedsel en ‘germs’ .
  Ze beginnen gewoon ‘angst’oorlogen gebaseerd op ‘nep’nieuws over chemische wapens die per jaar nog steeds 1000 miljard en tienduizenden doden kosten. Nu gaan ze weer een muur bouwen in een woestijn met Mexico en jaagt Trump de tweedeling op tot grote hoogte met zijn ‘tweets’ en losse flodders.
  Nou als we het ‘paradigma’ van de angst met dat soort lui ,de Priebus Trump tandem moeten overwinnen…. dat geloof je toch zelf ook niet mag ik aannemen.

  • Hugo Matthijssen 9 januari 2017 om 14:52- Antwoorden

   Gerard

   Wat een een enge generalist is hier aan het woord.
   Onlangs nog een maand aan de westkust geweest en Californië, Nevada en Utah en we zijn daar heel veel aardige mensen tegen gekomen.
   Vriendelijk en behulpzaam anders kun je ze niet duiden.
   Ik kom daar graag nog eens terug.

   • Gerard d'Olivat 9 januari 2017 om 16:38- Antwoorden

    Overal zijn aardige mensen. Daar gaat het hier niet om.
    De gegevens over ‘wapens, gedetineerden en jaarlijkse burgerslachtoffers in de sociale burgeroorlog’ zijn gewoon ‘facts’. 30 % van de Amerikanen heeft een strafblad ook een ‘fact’ .
    https://www.thetrace.org/2015/12/gun-violence-stats-2015/
    in 2015… 12942 tot 23 december
    Over de afgelopen 20 jaar ruim 300.000 Tja….mede dankzij een uitstekende lobby van de NRA, een dood enge club ultra reactionaire machtsgroep, die nog veel machtiger is dan de milieulobby waar iedereen hier zo graag over blijft praten.
    Het zijn geen generalisaties.
    Populisme/Tea Party/ NRA het zijn clubs/stromingen die 100% werken binnen het ‘angst’paradigma en het ‘pessimistisch’ levensgevoel bij mensen aanjagen.

    De meest ‘kostbare’ angst’gedreven op fakenews gebaseerde oorlog is de tweede Irak oorlog geweest met de niet bestaande chemische wapens die een directe bedreiging zouden vormen voor ons allen!! Kosten naar schatting 3500 miljard euro met honderdduizenden doden. En gaat nog dagelijks door.
    Als ik zo die Trump cs bezig hoor dan weet ik een ding zeker.
    Zij gaan ons niet naar een ‘angstvrije’ wereld leiden! zoals @Jeroen beweert.
    Of denk jij van wel @Hugo.

    • Erik 10 januari 2017 om 17:41- Antwoorden

     Gerard d’Olivat

     Ik heb het idee dat Trump beter is voor de wereldvrede dan Obama of Bush. Trump zou al die conflicten in het middenoosten en elders niet begonnen zijn. Hij is wat meer isolationistisch ingesteld. ‘Laat ze hetzelf maar uitzoeken enz’
     Obama heeft vast nobele motieven, maar zachte heelmeesters enz.
     Als de dictators waren blijven zitten hadden we nu niet volledig verwoeste landen en miljoenen slachtoffers.

  • David 9 januari 2017 om 18:20- Antwoorden

   Over welk stukje van de USA gaat dit. Heb er regelmatig verbleven, maar dit ken ik niet. Of is het de mening van de pers alhier ? De verkiezing van Trump is gewoon democratie at work, maanden tevoren exact voorspeld door de linkse activist Michael Moore.

 7. Chris Schoneveld 9 januari 2017 om 11:55- Antwoorden

  Jeroen, goed stukje en verhelderend.
  Matt Ridley heeft hier ook veel over geschreven en lezingen over gegeven.
  bijvoorbeeld: http://www.rationaloptimist.com
  https://www.youtube.com/watch?v=LEqyPbPuJf8 (here he also refers to Steven Pinker)

 8. Chris Schoneveld 9 januari 2017 om 12:06- Antwoorden

  Dat duimpje naar beneden komt vast van een irrationele pessimist.

  • Henk 9 januari 2017 om 18:43- Antwoorden

   Ik noem mezelf meer een optimistische realist

 9. Erik 9 januari 2017 om 12:09- Antwoorden

  We hebben eigenlijk weinig te vrezen. CO2 heeft geen effect op de temperatuur, maar wel op de vergroening.
  De bouw van de vele windmolens is ook niet mijn eerste proriteit, maar verder een onschuldige vorm van werkverschaffing. In ieder geval veel beter dan andere vormen van werkverschaffing als bijv. conflict zoeken met Rusland en daardoor nieuw geavanceerd wapentuig bestellen of ontwikkelen. Of ons gaan bemoeien met conflicten in het midden oosten of afrika. Of geweldig veel geld uitgeven aan asielstromen en vervolgens je geformuleerde beleid niet durven uitvoeren.
  Mijn voorkeur is meer geld naar ziekenhuizen en gezondheidszorg in het algemeen en zorg voor ouderen. Dit geeft ook veel werkgelegenheid, maar daar krijg je dan ook wat voor terug.
  Mijn voorkeur is ook dat we na maart minder een nepparlement op klimaatgebied zullen hebben, en dat meer partijen dan alleen de PVV serieus aan het rekenen gaan.

  • David 9 januari 2017 om 12:51- Antwoorden

   Moeten we niet vrezen voor klimaatverandering met al die windparken die de wind afremmen?

  • Scheffer 9 januari 2017 om 13:24- Antwoorden

   Één extra “duurzame” FTE/baan werkgelegenheid kost 2,5 gewone permanente FTE’s/banen werkgelegenheid vanwege de ‘duurzame” lasten in de echte economie, dat is de Spaanse (en ook Australische) economische ervaring tot nu toe. http://climategate.nl/2013/07/23/de-volkskrant-spanje-opent-jacht-op-zonnepanelen/. De economische voordelen van een “duurzame” transitie worden continu overdreven door de “duurzame” transitie profeten. Tot nu toe draait de hele groene industrie/economie 100% op forse rijkssubsidies uit de belastingen bekostigd!

 10. Hetzler 9 januari 2017 om 17:06- Antwoorden

  @Scheffer Met windpark Gemini als dieptepunt. € 300 miljoen subsidie per jaar voor 100 banen in de exploitatiefase betekent 60! banen in de zorgsector.

  • David 9 januari 2017 om 20:47- Antwoorden

   Dit illustreert de schunnigheid van het huidige beleid. Moreel verval is het.

 11. Bert Pijnse van der Aa 9 januari 2017 om 19:13- Antwoorden

  Er zijn heel veel mensen die gegronde redenen hebben om pessimistisch te zijn, maar dat zijn geen mensen die zich doorgaans bezighouden met hun energievoorziening of de klimaatopwarming ofzo: die hebben wel wat anders aan hun hoofd , zoals hoe de touwtjes aan elkaar te knopen. Ik raad eenieder aan hier om eens een plaatselijk café te bezoeken. ( niet een keer maar meerdere keren ) Ze lezen geen kranten maar kijken alleen TV en maken gebruik van wat wordt genoemd ” social media’ dat berichten de wereld instuurt die op emotie zijn gebaseerd. Anders lezen of kijken ze het niet. Onlangs sprak ik met mensen in mijn directe omgeving die zowel hoogopgeleid waren als onderdeel uitmaakten van de middenklasse. De eerste stuurde me het adres van ” Vandebron ” naar aanleiding van het gesprek dat we hadden ( pijnlijk ) en de tweede had werkelijk geen benul van wat er gaande was. Wel was ie erg ‘ pessimistisch’ over de toekomst en ik begreep dat helemaal, want dat ben ik ook en niet geheel onterecht.

 12. Hetzler 9 januari 2017 om 19:51- Antwoorden

  @Henk Wat is precies uw bedoeling? Het debat terug te brengen op het niveau van Haagse Harry?
  http://www.ad.nl/home/10-dingen-die-je-moet-weten-over-haagse-harry~a7a2db58/
  Het zou sieren om argumenten aan te voeren die de opvattingen van Kahneman, Rozendaal, Vink e.a. weerleggen. Het zou ook sieren om het taalgebruik te matigen. Wat kosten van hernieuwbare energie betreft zou het sieren een berekening te overleggen waaruit blijkt dat de Deense en Duitse burger weliswaar een hoge energierekening ontvang, maar dat die hoogte niets met hernieuwbaar te maken heeft. En natuurlijk is het interessant te vernemen hoe precies de werking van het broeikaseffect is en het verband tussen rampen en dit effect onomstotelijk te bewijzen.
  Haagse Harry dient buiten dit debat te blijven.

  • David 9 januari 2017 om 20:52- Antwoorden

   Het TV nieuws zojuist geconsumeerd hebbende prijzen ik + echtgenote ons gelukkig niet in Italië of Griekenland te wonen. Aan sneeuwruimen hebben we namelijk een hartgrondige hekel. Hiep hiep hoera voor het Amalia windpark.

  • Henk 9 januari 2017 om 20:52- Antwoorden

   Op je teentjes getrapt? Lastig hè toegeven dat je eigen mening niet onderbouwt is …….

   Geeft niet hoor, maar als de groene tekenkamer zijn propaganda beleid gaat wijzigen en voortaan hun mening laat bepalen door wetenschappelijke literatuur laat het dan even weten Hans L heeft mijn email adres

   • Jeroen 9 januari 2017 om 23:26- Antwoorden

    En weer laat je na om inhoudelijk ook maar ergens op in te gaan.

    • Henk 10 januari 2017 om 01:14- Antwoorden

     Er is alleen maar opinie daar is niet inhoudelijk op in te gaan.

     En wat gesteld wordt zonder onderbouwing mag weerlegd worden zonder onderbouwing

  • Gerard d'Olivat 9 januari 2017 om 21:21- Antwoorden

   @ Jeroen, je verwijst iedere keer weer naar de zogenaamde ‘amygdala’ die wonderlijke waarnemings eigenschap waar onze ratio en irrationaliteit maar helemaal van in de war raken. We worden er maar bang van….

   Even een paar vragen.
   1. Waarom is ‘ratio eigenlijk superieur aan irrationaliteit’ Neem nou Trump cs. die laat zich volgens mij helemaal aansturen door irrationele tweets en andere onzin uitspraken. Of vind jij hem nou het toonbeeld van iemand die weinig last heeft van zijn ‘amygdala en puur koerst op zijn ‘ratio”?

   2 .Ik betrap jou regelmatig op nogal populistische uitspraken die ‘angst’ oproepen. We gaan terug naar de Middeleeuwen als we die windmolens plaatsen…onze ouderenzorg gaat ten onder etc.

   Allemaal onzin natuurlijk en bangmakerij. De Nederlandse economie presteert significant beter dan de meeste Eu landen en we hebben nou een keer niet de ‘schalie’ energie truuk om onze economie op te kloppen. Haal die eraf en ‘we’ presteren veel beter dan de VS met zijn excessieve tweedeling en gebrek aan bijvoorbeeld ‘ouderenzorg’ waar jij je kennelijk zo druk over maakt.

   Maar daar hoor ik je natuurlijk nooit over, dat past wellicht niet in je eveneens door ‘amygdala’ aangestuurde irrationele meningen.

 13. Hetzler 9 januari 2017 om 21:57- Antwoorden

  @Olivat Rationaliteit is superieur aan emotie waar rationaliteit nodig is. Het zenden van de eerste mens op de maan en deze weer veilig op aarde terug te krijgen was niet bepaalt een emotionele oprisping. Gezien de astronomische uitgaven aan het idee van bestrijding van catastrofale opwarming terwijl er geen bewijs is van de oorzaak en of deze plaatsvindt, schreeuwt om rationaliteit. Met permissie, maar als u dit niet inziet, vraag ik mij af in welk universum u verkeert. Verder is de opmerking over de Middeleeuwen verre van populistisch, maar strikt rationeel. De constatering berust namelijk op de verhouding van vermogensdichtheid tussen de bekende energievormen. Zie o.a. Smil Power density. Hier kunt u zien dat hernieuwbare energiebronnen qua vermogensdichtheid (en leveringszekerheid) op het niveau staan van de middeleeuwen. Als u dit ook al populistisch noemt, dan begrijp ik de irrationele houding van AGW-protagonisten. Zij immers doen niet hun rekenwerk, maar roepen liever iets politiek corrects. De invloed van hernieuwbaar is thans slechts enkele procenten, dus amper merkbaar. Dat u dit als maatstaf neemt voor de na te streven 100% en alle plannen toont uw niet erg vooruitziende blik. Overigens kosten de 3% energiebijdrage door wind al ruim € 100 miljard. Waar denkt u en dit land in godsnaam mee bezig te zijn?

 14. Gerard d'Olivat 9 januari 2017 om 22:47- Antwoorden

  @hetzler ik volg de wetten van de logika.
  U vergelijkt ‘zorg’ en ‘windmolens’ en voorspelt een tragische afloop voor de ‘ouderenzorg’ “….waar is dit land in “godsnaam’! mee bezig zo roept u.

  Even een vraag?

  Hoe komt het dan, dat een ‘verlicht angst-oplossend’ Trump- Priebus regiem geen woord vuilmaakt aan de erbarmelijke algemene ouderenzorg zoals die in de Vs (niet) bestaat? Dat is namelijk echt middeleeuws zoals u best weet.
  Waar is dat land in ‘godsnaam’ mee bezig? volgens u?

 15. Jeroen 9 januari 2017 om 23:23- Antwoorden

  Interessant stuk. Op de een of andere manier is de eschatologie in het Westen nog springlevend. Cultureel zijn de Westerlingen natuurlijk uitgebreid geïndoctrineerd door de monotheïstische religies, die allemaal het einde der tijden voorspellen.

  En alhoewel we in steeds grotere mate seculier geworden zijn, zit het denkbeeld dat de wereld spoedig aan zijn einde zal komen en dat wij als mens daar verantwoordelijk voor zijn nog diep in. Dat is volgens mij dan ook de reden waarom zoveel hel en verdoemenis op milieugebied nog zo makkelijk aan de man gebracht kan worden.

  Leuk dat verwezen wordt naar de wederdopers. Ik haal zelf ook graag Jan van Leyden aan en zijn schrikbewind dat hij in Münster voerde, allemaal gebaseerd op het voorziene einde der tijden (Luuc Panhuysen schreef er een zeer onderhoudend boek over: “De Beloofde Stad – Opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers”). Een andere doemprediker van eenzelfde statuur was Girolamo Savonarola, die een soortgelijk schrikbewind wist te vestigen in het Florence van het einde van de vijftiende eeuw.

 16. Hugo Matthijssen 10 januari 2017 om 10:04- Antwoorden

  Jeroen

  beïnvloeding om je doelen te bereiken kom je in alle geledingen van de maatschappij tegen.
  “In feite hebben de Nederlandse publieke omroepen maar één taak, namelijk: het geplande gebruik van propaganda en andere psychologische handelingen, met als primair doel de mening, emoties, houding en gedrag van de bevolking zodanig te beïnvloeden dat zij het nationale doel ondersteunen. In militair jargon noem je dit ‘Media Operations’, wat valt onder psychologische oorlogsvoering. Een publieke omroep, te weten een organisatie die in het leven is geroepen door de overheid zelf, is dus het ideale communicatiemiddel om een massapubliek te bereiken en te beïnvloeden.

  Al duizenden jaren trachten boodschappers, de voorlopers van de moderne omroepen, het gedrag van de mensen te beïnvloeden. In het verre verleden werd dit veelal gedaan door de kerk, die verschillende groepen mensen probeerde te overtuigen van het bestaan van God. Zodra de massa dezelfde geloofsovertuiging deelde, was dit voor de machthebbers het ideale instrument om het volk mee te beïnvloeden. De kerk en vorsten werkten nauw samen om hun macht te misbruiken om hun doel te realiseren, wat er vaak op neerkwam dat zij zichzelf verrijkten met meer macht, land of poen.”

  http://valkyries.nl/psychologische-oorlogsvoering-door-de-media-op-het-eigen-volk-deel-1-de-reformatie-herhaalt-zich/

 17. Hetzler 10 januari 2017 om 17:41- Antwoorden

  @Olivat Ik vrees niet duidelijk geweest te zijn. Het gaat concreet om energie-opwekkers die nauwelijks of niet boven het niveau uitkomen van sprokkelhout, turf en Zaans windmolens. De grote welvaartsprong werd teweeggebracht door kolen, olie, gas en potentieel ook kernenergie. De verschillen in vermogensdichtheden leiden tot d figuur in onderstaande link:
  http://www.theenergycollective.com/barrybrook/471651/catch-22-energy-storage
  Er is een EROI van ca. 8 nodig om tenminste ons welvaartniveau te handhaven. Te zien is dat alle hernieuwbare energie-opwekkers ver onder dat niveau zitten. Ergo, terug naar de Middeleeuwen. Bij een dergelijke onvermijdelijke welvaartsafbraak zal geavanceerde ouderenzorg onbereikbaar worden. Daarom dus de vraag: waar dit land in godsnaam mee bezig is. Wat Trump doet is enerzijds de welvaartsgroei weer aanzwengelen door fossiele energie. De ouderzorg aldaar is een politieke beslissing, waar je over kunt denken wat je wilt, maar is niet vergelijkbaar met wat hier gebeurt.

Geef een reactie