Front National kiest voor The Matheo Solution (TMS)
In haar nieuwjaarstoespraak van 4 januari verraste Marine Le Pen vriend en vijand door over de euro een nieuw standpunt in te nemen. Volgens de Front National leider zou Frankrijk niet meer uit de euro moeten stappen, maar zou het Euro Pact zodanig hervormd moeten worden dat er weer enige flexibiliteit in de wisselkoersen zal ontstaan. Dit vergeleek ze met de ECU (European Currency Unit), de Europese rekeneenheid in het pre-euro tijdperk.

Na afloop van de persconferentie gaven Le Pen en haar economische adjudanten Florian Philippot, Nicolas Bay en Jean-Richard Sulzer aan Reuters enige nadere toelichting, waarbij zij in feite alle kernpunten van TMS opvoerden, zoals u later in dit blog kunt lezen.
Het Front National lijkt dus als eerste grote partij in Europa voor de Matheo Solution te kiezen!

Toevoeging op 16/1: Uit dit artikel zou je kunnen afleiden dat Le Pen toch veel dichter bij de oude ECU wil gaan zitten dan bij de Matheo Solution. We wachten even af wat er nog meer aan informatie naar buiten komt en passen dan eventueel de tekst van dit blog aan.  

The Matheo Solution (TMS)
U kent TMS al vijf jaar
van mijn vele blogs over de euro, en altijd heb ik volgehouden dat deze de enige oplossing voor de europroblematiek was.
Zoals ik in dit blog heb uitgelegd, leidt een muntunie voor landen met een verschillend groeitempo namelijk tot dramatische armoede en voortdurende crisis in de zwakkere landen, zoals we nu al acht jaar zien in Zuid Europa. De sterk pro-Europese topeconoom Francois Heisbourg noemde de euro op een door Frits Bolkestein geïnitieerd congres nog “A burning building with no windows” en riep op om de muntunie op te heffen om daarmee de EU te redden. En in de Volkskrant plaatste Martin Sommer vorige week de euro muntunie nog vlijmscherp in het juiste perspectief.

De oplossing die de meeste anti-Europa partijen voorstaan is het opbreken van de muntunie en in veel gevallen ook de EU en daarmee het teruggaan naar de nationale soevereine munten. Maar dat zou een einde maken aan de gemeenschappelijke Europese markt en internationale handel en transport flink belemmeren.
Anderen pleiten voor een opsplitsing van de Euro in zones (Noord en Zuid). Dat helpt flink maar blijft binnen die zones leiden tot aanpassingsproblemen waar geen gereedschap voor is.

Bij The Matheo Solution blijft de euro het enige gemeenschappelijke betaalmiddel in alle eurolanden, maar komen de nationale munten weer terug in de vorm van nationale rekeneenheden. Alle contracten (huur, loon, hypotheek, spaarrekening) en prijzen zijn in guldens, maar alle betalingen worden gedaan in euro’s, tegen de geldende koers. Ten behoeve van cashbetalingen worden in winkels zowel de prijzen in guldens als in euro’s vermeld.

Na invoering van TMS heb je dus guldens op je rekening. Maak je een bedrag  over naar je buurman dan wordt dat tijdens het overmaken even een bedrag in euro’s, en die krijgt het weer als guldens op zijn rekening. Gaat het geld naar een Frans familielid, dan komt het in francs op zijn rekening. Dat gaat uiteraard allemaal automatisch, tegen de geldende wisselkoersen, daar merk je niks van.
Er komen dus geen tastbare guldens of francs als muntstuk of bankbiljet! Het enige betaalmiddel blijft de euro.

Bij een wisselkoersaanpassing (devaluatie of revaluatie) blijven prijzen, lonen en spaarrekeningen in de nationale ‘valuta’ gelijk, maar worden ze in euro’s lager (devaluatie) of hoger (revaluatie).

Het is wellicht even wennen maar het is simpel, en TMS kan binnen een weekend ingevoerd worden!

TMS als systeem schrijft NIET voor hoe de wisselkoers bepaald wordt.
De twee monetaire uitersten die we nu kennen zijn de onafhankelijke munt voor elke staat, zoals het pond en de dollar, en de huidige euro.
De wisselkoers van het pond en de dollar wordt bepaald door het (geld)handelsverkeer en de rente, en fluctueert dus elke seconde. Hierdoor komt de wisselkoers overeen met de kracht van de economie.
In de huidige euro is er daarentegen geen enkele monetaire flexibiliteit tussen de euro-landen, en klopt de wisselkoers van de euro voor bijna geen enkel land in de eurozone. De euro is een “one size fits none” valuta.

TMS als systeem met aparte nationale munten naast de euro maakt alle stappen tussen deze twee uitersten mogelijk. En zoals eerder besproken, is flexibilisering van de euro muntunie absoluut noodzakelijk, omdat er te grote verschillen zijn in de economieën en deze – mede door de euro – steeds verder uit elkaar groeien. De huidige muntunie kan alleen overleven als op zeer korte termijn een federale staat van Europa wordt uitgeroepen, die geheel vanuit Brussel bestuurd wordt, inclusief blijvende massieve transferbetalingen van Noord naar Zuid.

Andre ten Dam cr250André ten Dam, de Nederlandse ingenieur en jurist die TMS bedacht heeft, heeft een versie tot in detail uitgewerkt die voor de huidige situatie ideaal zou zijn. Daarbij kunnen de economieën weer elk in het eigen tempo gaan groeien en in evenwicht naast elkaar bestaan.
Daarbij zijn de koersen vast, behalve in uitzonderingsgevallen waarbij een zwakke economie het niet meer redt met de bestaande koersen, zoals nu de zuidelijke landen. In plaats van noodpakketten en een eeuwige transfer van honderden miljarden van noord naar zuid, die bij een starre euro noodzakelijk zouden zijn, mogen in TMS de zuidelijke landen onder voorwaarden hun munt devalueren en daarmee hun economie een enorme impuls geven. Ten Dam wil daar dan ook ongeveer dezelfde strenge voorwaarden aan verbinden als nu aan de hulppakketten vastzitten. Maar daar kan zo’n land veel beter aan voldoen omdat de economie opveert, terwijl nu de zuidelijke economieën volledig kapot gemaakt worden door de zg. reddingspakketten en daarbij horende keiharde bezuinigingen en interne devaluatie.

Wanneer de nieuwe eurozone met TMS zich verder ontwikkelt richting een federale staat, dan worden de voorwaarden voor devaluatie steeds strakker, tot het moment dat er één centraal geleide economie over is. Dan is TMS overbodig geworden.

Wanneer de muntunie zich ontwikkelt richting meer monetaire soevereiniteit, dan wordt de inbreng van de nationale overheden in het wisselkoersbeleid groter, kunnen de landen hun economische beleid zelfstandiger vormgeven en zal er meer beweging in de koersen komen. Met als extreme uitkomst volledig onafhankelijke munten met een voortdurend variërende wisselkoers. Ook dan is TMS overbodig geworden.

Kortom: TMS geeft de eurozone de op dit moment keihard noodzakelijke monetaire flexibiliteit terug, zonder te bepalen of die zich daarna richting federale staat gaat ontwikkelen, of juist richting volledig soevereine staten.

En heel belangrijk: bij TMS is de huidige situatie ergens halverwege de ontwikkeling richting een federale staat in ieder geval monetair voor onbepaalde tijd prima vol te houden! Terwijl inmiddels alle deskundigen het er wel over eens zijn dat “doormodderen” met de muntunie zonder invoering van een federale Europese staat desastreus is voor de eurozone en de EU.

Het bewijs!
Hieronder de relevante stukken uit het Reuters artikel met daarin in vette tekst de elementen die samen de kern vormen van de Matheo Solution. De zeer duidelijke uitspraken van de secondanten van Le Pen laten er dus weinig twijfel over bestaan dat het Front National voor de Matheo Solution aanpak kiest!

Euro zone countries should retreat from the euro single currency and return to a “common currency” structure, French National Front leader Marine Le Pen said on Wednesday, evoking the era of the ECU basket of currencies.

Speaking to Reuters after a New Year news conference, Le Pen, who hopes to be elected president of France in May, also said that French national debt would be denominated in a new national currency under her administration`.
Le Pen has long said that France should exit the euro currency, but in the past has offered little detail about how that could happen. “The ECU existed alongside a national currency,” Le Pen said. “A national currency co-existing with a common currency would not have any consequences on the French’s daily life,” she added
…….
Le Pen’s deputy Florian Philippot said this monetary cooperation with other European countries did not represent a change in the leader’s view that France should regain monetary sovereignty. “A currency following the ECU model is not a currency you have in your wallet or your bank account, it’s an accounting currency between countries,” he said. “It could be a model, maybe even a transitory one,” he added.

Another top official, Nicolas Bay, said that after simply stating that the euro did not work currently, the far-right party was now in a “second phase” of explaining how to make the system work.
National Front economist Jean-Richard Sulzer said the new system the party advocates would have fixed exchange rates but allow “rare” adjustments.Rates should be fixed but adjustable,” he said.
“The exchange rate would not float every morning like before the ECU because it created huge instability for our exporters.”
………

Alle kernbegrippen van TMS zijn hierin terug te vinden, dus wijst alles erop dat het Front National als eerste politieke partij van Europa The Matheo Solution tot kern van haar eurobeleid heeft verheven!

Staatsschuld
Twee dagen later verscheen er nog een artikel bij Reuters waarin met name op Le Pen’s plannen voor de Franse staatsschuld ingegaan werd. Blijkbaar werden die als het meest opmerkelijk gezien. De kernboodschap:

Lawyers contacted by Reuters said the government could convert its existing debt into a new French franc without major legal challenges.

Ten Dam, van huis uit ook jurist, stelt al jaren in zijn publicaties over de eurocrisis en ‘The Matheo Solution (TMS)’ dat, op grond van de universele ‘Lex Monetae’ de bestaande staatsschuld bij het overgaan op een nieuwe valuta van rechtswege overgaat van ‘euro’ naar ‘de nieuwe valuta, in dit geval dus de franc.

Hordes financiële journalisten en economen roepen sinds het uitbreken van de eurocrisis in 2010 dat in een euroland als het uit de euro zou stappen, de bestaande staatsschuld in euro genomineerd zou blijven. Als gevolg daarvan zou die staatsschuld veel zwaarder op dat land gaan drukken. Maar Ten Dam trekt in die discussie al vanaf het begin andere conclusies. Die blijken nu dus ook door Le Pen te zijn overgenomen.

Waarom is het Front National de eerste?
Dat is heel verrassend, het is immers een partij die zich als anti-euro en anti-EU afficheert, terwijl TMS de euro juist in stand houdt en een uiteenspatten van de EU veel minder waarschijnlijk maakt. TMS wordt dan ook (nog) niet omarmd door andere anti-Europa partijen zoals de PVV en AfD.

Overigens is de AfD juist door de Hamburgse econoom Bernd Lucke opgericht om de euro muntunie fundamenteel te hervormen, en was er al een jaar voor de oprichting ervan contact tussen Lucke en Ten Dam over TMS.  Maar sinds Lucke uit de partij is gezet heeft de partij zijn focus verlegd naar immigratie en is de AfD geradicaliseerd, ook over Europa.

Je zou dus eerder verwachten dat D66, VVD of PVDA als pro-Europa partijen TMS zouden omarmen. Maar deze partijen zijn dermate ingekapseld door de Brusselse elite dat ze niets van TMS willen weten. En de Brusselse elite ziet de muntunie als breekijzer om zijn felbegeerde federale staat af te dwingen, tegen de wil van de bevolking, dus vecht ze als een valse veelvraat om hem te behouden. Het beleid van Draghi is willekeurig gegoochel dat honderden miljarden kost terwijl iedereen ziet dat het gewoon niet werkt. Maar het stelt het vallen van de euro uit, dus Brussel en Den Haag vinden het best.

Ik sprak Mark Rutte er persoonlijk op aan, maar net als de rest van de VVD top was hij glashelder dat de euro heilig is en dat de zuidelijke landen maar moesten bloeden met steeds lagere lonen tot ze even sterk zouden zijn als Nederland (de zg. interne devaluatie). Tsja… Dit standpunt vind ik dwaas en inhumaan, maar het is wel waar het hele Nederlandse partijkartel zich in vastbijt, met uitzondering van de SP.

TMS is dus kennelijk te Europa-vriendelijk voor de anti-Europa partijen, maar niet federalistisch genoeg voor de pro-Europa partijen. Zo zitten beide kanten van het debat 6 jaar na het bedenken van TMS nog op hun oude stellingen. Wat betreft de euro-sceptici heeft Marine Le Pen daar nu eindelijk verandering in gebracht.

Wat motiveert Le Pen om deze stap als eerste wél te nemen….?
Allereerst, we wisten al sinds voorjaar 2016 dat Le Pen en haar staf zich intensief in de Matheo Solution verdiepten. We wisten alleen niet wat ze er van vonden.

Maar haar motieven zijn eenvoudig te raden.
Om in Frankrijk krachtig economisch herstel te krijgen moet de huidige one-size-fits-none euro van tafel, die de zwakke Franse economie steeds verder in het moeras drukt. De euro is veel te sterk voor de Franse economie. Maar de euro is anderzijds altijd het Franse middel geweest om de suprematie van de D-Mark van het herenigde Duitsland te breken. Dat wil ook Le Pen zo houden, ze blijft een Francaise! Een tussenoplossing is dus gewenst.

Nog belangrijker voor Le pen is een electorale overweging: Frankrijk is al altijd de grootste afnemer van Europese landbouwsubsidies, zit daardoor met een bijna middeleeuwse landbouwsector, en is dus sterk afhankelijk van deze subsidies. De gemiddelde Fransman is dus bepaald niet anti subsidie, anti EU, en pro een monetair soeverein Duitsland met een ijzersterke D-Mark!

Al met al reden genoeg voor Le Pen om heel goed na te denken over haar anti-Europese koers. Voor een echt brede kiezersbasis die haar het presidentschap op kan leveren moet ze een genuanceerder EU geluid laten horen dan tot nu toe.

Invoering van TMS is in het directe belang van Frankrijk, en als ze hem invoert zou haar regeringsperiode wel eens zeer goed uit kunnen pakken voor de Franse economie. Na een devaluatie binnen TMS zal die namelijk ogenblikkelijk opbloeien.

Wie volgt?
Voor de hand ligt Nederland, als je naar de feiten kijkt: onze pensioenen en ons spaargeld zijn al minstens 30% minder waard dan ze in TMS zouden zijn, de benzine, buitenlandse reizen en alle buitenlandse producten zijn 30% duurder, en ook onze binnenlandse producten zijn duurder dan nodig door de hogere inkoopprijs van buitenlandse grondstoffen, onderdelen en machines.
Onze industrie wordt daarentegen slapend rijk doordat onze producten buiten Europa en in meeste Europese landen 30% te goedkoop zijn door de voor Nederland veel te zwakke euro. Dus is innovatie niet meer nodig en worden onze exporterende bedrijven van binnenuit uitgehold.
De Zwitserse Frank was maar drie jaar aan de euro gekoppeld, en steeg bij het lossnijden meteen 20%, en daarmee in gelijke mate de welvaart van de Zwitsers.

Maar de Europa-zeloten bij D66, VVD en alle linkse partijen behalve SP zullen de bevolking wel arm willen houden en TMS tegen blijven houden. Of zouden die eindelijk bij zinnen komen?
Als eerste Nederlandse partij houdt VNL zich al geruime tijd met TMS bezig, en heeft er de eerste kamervraag over gesteld. Met het voorspelbare antwoord van Dijsselbloem:

6 Hoe beoordeelt u TMS (The Matheo Solution) als mogelijke (tussen)oplossing in de voortgaande crisis?

De invoering van een parallelle munt of een variant daarop, zoals The Matheo Solution, is voor de Nederlandse regering niet aan de orde.

VNL ziet TMS inmiddels als een mogelijke fase van de transitie uit de euro.

Dan komt Italië om de hoek kijken. Als Beppo Grillo aan de macht komt dreigt Italie uit de euro te stappen. Maar ook in de vijfsterrenbeweging is de discussie op gang gekomen over de alternatieven voor de muntunie. TMS zou ook voor Italië een uitstekende tussenoplossing kunnen zijn. Nu Le Pen over de dam is, zou Grillo best kunnen volgen!

Het verschil met enige tijd geleden is dat deze beide politici er nu echt rekening mee moeten houden dat ze gaan regeren, en dat lekker bekkende anti-Euro(pa) kretologie dan niet meer volstaat.

Maar ook vooraanstaande economen uit Duitsland, Finland, Griekenland en Spanje hebben zich al uitgebreid in TMS verdiept.

Dat geldt zelfs voor Nederland: ook zeer vooraanstaande Nederlandse economen hebben zich met TMS bezig gehouden. Zelfs onze premier wist precies waar ik het over had toen ik voorstelde aan hem uit te leggen hoe TMS werkt: dat was helemaal niet nodig.
Dus mocht ergens de vlam in de pan slaan en het hele euro kaartenhuis tot ontploffing komen, bijvoorbeeld als Le Pen het voor het zeggen krijgt, dan zou onze Minister President ons alsnog kunnen verrassen met een visionaire daad, en opeens zomaar The Matheo Solution kunnen invoeren!