Angst voor CO2 is ongefundeerd

Pieter Lukkes achtergrond Wind-Farm Flickr-940x626_bewerkt-1

Pieter Lukkes.

Op 26 januari 2017 werd de minister Van der Steur naar huis gestuurd. De Tweede Kamer maakte er een beschamende vertoning van. Kinderlijk verongelijkt riepen de fractieleiders om het hardst dat ze onvolledig, ontijdig en onjuist waren geïnformeerd over een afgekloven onderwerp uit de oudheid.

Dat roept de vraag op wat er gebeurt er als ze wél tijdig, juist en volledig op de hoogte worden gesteld? Is er dan sprake van een vlekkeloos beleid? Bijgaand verhaal bewijst dat het tegendeel waar is. Zelf accepteert men geen desinformatie, maar de bevolking mag daar wel aan worden blootgesteld.

Ondemocratische dwangmaatregelen? Ach als je als beleidspersoon je beleid niet kunt onderbouwen, dan grijp je daar toch naar? Geen fractieleider die je iets in de weg legt. Verder laten onze politieke leiders  de grootste verspilling van gemeenschapsgeld in de geschiedenis van dit land rustig gebeuren.

Natuurlijk mag een minister de Kamer niet slordig informeren. Maar wat te denken van de fractieleiders die de bevolking dit alles aandoen?. Wie komt er het eerst in aanmerking om naar huis te worden gestuurd vanwege een vat boter op het hoofd? De minister of de fractieleiders?

Nog nooit is er in mijn familie een inboedel verloren gegaan door brand of ander onheil. Toch betaal ik , net als iedereen, elk jaar weer de inboedelverzekering . Dat komt omdat wij gewend zijn om gevaren af te kopen. Hoe banger wij zijn hoe williger wij betalen. De doemscenario’s waarmee wij om de haverklap worden geconfronteerd moeten onze bereidheid om te betalen aanmoedigen. CO2 speelt daarbij vaak een hoofdrol. Onze atmosfeer bestaat voor slechts 1/2500ste deel uit dat gas, maar desondanks meent men dat het ons klimaat op gevaarlijke wijze beïnvloedt. Op internet tref je over CO2 alleen maar lelijke dingen aan. Cruyff zei echter dat elk nadeel zijn voordeel heeft. Dus zullen er aan CO2 ook wel voordelen zitten. Op zoek naar die voordelen blijkt dat CO2 de productie van bijvoorbeeld voedselgewassen helpt vergroten. Westlandse tuinders, die extra CO2 naar hun kassen voeren, weten daar alles van. Een verdere verhoging van de CO2– concentratie in de lucht ligt in het verschiet. Stel dat de oogsten daarmee met 10% gaan groeien dan betekent dat eten voor honderden miljoenen mensen. Gelet op de te verwachten groei van de wereldbevolking moet iedereen daar blij mee zijn!

De Amerikaanse onderzoeker Indur M. Goklany heeft de studie: Carbon dioxide; the good news (2015) gepubliceerd. Deze auteur is bijgestaan door een adviesraad met daarin prof.dr. Richard Tol, de nummer 1 klimaateconoom van ons land. In het voorwoord van deze studie schrijft de wereldvermaarde natuurkundige Freeman Dyson dat de invloed van CO2 op het klimaat steeds schromelijk wordt overdreven. Onze regering is het daarmee eens. Dat blijkt wel uit de Memorie van Grieven die zij in april 2016 indiende tegen door de stichting Urgenda gestelde eisen. Feitelijk staat daar in dat CO2 geen noemenswaardige invloed op de temperatuur op aarde heeft.

Hiervan uitgaande is de vraag waarom je alleen al in Europa honderden miljarden euro’s zou besteden aan de bestrijding van CO2. Als dat spul goed is voor mens en natuur en bovendien nauwelijks invloed heeft op het klimaat, dan doe je zoiets toch niet? Nee, maar wél als je toch stellig gelooft dat CO2 een vreselijk verderfelijk goedje is.

Voor subsidietrekkers is het van belang dat die overtuiging onwrikbaar is. Want iemand met zo’n mening vraagt niet meer om bewijzen. Dat verklaart hoe het mogelijk is geweest dat het Klimaatakkoord van Parijs, het Nederlandse Energieakkoord en … de plannen voor windparken in het IJsselmeer, aan de kop van de Afsluitdijk en overal elders klakkeloos tot stand zijn gekomen.

Deze diep in de maatschappij ingrijpende plannen moeten worden getoetst op nut, op noodzaak en op urgentie. Maar niets van dit alles. In plaats daarvan drukt Den Haag ze door op grond van dwangmaatregelen zoals de Crisis- en Herstelwet en de Rijkscoördinatieregeling. Dat is hetzelfde als te worden veroordeeld zonder bewijs. Bij alle windparken in Nederland ontbreekt dit bewijs, hetgeen betekent dat wij keer op keer worden bedrogen. Dat geschiedt met bijna kamerbrede steun.

Dát moet ons ernstig zorgen baren, niet die doemscenario’s waarmee men probeert ons van ons huishoudgeld af te helpen.

 

Dit artikel verscheen eerder in de Leeuwarder Courant van 9 februari 2017.

 

 

Door |2017-10-07T11:53:01+00:0011 februari 2017|25 Reacties

25 Comments

 1. Hugo Matthijssen 11 februari 2017 om 11:09 - Antwoorden

  Beste Pieter
  Je tekst “Onze regering is het daarmee eens. Dat blijkt wel uit de Memorie van Grieven die zij in april 2016 indiende tegen door de stichting Urgenda gestelde eisen. Feitelijk staat daar in dat CO2 geen noemenswaardige invloed op de temperatuur op aarde heeft.” is heel duidelijk.

  Als je dan kijkt naar alle maatregelen zoals wind zon en biomassa inzetten voor energievoorziening dan denk ik dat biomassa direct gestopt zou moeten worden. We verbranden verplicht voedselgewassen die eetbare olie, zetmeel en suiker leveren als alcohol en biodiesel in onze auto’s..
  Wind en zon leverde in 2015 ongeveer 5% van onze stroomproductie wat net 1% is van ons totale energiegebruik, daar moeten dan ook de inpssingsverleizen nog van af.
  Na invoering van het energieakkoord komt dat aandeel wind en zon uit op 3% van ons energiegebruik en nemen naar verhouding de inpassingsverliezen nog extra toe.

  Terug naar de memorie van grieven, ga je daar mee rekenen dan is de mondiale temperatuurreductie van Nederland de komende 80 jaar ongeveer 0,0025 graden als de door het IPCC geschatte Co2 gevoeligheid van de atmosfeer in werkelijkheid ook zo is. Studies van Crok en Lewis geven een andere, veel lagere, uitkomst

  Het groene beleid van de regering geeft in de praktijk een niet meetbaar resultaat wat ook niet anders kan als je weet dat ons elektriciteitsgebruik niet meer is als 13,8% van ons energiegebruik en alle huishoudens samen uitkomen op 20% van dit elektriciteitsgebruik. Niet voor niets wordt de levering van windmolens en zonneparken aangegeven in Huishoudens dan lijkt het nog wat.

  Wind en zon is dan ook in de praktijk gerommel in de marge en aardwarmte levert nog veel minder dan de zonnepanelen tegen enorme kosten.

  De beleid is failliet een bubbel die op barsten staat wat uiteindelijk alleen een kwestie van tijd is..
  De eerste aanval op dit bastion komt vandaag van Essent in het AD.

  “energierekening loopt op gek dat niemand zich druk maakt.”
  Daarin wordt de aanval ingezet op de enorme reserves van de netwerkbedrijven en de hoogte van energiebelasting “terwijl wind op zee nu veel goedkoper is.”
  Essent weet ook dat de aansluitingen van deze windparken voor rekening komen van een netwerkbedrijf en de totaal kosten helemaal niet lager zijn.
  Deze kosten vertaalt naar energiebelasting en netwerkkosten is nu al 61% van de rekening en dat zal gezien het huidige beleid uiteindelijk gaan oplopen tot 1000 euro per gezin per jaar.
  En dat voor 3% energieproductie uit wind en zon als het energieakkoord is uitgevoerd en biomassa bijstook waardoor bossen worden gesloopt en de opbrengst van voedselgewassen worden verbrand wat zo spoedig mogelijk verboden zou moeten worden..
  Hoe gek kan het worden als de ratio in de politiek volledig overboord wordt gezet.
  En dan zijn er ook nog partijen die roepen dat we in 2050 op wind en zon de wereld van energie kunnen voorzien. ( de bossen zijn tegen die tijd verworden tot kale vlaktes end e dorpen en steden zullen ontdaan zijn van (ook eeuwenoude) bomen.
  Mooi die aanval van Essent vandaag in het AD. En de consumentenbond die roept dat windmolens de schoonste manier is om energie te produceren die hobbelt mee die heeft niet in de gaten dat dit een aanval is op de verplaatsing van kosten van wind energie naar de netwerkbedrijven.
  Het eerste draadje is los nu de rest nog

 2. Hugo Matthijssen 11 februari 2017 om 11:44 - Antwoorden

  Even naar voren halen uit of topic
  Scheffer
  februari 11, 2017 8:46 am

  De energierekening kan fors omlaag nu netbeheerders bulken van het geld en windparken op zee miljarden voordeliger uitvallen. Consumentenbond en grote bedrijven eisen dat toezichthouder ACM en politiek Den Haag het mes zetten in de snel stijgende energiekosten. http://www.ad.nl/nieuws/schatrijke-netbeheerders-houden-energienota-hoog~a5a0ea28/

 3. Erik 11 februari 2017 om 16:12 - Antwoorden

  Hoe eerder deze regering en de meeste kamer leden vervangen worden des te beter voor Nederland. Er is maar een partij die de bevolking niet bedriegt, de PVV. En misschien nog een kleine partij als VNL.

  • Henk 11 februari 2017 om 21:20 - Antwoorden

   Lol

   As er een partij slecht is voor Nederland is het wel de pvv

  • Hugo Matthijssen 12 februari 2017 om 10:36 - Antwoorden

   Erik

   vnl programma
   • We streven naar meer rendabele duurzame energie.

   • Ronel 12 februari 2017 om 14:52 - Antwoorden

    rendabele duurzame energie
    contradictio in terminis

   • John 13 februari 2017 om 08:34 - Antwoorden

    Rendabel. Dus niet gesubsidieerd en daarmee vallen wind en zon direct af.

 4. Hetzler 11 februari 2017 om 18:20 - Antwoorden

  Heldere analyse van de meest monstrueuze hypocrisie in de Nederlandse geschiedenis.
  Eerder liet ik zien dat volgens staatssecretaris Dijksma mondiaal stoppen met CO2-emissie een effect heeft van 0,14°C minder opwarming in 2100. Je kunt je dus in alle gemoede, maar ook met toenemende ongerustheid, afvragen waar die groep politici in godsnaam mee bezig is en of dit land mogelijk geregeerd wordt door een stel door klimaatwaan bezetenen. Het is of ik in een open inrichting wandel waar de patiënten aan de knoppen zitten. Het is verbijsterend hoe verwoestend het effect is van groepsdenken op het gezond verstand of …er kan ook sprake zijn van dictatoriale kwaadwillendheid. De Kamerdebatten over energie volgend ben ik geneigd het laatste te denken.

  • Henk 11 februari 2017 om 21:09 - Antwoorden

   Die gevoelens krijg ik als ik hier beland ……

   Totaal gebrek aan enige wetenschappelijke kennis en dan wel pretenderen het beter te weten dan mensen die niets anders doen dan het klimaat bestuderen

 5. Hetzler 11 februari 2017 om 21:47 - Antwoorden

  Ik vind Henk wel een koddig baasje omdat hij met zijn muggengezoem het fiasco van het linkse establishment onderstreept.

  • Henk 11 februari 2017 om 23:03 - Antwoorden

   Ik vind Jeroen een gevaarlijk mannetje omdat hij zijn feiten laat dicteren door zijn politieke opvattingen in plaats van onderbouwd door wetenschappelijke argumenten

   Terwijl hij wel zegt dat hij de wetenschap te veel gepolitiseerd vind doet hij zelf niets anders

 6. Wiersma 12 februari 2017 om 05:01 - Antwoorden

  Henk jong, ouwe feminist, drammer en aandachtshoer : hier een stukje wetenschap waar je maar eens lekker helemaal op los kunt gaan.

  Jij beweert dus dat 0,13 gram CO2 in een kuub lucht de Aarde, is 1300 gram lucht,
  met wel 2 graden C kan opwarmen? En dat in gemiddeld 12 uur per dag? Oftewel de helft van een dag?
  Dan heb ik het er nog niet over dat diezelfde 0,13 gram lucht in jouw beleving 1000 KILO water kan opwarmen en alsof het niks is ook nog even 24o0 KILO/ = 2,4 TON aarde/grond/asfalt/bomen/gebouwen etc. per kuub.

  En dan heb ik het nog niet over het feit dat methaan een 40 keer, en lachgas een 310 keer erger ‘broeikasgas’ is. Oftewel: CO2 is zo’n beetje de hyperkneus onder de reuze kneuzen als het gaat om warmte vasthouden.

  Henk jongen, geef maar toe: je bent gewoon een wijf. Een van de ergsten zelfs. Een ‘volger’. Een slaaf. Systeem zombie. Een trouwe communist. Niet in staat om zelf na te denken: je citeert klakkeloos hooguit anderen die jij ziet als autoriteit.

  Het enige ‘talent’ wat je hebt is dat je met jouw ‘energie’ energie van anderen leegzuigt. Dat blijkt ook wel uit alle dislikes op jouw reakties.
  De Moeder Mavo eens afmaken: dat hadden meer mensen moeten doen.
  “We motten je niet Henk”.

  Probeer ‘voor de gein’ eens te reaguren op een forum waarin men het in principe al helemaal met je eens is. Zet dat ‘superbrein’ en die immense denkkracht van je nou eens in voor de goede zaak jongen oud zuur wijf.

  Ga in godsnaam ijsbeertjes redden op de Noordpool of zo. En vergeet je niet een extra warme trui mee te nemen?
  Blijf maar lekker lang weg!

  Groetjes van ons allemaal. Dááág!

  • Henk 12 februari 2017 om 08:34 - Antwoorden

   Ik zie geen wetenschap alleen een incoherente brij van woorden

   Ik lees je nooit

   Trouwens hoe meer minnetjes hoe meer er uit blijkt dat hier niemand inhoudelijke antwoorden kan geven

   Maar even goed een kusje van mij

   • Ivo 12 februari 2017 om 13:25 - Antwoorden

    “Ik zie geen wetenschap alleen een incoherente brij van woorden”
    Dat komt ervan als je je eigen teksten terugleest 😉

   • Wiersma 13 februari 2017 om 02:45 - Antwoorden

    Kijk, alwéér geen antwoord op mijn/een vraag en dat is dus nou net wat ik bedoel.
    En dat bedoel ik nou ook met ‘oud wijf’: die geven ook OF geen antwoord, of een ontwijkend antwoord op een voor hun ‘moeilijke vraag’.
    Kortom: ontwijkend gedrag. Lopen ze weg of kraaien zoiets als: “ja, maar jij ruimt je sokken ook nooit op!”

    En oude wijven vinden negatieve aandacht OOK aandacht. Geeft ze het idee dat er toch IEMAND hun opmerkt, dat ze “bestaan”.

    Samengevat: je ken der helemaal niks met.
    Doet me denken aan het gezegde: ‘everybody wants to be famous but nobody wants to be an artist’.

    You’re not an artist Henk/Janos etc.

    Je lijkt eerder op een slecht geprogrammeerde chat bot. One trick pony.

    Vraag je baasjes eens of ze in godsnaam willen upgraden van DOS 3.0 naar Windows98.
    Of hun database eens willen bijwerken.

    Kusje? Godsamme: je bent dus een homo die zich voordoet als oud wijf. Net dat je denkt dat het niet nog erger kan bewijs jij het tegendeel. Pfff..

  • Andre Bijkerk 12 februari 2017 om 17:04 - Antwoorden

   Misschien toch een beetje relativeren.

   We kunnen mensen als Henk niet missen, wat is Asterix zonder Obelix? Snip zonder snap? de dunne zonder de dikke? We hebben die tegenstelling hard nodig. Het geeft ons ook een inzicht in het zieleleven van een rechtschapen wereldredder, in de wetenschap dat hij model staat voor miljarden overige aardbewoners. Als we weten hoe we zijn denkraam kunnen aanspreken dan weten we het ook voor vele anderen.

   • Ronel 12 februari 2017 om 17:37 - Antwoorden

    Henk als Obelix ??
    Ik zie hem meer als de bard die bij elke gelegenheid, met een prop in zijn mond, aan een boom vastgebonden wordt. 😉

    • Wiersma 13 februari 2017 om 02:57 - Antwoorden

     @Ronel: Hahaha! Das een goeie ja. 🙂

     Stel je idd het volgende voor: je zit met 20 man om de tafel om een bepaald onderwerp te bespreken. Echter, na elke uitgesproken zin interrumpeert de IPCC chatbot DOS1.0 genaamd “Henk”.

     Hoe lang zou het duren voordat de prop in de mond kwam/stekker er uit werd getrokken? 🙂

 7. dwk 12 februari 2017 om 14:02 - Antwoorden

  Wegens technische moeilijkheden namens Henk

  Als je al ziet hoeveel doden er al vallen door CO (http://www.nu.nl/buitenland/4432329/dode-duitse-tieners-in-tuinhuis-overleden-koolmonoxide.html) hoeveel zullen het er dan wel niet zijn door COtwee?

  • Wiersma 13 februari 2017 om 03:52 - Antwoorden

   @ DWK/Henk : WAT?

   11 likes? Hoe moet ik dit opvatten????
   Likes voor de chatbot Henk?

   CO doet X mensen doden en dus zal CO2 wel XX mensen doden??????
   O man, ik pis in mijn broek, hilarisch dit!!

   Maar goed: geeft wel aan hoe vreselijk slecht chatbox Henk geprogrammeerd is.
   ‘Nepnieuws’ roept! 🙂

   Oke, voor degenen die niet helemaal precies weten waarom CO dodelijk is en CO2 niet (mits uiteraard binnen bepaalde normen) :

   Wat CO doet is opgenomen worden door hemoglobine in het bloed, maar daar hardnekkig in blijft zitten. Met als gevolg dat zuurstof niet meer wordt opgenomen waardoor je stikt.

   Over CO2: veel mensen weten niet dat het CO2 is die de ademhaling regelt. Het is NIET het gebrek aan zuurstof die je doet ademen: het is het overschot aan CO2.
   Het is dus CO2 die de ademhalings reflex regelt. Denk hierbij aan (bijna) verdrinking) : die reflex kun je zo goed als niet onderdrukken. Ook al weet je dat je onder water NIET moet ademhalen: de reflex is sterker dan jij.
   Terwijl je in principe nog genoeg energie zou hebben om naar boven te zwemmen.
   Je gaat helaas toch dood…

   Bij COPD is dit vaak omgedraaid: (back-up plan van God; pro-life) : dan gaat je ademhaling reflex op basis van zuurstof tekort. Overigens is dit ook weer om te draaien!

   Maar kort samengevat: CO wordt opgenomen in je hemoglobine/bloed, CO2 niet.
   CO verdrijft zuurstof(opname) en CO2 niet.

   Henk: wil je even aan je baasjes zeggen dat ze hun scripts even wat aanpassen, want het wordt nu langzamerhand echt een klucht.
   Of ben je gehacked door ‘de Russen’?
   In dat geval hebben ze wel héél veel humor!! 🙂

   PS: but serious: vroeger stierven veel mensen aan ‘kolendamp’. (= CO)
   Slecht brandende, of lekkende kolenkachels. En vaak sliep men in de zelfde kamer/verdieping (bedsteden etc) waardoor de hvh CO zich kon opbouwen.
   Zelfde komt sporadisch nog wel eens voor, met name als een slecht brandende gaskachel/CV ketel zich op dezelfde verdieping bevindt, zoals in flats of woonboten.
   Zorg dus ten eerste altijd voor een stookhok met externe zuurstof voorziening, die los – en ge-isoleerd- staat van de woon/slaap ruimten.

   Ik ga er van uit dat normale mensen dit wel weten, maar dit ter aanvulling van de chatbox scripts van ‘Henk’.

   Voor je het weet draaien ze Henk ook nog op een andere site en is er een rubriek:
   “Vraag Hulp Aan Henk”.

   Ik kan me dan een vraag voorstellen aan deze Henk:
   “Henk, is koolmonoxide gevaarlijk”?

   Henk: “Nee hoor, kooldioxide is TWEE maal zo gevaarlijk, dus gaat u gerust slapen!”.

   • Henk 13 februari 2017 om 15:52 - Antwoorden

    Hete as een grapje van DWK om zich als mij voor te doen……

    Je licht dubbel natuurlijk !

 8. Turris 13 februari 2017 om 09:41 - Antwoorden

  Ik moet het voor Henk opnemen. Vermoedelijk werd hij op de basisschool erg gepest en heeft hij zijn loopbaan niet succesvol kunnen afronden. We leven in een sociale maatschappij, waar we ook aan de zwakkere van geest een plaats geven in onze maatschappij. Als wetenschapper is Henk te negeren. ‘Heeft het nooit begrepen! Maar ja deze mensen hebben ook stemrecht. Maar Henk, goed advies, ga effe een straatje verder je azijn pissen.

  • Henk 13 februari 2017 om 15:44 - Antwoorden

   Paultje,

   Ik ben nog hard bezig om geld te verdienen voor de bv Nederland zodat oude knarren zoals jij vrolijk van hun AOW kunnen genieten (en verder gaat het prima met mijn carrière en nee ik ben geen ambtenaar en ook niet afhankelijk van groene subsidie )

   Verder ben ik geen wetenschapper en probeer ook niet te pretenderen dat ik het beter weet dan de wetenschappers (ik wil de wetenschap dan ook niet politiseren) en laat de wetenschappers dan maar graag hun eigen punt maken door vooral uit te gaan van de wetenschappelijke artikelen

   Zou je ook moeten doen

   • Turris 13 februari 2017 om 16:51 - Antwoorden

    “Verder ben ik geen wetenschapper” behoeft geen betoog door je, Henk. Je hebt er zelfs geen enkele verwantschap mee! Je bent een trol, dogmatisch gevoed door de criminele organisatie GreenPeace.

   • Hugo Matthijssen 13 februari 2017 om 17:51 - Antwoorden

    Goed zo Henk.
    Komt de vraag naar boven of je in staat bent de wetenschappelijke artikelen te lezen en te begrijpen en naar waarde te schatten of ga je zoals zoveel mensen er van uit de de uitkomsten van wetenschappelijke artikelen juist zijn.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK