Bron RSS 2017: de grafiek met satelliet-metingen van RSS, de zelfde metingen van Roy Spencer op basis waarvan vrije markt-activisten hun eigen conclusies trekken

Bron RSS 2017: de grafiek met satelliet-metingen van RSS, de zelfde metingen van Roy Spencer op basis waarvan vrije markt-activisten hun eigen conclusies trekken. Tot de duizendste graad nauwkeurigheid voorwenden lijkt mij wetenschappelijk gezien vrij dubieus…

 

Wanneer je de gegevens er bij pakt van Remote Sensing Systems, onbewerkt door Vrije Markt-activisten als ex-NATO-diplomaat Hans Labohm, zien we ook bij de satellietmetingen van RSS van Carl Mears in Californië een trend van 0,14 graden voor de lagere troposfeer voor de laatste 3 decaden. Bij RSS schrijven ze dat aan CO2 toe, en bovendien schrijven Carl Mears en Frank Wentz in het Journal of Climate in 2015 

This paper presents evidence that this previous method is not sufficiently accurate and presents several alternative methods to optimize these adjustments using information from the satellite measurements themselves. These are used to construct a number of candidate climate data records using measurements from 15 MSU and AMSU satellites. The new methods result in improved agreement between measurements made by different satellites at the same time. A method is chosen based on an optimized second harmonic adjustment to produce a new version of the RSS dataset, version 4.0.

The new dataset shows substantially increased global-scale warming relative to the previous version of the dataset, particularly after 1998. The new dataset shows more warming than most other midtropospheric data records constructed from the same set of satellites. It is also shown that the new dataset is consistent with long-term changes in total column water vapor over the tropical oceans, lending support to its long-term accuracy.

Persbericht RSS

Persbericht RSS

Het warmste jaar sinds satellietmetingen begonnen
Of je werkelijk tot de honderdste graad, en zoals hier, zelfs duizendste graad nauwkeurig een statistisch artefact kunt berekenen als ‘average global temperature’, dat lijkt me stug. Je mist hier de foutmarge die net zo groot kan zijn als de meting. Dat zag je ook al bij ‘oceaanverzuring’ de metingen van David Byrne in Geophysical Research Letters, die per jaar in ’trend’ kleiner zijn dan de foutmarge. Niettemin kun je over langere termijn toch iets van een trend ontwaren. Al moet je die over een langere termijn van eeuwen ook weer niet te zeer uit zijn verband rukken. Of millennia, want in het Holocene Thermal Maximum was het hier in Noord West Europa mogelijk warmer.

De activisten in Brussel hadden het persbericht van RSS op hun bordjes staan van 2016 als ’the hottest year’. Op hun eigen manier hadden ze dus toch gelijk, en ook weer niet. Net als bij Hans Labohm die zijn mantra herhaalt van ‘de opwarming die al 20 jaar is gestopt’. Wat een even groot waarheidsgehalte heeft als ‘2016 the hottest year op onderstaand groen bordje.’

Klimaatklootjesvolk buiten slaat de realiteit plat met haar platitudes. Maar het groene bordje is feitelijk juist, wat de satellietmetingen betreft

Klimaatklootjesvolk buiten slaat de realiteit plat met haar platitudes. Maar het groene bordje ‘2016, the hottest year’ is feitelijk juist, wat de satellietmetingen betreft van afgelopen (slechts) 40 jaar

Over de piepkleine periode van 38 jaar althans, waarmee je net kwalificeert voor ‘klimaat’ hebben de activisten gelijk.

Analysis of mid to upper tropospheric temperature by Remote Sensing Systems shows record global warmth in 2016 by a large margin. Using the latest version (Version 4.0) of the “Temperature Total Troposphere” (TTT) dataset, RSS scientists showed that 2016 was 0.31 degrees F warmer than the previous record, set in 1998. The third warmest year occurred in 2010. In addition, 9 out of 12 months for 2016 were the warmest of that month ever recorded in the satellite record. By this we mean that January 2016 was the warmest January, etc., for all months except for May, June and December (the December record was set in 2015).

Winter 2010: misschien ook volgende week weer schaatsen?

Winter 2010: misschien ook volgende week weer schaatsen?

Greenpeace-activisten putten uit zelfde bron als Lewis en Crok
De door RSS vermelde temperatuurstijging past in de bandbreedte die Lewis en Crok bepaalden op basis van hun literatuur-review in ‘A Sensitive Matter’, de ondergrens van het IPCC. Hun observatie, visie:

we suggest that the new observationally-based ‘likely’ range could be 1.25–3.0◦C, with a best estimate of 1.75◦C.6 If the IPCC had made that change – which would have been in line with the best quality scientific evidence available – it would have been picked up by all the major news outlets in the world as one of the major, if not the major, outcomes of the report. And rightly so

en

Transient climate response (TCR), a measure of warming from a doubling of carbon dioxide (CO2) over a seventy-year period, reflects ocean heat uptake efficiency as well as climate sensitivity and is often seen as providing a better guide to warming over the twenty-first century than ECS.7 AR5 lowers the 10– 90% range for TCR of 1–3◦C established in AR4 to a ‘likely’ range of 1–2.5◦C. In this report, we suggest that an observationally-based ‘likely’ range for TCR could reasonably be 1–2◦C, with a best estimate of 1.35◦C (….). The average TCR for global climate models is much higher, at just under 2◦C.

Andere klimaatwetenschappers zijn het daar dan weer niet mee eens. Ik hoef niet te oordelen wie gelijk heeft, je observeert alleen dat ze dit publiceerden. En dat de ‘best estimate’ van Crok en Lewis geheel overeenkomt met een doorgetrokken trend uit de RSS-satellietmetingen.

En dat de activisten in Brussel zich eigenlijk op de zelfde datasets baseren, als Lewis en Crok. Maar die verketteren ze dan weer als ‘Climate Denier’. En die activisten houden vast aan tenminste 3 graden opwarming. Je kunt je eigen gevoel wel aan andermans gedachten koppelen (een mening) maar wie schiet daar iets mee op…Crok en Lewis voegden waarde toe, ze ratelden niet de zoveelste in steen gebeitelde opinie – als spiegelbeeld van hun angsten- maar droegen bij aan kennisvermeerdering.

 

Terwijl de aarde opwarmde en de CO2-concentratie groeide: enkel maatschappelijke verbetering

Terwijl de aarde opwarmde en de CO2-concentratie groeide: enkel maatschappelijke verbetering, er is een rechtstreeks verband en dat heet ‘fossiele brandstoffen’

Aan de haal met klimaat
Ik ben geen klimatoloog, en moet dus tot op zekere hoogte vertrouwen op wat experts aanleveren in de gevestigde literatuur.  Als Crok en Lewis hun observatie aansluit op metingen, dan lijkt dat een indicatie voor juistheid. Daarin verschil ik niet van activisten, politici, journalisten. Deels laat je je daarbij ook leiden door loyaliteiten. De vijand van je vijand is je vriend. Veel van mijn ‘kennis’ van klimaat ontleen ik aan de Onkreukbare Crok, ik ken geen mensen die meer integer met gegevens omgaan EN die tegelijk relatief onafhankelijk zijn.

Dat ik Hans een aimabele VVD’er vind en zijn (angst voor) economische en maatschappelijke gevolgtrekkingen deel, je kunt er zelfs uit loyaliteit door laten bewegen om 1 of andere kettingbrief te ondertekenen richting KNAW, waarna Hans met je aan de haal gaat als groep van ’20 wetenschappers die de KNAW’ enzovoort. Met Bas van Geel en de nu ook voor de Volkskrant figurerende Salomon Kroonenberg. Mensen die over langere periodes naar klimaat kijken dan 1 jaar, of slechts 39 jaar als geologen zijn altijd meer sceptisch over moderne klimaatpaniek.

Bij het IPCC AR4 hoofdstuk zes (de paleo-klimatologie) werpen ze daar weer tegenin: als vroeger bosbranden door ‘natuurlijke’ oorzaken ontstonden, betekent het niet dat nu geen campingvuur de oorzaak van bosbranden kan zijn.

Veel mensen die zich ‘klimaatsceptici’ noemen hebben echter nog nooit enig hoofdstuk uit enig IPCC-rapport helemaal gelezen.

De grafiek maar dan onbewerkt door vrije markt-activisten

Ik ben wetenschapsjournalist, en ik weet helemaal niets, nul, nada van klimaat, heb er net als ‘klimaatprofessor’ Pier Vellinga nooit een fatsoenlijke peer reviewed publicatie over geschreven die klimaatkennis toevoegde.  Dus liefst zou ik niets zeggen over klimaat, want dat zijn dan slechts meningen: je eigen gevoel gekoppeld aan andermans bevindingen. Het enige dat ik zeker meen te weten:

  • Het Klimaat laat me volledig koud. Omdat het ten opzichte van andere zaken die mij drijven als de huidige vernietiging van de natuur en het landschap, de teloorgang van de Westerse beschaving een marginale zaak lijkt voor de verre toekomst. Dat laatste is ook wat Matt Ridley stelde in Brussel afgelopen woensdag.

Je kunt vervolgens bang zijn voor de consequenties die aan jouw levensvisie en ambities vijandige groepen uit metingen trekken en wetenschappelijke consensus dat mensen een klimaat-effect hebben. Het huidige op mitigatie gerichte klimaatbeleid is vooralsnog veel schadelijker voor zowel de natuur als voor de economie dan die milde opwarming. Dat lijkt me geen mening, maar slechts een observatie: het Energieakkoord kost 100 miljard euro – dat is vijf maal de JSF+Deltawerken +Fyra- maar zal nog geen tienduizendste graad verschil maken, terwijl de natuur erdoor naar zijn grootje gaat.

Als de PVV tegenstemt is die klimaatwet mooi weg. Baseer je oordeel aub niet op mediahysterie zoals van de communistische Volkskrant

Als de PVV tegenstemt is die klimaatwet mooi weg. Baseer je oordeel aub niet op mediahysterie zoals van de communistische Volkskrant. Helaas is dat de norm bij politici; beeldvorming op basis van de Lugenpresse en loyaliteiten.

Ook wordt het misbruikt om onze vrijheden (permanente Crisis en Herstelwet) en privacy (slimme meter) af te nemen. We krijgen ook een CO2-budget per burger, wanneer de invoering van de klimaatdictatuur die Samsom en Klaver/Greenpeace gesteund wordt. Volgens de lobbyist van de Volkskrant Ben van Raaij steunen de GRistenunie, de SP en D666 die wet. 

De negatieve consequenties van klimaatBELEID zijn wat mij betreft onomstreden, geen meningen maar observaties. Terwijl milde opwarming en CO2-fertilisatie vooralsnog netto gunstig lijken wanneer je naar de data kijkt (observaties), in plaats van afgaat op de staats-gefinancierde propaganda (meningen) zoals nu ook weer van NPO Focus. Van dode rendieren in Siberie tot de IS in Syrie, het komt allemaal door CO2. Zie hieronder:

Bizarre staatsgefinancierde propaganda van NPO

Bizarre staatsgefinancierde propaganda van NPO; in media hoor je enkel dat het slechter zou gaan. Media zijn gemaakt voor het creeren van distractie en ontevredenheid met jezelf

Over de methode
Door het lezen van Discours de la Methode/Over de Methode gisteren van Descartes snap ik nu ook waar het woord ‘klimaatscepticus’ vandaan komt. Twijfel om de twijfel zelf. Nee, die klimaatmodellen zijn nooit goed. Maar je moet het er voorlopig maar mee doen. Je bent zelf ook niet slimmer dan Charles Darwin, wanneer je gaten ziet in zijn beschrijving van evolutie door natuurlijke selectie en dat breed ventileert. Meer wist hij toen niet, als kind van zijn Victoriaanse tijd. Nu weten we meer. Maar wees dan niet de klimop die over de boom groeit, en weer terug als hij boven is. Zo schrijft Descartes.

Voeg zelf een nieuwe stap toe. Plant een nieuwe boom in de schaduw van die van Charles. Dat is ook wat Crok en Lewis deden bij het IPCC.

RZ17.Klimaat (2)Een voorwaarde voor kritisch en helder denken: mentale rust en geduld
Nu zeg ik niet ‘de waarheid ligt in het midden’, want je bent ook niet een beetje zwanger. Wel wil ik dit citaat van Descartes meegeven in deze hijgerige propaganda-samenleving waarbij mensen hun nietszeggende ‘mening’ al baseren op een voorbijvliegende kreet op Facebook, om zo aan de eigen emotie andermans gedachten te koppelen.

‘De Horden’ van Ortega y Gasset, dat zijn in deze mediacratie vooral mensen die zich rekenen tot de ‘hoger opgeleiden’:

Alleen al mijn besluit om mij van alle meningen te ontdoen die ik eerder als waar had aangenomen, is niet een voorbeeld dat iedereen moet volgen. De mensheid bestaat eigenlijk uit maar 2 soorten mensen, die daar geen van beide geschikt voor zijn. Enerzijds zijn er degenen die, in de veronderstelling dat ze schranderder zijn dan ze zijn (…. :-)  ) te snel oordelen en onvoldoende geduld hebben om ordelijk te denken, zodat ze, als ze eenmaal de vrijheid zouden nemen om te twijfelen aan de uitgangspunten die ze geleerd hebben en van he gewone patroon af te wijken, nooit in staat zijn om de weg aan te houden die men moet gaan om vooruit te komen en hun verdere leven moeten dwalen.

Anderszijds zijn er dezulken die voldoende zelfkennis of bescheidenheid hebben om in te zien dat zij minder in staat zijn waar van onwaar te onderscheiden dan sommige anderen, van wie zij dus iets kunnen leren, en ook kunnen zij zich beter houden aan de mening van die anderen in plaats van te proberen zelf iets beters te bedenken.

Stilte een voorwaarde voor gedachten ordenen
Verbreek de stilte niet, tenzij je hem verbetert. Zoals de Leeuweriken in deze Soundscape, die je nu alleen nog op een geluidsopname kunt horen in de dode, volledig uitgemijnde en platgesnoeide Friese cultuurwoestijn. Het enige geluid dat je in Friesland in het voorjaar straks nog hoort is de kettingzaag van Homo neanderthalensis langwerensis.

TV de deur uit, geen agitatie meer door massamedia bevolkt door mensen die aan bovenluidend signalement voldoen bij informatiegaring. Want waarom zou je proberen om boven het bestaande lawaai uit te willen komen, als het lawaai zelf het probleem is?

Wat Descartes waardeerde boven alles was een zekere mentale rust die hij voor zichzelf maakte. Dat was natuurlijk niet omdat hij van zichzelf zo rustig was, zijn geest was rusteloos, ontevreden over de ‘waarheden’ die hem waren aangereikt. Het zijn de lege geesten die lawaai om zich nodig hebben om de leegte te vullen. Of ‘veul vrienduh’ en ander vulmateriaal, isolatie tegen confrontatie met jezelf in kale vorm. Daarom zijn vrouwen ook continue met hun mobieltjes aan het prutsen en te wotseppen. Omdat ze angstig zijn en een lege geest hebben die alleen bestaat in relatie tot bevestiging door anderen en niet in een grond op zichzelf.

  • Ik Bel dus ik Besta.

Rust en afzondering is iets dat ik hier in De Abdij ook creerde, geen enkele afleiding, ook niet als je daar behoefte aan hebt. Zoals je ook niet meer dan 2 biertjes in huis neemt, wanneer je bij het ‘Hoera’-effect van 2 abdijbiertjes denkt: nou, waar is de volgende. Maar dan is het geen ontspanning meer, maar de opmaat tot afhankelijkheid. Descartes vond het in Amsterdam, een grote stad is wat dat betreft ook vergelijkbaar: daar stoort niemand zich aan je, op het platteland is gewoon bijna niets. Het niets stoort zich ook niet aan je.

Eeuwige Rust

Eeuwige Rust

 

En dat was goed. Want zo blijf je niets zoeken op plaatsen waar je gedoemd bent niets te vinden. Misschien ligt juist in dat echte Nieuws wel in iets Ouds dat in het lawaai van de moderniteit verloren raakte. Alle hysterie, of het nu over klimaat is of Trump of wat dan ook: kan iedereen niet gewoon eens zijn/haar kop houden?