Bron: Nature, de toename vanaf eind jaren '90 kan mede dankzij het EU-verbod op diermeel veroorzaakt zijn en toegenomen vraag soja als gevolg

Bron: Nature, de toename vanaf eind jaren ’90 kan mede dankzij het EU-verbod op diermeel veroorzaakt zijn en toegenomen vraag soja als gevolg

De afgelopen 10 jaar nam volgens het wetenschapstijdschrift Nature de ontbossing in Brazilië al met 80 procent af, dankzij aangescherpt beleid van de Braziliaanse regering met haar Forest Code. Toch geeft de Postcodeloterij liefst 14,8 miljoen euro voor het droomfonds-project ‘Alle Ogen op de Amazone’ van Greenpeace en het klimaatkoloniale Hivos, dat op 70 miljoen euro subsidie van Buitenlandse Zaken draait. Dit blog onderzoekt wat de werkelijke motieven kunnen zijn voor de claim van Nederlandse koffiebar-socialisten op andermans regenwoud.

Terwijl Brazilie al sinds 1934 een eigen Forest Code heeft, bedoeld om de eigen wouden en grondstoffen te beschermen. Dat is eerder dan de Boswet bij ons in 1961.

Within this context, the main legal provisions created at the time for nature protection are: 1) Forest Law (Decree 23,793/34); 2) The Water Code (Decree 24,643/34); 3) Fish and Game Code (Decree 23,793/34) and the Protection Decree to Animals (MEDEIROS, 2005)

Geen toename mondiale houtkap, althans: volgens niet al te betrouwbare statistieken

Geen toename mondiale houtkap, althans: volgens niet al te betrouwbare statistieken

Die code werd sindsdien steeds verder aangescherpt. Tot het gebod uit het actieplan van 2004 om liefst 80 procent van bos op je land te laten staan in de Amazone, 20 procent in de Atlantische regio. In 1996 maakte het Special Secretariat on the Environment (SEMA, ontstaan na VN-milieuconferentie 1972) het ook mogelijk om ‘protected areas’ af te dwingen op privaat land.

Net als de administratieve arm van het milieuministerie IBAMA controleren ze alle milieuvergunningen voor exploitatie van grondstoffen als bos. Ibama introduceerde in 2007 een eigen bos-certificeringssysteem DOF ter tracering van de herkomst van hout. Dat is vergelijkbaar met PEFC en FSC hier.

Brazilie is succesvoller dan Nederland

Brazilie is succesvoller dan Nederland

Brazilie bezit volgens de belangenclub voor tropische houtproducenten ITTO ongeveer 310 miljoen hectare min of meer beschermd tropisch bos (= 1000 maal meer dan ons bosoppervlak), en ze dragen 1/3de van de mondiale tropisch houtproductie. Ongeveer 63 procent van het landoppervlak van 8,15 miljoen vierkante kilometer is bebost (bij ons 10 procent)

In hun rapport van 2010 schrijft ITTO nog:

Overall, the global natural-forest tropical PFE (Permanent Forest Estate) in ITTO producer member countries reported here (761 million hectares) is lower than that reported for 2005 (814 million hectares; Table 5; Figure 5). This is not likely to be due to an actual reduction in the PFE, however. As noted above, the Government of Brazil did not submit data for the 2005 survey; the overall decrease in the estimated total PFE in Brazil (and differences in estimates for the production and protection PFE) between the 2005 and 2010 surveys is most likely due to differences in the definition of what constitutes PFE rather than to a significant change in legal status or forest area.

Bron Nature

Bron Nature

Dus hou enkele slagen om de arm bij gekrijs over ‘de ontbossing’ in zulke enorme landen als Brazilie. In zo’n groot land weet je niet op de miljoen hectare nauwkeurig hoeveel bos er is. Terwijl wij in 200 maal kleiner Nederland al niet exact weten hoeveel bos we hebben, zo ergens rond de 350 duizend hectare, en ons bosareaal mogelijk krimpt. Daarnaast moet niet de indruk ontstaan dat bos in Brazilië niet beschermd is, of slechter beschermd dan bij ons. Het is al sinds 1934 beschermd.

En was dankzij het door Greenpeace gepushte klimaatbeleid niet juist het Europese bos in gevaar?

...is dit bos minder belangrijk dan dat ver weg in de Amazone?

…is dit bos minder belangrijk dan dat ver weg in de Amazone?

Strakke bescherming lokaal impopulair: rem op ontwikkeling
De propagandagelden voor Greenpeace houden mogelijk verband met het bij de lokale bevolking impopulaire Actieplan voor de Amazone uit 2004. Volgens milieu-globalisten van Nature en hun voornaamste bron- de Amerikaanse eco-imperialist Daniel Nepstad- is dat actieplan een doorslaand succes.

Maar dat actieplan zou al in 2012 mogelijk weer sneuvelen waarbij lokale bestuurders meer zeggenschap zouden krijgen over het bos en bosbeheer.Veel lokale en regionale bestuurders zien dat actieplan echter juist als rem op de ontwikkeling van hun regio. Dus zal er volgens de milieuglobalisten op de internationale mediatrom geroffeld moeten worden, om Braziliaanse landeigenaren te overstemmen.

Regionale en lokale bestuurders denken in Brazilie kortom niet anders dan bij mij in Friesland. Hier leggen ze in korte tijd 3 giga-asfaltwegen aan om de regio te ontwikkelen, uit angst voor krimp.Mijn Friese provinciebestuur kapte de eigen Noordelijke Friese Wouden voor een vierbaansweg van nergens naar helemaal nergens voor een half miljard euro subsidie.

Dus je krijgt hier een half miljard euro subsidie wanneer je de Noordelijke Friese Wouden vernielt. Brazilië aast tegelijk op subsidies om bos te laten staan: dat is volgens het REDD+-kapjebosniet-programma, waarin NGO’s als WWF deelnemen.

Centrale As dwars door Noordelijke Friese Wouden

Centrale As dwars door Noordelijke Friese Wouden

Denk nu eens voor jezelf, ga observeren, vragen stellen. En stel je voor:

…. dat er bemoeizuchtige met loterijmiljoenen euro’s overladen Braziliaanse NGO’s zouden komen bij ons, zonder enige kennis van onze gewoontes, taal en praktijk, maar wel met kosmopolitische arrogantie. Zodra Staatsbosbeheer dan 100 hectare bos kapt in de Schoorlse duinen, gaan die Braziliaanse koffiebar-socialisten internationale druk en mediastampij maken. Of dat ze het LIFE+-project van Natuurmonumenten- de kap van bos in de Loosdrechtse Plassen en Naardermeer- gaan blokkeren via internationale mediadruk.

Natuurmonumenten kapt zelfs voor 3 miljoen euro aan bos in natuurgebied

Natuurmonumenten kapt zelfs voor 3 miljoen euro aan bos in natuurgebied

Waarom mag Natuurmonumenten wel houtboer spelen in natuurgebied, en een Braziliaanse boer niet?

Waarom mag Natuurmonumenten wel houtboer spelen in natuurgebied, en een Braziliaanse boer niet?

Het kan Greenpeace en Hivos onmogelijk om het Amazonewoud zelf te doen zijn, want daar weten ze niets van. Zoals Romario Gonsalves uit Amazonia ook geen enkel flauw idee heeft hoe groenbeheer in Appingedam werkt. Want dat is het werk van groenbeheerders in Appingedam, die zich idealiter weer houden aan ONZE wet. (dat doen Nederlandse bosbeheerders zelden RZ) De Brazilianen hebben hun EIGEN wet en eigen politici die besluiten over EIGEN wetshandhaving, met verschillende belangen.

Wanneer een buitenlandse NGO zich met ons zou bemoeien, zeg je dus: jullie regering functioneert niet/wij weten beter hoe je een land bestuurt dan de eigen bevolking.

Hebben we die logische opvolging van denkstapjes gesnapt? Ja?

Landeigenaar Eijsinga sloopt bosrand met dassenburcht; mijn aangifte is niet verder behandeld

Landeigenaar Eijsinga sloopt bosrand met dassenburcht; mijn aangifte is niet verder behandeld

Wiens agenda dient Greenpeace met HIVOS? 
Het enige waar Greenpeace kennis van heeft is marketing en propaganda. Daar gaat hun gehele budget van 300 miljoen euro per jaar aan op, naast 36 procent voor fondsenwerving.

Hivos is een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken met 70 miljoen euro belastinggeld per jaar gesteund propaganda-vehike. Daarmee houdt Nederland een neo-koloniale voet tussen de deur. Bij VVD’ers roep je iets over ‘de markt’ en bij Groen Links over ‘het klimaat en het regenwoud’. Je krijgt van beide vervolgens een zak publiek geld mee. Machtshonger werkt zowel linksom als rechtsom.

Sloop Friese Wouden zonder herplant

Sloop Friese Wouden zonder herplant

Een ander antwoord ligt in de filosofie van het eco-imperialisme van Westerse naties. Dat is de voortzetting van kolonialisme met andere excuses die Elaine Dewar al beschreef voor Brazilie in ‘A cloak of Green’ in 1995: waarom zou je immers meer aandacht besteden aan een ver regenwoud in een grondstofrijk land als Westers land, tenzij daar zakelijke motieven achter schuilen.

Dewar toonde aan hoe bijvoorbeeld haar Canadese regering groene NGO’s als het Wereld Natuur Fonds als voet tussen de deur gebruikte voor zakelijke belangen en een greep naar grondstoffen. De Canadees Maurice Strong organiseerde die VN-Milieuconfentie in Rio in 1992 mede als zakelijk vehikel voor multinationals: kun je met een groen vernis mooie grondstof-deals sluiten.

Het bos VOOR de sloop

Het bos VOOR de sloop; waar was het Droomfonds toen IK ze nodig had?

Uitvinding ‘Ontwikkelingslanden’
Zogenaamde ‘Ontwikkelingslanden’ zijn ook weer niet weerloos. Hun antwoord op dat imperialisme speelt een even grote rol bij de instandhouding van clubs als HIVOS: via underdogje spelen, willen zij een greep doen uit de Westerse portemonnee. Zoals via het ‘Klimaatfonds’, ontwikkelingshulp in Agenda 21-jasje waar vanaf 2020 liefst 200 miljard dollar per jaar in gestort zou moeten worden. Vooral de Nederlandse regering is daarbij kartrekker, dankzij Maas Goote (D66, ex-IUCN) en zijn ongekozen klimaat-ambtenarenkeurcorps.

En via het door Wereld Natuur Fonds gepushte ‘kap je bos niet voor subsidie’-programma REDD: een vorm van socialistische chantage richting Westerse landen, waarbij je belooft bomen te laten staan in ruil voor ontwikkelingsgelden, met NGO’s en Wageningse academici als strijkstok daartussen.

Van Michael Liebreich (Bloomberg New Energy Finance) kreeg ik dit lezenswaardige artikel uit 1975 ‘The United States in Opposition’. Dat weerspreekt op het eerste gezicht de Rypothese die Climategate het laatste jaar uitwerkte, als verklaringsmodel voor klimaathysterie. Dat ‘Groen’ een  uitvloeisel is van de imperialistische kant van het Westers grootbedrijf/oliebankiers, waarvan het Wereld Natuur Fonds al sinds haar oprichting een vehikel is. Die hielpen immers bij het opzetten van Agenda 21 en de eerste VN-Milieuconferentie in 1972 (Rockefellers en hun protegee Maurice Strong).

Daar biedt dit artikel een waardevol tegenwicht bij al te uni-polair denken.

Via de biomassacentrale krijg je toch weer een biobased landschap en dat noemen we groen

Via de biomassacentrale krijg je toch weer een biobased landschap en dat noemen we groen

…en de intellectuele bron: Het Wereldsocialisme van de Fabians
In het kort: de in 1886 opgerichte Fabian Society- de Britse wereldsocialisten- en haar London School of Economics vormden het economisch denken over de ‘Tiers Monde’, de onderdrukte Derde Wereld vanuit een Marxistisch-socialistisch wereldbeeld. Al in de jaren ’30 zetten die hun stempel op het economisch denken van gekoloniserende landen als India. De meeste economen van die landen waren ook gevormd door (het denken van) de London School of Economics. Dat denken zette na de Tweede Wereldoorlog bij deze landen na dekolonisatie de toon.

De Verenigde Naties diende aanvankelijk  als Westes vehikel van internationalisering, meer de rechterflank van de Angelsaksische elite die ik beschreef, waaronder de Huxley’s en Rockefellers, het blok van eugenetici met zorgen voor ‘The Population Bomb’. Maar in 1968 ging die internationalisering tegen de Verenigde Staten in werken, met de vorming van een Rood blok van 77 landen. De socialistisch gevormde ‘ontwikkelingslanden’ moesten in het Westerse kamp blijven, niet overlopen naar de Russen. En dus gingen de Amerikanen tot frustratie van de auteur allerlei socialistisch proza tolereren bij de VN. Ook bij de eerste VN-milieuconferentie in 1972 in Stockholm (georganiseerd door Rockefeller-protegee Maurice Strong) luidde:

Man has the fundamental right to freedom, equality, and adequate conditions of life, in an environment of a quality which permits a life of dignity and well being, and bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated

Zou eerst enkel ecologie de aandacht krijgen, door het blok van 77 landen kwam dit Marxistische proza er in. Wilden de ‘rechtse’ natuurbeschermers en de Rockefellers ‘populatie-controle’ afdwingen in de Derde Wereld om de panda en de tijger te beschermen. Het blok van 77 dreigde dan direct richting de Sovjets of Mao te wandelen. De auteur Daniel Moynihan signaleert dat de Rode brigades daar dan ook stevig mee aan de haal gingen, om Westerse landen te chanteren/af te persen. Die landen met de VS voorop moesten vervolgens weer zorgen dat die voormalige kolonien niet in de communistische invloedsfeer vervielen.

En dus kadootjes blijven uitdelen met uw belastinggeld, waarvan clubs als Hivos nog steeds een exponent zijn.

'Het Klimaat' en 'Sustainable Development' is wereldsocialisme in ander proza

‘Het Klimaat’ en ‘Sustainable Development’ is wereldsocialisme in ander proza

Klimaatfinanciering = ‘Ontwikkelingshulp’ 
Dus voordat de Sovjet Unie viel, lijkt zo juist vanuit Westerse landen een grote motivatie aanwezig geweest, om met Rood proza en rood beleid richting de door de Fabian Society (mede) uitgevonden Derde Wereld binnen boord te houden. Met Agenda 21 vanaf 1992 dient ‘Groen’ en ‘Het Klimaat’ nu zo’n doel: het binnen Westerse invloedssfeer houden van die voormalige koloniën. Die eisen daarvoor kadootjes terug. En het grootbedrijf vindt alles best, als ze maar kunnen cashen. Opnieuw speelt ons Ministerie van Buitenlandse Zaken hier een leidende rol.

'Klimaatfinanciering' , de nieuwe naam van op marxistische leest geschoeide 'ontwikkelingshulp'

‘Klimaatfinanciering’ , de nieuwe naam van op marxistische leest geschoeide ‘ontwikkelingshulp’

Groen is het Nieuwe Rood in de zin van: het nieuwe machtsvehikel voor internationalisering en greep op andermans grond en bestaansmiddelen. De een noemt die inbreuk op eigendomsrecht collectivisering. De ander ‘privatisering’, omdat enkele grote jongens met financiele intimidatie en afpersing andermans land tot eigendom maken. Zoals de Rabobank nu ook doet bij onze boeren, die de worghypotheek niet kunnen betalen. Voor Groen Linkse koffiebarsocialisten noem je het ‘klimaathulp’ en voor VVD-sukkels ‘duurzame klimaatkansen’.

  • Who cares? Als die privatisering er ook toe leidt dat het in een beperkt aantal handen komt, heb je dan niet het zelfde bereikt?
  • Als alle landen tot de komma nauwkeurig hun bosbestanden moeten rapporteren, is dat ook niet het zelfde als: mondiale controle over grondstoffen?
  • En zie je nu wat voor dienstbare rol Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) bij die controle spelen, door hun ge-emmer over het Amazonewoud? Ze willen immers altijd meer controle

Screen Shot 2017-02-07 at 10.20.29Die greep op andermans bezit, dat is  precies wat het ‘succes’ van het Braziliaanse bosprogramma verklaart. Kleine grondeigenaren moeten hun land en landgebruik laten registreren. En vervolgens komt de administratieve arm van het Braziliaanse Milieuministerie, het in 1989 gevormde IBAMA (Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources) met satellieten hun landgebruik bespioneren, en zelfs zwaarbewapende invallen doen. Foei, jij mag op je eigen land niet zelf beslissen wat je daarmee doet.

Je krijgt direct deze popup te zien– dit maal hebben blijkbaar grote bedrijven belang bij wat Marxisten collectivisatie noemden, milieu-activisten ’tegengaan van ontbossing’ en wat multinationals gewoon ‘greep op andermans grond(stoffen) noemen.Wat er nu wel gebeurt: sinds Agenda 21 in Rio de Janeiro  (1992) vorm kreeg met haar dankzij klimaat-akkoorden wil het olierijke Brazilie met ‘het regenwoud’ haar klimaatijver tonen. En daarvoor willen ze met Westers geld beloond worden.