Wat onze gevestigde media moeten beseffen is dat ze de woordvoerders zijn geworden van de extreme vorm van milieuactivisme.

Naar aanleiding van het bezoek in Brussel van klimaatscepticus Myron Ebell, over wie ik al op 15 november schreef een artikel schreef in Doorbraak was het weer zover. Klimaatactivisten betoogden en tegenstanders kregen weer meer tijd om hun gal te spuwen en hun pertinente onwaarheden te verkondigen, dan het onderwerp (in dit geval Myron Ebell) zelf. Wat is dat toch met onze gevestigde media? Waarom mag er bijvoorbeeld nooit weerwoord zijn als organisaties “Klimaatzaak” of “Urgenda” langskomen?

Wetenschapsauteur Matt Ridley stuurde een tweet de wereld in met een quote van John Stuart Mill:

The pecular evil of silencing the expression of an opinion, is that it is robbing the human race; posterity as well as the existing generation; those who dissent from the opinion, still more than those who hold it. If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of exchanging error for truth: if wrong, they lose what is almost as great a benefit, the clearer perception and livelier impression of truth, produced by its collision with error.

Dat is exact wat onze gevestigde media nu al minstens tien jaar doen. Sinds de sciencefictionfilm van Al Gore, “An inconvenient truth”, heeft links en progressief en alles wat zich groen en milieubewust promoot, de gevaarlijke opwarmingsthese geclaimd. De mens was de schuldige, uw economische en menselijke vooruitgang was de aarde en het klimaat aan het vernietigen. Alleen windmolens en zonnepanelen kunnen ons nog redden. Dat en een drastische vermindering van het aantal bewoners op deze planeet. Wie tegen durfde te zijn en zelfs maar 1% wou afwijken van het dogma, werd in de klimaatban geworpen.

Het overkwam zelfs de peetvader van de klimaatalarmistische beweging James Hansen (voormalig directeur NASA-GISS). De man die in 1988 het klimaat op de wereldagenda plaatste. Hansen is heel erg pronucleair. Hij onderschrijft voor 99% wat de alarmisten van klimaatzaak, Urgenda, Groen, Bond Beter Leefmilieu … verkondigen. Maar de man is pronucleair en pro-economische ontwikkeling. Dat is vloeken in de klimaatkerk. Men ranselde hem en zijn medestanders er dus uit. Getuige een artikel van de hand van opperalarmist Naomi Oreskes in The Guardian. Daarin spreekt ze van “A new kind of deniers”. Daarmee bedoelde ze de pronucleaire klimaatalarmisten.

In een CNN-programma met Anderson Cooper nam Hansen het woord, wat hij zei was verbijsterend voor alle groene ecologische multinationale bewegingen zoals Greenpeace, NRDC, WWF, Sierra club … Bewegingen die jaarlijks miljarden subsidies krijgen en nog eens miljarden van naïeve ledenbijdragen. Aanleiding was een vraag die Anderson Cooper stelde aan Dale Byrk (voorzitter NRDC), de vraag of het haar overtuiging was dat windenergie en zonne-energie de ganse wereld van alle nodige energie zou kunnen voorzien. ‘Absoluut’, was haar antwoord. Daarop ontstak Hansen in woede en zei de volgende woorden op CNN:

Anderson, I want the American people to know, that if they care about their children and grandchildren, if they care about the future, they should not give one red cent to groups like the NRDC.

Wat onze gevestigde media en ook politici moeten beseffen is dat ze de woordvoerders en politieke uitvoerders zijn geworden van de extreme vorm van milieuactivisme. Dit is een onhoudbare situatie. Het is censuur en helpt actief de democratie ondermijnen. Blijkbaar ziet de vierde macht niet dat zij haar taak (het verdedigen van de vrije mening en het laten respecteren van de spelregels in de rechtsstaat) hierbij zelf flagrant negeert en overtreedt.

Blijkbaar is de politiek zo ver gegaan in zijn toegevingen en zijn sponsoring van groeperingen (zoals Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, Climaxi, KIFKIF, Greenpeace, WWF …) dat deze samen met hun bevriende en vaak erg activistische pers, naar believen een hetze kunnen ontketenen tegen al wie de andere ongewenste mening heeft.

Hansen zegt in grote mate wat Ebell zegt. We hebben economische vooruitgang nodig en nucleair. Hij ziet ook in de grote groene groeperingen een bedreiging voor de menselijke vooruitgang. Waar ze wellicht van mening verschillen is dat Ebell de stijging van CO2 en de opwarming niet als schadelijk voor de mensheid ziet. Ook over het gebruik van fossiele brandstoffen zal er wellicht een groot meningsverschil zijn.

Maar we mogen niet vergeten dat de VS het Kyotoprotocol niet tekende en toch een vermindering zag van zijn CO2-uitstoot. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Europa. De zo verguisde schaliegasrevolutie was daar in zeer grote mate de oorzaak van. Gas heeft een veel zuiverdere verbranding dan kolen en dat leidde tot minder CO2-uitstoot.

Wanneer mensen alle informatie zouden kennen over de voordelen van fossiele brandstoffen en nucleaire oplossingen, zouden ze schrik hebben om die voordelen te verliezen. Wanneer u een tablet tegen hoofdpijn neemt zal daar in de bijsluiter en opsomming staan van de bijwerkingen. Toch zal u de tablet nemen, omdat de voordelen opwegen tegen de nadelen.

Dus beste pers, graag meer en eerlijker debat. Het zal jullie geloofwaardigheid ten goede komen en de democratie helpen. Heb wat vertrouwen in de lezers en kijkers. Laat ze zelf maar beslissen wat ze ervan denken, nadat ze alle meningen evenwichtig en evenredig aan bod zien komen.

Het is niet door informatie te filteren en te brengen naar jullie eigen overtuiging en inzichten dat de neerwaartse spiraal van oplages gestopt zal worden en de credibiliteit omhoog zal gaan. Integendeel.

 

Bron hier.