GroenLinks als planeetverwoester

Asscher, Dijselbloem en Buma lieten zich onlangs kritisch uit over het partijprogramma van GroenLinks o.a. de milieuplannen. Zo vielen de woorden ontwrichtend en niet sociaal.

‘Dat GroenLinks zwaar inzet op milieubeleid is geen verrassing (…) Maar als Jesse Klaver pleit voor verandering, dan blijkt hij ontwrichting te bedoelen.’

‘Wij willen als PvdA dat gewone mensen naar hun werk kunnen. Maar dat kan met de plannen van GroenLinks niet meer. De gewone man gaat er in de maand te veel op achteruit. Dat is niet sociaal.’

Verder vernemen wij uit de mond van Buma:

‘De dagdromen van Jesse Klaver zijn nachtmerries voor de Nederlanders’, constateert hij. ‘Alles wat je in de winkel koopt, wordt duurder. Van vlees en vis, tot bloemen en de verpakkingen waarin dat allemaal zit. Je betaalt je straks ongans met zo’n grachtengordellinks programma.’

Wat staat er dan in dat verkiezingsprogramma? Leest u hieronder pagina 9 kort weergegeven mee over milieubeleid:

Invoer Klimaatwet die zorgt dat in 2020 de uitstoot van CO2 ten opzichte van 1990 in 2020 met 25% omlaaggaat. In 2030 met tenminste 55% en in 2050 met 95%.

Deze kabinetsperiode sluiten we de kolencentrales en worden olie, benzine en diesel uitgefaseerd.

Borssele gaat dicht; subsidie op gas afgeschaft; geen schaliegas; Grootverbruikers gaan evenredig betalen voor CO2-uitstoot,

En nog zo wat ferme voornemens. Ambitieus is in klimaattaal synoniem voor irrationeel; leven in een parallel universum. Energiebesparing bijvoorbeeld van 3%, waar deze 0,5% per jaar blijkt.

Dat subsidieverhaal op gas, en fossiele brandstof in het algemeen, is weer de bekende prietpraat. Zie hier. Zinloos om hier voor de zoveelste keer woorden aan vuil te maken.

De kolencentrales vormen ca. 25% van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Er zou dus in een paar jaar tijds ca. 3,5 GW aan windmolens bijgeplaatst moeten worden om een in 90% van de tijd vraagvolgende basislast te vervangen door in 30% van de tijd niet vraagvolgende willekeurige stroomlevering. Over bijplaatsen van gascentrales als backup lezen we niets. Rekening houdend met de levensduur van kolencentrales (40 jaar) en die van windmolens (15 jaar) komt die hele dagdroom van Klaver en Van Tongeren op ca. € 110 miljard. Voor details zie hier.

Zonder olie en gas bestaat er geen petrochemische industrie, dus ook geen geneesmiddelen, geen kunststoffen en tot wel 90% van alle andere gebruiksvoorwerpen. Onze industrie gebruik 60% van onze energie. Het is niet moeilijk zich voor te stellen dat wij, als het aan het GL-duo ligt, in 2030 naar de middeleeuwen zijn teruggekeerd.

GroenLinks draagt het parallelle universum uit van Greenpeace, hetgeen niet verwonderlijk is met Van Tongeren in de gelederen. Wat dat duo wil heeft niets met zorg om het klimaat of planeetredden te maken, maar alles met het verwoesten van onze economie en hunkering naar Stalinistische macht. Immers, dergelijke ambities verraden de noodzaak voor draconische dwangmaatregelen die indruisen tegen elke vorm van zeggenschap en democratie. Gegeven de intolerantie van GL wat betreft partijaffiches van andere partijen (vernielen dus), en van links in het algemeen als ze hun zin niet krijgen, lijkt mij democratie bij links niet in goede handen. Ik vrees dat Klaver nog te jong en wereldvreemd is om dit te beseffen, maar het valt mij tegen dat bijvoorbeeld Van Tongeren het morele besef ontbeert zich te realiseren wat hun plannen zullen aanrichten. Eén ding staat vast: met duurzaamheid heeft het niets te maken, onze beschaving gaat te gronde en onze kleinkinderen blijven achter gelijk de Syrische bevolking na de oorlog.

Het treurigste aan dit alles is wel dat GroenLinks geen moeite doet om kritisch te kijken naar de onzin rond CO2. Zelfs Sharon Dijksma heeft zich hierbij lelijk in de kaart laten kijken.

Energieakkoord beoogt voor 2023

16% CO2-reductie t.o.v. 1990

Geëist door Urgenda extra reductie tot 25%

25% CO2=reductie t.o.v. 1990

Geëiste extra reductie

9% CO2-reductie t.o.v. 1990

Temperatuurreductie volgens Staatssecretaris Dijksma

9% CO2-reductie zoals geëist levert

0,000045 ºC minder opwarming in 2100

1% CO2-reductie

0,000045/9 = 0,000005 °C

25% CO2-reductie 25*0,000005=

0,000125 ºC  reductie

100% CO2-reductie 100*0,000005 =

0,000500 °C reductie

Wereldwijd 100% reductie ten opzichte van 1990 (vrijwel nul industriële CO2-uitstoot)

Nederlandse CO2-emissie

0,35% van totaal wereldwijd

Wereldwijd 100% CO2 reductie

0,0005/0,35% = 0,14 ºC minder opwarming

Dat zet dus geen zoden aan de dijk. Wat je dus kunt waarnemen, is dat het groene deugmens-partijkartel zichzelf begint tegen te spreken en ook door de meetresultaten wordt weersproken. De uitkomst is dan ook dat dat hele CO2-verhaal flauwekul is, misschien een maximaal haalbare 0,117% menselijk effect bij de huidige concentratie ten opzichte van 95% effect door waterdamp en alle overige natuurlijke forcings. Dit allemaal negeren getuigt van ideologische verkokering.

Welke zijn nu de kosten van het Nationale Energieakkoord want daar gaat het ook om? Laten we zo aardig zijn om met het cijfer van de Algemene Rekenkamer te rekenen. De kosten voor alleen de windplannen komen hier op € 72 miljard over 15 jaar. De kosten per huishouden zijn dan: € 53/huishouden/maand. Dit klopt aardig exclusief de thans sterk oplopende netwerkkosten (doorgeschoven kosten en Kamps 40% zogenaamde kostenreductie). De windplannen komen neer op 3% van het totale energiegebruik in Nederland. De ambitie van GL is 25% in 2020, dus 25/3 x €53 = €440/maand/huishouden. Voor 2030 55% wordt dit dan € 970/maand/huishouden. Ik zwijg maar over die 95% in 2050. Het is niet te bevatten dat dergelijke onvolwassen, ondoordachte en onverantwoordelijke ideeën nog zo veel aanhang krijgen. Is men in Nederland dan al zo geïndoctrineerd door de linkse media als Trouw, AD en VK, met de NPO en RTL voorop om dit te accepteren? Het lijkt er wel op.

Zie thans de lamentaties van het CDA en de PvdA over dit partijprogramma! Die weten al jaren ook donders goed welke de kosten zijn. Dit partijprogramma van GroenLinks heeft het partijkartel over zichzelf afgeroepen na jarenlang ja en amen te zeggen tegen de hernieuwbaarheidsplannen van ultralinkse partijen en de milieubeweging. Wegkijkende politieke correctheid van toen moest onvermijdelijk tot het huidige politieke en morele verval van het partijkartel leiden. Immers, behalve waanzinnig zijn de plannen van GroenLinks ook immoreel. Nu er een partij is die zich opwerpt om die groene deugmens-ideologie daadwerkelijk vorm te geven, put men zich ineens uit in heilige verontwaardiging. Al die politici hadden al jaren geleden kunnen weten dat die ideologie, in welk tempo dan ook doorgevoerd, onvermijdelijk zou leiden tot catastrofale armoede en ontwrichting van onze maatschappij. Hier hoef je geen rekenmeester voor te zijn.

Meermalen roepen Klaver en Van Tongeren op dat wij bereid moeten zijn tot grote offers, maar ze weten, net als het partijkartel, heel goed tot welke revolte en zetelverliezen het daadwerkelijk noemen van die cijfers zal leiden. De vraag rest waar die twee mee bezig zijn. De bijdrage van wind en zon aan het totale Nederlandse energiegebruik komt in de 2 maanden niet verder dan gemiddeld 1,6%. Zie hier. Dus zou 98,4% van de huishoudens verstoken zijn geweest van elektriciteit. Heeft het partijkartel wel enig besef van de minuscule rol van hernieuwbaar in de in meer dan 2 eeuwen tot stand gekomen welvaart op basis van fossiele en kernbrandstoffen?

Jeroen 2

Wind en zon dragen mondiaal na 27 jaar niet meer dan 1,3% bij aan de primaire energie. Ik wens het partijkartel, Klaver c.s. in het bijzonder, sterkte in de droomwereld die het Akkoord van Parijs heet. Maar macht wens ik ze niet toe. Het zal anders het verwoestende regiem worden van een Afrikaans omhooggevallen stamhoofd zoals Mugabe. Niet bepaald aanlokkelijk om op te stemmen.

 

Bron hier.

 

 

 

Door | 2017-10-08T13:45:47+00:00 24 februari 2017|29 Reacties

29 Reacties

 1. dwk 24 februari 2017 om 08:58- Antwoorden
 2. Scheffer 24 februari 2017 om 09:08- Antwoorden

  Afschaffen fossiel in NL als basisload energie, te vervangen tegen energetisch laagwaardige “duurzame” energie, is eonomisch miljarden belasting-/investeringsgeld verknoeien. Dit is dus het zoveelste argument voor juist investeren in de bouw van veilige 4de generatie kerncentrales, naast handhaving van kolen- en gas centrales tot die tijd. Overigens wilde Klaver GreenPeace activiste Van Tongeren boycotten van de GroenLinks-kieslijst, om als snotneus-zonnekoning beter te kunnen schitteren, hetgeen mislukte door Van Tongeren’s tegenactie. En Borsele mag/moet z.s.m. vervangen worden door 4de generatie kerncentrale nieuwbouw.

 3. Hugo Matthijssen 24 februari 2017 om 09:25- Antwoorden

  Goed stuk.
  Probleem is de wijze waarop de politiek functioneert vanuit de 3e dimensie een goed voorbeeld is de salderingsregeling voor zonnestroom.

  Zo kun je je huis vol leggen met zonnepanelen die gemiddeld door het jaar heen niet veel meer leveren als 11% van het piekvermogen x het aantal uren per jaar die alleen in de zomermaanden echt produceren en dat alleen overdag.
  Duitsland ligt al vol en de effecten daarvan op de stroomproductie is rampzalig te noemen.
  Op de zomermaanden komt het nu al een aantal jaren regelmatig dat overtollige pieken weer afhankelijke stroom uit Duitsland bij ons over de grens komt tegen een negatieve prijs, ze betalen bedragen van 80 euro per MWu om van die stroom af te komen anders loopt hun net vast. In de dagelijkse praktijk is er sprake van zwaar gesubsidieerde afval stroom waar ze in Duitsland dan geen geen kant mee op kunnen.
  Op dat moment produceert Nederland ook zijn zonnestroom die op de stroommarkt letterlijk niets waard is je kunt niet al je centrales stilzetten.
  De rest van de seizoenen parasiteren middels de salderingsregeling de zonnepaneelhouders op de aanbieders van centralestroom op het net waar midden in de winter vaak alle stroom uit fossiele centrales moet komen tegen een prijs van 4 tot 7 cent per kWh.
  Het verschil in prijs moet vervolgens door alle stroomgebruikers worden opgebracht of de leveranciers gaan failliet. Goed renderende gascentrales zijn al gesloten denk aan de Claus centrale.

  Gebruikers in de grote steden waar weinig mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen betalen het gelag. En ons parlement heeft nog snel even afgesproken om de salderingsregeling te verlengen. Er was een evaluatie onderweg en daar wilde men niet even op wachten. Dat heet nu stompzinnigheid, als het maar groen klinkt en stemmen oplevert.
  Nu gaat de verdwazing nog verder Akkers die nu gebruikt worden voor de landbouw van meerdere hectaren worden volgezet met zonnepanelen, die gaan in de nabije toekomst ook nog eens echtra bijdragen aan de pieken en vangen SDE + subsidie om de stroommarkt volledig te verstoren. Dat gaat wel ten koste van onze voedselproductie onze voedselzekerheid loopt met sprongen terug er een paar misoogsten op andere continenten of uitbreiding van conflicten en wij hebben ook niet meer te eten en dat terwijl er nu al 1 miljard mensen op deze wereld.
  En wat is de echte bijdrage van deze waanzin? In Duitsland waar zowat iedere beschikbare plek vol ligt met panelen komen ze niet veel verder als enkele procenten van hun stroomproductie en daarvan moeten ze dan wel een groot deel kwijt bij ons over de grens omdat die niet inpasbaar is op het eigen vraaggestuurde net.
  En wat wel kan worden ingepast veroorzaakt forse inpassingsverliezen aan de fossiele kan van het net.
  Hoe ver met deze waanzin nog gaan?
  Hoe lang laten wij toe dat onze energievoorziening tegen zeer hoge kosten wordt belast met 16 % weer afhankelijke stroom die we straks als we samen met Duitsland pieken nergens voor kunnen gebruiken omdat het net nog steeds vraaggestuurd is?
  Daarnaast wordt ook het risico van netuitval nog eens vele malen groter.

  Enkele feiten.
  in 2016 kwam ongeveer 14% van onze gebruikte energie beschikbaar in de vorm van elektriciteit.
  20% daarvan wordt gebruikt door onze huishoudens.
  Wind en zon leverde ongeveer 6% van deze stroom waarbij de productie van zonnestroom minder dan 1% van deze stroom leverde. Totale bijdrage van wind en zon was dan ook bijna 1% van ons energiegebruik.
  De rest kwam van fossiele en wat import van stroom uit het buitenland.
  Na invoering energieakkoord leveren wind en zon samen iets meer dan 3% van ons energiegebruik.
  En de hele 2e kamer geloofd dat we in de toekomst met wind en zon en biomassa voor balancering onze energievoorziening in stand kunnen houden.
  Dat heet de 3e dimensie losgezongen van de natuurkunde en de werktuigbouwkunde.
  Dar gaat straks over een periode van 15 jaar 70 miljard naar toe en dat nog los van de inpassingskosten, de netwerk kosten en de kosten de de verstoring van de marktwerking door gesubsidieerde stroom.

  helaas moet dit uit het hoofd omdat mijn computers regelmatig onderuit gehaald zijn maar ik daag iedereen uit de cijfers te controleren en of te corrigeren.

 4. Bert Pijnse van der Aa 24 februari 2017 om 09:33- Antwoorden

  En dan te bedenken dat het hoofdkantoor van Groen Links aan de Oude Gracht in Utrecht niet eens is voorzien van isolatieglas. Zet dat is in een MSN krant .

 5. Guus Derksen 24 februari 2017 om 10:35- Antwoorden

  Ik meen dat gisteravond in het journaal werd verteld dat, dank zij de storm, er extra veel windstroom werd geleverd. Ik dacht dat die zwaaipalen moesten worden stilgezet bij storm. Iemand die weet hoe het zat gisteravond?

  • John 24 februari 2017 om 11:34- Antwoorden

   Tis dan ook de enige keer geweest dat ze een keer leverden.
   Als men zo graag 24/7 aan de wind energie moet, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon 24/7 windkracht 7 bij.

  • Michiel de Pooter 24 februari 2017 om 11:48- Antwoorden

   Guus,

   Op windstats.nl kan je zien wat er gisteravond gebeurd is. Vrijwel de hele dag is er een vrij constante productie geweest van windstroom. Je kan er dan van uitgaan dat piek- en middellastcentrales zijn teruggeregeld (deellast). Dat klinkt natuurlijk fantastisch, maar ze zijn niet uitgezet. De minimumcapaciteit waarop elektriciteitscentrales kunnen werken is ongeveer 30 procent van de ontwerpcapaciteit. Dus de vaste kosten lopen gewoon door en het rendement op je variabele kosten is dus niet een op een, bij het vervangen van fossiele stroom door windstroom.
   Geen enkel type elektriciteitscentrale kan ineens aan- en uitgezet worden. Dit moet geleidelijk gebeuren om schade aan de installatie te voorkomen. Wanneer de temperatuur te snel toe- of af zou nemen, zorgt dit voor spanningen in de wanden van de apparatuur wat de levensduur van deze apparatuur niet ten goede komt.
   Dit ongemakkelijke verhaal wordt door transitieprofeten expres erg slecht uitgelegd aan het grote publiek.

  • David Dirkse 24 februari 2017 om 12:25- Antwoorden

   Zeker, kijk maar hier: http://energieopwek.nl/
   en hier: https://www.agora-energiewende.de/de/themen/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter/
   die windmolens produceerden behoorlijk.

   Windmolens kunnen hun bladen bijstellen zodat ze ook met storm kunnen draaien.

 6. Hugo Matthijssen 24 februari 2017 om 10:44- Antwoorden

  Guus

  Moderne windmolens leveren weerafhankelijke stroom die afhankelijk is van de windsnelheid tot de 3e macht.
  Dat betekent in de praktijk dat een windmolen tot windkracht 4 vrijwel niets levert.
  Van windkracht 4 tot ongeveer windkracht 6 piekt tot het maximum waarna bij toenemende wind middels wielverstelling de levering wordt beperkt tot het maximum van ongeveer windkracht 6.
  Boven windkracht 6 wordt dan ook de levering beperkt en er komt een moment dat de wieken moeten worden stilgezet maar dat maximum is bij windkracht 9 nog niet bereikt.

  • Guus Derksen 24 februari 2017 om 10:46- Antwoorden

   Dank Hugo.

 7. Jef Reynen 24 februari 2017 om 10:50- Antwoorden

  CO2 is niet de oorzaak van klimaatschommelingen.
  CO2 is plantenvoedsel, en helpt de toenemende wereldbevoking te kunnen blijven voeden.
  Wereldwijd is dat bekend!
  Een brief is gegaan van honderden wetenschappers aan President Trump 0m de US terug te trekken van de ICPP van de UN
  http://www.washingtontimes.com/news/2017/feb/23/hundreds-scientists-urge-trump-withdraw-un-climate/
  Groen Links en Green Peace staan in hun hemd!
  De Postcode Loterij zou de donatie aan Green Peace moeten stoppen.

  • Rommedoe 24 februari 2017 om 16:17- Antwoorden

   Als IVN-er heb ik 27 jaar geleden in een groep mede IVN-ers ook eens gezegd, dat CO2 plantenvoedsel was en men zich over CO2 niet druk hoefde te maken. Men keek mij aan of ik een scheet had gelaten. Toe al, zo niet eerder, werden de eerste stenen voor een “CO2-godsdienst” gelegd.

   • Bart Vreeken 24 februari 2017 om 22:21- Antwoorden

    Wel een beetje een dooddoener, hoor Rommedoe! Water is ook plantenvoedsel, maar toch leggen veel planten het loodje als ze langdurig onderwater staan. Stikstof en fosfor zijn ook plantenvoedsel, maar toch kun je het ecosysteem aardig ontregelen met een overdosis. Meer is niet altijd beter. ‘Vergroening’ door toename van CO2 is een interessant verschijnsel, maar dat neemt niet weg dat een hogere dosis CO2 tegelijk ook nadelen kan hebben voor het klimaat of de vegetatie.

 8. Hugo Matthijssen 24 februari 2017 om 10:58- Antwoorden

  Guus en wat die storm betreft dat viel reuze mee.
  Wind
  Gemiddelde snelheid 8.3 m/s (5 Bft)
  Maximale uurgemiddelde snelheid 13.0 m/s (6 Bft)
  Maximale stoot 25.0 m/s
  Bron KNMI
  https://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/

  Wat betekenen deze cijfers:
  Deze maximale piek is net 9 Bfs Maximale uurgemiddelde snelheid 6 Bfs
  Als je uitgaat van de gemiddelde windsnelheid van 8,3 m/s wat betekent dat er naast de pieken ook perioden waren met veel minder wind leverden de molens ook gisteren door de dag heen nog lang niet het maximum van het opgestelde uurvermogen x het aantal uren per dag.
  Dat betekent dat het journaal ook nu weer eens valse info verstrekt.

 9. gveldhuis1511ka@online.nl 24 februari 2017 om 11:58- Antwoorden

  Zijn alle reaguurders hier ook allemaal van die gefrusteerde oude mannen?

  • David Dirkse 24 februari 2017 om 12:27- Antwoorden

   wat is oud? Wat is gefrustreerd? Gaarne toelichting.
   Ik tref geregeld jongeren die gehersenspoeld zijn en kritisch denkvermogen missen.

  • Hugo Matthijssen 24 februari 2017 om 12:41- Antwoorden

   Gezinus zeker niet?

  • Boels 24 februari 2017 om 13:27- Antwoorden

   Tja, oud wordt je van zelf en frustraties krijg je van groene leugens.
   Klaver moest zonodig z’n verleden opgroenen en viel door de mand. Is dus geen 4-tje, wel gewoon een aangevreten 3-tje.

   • David Dirkse 24 februari 2017 om 15:58- Antwoorden

    Waarom frustratie? Mij gaat het niet slecht en ik ben van mening dat de nieuwe generaties hun problemen maar moeten oplossen. In het verleden ging het echt niet anders. Wel verbaas ik mij doorlopend over het menselijk ras. Aan de ene kant doen we prachtige slimme dingen, aan de andere kant wortelen idiote en schadelijke denkbeelden. Maar misschien hoort dat er gewoon bij: vooruitgang met vallen en opstaan.

 10. Boels 24 februari 2017 om 12:04- Antwoorden

  Op dit moment:
  Franse CO2-uitstoot 84 g/kWh
  Deense CO2-uitstoot 358 g/kWh
  http://www.rte-france.com/en/eco2mix/eco2mix-co2-en
  http://www.energinet.dk/Flash/Forside/UK/index.html

  Je moet wel ziende blind zijn om tegen nucleair te zijn.

 11. Altijd kritisch blijven 24 februari 2017 om 14:27- Antwoorden

  Ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen dat 100 miljard kosten voor het Energieakkoord tot de alternatieve feiten behoort.

  • rembie 24 februari 2017 om 15:25- Antwoorden

   dat doe je dan snel, want volgens mij moet er nog het een en ander worden uitgegeven. Op basis van ervaringen uit het verleden lijkt mij kostenoverschrijding het meest waarschijnlijk.

   • Altijd kritisch blijven 27 februari 2017 om 09:55- Antwoorden

    Er wordt op deze site al minstens een half jaar gesproken over 100 miljard kosten voor het Energieakkoord, maar nooit verwezen naar een rapport. Doet sterk aan Trump denken.

  • Hugo Matthijssen 25 februari 2017 om 07:30- Antwoorden

   Altijd kritisch.
   Kijk eens naar deze link en ga eens rekenen.
   http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2015/04/Stimulering_van_duurzame_energieproductie_SDE

   Bovenop de hier genoemde kosten komen nog de inpassingsverliezen, de verliezen die elektriciteitsbedrijven maken door het op het net brengen van zwaar gesubsidieerde stroompieken en de extra netwerkkosten inclusief de miljarden extra kosten voor de aansluiting van windmolens op zee die straks via netwerkkosten worden opgehaald bij de burger.
   Met andere woorden geen kreten maar eerst onderbouwen.
   Ga eens rekenen met bovenstaande info en kom dan maar terug met een conclusie dan hebben we iets om over te praten.

   • Altijd kritisch blijven 27 februari 2017 om 07:55- Antwoorden

    Hugo, op deze website wordt het bedrag van 100 miljoen regelmatig genoemd. Ik wil graag het rapport doornemen waarin dat bedrag onderbouwd wordt.

 12. Hetzler 24 februari 2017 om 17:45- Antwoorden

  Wat ik een aardige vond was ook een opmerking van Dijselbloem in Elsevier. Die zei namelijk dat de plannen van GL per huishouden op € 500 per maand komen te staan. Dit komt uitstekend overeen met bovengenoemde kosten.

 13. peter r. 24 februari 2017 om 19:39- Antwoorden

  gveldhuis1511ka@online.nl

  U bent helaas verkeerd voorgelicht,u kunt deze mannen vinden op JOOP.NL

 14. Ook Boos 24 februari 2017 om 22:10- Antwoorden

  Wat ik nu niet begrijp Hans, is dat je verbaasd bent dat het bij Liesbeth van Tongeren aan moreel besef ontbeert. Het is toch al jaren bekend dat zij anderen de maat neemt en tegelijkertijd de meest rudimentaire vorm van zelfreflectie ontbeert. Denk eens aan dat akkefietje over het feit dat ze geen ton verdiende. Ze kreeg dan weliswaar een ton, maar ze moest ook huur betalen, haar vriend was werkloos en ze moest ook het onderhoud van haar zoon betalen…Het was dus geen ton wat ze verdiende…

 15. Hugo Matthijssen 27 februari 2017 om 08:49- Antwoorden

  Altijd kritisch
  Koop een rekenmachine en ga eens aan de slag
  Verhoging subsidiebudget sde+
  Om de beleidsdoelen voor 2020 en 2023 tóch met de sde+ te bereiken, is veel extra geld nodig. De minister van ez zou dan tot 2023 € 12,8 miljard aan extra subsidiever- plichtingen moeten aangaan voor windparken op zee. Dit is 22% meer dan in het hui- dige beleid over de periode 2011-2023, waarmee naar verwachting in totaal voor € 58,9 miljard aan verplichtingen gemoeid is.
  https://www.google.nl/#q=rekenkamer+sde%2B&*
  Beleid over 2011 en 2023 kost 71,7 miljard.
  Daar zit niet in de extra netwerkkosten en ook niet de aansluitkosten voor de windindustrie op zee en wat dacht je van de zwaargesubsidieerde windstroom die de rendementen van onze fossiele centrales compleet onderuit halen?

  Dit is maar een voorbeeld:
  Door goedkope gesubsideerde stroom uit Duitse windparken en zonnedaken is er de laatste maanden overcapaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet ontstaan. Als gevolg daarvan wordt energiecentrale Claus C in het Limburgse Maasbracht vanaf 1 juli voorlopig gesloten. Dit heeft het Duitse energieconcern RWE, moederbedrijf van Essent, woensdag bekendgemaakt.
  De energiecentrale werd in 2012 nog gepresenteerd als de grootste en meest duurzame gasgestookte centrale van Nederland. Samen met Claus A, de andere eenheid van de Clauscentrale, kan Claus C zo’n 2 miljoen huishoudens van stroom voorzien. Eenheid A werd in 2013 al stilgelegd.
  Bij de centrale werken ongeveer 65 mensen. Zij worden na 1 juli tijdelijk gedetacheerd in Duitsland totdat de Nederlandse markt weer aantrekt en Claus C weer in bedrijf genomen wordt.
  https://www.energieleveranciers.nl/nieuws/500431-overcapaciteit-zorgt-opnieuw-voor-sluiting-energiecentrale
  Dat was in 2014 en het probleem is alleen nog maar veel groter geworden.

  Zwaar gesubsidieerde weer afhankelijke stroom die regelmatig piekt en de fossiele centrales die 81% van de geproduceerde stroom leveren moeten dat zonder enige vergoeding met veel rendementsverliezen zonder enige vergoeding inpassen.

  Je noemt je altijd kritisch en verschuil je achter een kreet maar in de praktijk probeer je deze onzin te verdedigen.
  Je weet zelf heel goed dat er niet zo’n rapport bestaat zodra de cijfers openbaar zouden zijn breekt de hel los.
  Maar het is een kwestie van tijd er komt een keer een parlementaire enquete.
  De dam zal zeker doorbreken als men de 72 miljard sde subsidie over een periode van 12 jar via de stroom rekening komt ophalen voor enkele procenten weer afhankelijke stroom. Voorspelbaar is dat de leugen van biomassa waarvoor bossen gesloopt worden en voedsel als biobrandstof verbrand wordt die lang meer zal standhouden.
  https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/vertrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst

  Je zou kunnen spreken van een groene leugen.
  Uit het rapport van de rekenkamer zie je dat de geplande productie van SDE projecten achterblijft en de kosten compleet uit de hand lopen.
  Uit het rapport van de KNAW blijkt dat biomassa verbranden de grootste leugen is kostbare grondstoffen en voedsel wordt verbrand en de bossen over de hele wereld worden razendsnel door de schoorsteen gejaagd.
  En als we naar Nederland kijken dan kun je er van uit gaan dat biomassa geen optie is ook omdat het nog niet eens co2 bespaard zodat we uiteindelijk na invoering van het energieakkoord 3% van ons totale energiegebruik met wind en zon opwekken en dan moeten daar alle inpassings en netverliezen nog van worden afgetrokken.
  Een voorbeeld:
  Het Amalia windpark levert net zoveel energie door het jaar heen als een fossiele centrale van 48MW.
  Een centrale aan de eemshaven levert 1560 MW vraaggestuurd zodat je daarmee net zoveel kunt leveren als ongeveer 300 amalia windparken die dan ook nog eens weer afhankelijke stroom leveren. Weer zo’n leugen dat we met wind en zon onze energievoorziening aan de gang kunnen houden.
  Letterlijk waanzin beleid opgesteld op basis van dromen en uiteindelijk eindigend in een doffe nachtmerrie.

Geef een reactie