Foto videoband door De Correspondent

Foto videoband door De Correspondent

James Lovelock – bedenker van de Gaia-theorie- kreeg al in 1966 geld van Shell voor klimaatonderzoek en CO2-effecten. Dat zal vast bij Shell bekend zijn. Nu duikelt het door de milieubureaucratie met tonnen euro’s voor Agenda 21-agitatie gesponsorde De Correspondent een  videoband met klimaat-agitatie op van Shell uit 1991, en ze roepen ‘oehhhh ze hebbuh het gewetuh’.

Dagblad Trouw opent er vandaag zelfs mee.

In die video schetst het bedrijf van oud Wereld Natuur Fonds-president John Loudon (opvolger Prins Bilderberg) de orthodoxie van klimaatmodel-wetenschap, aangevuld met alarmistische speculatie als de extreme modeluitkomsten werkelijkheid zouden worden.

Perfect binnen de Rypothese
De vondst van een videoband- die ik nog niet had gezien- met klimaat-agitatie 15 jaar voor Al Gore door Shell,  (iets anders dan wetenschap) dat past volmaakt in het door mij geschetste geopolitieke beeld van Geoliede Klimaatlobby. De Rypothese die de complottheorie van het linkse media (= tautologie)tuig weerlegt, dat ‘de olie industrie’ de klimaatwetenschap zou tegenwerken. Terwijl BP, Shell en vele andere olieclubs- zoals blijkt uit de Climategate-emails- juist mainstream-klimaatonderzoekers aan fondsen hielpen.

Wanneer je Jenseits von Gut und Bose denkt, strategisch en dialectisch als in boardrooms, dan is dat zo gek niet.

In plaats van zoals kwaliteitsmens-journalisten doen in hun linkse koffiebar met muntthee-met-honing-drinkende metromannetjes en PvdA-of-erger-teefjes: alles ge/misbruiken van klimaat tot arme kindertjes in Afrika om jezelf als ‘Beter Mensch’ te profileren.

Moraal is niet interessant. In de energie- en geldwereld komt eerst het vreten.

De bankiers achter oliefirma’s zetten de architectuur achter Agenda 21 op. Feit. Petro Canadabaas en Rockefeller-foundation commissaris/WWF-Vicepresident Maurice Strong was de organisator van de RIO-conferentie 1992 leidend tot internationaal klimaatbeleid. Feit.

Geen enkel feit daarvan is onjuist, het is  geen mening maar constatering.

...een nieuw bewijs, dat het bedrijf in de klimaatagitatie zit

…een nieuw bewijs, dat het bedrijf in de klimaatagitatie zit

James Lovelock door Shell betaald voor klimaatonderzoek in 1966
De vaste lezer weet verder, dat het de Conservation Foundation was, voorloper van Wereld Natuur Fonds (WWF) die als eerste in 1963 een congres in New York lanceerde: met daarbij de stand van de toenmalige klimaat(model)wetenschap. Het WWF van Prins Bilderberg en Prins Philip (aandeelhouders van de Koninklijke) speelde zelf als eerste een actieve rol bij de verspreiding en promotie ruim 50 jaar geleden.

Het lijkt mij stug dat men daar bij Shell niet van op de hoogte was: wat denkt U?

Laten we nog eens de context van die klimaat-theorie opduikelen, zoals reeds ettelijke malen hier gepresenteerd.

Het was John Tyndall die de infrarood-absorberende eigenschappen van CO2 in het laboratorium reeds 150 jaar geleden vond. Dat moet reeds zeer lang bij Shell bekend zijn geweest.

Svante Arrhenius koppelde een dikke eeuw geleden daar een theorie voor opwarming aan vast, via een waterdamp-trampoline-effect. Toch? Ook dat moet reeds zeer lang bij Shell bekend zijn geweest.

De door Shell betaalde wetenschapper James Lovelock noemde de theorie al in ‘Gaia a new look at life on earth’ in 1978. Ook daarvan was Shell op de hoogte, daarom hadden ze hem ingehuurd zoals Lovelock schrijft:

By great fortune, so far as I was concerned, the nadir of the space programme coincided with an invitation from Shell Research Limited for me to consider the possible global consequences of air pollution from such causes as the everincreasing reate of combustion of fossil fuels. This was in 1966, three years before the formation of Friends of the Earth

.

De theorie in 1963; nauwelijks verschil met de theorie van nu

De theorie in 1963 door voorloper WWF/Shell haar groene voorportaal; nauwelijks verschil met de theorie van nu, en even grote onzekerheidsfactor

De stand van klimaatwetenschap na 50 jaar: het kan vriezen, het kan dooien
Het opwarmende effect van CO2 zelf stond bij mijn weten nooit ter discussie, ongeveer 1 graad bij verdubbeling. Wat de discussie is: treedt een versterkings-effect op door waterdamp of zelfs een verzwakking. Tsja, leg dat eens een kwaliteitsmens-journalist uit met een Tegel voor de kop en een Gouden Ganzeveer in de oren.

En zo staat de grootte van de daarop volgende (?? dat is de vraag) waterdamp-trampoline al ter discussie, zolang er iets bestaat als klimaat(model)wetenschap. Ook dat is bij Shell bekend. De onzekerheid is ook na een kwart eeuw IPCC niet verder afgenomen, en lijkt verdacht veel op de onzekerheid die men in 1963 presenteerde.

Je zou dan toch onze internet-Galileo’s die Hans Labohm hier binnenloodst een beetje krediet kunnen geven: blijkbaar is die klimaatwetenschap nu niet echt mega-exact. Een eeh, laten we zeggen zeer wankele basis om je gehele energievoorziening voor op de schop te gooien, wanneer je geen gelijkwaardig alternatief hebt.

Al moet je natuurlijk ook weer niet doen alsof er helemaal niets aan de hand is. Maar je maakt wel een afweging: wat kost het afschaffen van fossiele brandstoffen, waar die nu de motor van onze welvaart zijn.

Je zou dan een andere keuze kunnen maken dan ze in het koffiebaruniversum van de zelfbenoemde kwaliteitsmensjournalistiek/milieubeweging maken.

Agenda 21 opgezet door olieman Maurice Strong van Rockefeller Foundation/WWF/Petro Canada

Agenda 21 opgezet door olieman Maurice Strong van Rockefeller Foundation/WWF/Petro Canada

De vraag blijft: waarom zouden ze dat doen?
Vervolgens kun je speculeren over de motieven van oliebankiers vanuit de vraag: wie profiteert. In een complexe wereld is er nooit 1 uniforme reden. Mijn theorie en die van Jacob Nordangard was: die olie en gas verkopen ze toch wel.

Tenzij de klimaathysterie natuurlijk volledig uit de hand zal lopen, profiteren olie- en gaskartels daarnaast van het idee dat ‘schaarste’ bestaat: dat drijft de prijzen op.

De wereld kan niet zonder olie en gas, tenzij je in de Middeleeuwen wilt leven, vanwege de energie-intensiteit. Tenzij plots iemand een game-changer vindt als Thorium. Oppositie tegen kernenergie speelt olie-en gasmensen alvast ook in de kaart. We zagen verder dat het Amerikaanse foundations als de Ford Foundation waren en de Rockefellers die Earth Day sponsorden en Friends of the Earth opzetten: hardcore Amerikaans Militair Industrieel Complex, we lazen John Perkins zijn ‘Confessions of an Economic Hitman’ en herkenden de strategie.

Milieubeleid als instrument voor hyperglobalisering werkt strategisch gezien in de kaart van (Angelsaksische) multinationals vanuit een uni-polair machtscentrum (de Amerikanen, zoals met hun Wolfowitz-doctrine)

Dat is alvast wel gebeurd, een steeds verdere internationalisering met ‘het milieu’ als excuus. (Agenda 21)

Via massamedia schep je ook een culturele eenheid met massacultuur. ‘Het Milieu’ zou als overkoepelende ideologie kunnen dienen. Dit is letterlijk wat Alexander King schreef in 1991 voor de Club van Rome, na de Koude Oorlog een nieuwe gemeenschappelijke vijand.

Ook dat is uiteindelijk gebeurd.

Iedereen denkt nu het zelfde of moet het zelfde denken, anders schildert de kwaliteitsmens-media je af als gek en paranoïde. Ook kun je bij afwijking van de orthodoxie als wetenschapper niet meer aan je onderzoeksgeld komen. Enkele van onze reageerders werken bij het KNMI maar onthulling van hun naam zou tot ontslag leiden.

Klimaatneutraal dineren bij kaarslicht in 2050

Klimaatneutraal dineren bij kaarslicht in 2050

Misschien dat ze nu ook inzien dat ze te ver gingen, en langzaam de stekker uit de hysterie trekken? Dan hebben ze nu alvast een heel bureaucratisch apparaat zien optuigen, dat geen enkel belang heeft bij terminatie, inclusief kwaliteitsmens-journalisten die dan alle prestige verliezen.

Dineren bij kaarslicht kan best gezellig zijn. Maar gedwongen bij kaarslicht dineren….Wat dat betreft dienen wij al dat linkse mediatuig hoofdelijk verantwoordelijk te houden voor de miljardenschade die zij onze maatschappij hielpen aandoen. Een schadeclaim van tenminste 73 miljard euro neerleggen bij de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek (NVJ) voor ernstige nalatigheid, leugens, bedrog en manipulatie voor hun vriendjes bij de NGO’s en ambtenarij.

Is er een goede advocaat die dat showproces aandurft?