john-christy-climate-change-chart-0a201a1637955761

Door de jaren heen heb ik regelmatig aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid van klimaatmodellen. Dat hoeft geen verwondering te wekken. Immers, als econoom heb ik in de jaren zeventig samen met mijn vakgenoten moeten ervaren hoe het vertrouwen in de voorspelbaarheid van economische modellen definitief werd ondermijnd, omdat zij niet in staat waren om de stagflatie (een combinatie van stagnatie en inflatie) van die tijd te verklaren. In het toen heersende Keynesiaanse paradigma was deze combinatie onbestaanbaar. Het heeft tot een paradigmaverandering in de economie geleid.

Meer dan tien jaar geleden schreef ik daarover:

… especially during the stagflation of the 1970s economic models demonstrated that they were less and less able to explain and predict economic reality. This made economists increasingly aware of the fundamental limitations of the model-based approach to the economy. Will climatologists also come to the same conclusion?

Dat is er echter tot op heden nog nauwelijks van gekomen. Gehandicapt door groepsdenken en cognitieve dissonantie is deze eenvoudige constatering, waarvoor je echt niet hoeft te hebben doorgeleerd in de klimatologie, door de meesten nog niet opgepikt. Met de opwarmings’pauze’ of hiatus is thans nog duidelijker dan voorheen dat ook klimaatmodellen met overeenkomstige problemen hebben te kampen.

In ons boekje, ‘Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma’, van 2004 (nog steeds verkrijgbaar!) zijn Dick Thoenes, Simon Rozendaal en ik reeds uitvoerig ingegaan op de tekortkomingen van klimaatmodellen.

In een later stadium heb ik daar samen met de mathematicus, prof. dr. Theo de Vries (TU Twente), opnieuw aandacht aan geschonken.

Onlangs heeft ook de Amerikaanse klimatologe Judith Curry haar bevindingen ter zake op een voor een breed publiek toegankelijke wijze uiteen gezet. Hier volgt de samenvatting van haar essay.

Executive Summary

There is considerable debate over the fidelity and utility of global climate models (GCMs). This debate occurs within the community of climate scientists, who disagree about the amount of weight to give to climate models relative to observational analyses.

GCM outputs are also used by economists, regulatory agencies and policy makers, so GCMs have received considerable scrutiny from a broader community of scientists, engineers, software experts, and philosophers of science. This report attempts to describe the debate surrounding GCMs to an educated but nontechnical audience.

Key summary points

• GCMs have not been subject to the rigorous verification and validation that is the norm for engineering and regulatory science.

• There are valid concerns about a fundamental lack of predictability in the complex nonlinear climate system.

• There are numerous arguments supporting the conclusion that climate models are not fit for the purpose of identifying with high confidence the proportion of the 20th century warming that was human-caused as opposed to natural.

• There is growing evidence that climate models predict too much warming from increased atmospheric carbon dioxide.

• The climate model simulation results for the 21st century reported by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) do not include key elements of climate variability, and hence are not useful as projections for how the 21st century climate will actually evolve.

Climate models are useful tools for conducting scientific research to understand the climate system. However, the above points support the conclusion that current GCMs are not fit for the purpose of attributing the causes of 20th century warming or for predicting global or regional climate change on timescales of decades to centuries, with any high level of confidence.

By extension, GCMs are not fit for the purpose of justifying political policies to fundamentally alter world social, economic and energy systems. It is this application of climate model results that fuels the vociferousness of the debate surrounding climate models.

Aldus Judith Curry.

Lees verder hier.

Hoe lang moet het nog duren voordat de mainstream klimatologen en de hen slaafs volgende politici het licht zien?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.