Klimaatgemopper: mijn Clexit….

10504886_579739222146615_1909484776074088079_o

Per 1 april zal ik na 7 jaar Climategate verlaten en mogen de klimaatmopperaars hier op de bekende eigen wijze blijven doormopperen en elkaar voor rotte vis uitmaken untill hell freezes over. Alles daarover is al eens gezegd om op het web een eigen leven te leiden.

Mijn eigen platformpje komt de lucht in waarbij ik een selectie van waardevolle content eerst redigeer en dan mee migreer. Waarvan akte. Tegen die tijd komt ook het boek uit van de Bende van Barneveld, en ik zal mij vaker in gezelschappen bewegen waarmee ik het op het eerste gehoor/gezicht oneens lijk te zijn.

Het selectiecriterium wordt liever: kan ik wat van die persoon leren? Zolang je leert leef je nog.

Uiteindelijk zijn het niet zo zeer ‘standpunten’ die steken maar een manier van denken en/of vooral de afwezigheid van helder denken plus het ontbreken van een gevoel van verantwoordelijkheid, zaken als integriteit. En ook niet ‘links’ tegen ‘rechts’ maar lokalisme versus kosmopolitisme, binding en opbouw versus parasitisme en plundering.

Bedenk voor jezelf maar waar in dat spectrum je beweegt.

Sprong in het diepe bij het Franse Gap vanaf de 1000 meter-helling na een cursus

Sprong in het diepe bij het Franse Gap (Lac du Serre Poncon) vanaf de 1000 meter-helling na een cursus

Belangrijker dan uit (deels terechte) angst voor andermans intenties voortkomend klimaatgemopper zijn voor mij nu in dit stadium: vragen over zingeving, wie wil en wat kun je bij (verstandelijke en lichamelijke) beperkingen zijn, in welke wereld wil je leven en hoe kun je daar vorm aan geven zonder inbreuk op andermans eigendomsrecht, lijf en leden. 

Je hoeft het dus nooit met elkaar eens te worden, laat staan dat je elkaars mening moet respecteren. Andermans perceptie is andermans verantwoordelijkheid, en zeker niet de verantwoordelijkheid van de overheid. Als je maar uit iemands ruimte blijft wanneer deze daar om verzoekt.

Als je op die vetgedrukte wens hierboven een stempel op kunt plakken, dan is dat misschien libertair anarchisme, met het verschil dat ik geen atheïst wil zijn.

Nieuwe horizon: Trudy op de Bussumerheide

Nieuwe horizon: Trudy op de Bussumerheide

Alle menselijke interactie is uiteindelijk een vorm van strijd, zoals je ook in relaties een machtspel hebt. En zoals de vorming van je persoonlijkheid een soort strijd met jezelf is.

Dat is ook letterlijk wat Kung Fu leert, je moet jezelf zien te overwinnen. Nou, ga daar maar eens aan staan. Eigenlijk valt het niemand te verwijten dat zij -in deze wereld geworpen- daar vervolgens hun eigen vrede/onvrede uit destilleren waarvoor ze al struikelend een uitweg zoeken. Hun eigen oplossingen die het probleem van de ander worden. Hun eigen dromen die andermans nachtmerrie zijn. Eindeloos gezeik…het is er altijd geweest, en het zal er altijd zijn.

Al 2500 jaar Westerse filosofie beet zich er op stuk, vooral om in eigen woorden het zelfde probleem iets anders te herformuleren.

Wanneer je 1 maal weet wat je ongeveer zoekt, dan kun je ophouden met dwalen, mits je maar de ingeslagen koers ongeveer weet te houden. Dat is ook wat Descartes schreef bij zijn operatie ‘Uienpellen’, genaamd ‘Over de Methode’: als je verdwaald bent in een donker bos kun je beter in een rechte lijn blijven lopen, dan kom je altijd ergens uit. Of dat ‘ergens’ ook ‘beter’ is, dat kun je niet weten.

Ik lees nu net Rousseau, en zijn beschrijving en verheerlijking van het stadium van ‘de wilde’ en fulmineren tegen ‘cultuur’ als vergiftiger van ziel en lijf, dat klinkt eigenlijk net als de moderne Paleo-dieters. Die Paleo’s zullen vanzelfsprekend zich haasten om te weerleggen dat Paleo weinig anders is dan Rousseau in jager-verzamelaars-jas.

...uiteindelijk is iedereen ook maar in de wereld geworpen

…uiteindelijk is iedereen ook maar in de wereld geworpen

Het lijkt mij – in dit stadium- de grootste winst wanneer je steeds minder je onvrede externaliseert, slaagt om minder een zwart gat te worden en zoals Christus stelde: een Licht leert zijn. Dat kun je heel boerenpraktisch zien, of je nu een zorgboerderij hebt, of een ijsbaan aanlegt zoals bij Biddinghuizen waar mensen plezier maken. Of een andere plaats inricht waar mensen even door denken: ‘nou, wat leuk’, verlichting bieden tussen de strijd, het gezeur en de sleur zoals Aldous Huxley die al verwoordde in The Doors of Perception:

That humanity at large will ever be able to dispense with Artificial Paradises seems very unlikely. Most men and women lead lives at the worst so painful, at the best so monotonous, poor and limited that the urge to escape, the longing to transcend themselves if only for a few moments is and has always been one of the principal appetites of the soul.

Je kunt Verlichting dus ook al op de kinderboerderij vinden, wanneer je peuters blij worden van een geit en hun blijheid op je overslaat. Wat hebben mensen toch al genoeg gezeik aan hun hoofd. Laten we zorgen dat ze meer Verlichting krijgen. En daar dient natuur ook voor en wetenschap. Richard Owen (een christen), de oprichter van het British Museum of Natural History formuleerde zijn doel mooi: mensen iets bieden zodat ze minder geneigd zijn tot revolutie en geweld.

Dat zou in deze broeieriger worden de chaos wel eens van toegevoegde waarde kunnen zijn.

...je kunt het ook op bomen kwijt wat je in blogs wilt ventileren

…je kunt het ook op de bast van een beuk kwijt wat je in blogs wilt ventileren. Het ‘Boek’  het ‘Buch’ is afgeleid van ‘beuk’, de beukenbast waarop mensen schreven bij afwezigheid van peperduur perkament

Een licht zijn begint dus in die filosofie bij Plaats, zoals ik ook De Abdij bedacht. Een stukje grond onder voeten waar je eigen voorwaarden schept en gezeik van andere specimen van Homini lupus buiten kan en mag houden. Wat de rol van blogs hier is, zo’n stukje ‘plaats’ op internet waar mensen kunnen samenscholen en zich ‘thuis’ kunnen voelen, daar ben ik nog niet over uit.

Wanneer je digitale stropoppen opwerpt, dan heb je voor de mensen ook iets om tegen te ageren, hun frustraties op bot te vieren die uiteindelijk vaak zijn te herleiden tot andere meer animale zaken. Zolang dat geen handen en voeten krijgt of zelfs laarzen is het een mooie vorm van digitale stoom afblazen met de zelfde functie die een uitkering ook heeft voor talent- en nutteloze profiteurs. Die zouden anderen maar fysiek tot last worden.

Climategate gaf vooral de positieve variant, zulke waardevolle mensen! Zo kon ik afgelopen 7 jaar de kracht van digitale samenscholing ervaren: vanuit alle hoeken komen je talentvolle mensen aanwaaien, mensen die je steunen. Ik verbrand dus geen schepen achter me, maar stap over op een andere boot en wie wil meevaren is van harte welkom.

Life Sucks

Life Sucks, laten we het de 50-50-regel noemen. Je doorstaat de 50 procent ergernis en hinder om de 50 procent mooiere en betere zaken te kunnen leven en zou het ook weer niet willen missen

Wat de orthodoxe milieubeweging juist met voeten treedt is dat eigendomsrecht, continue proberen ze via miljoenenpropaganda de politiek zo te bewegen dat de overheid hun eigen ‘idealen’ oplegt aan anderen. Mensen die zich op die wijze ‘idealistisch’ noemen zijn zonder uitzondering dictator. Je wilt intellectuele conformiteit afdwingen, in plaats van diversiteit vanuit de realistische weergave dat er evenveel meningen als mensen zijn die de wereld op verschillende wijze zien.

Zo corrumpeerde die beweging tot een excuus-instrument van onze steeds leugenachtiger en steeds corrupter overheid die inmiddels een oligarchie is geworden.Maar daarin verschillen ze weinig van iedereen die gaat stemmen en gelooft dat zij met het aankruisen van een hokje de wereld helpen. Het enige dat politici kunnen doen is zelf overheid worden en anderen een slap aftreksel van jouw wensen opleggen.

Daarnaast moet je steeds waken voor tunnelvisie, en de beste manier om dat te doen is af en toe het roer omgooien en in een nieuwe diepte springen. Dat moet je deels gewoon ‘domweg’ doen heb ik gemerkt. Zoals je ook domweg van een berg afsprong met parapenten en domweg uit een vliegtuig tuimelde met parachute: juist voor een denker van wieg tot graf is het domweg besluiten tot iets een bevrijding omdat je anders nooit loskomt van je mitsen en maren, twijfels en de eindeloze stroom bedenkingen die iedere seconde van de dag bij waken doordendert.

Het is een rare meneer, maar hij is wel lief (karakteranalyse RZ door 3 jarige peuter, sindsdien onovertroffen)

Het is een rare meneer, maar hij is wel lief (karakteranalyse RZ door 3 jarige peuter, sindsdien onovertroffen)

Uiteindelijk is de les na 7 jaar Climategate geweest: de giftige werking van massamedia in een tijd waarin steeds meer mensen ervaren hoe vruchteloos en volledig zinloos hun leven en werk is. Voor je het weet loop je elkaar dan op internet en twitter te bestoken en kan dat zelfs in een dagbesteding ontaarden. Of- wat onze Lieve Heer verhoede- zelfs de identiteit waarmee je identificeert.

Mijn wetenschappelijk mentor hamert al jaren op: zet dat bloggen een tandje lager en ga wetenschappelijk publiceren met al je kennis. Dat is dan ook het voornemen dit jaar, want al jaren ligt een onafgerond artikel op de plank op het terrein waar ik WEL iets van afweet: ecologie en natuurfilosofie.

Natuur als inspiratie voor leven, dat is waar alles om draaide

Natuur als inspiratie voor leven, dat is waar alles om draaide

Daarnaast interesseerde het klimaat mij nooit. Ik weet er ook helemaal niets van, want ik ben geen klimaatwetenschapper. Op het gebied van klimaatwetenschap heb ik nooit iets van enige waarde toegevoegd, zoals Marcel dat wel deed met Nick Lewis. Wat ik over klimaat WEL had te zeggen, was een met wetenschappelijke studies opgewaardeerde variant op het boerenverstand. Het beste daarvan is al beschreven in hoofdstuk 6 van Marcel zijn ‘Staat van het Klimaat’, en wat ik daarin te berde breng is door niemand weerlegd, ook niet door mensen die daar hun best voor deden.

Mijn bevindingen over de hype van ‘oceaanverzuring’ zijn enkel bevestigd, zoals met de studie die toonde hoe 90 procent van die alarmerende verzuringsproeven de prullenbak in konden. Waardevolle zaken waren verder bijvoorbeeld de ontmaskering van de Ecologische Voetafdruk, niet veel later ook bevestigd door ecomodernisten als Linus Blomqvist.

En natuurlijk het werk voor de door nutteloze academici, NGO’s en bureaucraten getergde visserij. Mijn waarde Michel Verschoor neemt hier al het stokje over. Voor mij wachten onontgonnen terreinen, nieuwe wegen met behoud van het goede dat afgelopen 7 jaar bracht.

 

Door | 2017-02-15T12:42:17+00:00 15 februari 2017|28 Reacties

28 Reacties

 1. Paul Hagel 15 februari 2017 om 11:35- Antwoorden

  1 April??

 2. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 15 februari 2017 om 11:41- Antwoorden

  Strakke Deadline, dan is er werk aan de winkel om gas te geven

  • Tije 15 februari 2017 om 15:43- Antwoorden

   Ja, misschien is het een 1 april grap….

   Jammer rypke! Je hebt echt een interessante invalshoek/insteek bij climategate.nl.
   Maar je als ik het goed begrijp blijf je in de lucht. Ik ben benieuwd, blijf je gewoon volgen.

 3. Peter 15 februari 2017 om 11:57- Antwoorden

  Jammer! Je hebt me af en toe met je stukken aan het denken gezet, vooral als het over de psyche van de mens ging…of dat nou een alarmist of scepticus is…dank!

 4. Erik 15 februari 2017 om 12:19- Antwoorden

  Jammer Rypke, ik heb je stukjes altijd gelezen. Soms met ergernis, maar meer met plezier. Ik ben het niet eens met je suggestie dat het klimaat niet zo belangrijk meer is en gevolgen des te meer.
  De hele huidige klimaatonzin en het huidige overheids beleid berusten toch op de aanname dat de mens het klimaat bepaalt en dat CO2 de hoofdoorzaak is.
  Daarom is het goed op deze oorzaak te blijven hameren en te blijven aantonen dat het een nonsens wetenschap betreft. Een wetenschap die de aangenomen grote rol tgv CO2 toename niet kan waarmaken. Maar waar wel alle beleid op gebaseerd is. Het is als in dat oude volksliedje ‘Daar was eens een mannetje dat was niet wijs, dat bouwde zijn huisje al op het ijs, enz’ .
  Het liep slecht met hem af.

 5. Peter 15 februari 2017 om 12:38- Antwoorden

  En wat betreft het klimaatdebat…ik kom over tien jaar wel terug. Voorlopig hebben Minnesma en consorten het pleit gewonnen, in Nederland althans. En Trump zou het voor sceptici wel eens kunnen verknallen in de VS, en daarmee wereldwijd. Misschien, als de temperatuur nog eens tien jaar niet (noemenswaardig) stijgt, dat het gezonde verstand alsnog zegeviert. Maar ben er niet gerust op.

 6. Jeroen 15 februari 2017 om 12:45- Antwoorden

  Jammer, Rypke.
  Interessant dat je Rousseau zegt te lezen en het in dezelfde post hebt over het externaliseren van onvrede. Ik denk dat in de post-moderne Westerse samenleving Rousseau en externaliseren in een welhaast causaal verband met elkaar staan. Rousseau verklaarde immers de mens van nature goed. Zijn verheerlijking van het stadium van kind-zijn is daar natuurlijk een uiting van. Het waren steevast externe factoren, zoals honger, armoede, hebzucht of uitbuiting die de mens zouden corrumperen. Doet een mens slecht, zo redeneert Rousseau, dan komt dat omdat hij daartoe gedwongen is door een externe factor.
  Spreek een persoon in dat verband aan op zijn slechte gedrag, dan zal deze altijd wijzen naar de omstandigheid die hem daartoe zou hebben aangezet. Ziehier, het externaliseren.
  Door vele jaren van (onder andere) socialistische invloeden is het denken in het Westen naar mijn idee sterk door Rousseau beïnvloed. Enerzijds direct, anderzijds via de werken van Marx.
  Ook al ben ik atheïst, ik vind in dat verband de Christelijke inzichten een stuk interessanter. Mensen zijn immers evenzeer geneigd tot het kwade en hebben om het kwade te beteugelen een grote mate van zelfbeheersing en contemplatieve vaardigheden nodig. Zie jij de verhouding Rousseau-Christendom in dezelfde verhouding?

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 16 februari 2017 om 12:29- Antwoorden

   Jeroen, daar kom ik nog in een volgend blog op terug, het is alsof je daar al een opzet voor geeft

  • dwk 16 februari 2017 om 20:36- Antwoorden

   Dick Swaab komt een beetje roet in het eten gooien.

 7. Ivo 15 februari 2017 om 13:02- Antwoorden

  Misschien is het een goede keuze, Rypke. Jouw sterkste stukken waren die waarbij je ons uitlegde, als docent / wetenschapsjournalist hoe het zit met biodiversiteit, natuurwaarde en relaties tussen organisaties. Ik denk met interesse terug aan de lessen over boomkorvissery, aanlandingsplicht en dergelijke. Als je daar meer tijd voor krijgt, zal jouw effect waarschijnlijk groter worden. Laat dan weten waar we je op dat niveau kunnen volgen 😉
  En als het een vroeg aangekondigde 1-aprilgrap blijkt te zijn, dan heb je de complimenten in ieder geval kunnen lezen.

 8. dwk 15 februari 2017 om 13:36- Antwoorden

  Het zat eraan te komen.

  Of het de feitelijke dood van climategate.nl betekent zullen we moeten afwachten.
  Elk van de drie grondleggers heeft inmiddels om uiteenlopende redenen de benen genomen.
  Zelf hoopte ik op een soort gedaanteverandering van het blog met bijbehorende verandering van naam.
  Eén ding is zeker; ik kan zo twee handjes namen noemen van mensen die opgelucht ademhalen na het lezen van dit stuk. Het zou mooi zijn als zij er ook nog iets van zouden leren, maar ik vrees het ergste.

  Tabee, rare meneer!

 9. Marcel Crok 15 februari 2017 om 13:37- Antwoorden

  Alle goeds Rypke!
  Ik heb de laatste tijd weer met veel belangstelling je stukken gelezen.
  Je zoektocht naar de herkomst en belangen achter Agenda 21 is een terechte.
  Ik hoop dus dat je die zoektocht zult voortzetten.
  groet
  Marcel

 10. dwk 15 februari 2017 om 13:41- Antwoorden

  P.s. wat zien wij precies op de foto boven dit stuk?

 11. Turris 15 februari 2017 om 15:30- Antwoorden

  “Wie wil meevaren is van harte welkom”. Ik vaar een stukje mee met je om te proberen, echter als het maar geen 2de Bas Heijne wordt die scan ik al op het NRC.

 12. dwk 15 februari 2017 om 16:23- Antwoorden

  Turris,

  als er nou IETS is wat onze planeet niet aan kan zijn het wel twee Bassen Heijne.

 13. Rypke
  Rypke 15 februari 2017 om 18:41- Antwoorden

  Dus nee, ik ben zeker niet uit de lucht, ik zoek alleen een nieuwe vorm om de zoektocht voort te zetten op een platform voor praktische filosofie en wie mee wil op die tocht: wees welkom, hartstikke gezellig

  • Harry van den Berg 15 februari 2017 om 22:56- Antwoorden

   Ben zeer benieuwd naar de / je nieuwe vorm. Geweldig dank voor al je inzet, deskundigheid, de onthullingen en uiteraard de weliswaar niet door iedereen altijd even goed gewaardeerde, maar wel ongeëvenaarde schrijfstijl die bij mij menig bulderlach heeft veroorzaakt, evenals ontroering bij af en toe werkelijk briljant proza….
   Keep up the good work!

 14. Karin 15 februari 2017 om 19:58- Antwoorden

  Rypke, ik wil je bedanken voor je scherpe, mooie en beeldende verhalen over ecologie, de natuur in en rond de stad, misbruik van subsidies en onnodige aantasting van de natuur.Afgelopen jaar las ik dagelijks je blogs. Door jouw inzichten in dubieuze natuurorganisaties en misbruik van subsidies kon ik mijn ‘mannetje’ staan. Ons comité heeft een mini natuurgebiedje kunnen redden uit de klauwen van Staatsbosbeheer, de Natuur en Milieufederatie ZH, Rescoop en de Windvogel.
  Het is ons gelukt om de Statenleden te overtuigen en op 8 februari is ‘de Balij’ geschrapt als windenergielocatie.
  Rypke, ik kijk uit naar je publicaties na 1 april. Het ga je goed!

 15. Hugo Matthijssen 15 februari 2017 om 20:03- Antwoorden

  Rijpke bedankt voor je scherpe analyses.
  Geniet van je volgende “levensfase”

 16. gerard d'Olivat 15 februari 2017 om 20:22- Antwoorden

  @Rypke, tja altijd goed nieuwe wegen?, waarom niet. Wat ik vind dat je in overweging moet nemen is het volgende.
  Je bent een goed fotograaf en je afbeeldingen vormen een wezenlijk onderdeel van je ‘stukjes’.
  Ik ben zelf na mijn studie filosofie filmmaker (geweest) 35 jaar lang en fotograaf (hobby) en weet als geen ander hoe essentieel een beeld kan zijn bij een ‘verhandeling’ .
  De door jouw zo verfoeide nutteloze intellectuelen zal dat allemaal worst zijn. Die lullen en citeren verbaal maar wat door met links en al.
  Da’s namelijk het enige wat telt….. en dat zal je ‘wetenschappelijke mentor’ je ook wel in inprenten. In die wereld geldt namelijk maar een ding….voetnoten!!!
  Deze site is daar geen uitzondering op. Er is maar een ding dat telt….de theorie, de modellen en de statistieken!
  Nooit eens iets te ‘zien’ behalve bij jou en dat is een compliment, die er ruim en effectief gebruik van maakt, zie ik nooit iemand met een ‘plaatje’.

  Als reagens zoals ik ,kun je al helemaal geen kant op. Je hebt geen ‘beeld’ mogelijkheid, da’s voorbehouden aan de plaatsers
  Er moet en zal geschud worden aan de wetenschappelijke boekenkast. En dan maar hopen datti niet omvalt.
  Mocht je een nieuw ‘format’ beginnen op het ‘net’ geef dan in ieder geval je reagensen de mogelijkheid die je zelf ook neemt om ook per ‘plaatje’ te reageren.

  Dan kun je modereren wat je wilt, maar dan graag wel met ‘afbeeldingen’ en al. Het wordt er allicht wat levendiger van en je kunt niet van iedereen verwachten dat ze Rousseau gaan lezen om iets zinnigs bij te dragen.
  Ik zou zeggen amputeer wat jezelf doet net al te zeer en geef anderen ook de mogelijkheden om met hun talenten die wellicht ‘theoretisch’ wat achtergesteld zijn ook de mogelijkheid om een bijdrage te leveren.

 17. Pascal 15 februari 2017 om 20:42- Antwoorden

  @Rypke; ik heb vooral genoten van je blogs over vogels en de vele natuur- foto’s; maar ook van het stuk over de massale uitsterving in het einde van het Perm.
  Ook je artikel over de groenlandse haai in Elsevier vond ik zeer interessant.

 18. harrynak 15 februari 2017 om 20:51- Antwoorden

  ben ook klaar met klimaatgeleuter op deze site en ben wel benieuwd naar jouw voortzetting. zonder jouw bijdragen was ik dan ook nooit 6 jaar lezer geweest van deze site.

 19. Michel 15 februari 2017 om 23:34- Antwoorden

  Kan niet anders dan ouwebebpig uitbrengen: ik ga je hier missen. Je vuur van verontwaardiging. Het compromisloze deconstrueren, jezelf nooit sparend. Ontregelaar. Brenger van licht, klaarheid en richting bij de groene ontkerkelijking, mijn ontkerkelijking. Dankbaar voor.
  De moed om blatende bobo’s met naam en toenaam voor schut te zetten, omdat zoiets soms moet. Omdat niemand anders het doet. Geheel tegen alle wetten en regels in. Mentaal breekijzer.
  Je schrijft ergens dat ik een van jouw vele thema’s overneem. Te veel eer.
  Blijf posten op Facebook makker. Je zult het nodig hebben. Een goede reis en tot nader.
  Michel.

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 16 februari 2017 om 12:27- Antwoorden

   Je hoeft me niet te missen, want mijn nieuwe initiatief zal je nog meer aanspreken, en je kunt in het nieuwe format zelf ook een rol spelen, daar spreken we elkaar nog wel over.

 20. Andre Bijkerk 16 februari 2017 om 00:04- Antwoorden

  We gaan je missen, Rypke, maar eh, klimaatgemopper? Maar wat verwacht je op een domein dat climategate heet? En hoe zit het dan met visserijvenijn en vogelgehaktmolenmalenmalen?

 21. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 16 februari 2017 om 10:30- Antwoorden

  @Andre: Je citaat is precies de reden, ‘wat verwacht je op een domein dat climategate heet’, het klimaatgemopper heeft niets meer te maken met een wetenschapsjournalistieke verificatie, het is gedram geworden met steeds de zelfde reacties er onder van de zelfde mensen die elkaar uitschelden, mensen die geen van allen ooit iets over klimaat publiceerden in de gevestigde literatuur, of die waarde toevoegden zoals onze Marcel deed. Jullie zijn merendeels ‘media-sceptici’, weinigen reageren op wat er in de vakliteratuur is gepubliceerd, het gaat steeds om de misvorming in media, en de angst dat mensen die media lezen daar ideologie-vijandige conclusies uit trekken (wat ze ook doen).

  Ik ben en voel me daar te jong voor en ben ook zo angstig niet, eerder strijdbaar….Ik wil meer andersoortig publiek aanspreken dat bij de eigen ontwikkeling past, naast de goede mensen die ik dankzij Climategate mocht vinden. Die wil ik niet opgeven zoals geschreven, laat ze vooral met me meegaan…

  Dit is mijn site niet, hij staat op Hajo’s naam. Dus je hoeft geen afscheid te nemen, want wat ik doe, denk en beijver, daar komt gewoon een nieuwe frisse uitlaatklep voor. Maar dan nu onder eigen directie

  @DWK, de bovenstaande afbeelding is die van een aan het raam vastgemaakte voederbol waar mussen rond vliegen, gefotografeerd door het rolgordijn heen. Mooie foto heh?

  @ de rest: het is een logische uitkomst van een denkproces.Reageer op wat ik boven schrijf en niet wat je zelf op mij plakt omdat je mogelijk je aangesproken voelt als ‘klimaatmopperaar’. Dat vond ik een mooie term. Wanneer ik mijn woordvondsten op de ‘tegenpartij’ plakte vonden jullie het wel goed, dus waarom dan nu niet? Ik ben van niemand, ook geen ‘medestander die zijn eigen nest bevuilt’. Ik ben observator en onderzoeker, denker en aangever, ook wel activist, maar geen propagandist die op het zelfde aambeeld wil blijven hameren

  • Andre Bijkerk 16 februari 2017 om 12:00- Antwoorden

   Tja, toch jammer. Het doet zich aanzien dat de auteurs hier allen beogen om verschillende misstanden aan de kaak te stellen. Nu kun je best wel je stukje schrijven, je punt maken en dan lekker gaan zitten vissen op amerikaanse kreeften of op lauweren of zo om op te rusten, maar dan kom je vervolgens tot de ontdekking dat je vlammende stukje allang bedolven is onder een golf van de terechte toorn van RZ tegen bestuurlijke blunders en zak klopperij. En lezers gaan echt niet naar pagina 2 of 3 om te zoeken of er nog ketterijen zijn tegen hun bloedgemoedelijke klimaatovertuigingen. Je hebt dan weinig keuze om je grieven wel eens te herhalen. Jammer dat er dan zo weinig tolerantie voor is van medestrijders.

 22. wim spaans 16 februari 2017 om 11:07- Antwoorden

  Rypke, ook in Friese kerken wordt gezongen over ‘tel je zegeningen’, een voor een’. Een vorm van verbittering hoort daar niet bij, rancune ook niet.
  Je hebt een geweldige bijdrage geleverd en velen getriggerd tot nadenken. Zure reacties zijn dan onderdeel van het spektakel. Want dat is het.
  En laat duidelijk zijn dat de impact van (ook jouw) motivatie veel, maar dan ook veel, veel groter is dan men denkt. Verwacht echter niet dat de mens graag toegeeft dat juist een kritische opstelling het best blijft hangen.
  Wellicht drinken we op 31 maart een Abdijbiertje, vanwege een 1 april grap.

Geef een reactie