Dick Thoenes achtergrond sustainability

Op de televisie en in veel kranten kan je uitspraken tegenkomen van politici en van journalisten over het klimaat. Ze zijn het altijd opvallend met elkaar eens. Hun standpunten kunnen worden samengevat met een eenvoudige zin:

Klimaatverandering is een feit en wordt veroorzaakt door menselijk handelen.

Dit is een uitspraak waar waarschijnlijk veel Nederlanders het mee eens zijn. Daarop wil ik zeggen: Klimaatverandering is van alle tijden en is dus altijd een feit. De gemiddelde temperatuur van de atmosfeer gaat al duizenden jaren een klein beetje op en neer. Dat klimaatverandering veroorzaakt zou worden door menselijk handelen is echter in strijd met de feiten en is dus gewoon niet waar.

Overigens kan het begrip klimaatverandering in verschillende betekenissen worden gebruikt. Het kan slaan op lokale klimaten (zoals bijvoorbeeld het Middellandse Zeeklimaat), het kan ook slaan op prehistorische klimaten van de hele aarde, of het kan slaan op een gemiddelde wereldklimaat vandaag. Klikmaatverandering is overigens in het politieke jargon een eufemisme voor wereldwijde opwarming (global warming). Ja, het wordt zelfs vaak gebruikt in de betekenis van door de mens veroorzaakte wereldwijde opwarming (AGW, ‘Anthropogenic Global Warming’). Dit impliceert dat alleen de mens voor opwarming kan zorgen! Onzin, natuurlijk. Over mogelijke afkoeling wordt nooit gesproken, men doet alsof dit niet mogelijk is. Maar die is wel mogelijk en de gevolgen daarvan kunnen veel ernstiger zijn dan die van een eventuele opwarming.

Je zou kunnen denken, op theoretische gronden, dat door de enorme hoeveelheid kooldioxide (CO2) die de mens in de atmosfeer brengt de temperatuur zou moeten stijgen (door absorptie en warmteontwikkeling). Dat is een verouderde hypothese. Het is namelijk nooit gebleken dat die buiten het laboratorium ook klopt. Het effect bestaat wel, maar het is erg klein en in de praktijk niet belangrijk. Bovendien wordt het overstemd door natuurlijke effecten.

Het “feit” dat klimaatverandering (lees: opwarming) wordt veroorzaakt door menselijk handelen is een geloof, en dat is nu het officiële politiek correcte standpunt geworden. Maar mensen die politiek correcte standpunten verkondigen, nemen het meestal niet zo nauw met de feiten. Politici beroepen zich dan op zogenaamde wetenschappers die dit in meerderheid zouden beweren. En hun aanhangers maken op grote schaal gebruik van propaganda om dit klimaatalarmisme te verspreiden. En die propaganda krijgen wij allemaal voortdurend over ons heen.

Hoe zit dat met die “wetenschappers”? Er zijn op klimaatgebied drie types:

  • De rekenaars, die met behulp van klimaatmodellen computerberekeningen maken, gebaseerd op een klimaattheorie. Zij voegen geen kennis toe.
  • De echte klimaatwetenschappers, die onderzoek doen naar klimaatverschijnselen en voegen kennis toe.
  • De meer fundamentele wetenschappers, die zich verdiepen in de achtergronden van klimaatverschijnselen. Die voegen ook kennis toe.

De eerste groep is verreweg de grootste. Zij werken voor de overheid om de gevolgen van klimaatverandering te voorspellen. Zij baseren zich op die verouderde hypothese dat door menselijk handelen het klimaat opwarmt. Daarmee voorspellen ze dat door menselijk handelen het klimaat opwarmt. Zij ontvangen miljarden aan subsidies.

De tweede groep is veel kleiner. Van al die miljarden die de overheden uitgeven aan zogenaamd “klimaatonderzoek” gaat maar een zeer klein deel naar echt klimaatonderzoek. En zulk onderzoek is nu net zo dringend nodig. Deze groep onderzoekers is in het algemeen geen aanhanger van het klimaatgeloof.

De derde groep is ook klein. Zij hebben een vernietigend oordeel over het klimaatgeloof.

Ik ken geen serieuze wetenschapper die het klimaatgeloof aanhangt.

De feiten waaruit blijkt dat menselijk handelen het klimaat niet in belangrijke mate beïnvloedt zijn de volgende: Sinds de tweede wereldoorlog is het CO2-gehalte van de atmosfeer voortdurend sterk gestegen. Het ligt voor de hand om te denken dat dit het gevolg is van menselijk handelen. Dat zou kunnen, maar er zijn ook andere mogelijke verklaringen. De gemiddelde temperatuur van de onderste laag van de atmosfeer, die overigens erg moeilijk te meten is (denk aan de verschillen, van + 50 °C in Arabië tot – 70 °C op de Zuidpool) is alleen een klein beetje gestegen (0,4 °C) in de periode 1980-2000. Daarvoor niet en daarna ook niet. Dat betekent dat CO2 niet de oorzaak kan zijn, want daarvan steeg het gehalte immers voortdurend. Overigens, van alle CO2 op aarde zit ongeveer 2% in de atmosfeer en 98% in de oceanen. Van de CO2 die de mens in de atmosfeer brengt, gaat uiteindelijk 98% de zee in. Dat komt door het evenwicht tussen lucht en water. Als nu de gemiddelde temperatuur van de oceanen een heel klein beetje stijgt, kan daardoor een aanzienlijke hoeveelheid CO2 in de lucht komen. Dit is inderdaad gebeurd. De gemiddelde temperatuur van de oceanen is echter moeilijk nauwkeurig te bepalen, vanwege de grote temperatuurverschillen aan het oppervlak van + 28 °C in de tropen tot – 2 °C in de poolzeeën, en de verschillen met temperaturen op verschillende dieptes (dalen tot 4 °C). Daardoor is dit idee moeilijk te bewijzen.

Ook interessant is het volgende feit: als wij een grote hoeveelheid CO2 zouden gaan opslaan (wat idioot duur is), zal de zee uiteindelijk 98% van diezelfde hoeveelheid CO2 weer aan de atmosfeer teruggeven. Dat zou dus weggegooid geld zijn!

En de smeltende poolkappen dan? Alleen de noordpoolkap smelt, de zuidpoolkap groeit aan (maar dat komt niet in de krant). En dat heeft weinig met klimaatverandering te maken, maar veel met veranderende oceaanstromingen. Poolijs smelt voornamelijk door warmer water dat er onder door stroomt en nauwelijks door warmere lucht die er overheen waait. Als er toevallig iets meer oceaanwater stroomt van de tropen naar de noordpool en minder naar de zuidpool, smelt noordpoolijs af en groeit zuidpoolijs aan. En dat gebeurt af en toe, met perioden van enkele tientallen jaren.

Dit soort feiten zou je een beetje nederig moeten stemmen.

We moeten goed begrijpen dat we klimaatveranderingen niet kunnen voorspellen. Het kan warmer worden of kouder. Astronomen waarschuwen ervoor dat het de komende decennia kouder zal worden.

Kijk voor betrouwbare informatie over het klimaat naar de site www.klimaatgek.nl van Rob de Vos, de website van Richard Lindzen bij het ‘Cato Institute’ en de Zweedse website ‘Klimatupplysingen‘ (Zweeds met Engelstalige links).