Het vertrekpunt voor de Marker Wadden: Ik kan nu al niet wachten om te gaan :-)

Werkloods Marker Wadden in Bataviahaven Lelystad :-) Die witte eend links is het nonnetje, waarde 75 miljoen euro zonder kassabonnetje

De laatste tientallen IJsselmeervissers die doen wat de uit zijn voegen gegroeide aalscholver-populatie ook doet- vis vangen- zijn in Natura 2000-gebied IJsselmeer aan de meest fijnmazige regels gebonden. Natuurorganisatie-clubs en provincie-ambtenarij bejegenen hen als criminelen.

Heet je Natuurmonumenten, heb je vrienden bij de zandwinningslobby (Boskalis) en gooi je de bestaande natuur op de schop onder het mom van ‘natuurherstel’? Dan gelden andere regels in Nederland, namelijk: geen.  Dat schetst dit fotoblog over de waarde van het nonnetje, de witte duikeend (zie bovenstaande foto linksonder) van 78,2 miljoen merendeels publieke euro’s zonder kassabonnetje.

Natuurmonumenten draagt hiervan 7,5 miljoen euro bij, en pacht het terrein voor het symbolische bedrag van 1 euro per hectare van Rijkswaterstaatm de beheerder van het gebied.

De soorten (a) waardoor er een 'herstelopgave' ging hange aan het Markermeer hebben niets aan Marker Wadden

De soorten (a) waardoor er een ‘herstelopgave’ ging hangen aan het Markermeer voor Natura 2000 hebben niets aan Marker Wadden, terwijl de soorten die het meest profiteren van rietmoeras al algemeen zijn of zelfs een plaag (grauwe gans)

Voor Elsevier schrijf ik nog over de (misleidende) ecologische onderbouwing, waardoor een privaat deelbelang wordt verkocht als publieke noodzaak om zo uit publieke middelen te kunnen putten. Screen-Shot-2015-09-16-at-08.05.38Nonnetje van 75 miljoen euro zonder kassabonnetje
De Marker Wadden zijn daarnaast uiteraard geen echte wadden, want die naam ‘Wad’ staat voor getijdengebieden. Het is vooral een verkooptechnisch handig klinkende naam voor een bouwproject waarbij ze slib willen invangen, via kunstmatig aangelegde bezinkings-bassins.

In dit geval heet de Marker Wadden Fase1 nu een compensatieproject voor de IJmeertunnel en Hollandse brug bij Amsterdam.(zie bovenstaande tabel uit Natura 2000-rapportage Ministerie I/M en EZ). Ik schreef al eerder; de doelsoorten waarvoor Natuurmonumenten zoveel geld krijgt van het Rijk (bijvoorbeeld visetende nonnetjes en zaagbekken), die hebben niets aan moeras.

Een kwestie van de goeie vrienden hebben...

Een kwestie van de goeie vrienden hebben…De bouwopslag voor Marker Wadden bij Lelijkstad van baggerkoning Boskalis

...een kwestie van de goeie vrienden hebben, zoals in ieder corrupt land...

…een kwestie van de goeie vrienden hebben, zoals in ieder corrupt land…

Je kunt als voorkeurspartij in Nederland (Natuurmonumenten) gewoon een bouwproject starten in door Rijkswaterstaat (= Ministerie van I/M, de bouwsector) ‘beheerd’ Natura 2000-gebied Markermeer  zonder rompslomp. Je krijgt dan eerst al een Rijksbijdrage van 30 miljoen euro (Ministerie EZ+I/M= VNO-NCW en bouwsector) en daarbovenop nog eens 7 miljoen euro na de (e)motie van Carla Dik-Faber (Gristenunie)  en Lutz ‘ Zware Van Nelle’ Jacobi (PvdA).

Een lekkere 3 miljoen euro er bij uit het Deltafonds. En de Provincie Flevoland gooit er nog eens een niet publiek inzichtelijk bedrag bij dat wel 10 miljoen euro kan bedragen. (check volgt met Wob)

Na een motie van Jesse KLaver (2014) kon Natuurmonumenten al putten uit het potje voor ‘Topsectoren’, waarna Hans de Boer van VNO-NCW iets jubelde over het project als ‘uithangbord’.

Volgens hoofd PR-Natuurmonumenten Bjorn van den Boom is de financiering als volgt:

Natuurmonumenten draagt uit eigen middelen € 7,5 miljoen bij aan de aanleg van de Marker wadden (in geld, dus los van alle mankracht die we erin investeren). Deze € 7,5 miljoen maken we vrij uit onze lopende begroting. Dat betreft dus ledeninkomsten. (…leden dragen jaarlijks 16-18 miljoen euro bij, de overheid jaarlijks 40-50 miljoen euro RZ)

Afgelopen periode hebben we een deel van onze leden verzocht voor een aanvullende bijdrage voor de Marker wadden, waar veel gehoor aan is gegeven. Daar zijn we onze leden uiteraard erg dankbaar voor.

..dit is een aalscholver, deze is minder bijzonder want hij zat buiten terrein van Natuurmonumenten en heet dan geen 'echte natuur'

..dit is een aalscholver, deze is minder bijzonder want hij zat buiten terrein van Natuurmonumenten en heet dan geen ‘echte natuur’

..toch heet die aalscholver hier wel degelijk 1 van de lokkertjes (meest rechtse plaatje)

..toch heet die aalscholver hier wel degelijk 1 van de lokkertjes (meest rechtse plaatje), die  50 miljoen+ euro overheidsgeld waard is

 

...met de poepende Marc van den Tweel op de achtergrond in de Bataviahaven

…met de poepende Marc van den Tweel op de achtergrond in de Bataviahaven

Poepende Marc van den Tweel: mooie landmark voor Lelystad

Poepende Marc van den Tweel: mooie landmark voor Lelystad

Mijn theorie: bezwaar tegen windpark Fryslan voor natuurcompensatie geld
Mijn oude theorie was: Natuurmonumenten maakt bezwaar tegen windpark Fryslan (Alterra concludeert dat teveel vogelslachtoffers gaan vallen), met PR-winst tot gevolg. Om vervolgens van Anne de Groot (windpark Fryslan) de compensatiegelden (= SDE+-subsidies) te cashen die ze dan mooi in de Marker Wadden willen steken als ‘compensatie’ voor de natuurschade van Windpark Fryslan. Zo van, daar wat natuurwaarde er af, en hier er wat bij.

Daarom protesteerden ze ook tegen de kolencentrale van RWE in de Eemshaven, zogenaamd uit naam van de natuur. Om met een geldpot en ‘nieuwe natuur’-grond naar huis te gaan. Om met die miljoen euro van RWE vervolgens de natuur te verbeteren/toetakelen op Schiermonnikoog.

En zo accepteerde ook Vogelbescherming de bouw van 19 windturbines door Eneco IN de Waddenzee bij Delfzijl, dankzij hun voorzitter en VVD’er Atze Nicolai, commissaris bij Eneco. Daar protesteerde ook Natuurmonumenten dan weer niet tegen. Het gaat ze alleen, uitsluitend en enkel om de poen, eigen werkgelegenheid, en dat liefst op publieke kosten.

Dat blijkt niet de reden te zijn voor bezwaar, zo stelt Natuurmonumenten nu. Toch kan dat wel de uitkomst zijn, omdat je projecten met de Crisis en Herstelwet er achter zelden of nooit kunt tegenhouden.

Hier in de jachthaven zitten alvast alle vogels bij elkaar die zouden moeten profiteren van de ingreep: grote zaagbek, fuut en aalscholver

Hier in de jachthaven zitten alvast alle vogels bij elkaar die zouden moeten profiteren van de ingreep: grote zaagbek, fuut en aalscholver

En zo kom je dan eens in Lelijkstad terecht…
Nu de praktijk, hoe gaat Marker Wadden er uit zien? Een pluspuntje, zo kom je nog eens in de Batavia-haven van Lelystad. Ik was er nog nooit geweest. Bestelde een biertje in cafe-restaurant De Cantine.Bij een meisje met 21 sterretjes op haar hand, dat iets van haar levensverhaal vertelde, de tragiek van het bestaan in het getal 21.

De sfeervolle A-locatie van waar honderd-duzienden vogelaars per jaar vanuit het gansche land popelen om 10 kilometer te varen voor ze een aalscholver zien

De sfeervolle A-locatie van waar honderd-duizenden vogelaars per jaar vanuit het gansche land, wat zeg ik, heel Europa, popelen om 10 kilometer te varen voor ze een aalscholver zien

...die je overal wel ziet, machtige beesten, de meest reptielachtige van alle Neder-vogels

…die je overal wel ziet, machtige beesten, de meest reptielachtige van alle Neder-vogels

Die Cantine is een sfeervolle replica van de kantine op werkeiland Lelystad, die de polderwerkers in de jaren ’50 gebruikten als uitvalsbasis. Daarover kun je leren in het aanpalende Studiecentrum Nieuw Land Achter de bar ook een Amsterdamse vrouw die uit de wijken was gevlucht om in de polder neer te strijken, als zovele autochtone Jordanezen in den vreemde. De gewone normale en werkende Nederlanders, die je hun bestaan gunt.

Het vertrekpunt in de haven

Het vertrekpunt in de haven

Voor hun is het te hopen dat er hordes vogelaars en natuurminnaars naar Lelystad komen om tientallen euros te betalen voor een boottocht naar een muggenmoeras in het Markermeer. Met een ganzenplaag die je hier in het weiland ook hebt. Waar ze dan de zelfde aalscholvers en zaagbekken kunnen zien, waar je in de haven van Lelystad ook mee wordt doodgegooid. Terwijl je voor het zien van zeearenden veel meer kans hebt in de IJsselmonding, door mee te varen met de deskundige natuurfotograaf Martijn de Jonge. 

RIjen dik zullen ze hier staan....

Ze adverteren dus voor vogelaars.  Met het nonnetje (die witte eend links onder), de zwarte stern die door Windpark Fryslan uit de lucht wordt gemept,zeearend, kluut en de lepelaar. De meeste daarvan zie je veel beter op andere locaties zonder eerst 10 kilometer te varen en minimaal 10-20 euro (?) te betalen.

Ja sorry, ik blijf de irritante neiging houden om voor mezelf na te denken. Ook bij de sluizen van de Houtribdijk wemelt het al van de zaagbekken en nonnetjes (die witte eendjes, prachtbeestjes). Je kunt voor de vogels beter in de haven blijven.

Grote zaagbekken haven Lelystad, het wemelt er van

Grote zaagbekken haven Lelystad, het wemelt er van

..en wat dacht u van deze aalscholver bij de sluizen van de Houtribdijk?

..en wat dacht u van deze aalscholver bij de sluizen van de Houtribdijk?

Kamerleden fungeren nu als NGO- en bedrijfslobbyisten, die publiek geld voor hun private belangen binnenharken. Waren ze controleurs van het landsbestuur, dan hadden ze ook vragen kunnen stellen als:

 •  wat is de ecologische onderbouwing voor dit project, op welke onafhankelijke wetenschappelijke  publicaties baseert u deze?
 • wat is het publieke belang van een moeras met reeds uit overlast bestreden ganzen (en aalscholvers) onder de aanvliegroute van het uitbreidende Lelystad Airport dat alleen al in eerste fase 75 miljoen euro kost, waarbij de Rijksoverheid het leeuwendeel financieert (tenminste 37 miljoen euro) en de provincie Flevoland de rest, terwijl Natuurmonumenten- voor zover zij uit eigen middelen iets bijdraagt- die kosten financiert uit subsidies die zij reeds van het Ministerie van Economische Zaken jaarlijks ontvangt en provincies (40-50 miljoen euro)
 • kunt u een transparante financiele onderbouwing geven van de projectrealisatie, uit welke publieke middelen u dit financiert? 
  ...hoeveel euro is het zien van een ganzenplaag u waard? De grauwe ganzen staan het meest prominent op het Marker Wadden-bord, die zullen er zeker zitten....

  …hoeveel euro is het zien van een ganzenplaag u waard? De grauwe ganzen staan het meest prominent op het Marker Wadden-bord, die zullen er zeker zitten….

  ...de zelfde ganzen. Op een informatiebord zijn ze miljoenen euro's subsidie waard, terwijl ze beter op je bord thuishoren als ganzenrookworst

  …de zelfde ganzen. Op een informatiebord zijn ze miljoenen euro’s subsidie waard

  ...zeldzaam zijn ze alvast niet

  …zeldzaam zijn ze alvast niet, zo in de aanvliegroute van Lelystad Airport

 • kunt u een bedrijfsprognose geven hoe een moeras met ganzenplagen 10 kilometer uit de kust van polderstad Lelystad een sluitende exploitatie zal draaien? Wat is uw doelgroep aan betalend publiek en kunt u bezoekersprognoses overhandigen?
 • Het Eiland Tiengemeten draait al jaarlijks bijna 1 miljoen euro verlies onder beheer van Natuurmonumenten, en de Houdstermaatchappij Commerciele activiteiten van Natuurmonumenten haalt voor geheel Nederland uit haar horeca slechts een omzet van 70 duizend euro: uit welke inkomsten denkt Natuurmonumenten dan iets van deze publieke investering terug te verdienen, laat staan het project zonder verlies in stand te houden?
 • Welke privileges maakt Natuurmonumenten aanspraak op, dat zij om niet terrein kan krijgen dat valt onder beheer van Rijkswaterstaat?
RIjkswaterstaat was al bezig met een 'pilot-moeras', dus dat je een moeras aanlegt door je baggerafval op te spuiten en dat omgord je met ecologisch leuterverhaal

RIjkswaterstaat was al bezig met een ‘pilot-moeras‘, dus dat je een moeras aanlegt door je baggerafval op te spuiten en dat omgord je met ecologisch leuterverhaal. OP de achtergrond de Poepende Marc van den Tweel.

...de fuut, daar doen we het ook voor

…de fuut, daar doen we het ook voor (nee serieus, die fuut is 1 van de vogels waardoor het gebied een herstelopgave kreeg voor Natura 2000 waarop Natuurmonumenten meelift om haar private project een publiek belang te geven)

Kniesoor die daar over begint te zeiken.

Nu heeft het Ministerie van I/M eigenlijk voor een koopje een groene schaamlap op papier gerealiseerd, waarmee ze op papier natuurschade ‘compenseert’, wanneer overheden in Natura 2000-gebied Markermeer/IJmeer willen uitbreiden. Een ‘Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem’ (TBES, ja google het maar eens) heet dat. Almere, Lelystad, Amsterdam en alle rond het IJmeer/Markermeer liggende steden hebben allen uitbreidingsambities en projecten liggen, die volgens Natura 2000 niet zouden mogen.

Bij Enkhuizen heb je al 'Marker Wadden' achtige eilandjes. Zo komt het er uiteindelijk uit te zien...

Bij Enkhuizen heb je al ‘Marker Wadden’ achtige eilandjes. Zo komt het er uiteindelijk uit te zien…dichtgegroeid met wilgen en riet

...dit is wat het uiteindelijk wordt. Wie gaat hiervoor nu kilometerslang met Natuurmonumenten varen?

…dit is wat het uiteindelijk wordt. Miljoenen mensen PO PE LEN om dit te zien! Een ‘uithangbord’ volgens VNO-NCW/VVD-graaiers

Maar nu kunnen ze met Marker Wadden wapperen als ‘compensatie’. Wij mogen alles doen, want we hebben al een natuureiland gemaakt.  Hoewel dat volgens mij technisch niet mag volgens Brusselse Natura 2000-regels (check ik nog exact)

 

...de jachthaven van Lelystad. Zoals Nick Cave zong 'I know I look quite handsome in a certain angle and a certain light'

…de jachthaven van Lelystad vanaf de Houtribdijk. Zoals Nick Cave zong ‘I know I look quite handsome in a certain angle and a certain light’. Het gaat ook voor Lely(k)stad op

Die witte stip, dat is het nonnetje

Die witte stip, dat is het nonnetje met Houtribdijk op de achtergrond. Een alleraardigste eend

Ik blijf hopen voor de lieve mensen van de Cantine dat er zo extra veel publiek naar Lelystad komt. Die poepende Marc van de Tweel vind ik alvast een mooie landmark, waarmee je de regio herkenbaar op de kaart zet. Maar van die Marker Wadden is helemaal niets te zien: die liggen veel te ver weg, en ook vanaf de Houtribdijk kun je zelfs bij heldere lucht ze niet ontwaren. Zo ver weg.

Zelfs bij goed licht is vanaf de Houtribdijk niets van de Marker Wadden te zien

Zelfs bij goed licht is vanaf de Houtribdijk niets van de Marker Wadden te zien

 

...rijen dik komen ze er op af!

…rijen dik komen ze er op af in het sfeervolle Lelystad

....rijen dik!

….met twee kassa-rijen, je moet ambitie tonen!

…en op papier profiteren dan deze eenden er van (grote zaagbekken), hele bijzondere eenden die hier met lichte ergernis voor Trudy wegzwommen, maar dan als bijna tamme eenden die eigenlijk dachten: sjezus, alweer zo’n hond met wandelaar…. De eend van 75 miljoen. :-)

Eenden van 75 miljoen euro: kwak! Wat zijn ze mooi

Eenden van 75 miljoen euro: kwak! Wat zijn ze mooi, een grote zaagbek met twee van zijn Bitches en een kuifeend in de jachthaven van Lelystad

En op veler verzoek nog eens: de aalscholver, die kun je dan ook zien zoals je ‘m nu al overal ziet. Maar dan net iets anders.

Aalscholver, DE attractie van Marker Wadden. Komt dat zien!

Aalscholver, DE attractie van Marker Wadden. Komt dat zien! Hier bij de Houtrib-sluizen

En een sfeervolle afsluiter, vliegend over de Boulevard of Broken Dreams, het keiharde bestaan in een polderstadje dat zo graag op de kaart wil.RZ17.marker wadden (2)

Zo, en na dit verhaal: kijk dan nog eens wat Roel Posthoorn stelt van Natuurmonumenten om deze publieke geldroof te verantwoorden. …

'5 procent over van wat?'....het Markermeer bestaat nog maar sinds 1976

‘5 procent over van wat?’….het Markermeer bestaat nog maar sinds 1976. De voedingsbodem in mar