Aalscholver Naardermeer Natuurmonumenen

Aalscholver Naardermeer Natuurmonumenen

Op basis van de praktijk bij de RWE-kolencentrale in de Eemshaven waar RWE Natuurmonumenten ‘afkocht’ in bezwaren met geld voor natuurontwikkeling (gebruikt op Schiermonnikoog) en hectares, stelde ik de volgende Rypothese op: dan maken ze ook om die reden bezwaar tegen Windpark Fryslan.

Om zo geld los te peuteren voor natuurcompensatie. Want Windpark Fryslan wordt- net als de Marker Wadden- doorgeduwd met de Crisis en Herstelwet: dus bezwaar is vrijwel kansloos op natuurgronden. Dus stelde ik dat het bezwaar Natuurmonumenten hooguit PR-winst geeft.

En hoe sterk staat Natuurmonumenten hier als steunpilaar onder het Energieakkoord (verdubbeling windturbines op land, die in Fryslan in het IJsselmeer komen) en als jaarlijkse kredietverstrekker (40-80 duizend euro) aan Natuur & Milieu, de propagandist voor dat akkoord namens Eneco, windmolenlobby NWEA en overheid.

Tuin opgericht bij 60ste verjaardag Jac P Thijsse

Tuin opgericht bij 60ste verjaardag Jac P Thijsse: krijgt van Natuurmonumenten zelden of nooit geld, ondanks exploitatietekort door wegvallen subsidie Gemeente Bloemendaal. Terwijl ze reeds met miljoenen gesubsidieerde windturbine-propagandaclub Natuur en Milieu steunen met tienduizenden euro’s

De natuurtuin Thijsse’s Hof in Bloemendaal van Natuurmonumenten-stichter Jac P Thijsse gaven ze afgelopen jaar 1 maal 1-2 duizend euro aan, maar heel veel jaren ook niets. Terwijl die tuin voor ‘Natuureducatie zoals Thijsse dat bedoeld heeft’ een exploitatietekort heeft door wegvallen van gemeentelijke subsidies (Gemeente Bloemendaal), en Natuur & Milieu kan rekenen op miljoenen euro’s Rijkssubsidie.

Dus welke prioriteiten heeft men?

 

Dit zijn geen kassa-ingangen voor een straks in te richten excursie-boot.

Dit zijn geen kassa-ingangen voor een straks in te richten excursie-boot, zoals ik verwachtte. Het is – vooralsnog- niet meer dan een werkloods

Volgens Bjorn van den Boom van Natuurmonumenten- de opvolger van Thilo Wallaart (PvdA-speechschrijver) is die Rypothese niet waar.

Ook had ik per abuis verondersteld dat de werkloods met twee ramen voor het vertrekpunt voor Marker Wadden zou worden, waar bezoekers hun kaartje voor een veerdienst/excursie konden kopen.

Die veerdienst/excursieboot, het is nog maar afwachten of die er komt en de ramen zijn dus geen publiekstoegang om af te rekenen.

Koekje van eigen deeg
Nou, als ik dan al jaren zo Natuurmonumenten loop af te zeiken, dan geef ik jullie hier ook een koekje van eigen deeg van……

Bjorn van den Boom van Natuurmonumenten, kom er in :-)

Je spreekt ons vaak scherp aan in je blogs en artikelen. Fair enough. Maar mag ik jou dan ook eens scherp aanspreken? Je blog is namelijk nogal kolderiek. Wat je hebt gefotografeerd is een bouwkeet van waaruit de aanleg wordt gecoördineerd. Niets meer of minder dan dat. Er zitten een paar ramen in de keet. Krijgen de mensen wat daglicht.

Die heb je gefotografeerd in de stellige overtuiging dat het kassa’s zijn. Kort en goed: dat is niet zo. Zijn geen kassa’s. Zijn ramen. In een werkkeet. Omdat bouwketen naar de aard van de zaak lelijk zijn, heeft iemand een keer bedacht dat het misschien aardig was om er wat natuurbeelden op te graffitiën. Gedaan.

Je idee dat er moedwillig en bewust een Nonnetje op staat om weet-ik-veel wat voor onnavolgbare kronkelredenering… Rypke, het was gewoon een aardigheidje. Graffiti op een lelijke bouwkeet.

Laatste punt: je overtuiging dat we tegenstander zijn van Windpark Fryslân omdat we op compensatiegeld azen. Kort en goed: niet waar. We zijn in bezwaar gegaan bij de Raad van State omdat we tegenstander zijn van een grootschalig windpark op deze locatie; dichtbij de Waddenzee, in Natura2000. We maken daar bezwaar tegen vanuit landschaps- en natuurargumenten.

Natuurmonumenten: geen showproces tegen Windpark Fryslan

Natuurmonumenten: geen showproces tegen Windpark Fryslan

Nu zou ik nog kunnen opmerken: dat witte Natura 2000-eendje (het nonnetje zonder publiek kassabonnetje) is wel degelijk een verkoopargument, een symbooleend om dat 1000 hectare grote slibdepot te bouwen in Vogelrichtlijngebied het Markermeer.

Maar dan zou je het laatste woord willen hebben. En da’s nergens voor nodig,. Dus hierbij de belofte van Natuurmonumenten inzake Windpark Fryslan:

Onder geen beding zullen we onze procedure intrekken of stilleggen. Heeft niets te maken met compensatiegeld. En dus in antwoord je vraag: Nee, we accepteren géén compensatiegeld van dit windpark ten behoeve van de Marker Wadden.

Ja kijk, ik hou stiekem van die club heh. Dus hoop je dat het zo is als Van den Boom zegt. Het is zalig om ongelijk te hebben, wanneer je dat eigenlijk niet wil hebben. Maar vaak blijkt hoop meer ‘uitstel van teleurstelling’, of ‘geloof tegen beter weten in’. Dan zijn er voldoende andere manieren om je eigenliefde en liefde voor Het Leven te bewaren.