Vigfusson is de 2de van links

Vigfusson is de 2de van links

In Brussel ontmoette ik de IJslandse natuurbeschermer en (sport)visser Orri Vigfusson, die met zijn North Atlantic Salmon Fund (NASF) een eigen natuurfilosofie opzette: de zalmpopulatie herstellen door de visrechten van zalmvissers op te kopen. Hij identificeerde kerngebieden waar nog omvangrijke zalmvisserij bestond als de Faroer Eilanden, Noorwegen, IJsland en Rusland, maar ook rond Groot Brittannie zoals in rivier The Dart. En koopt ze dan vervolgens uit met private poen, zowel van zichzelf als van donateurs.

Volgens Orri komt 95 procent van de resterende Atlantische zalmpopulatie uit arctische wateren.

Wat Vigfusson ook noteert in zijn artikel is dat in Noorwegen kweekzalmen veelvuldig ontsnappen zodat in tweederde van de rivieren nu bio-industriele zalmen rondzwemmen, al dan niet met aangepaste genen voor snellere groei. Zo stelt Vigfusson:

In areas where salmon farming takes place there is clear evidence of wild Atlantic salmon suffering from severe damage caused by an explosion in fish lice and threats of disease and pollution

De kweekvis-bioindustrie zou naar land verplaatst moeten worden, zo vindt de NASF.

13501687_10153601488491332_5470048642236279552_n

Alleen in IJsland lijkt nog een gezonde populatie van zalmen aanwezig. In zijn artikel voor The Conservative stelt Orri conform de gewenste ideologie dat dit komt door privaat eigendom van visrechten. Verder lobbiet Orri voor implementatie van artikel 66(1) van UNCLOS dat stelt dat

‘states whose rivers anadromous stocks originate shall have the primary interest in and responsibility for such stocks’.

Hij noemt Duitsland, maar Nederland zou hier even goed in horen. Ons land negeert de regels voor vismigratie die in de Kader Richtlijn Water waren afgesproken. Gemalen en waterkrachtcentrales blokkeren vismigratie en vermalen kathadrome vis die tussen zee en zoetwater migreert.

Terwijl de zalm en de forel van die soorten zijn, die je kunt gebruiken als boegbeeld-beestjes voor het opwaarderen van je natuur. Net als de paling trouwens. Omdat ze lekker zijn en tot de verbeelding spreken. Want een gezonde zalmrivier, daar zijn migratieknelpunten niet alleen opgeruimd, maar je maakt er ook een iets natuurlijker beek van.

Vigfusson wil ook aalscholvers bestrijden

Vigfusson wil ook aalscholvers bestrijden

Volgens Orri missen in de bescherming nu vooral praktische actie en nuchter boerenverstand, common sense. Wat de onbevangen Vigfusson ook voorstelt is de opening van de jacht op de ge-explodeerde populaties aalscholvers en zeehonden.

Conservation efforts must be cost-effective and involve cooperative and collaborative measures thst bring together various local, regional and international interests in protecting the whole ecosystems, both in concept and in practice,. This includes management of natural predators suchs as cormorants and the ever-growing population of seals.

Die zullen zich naar verwachting ook ophopen voor het peperdure zeehondenrestaurant de Vismigratierivier, kosten 100 miljoen euro. Als sinds 2005 pleit ik voor opening van de zeehondenjacht en de oogst van Waddenzeehondenbont. Voorals nog krijg ik de handen niet op elkaar voor die wens. Ondertussen komen vissers op de meest gekke plaatsen al weer wilde zalmen tegen. Zoetwatervisser Aart van der Waal ving zelfs een exemplaar in de poldersloot van de Hoekse Waard.

Het lijf van die polderzalm was beschadigd door de schoepen van een gemaal. En na mijn oproep om volgens Han Lindeboom uitgestorven vissen te melden, kwamen kottervissers met deze bovenstaande zalm boven Terschelling op de proppen. Volgens Vigfusson helpt meer wetenschappelijk onderzoek verder niet bij herstel van zalmpopulaties. Dat werkte afgelopen eeuw al niet, wat ontbreekt zijn boerenverstand en praktische actie. Vigfusson doelt hier specifiek op de North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO) die in 1982 werd op gericht en die was

‘biased towards biological research instead of dealing with the main problems. It sets quotas for the arctic nations (Greenland and Faroes) but no li its within the fisheries jurisdictions of EU countries, Norway or Canada.

RZ14waterval

De zalm puilde vroeger in Europa nog uit de rivieren. Er zou zelfs een Zwitserse wet bestaan die landeigenaren opdraagt om hun bedienden niet vaker dan twee tot 3 maal per week zalm te serveren. Wie weet zwommen er ook ooit zalmen de Friese Tjonger op, maar nu ligt de Noord Oost Polder ervoor bij Kuinre.