Is er ooit een WOB-verzoek om bekendmaking van de combinatie van het slot van de kluis van de Nederlandse Bank gehonoreerd? Ik neem aan van niet. Dat blijft – terecht – vertrouwelijke informatie, waarvan slechts weinigen op de hoogte zijn en behoren te zijn. Maar hoe zit het met de kosten van duurzame energie? Die zijn bij producenten en overheid (ongeveer) bekend en zouden toch vrijelijk toegankelijk moeten zijn. In Groot Brittannië is dat tot dusver niet het geval.

Onder de titel, ‘Is the UK Government Concealing ‘Very High’ Renewables System Cost Estimates?’ schreef John Constable voor de ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF):

After an unexplained delay of a year since completion the UK’s Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) has published (24.03.17) a report by Frontier Economics on the total system costs of uncontrollably variable renewable generators [zon- en windenergie], a topic of crucial importance in understanding the cost-effectiveness of current climate policies.

The study is not only very late, but entirely qualitative, and contains no quantitative estimates of additional system costs per megawatt hour (i.e. £/MWh), figures which would normally be considered the principal output of such work. However, examination of the peer reviews, which are published with the study, reveals that an entire table of numerical cost estimates, some of which were described by the external reviewer as “very high”, were in fact present in the version sent out for comment in mid 2015, but have been subsequently removed. This does not smell right and BEIS should release the original draft. …

De cijfers (bijvoorbeeld de kosten per kWu – het belangrijkste cijfer) zijn overigens wèl bekend, maar werden in het eindrapport niet gepubliceerd.

Given the sensitive nature of the subject, it is entirely reasonable to suspect deliberate suppression of embarrassing estimates. …

BEIS should without delay publish the unredacted draft study … so that we can all make up our minds on these important points.

Zie verder hier.

En wat weten we in Nederland van de kosten en baten van het klimaatbeleid? Van officiële zijde is daarover weinig bekend gemaakt. Net als in Groot Brittannië: ‘… it is entirely reasonable to suspect deliberate suppression of embarrassing estimates‘. Maar Theo Wolters heeft het eerder voor ons uitgerekend en de uitkomst was dat bij 14% duurzame energie uit het regeerakkoord e.e.a. (minimaal!) €238 per gezin per maand zou kosten!

GroenLinks staat voor ‘klimaat’ en ‘inkomensnivellering’. Maar die twee gaan niet samen. Verhoging van energielasten zal de laagste inkomensgroepen het meest treffen omdat het een basisbehoefte betreft en zal leiden tot de grootste inkomensdenivellering in de moderne geschiedenis. Maar deze contradictie heeft men tot dusver handig weten te verzwijgen.

Mogen we door ons klimaatbeleid ook een geweldige vermindering van de CO2-uitstoot verwachten? Nou nee! Allesbehalve!

Ondanks miljarden investeringen in hernieuwbare energie is de CO2-uitstoot in het vierde kwartaal van 2016 met ruim 7 procent (!) toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de periode 1990-2015 nam de uitstoot van CO2 met 13 procent (!) toe. Zie hier.

Als het verleden ons iets over de toekomst leert, dan is het dat het klimaatbeleid geen of nauwelijks effect heeft. Kortom, dat miljardenverslindende klimaatbeleid heeft tot op heden niets heeft opgeleverd. Tel uit je winst!

Het parlement heeft de plicht de regering te controleren. Is er nu niemand in het parlement geweest die op het idee is gekomen om bij de regering te informeren wat het effect van ons klimaatbeleid is? Of verhindert het partij’kartel’ dat dit soort elementaire vragen mogen worden gesteld?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.