Ventje, denk je nu dat ik achterlijk ben of zo?

Onbedoeld toch antwoord. Gelukkig heeft hij meer verstand van asielzoekers

Rijkswaterstaat heeft geen benul waar de jaarlijkse 13-20 miljoen kuub zand blijft die ze voor de kust suppleren, een operatie die 5-7 euro per kuub kost. Dat blijkt uit de (non-)beantwoording van Jaap Eikelboom van Rijkswaterstaat van mijn Wob-verzoek nadat ze dat maandenlang traineerden. Ik vroeg daar om data waarin ze tonen hoe ze het zand uit suppleties monitoren, maar zoals verwacht: die hebben ze niet.

Daarmee bevestigen ze via een non-antwoord wat ik al wist maar nog niet uit de organisatie bevestigd kreeg, en nu dus wel:

 • Je kunt suppletiezand niet volgen en monitoren. Want dan zou je dat zand bv radioactief moeten labelen.

RZ17.Visserijpartij (47)Wel weten we dat:

 1. Dat Rijkswaterstaat sinds 1990 de belangrijkste bron van zand voor de kust is, en dat dit zand bij erosie de dominante stromingsrichting naar het Wad en Oostelijker volgt: ergo, het zand dat eerst winnen in consessiegebieden en vervolgens suppleren, dat komt na kustslijtage op het Wad terecht. Dit suppleren dient ter compensatie van de gestokte zandrivier. Vroeger bracht de Rijn sediment uit de Alpen voor de kust. Nu sediment bovenstrooms blijft hangen, moet Rijkswaterstaat dit kunstmatig ondervangen.(problematiek speelde ook bij Mississipi New Orleans met haar ‘barrier islands’ wat onze Waddeneilanden ook zijn)
 2. dat Deltares berekende dat ter compensatie van de gemeten zeespiegelstijging van afgelopen eeuw (18 cm) 12,5 miljoen kuub per jaar nodig is. Het gemiddelde van 1950-2007 bedraagt 20 cm per eeuw en vraagt 13,5 miljoen kuub. RZ17.Centrale As (28)
 3. Rijkswaterstaat voerde de vooroeversuppleties in afgelopen decennium sterk in intensiteit op. Het gaat daarbij per suppletie om gigantische volumens, zoals 4 miljoen kuub in 2015 voor de kust van Texel. Omdat ze met Pier Vellinga, Cees Veerman en de Deltacommissie zeespiegelstijging voor komende eeuw opblazen met factor 3 (op basis van Rahmstorf zij uitzinnige projecties), houden ze rekening met 38,5 miljoen kuub per jaar 0f zelfs meer. En vanaf 2012 hanteren ze een middenwaarde van 20,4 miljoen kuubFullSizeRender
 4. De kustlijn verplaatst door suppleties zo gemiddeld jaarlijks sinds 1990 met 1 meter zeewaarts
 5. De vooroever-suppleties – die het meest toenamen- hebben ecologisch gezien de meeste impact zoals Dalfsen en Essink al toonden. Zij vormen een oorzaak voor verdwijnen van Spisula, waar de Amerikaanse zwaardschede de plaats van inneemt die zich sneller ingraaft. Rijkswaterstaat weet dat.
 6. Rijkswaterstaat wint 400 000 kuub zand per jaar uit de vaargeul van Terschelling via baggeren met een sleephopperzuiger die het vermogen heeft van 90 garnalenkotters. Dat zand verkopen ze dan als bouwmateriaal

  Bron Ecomare

  Bron Ecomare

 7.  Rijkswaterstaat wordt door het Ministerie van Economische Zaken aangewend als manier om bodemdaling door Frisia Zout te compenseren. Dat betekent dat zij met een bewezen ecologisch schadelijke maatregel voor bodemleven dus bodemdaling mogen compenseren in het NZ-kustzonegebied. Omdat het Ministerie van Economische Zaken meer waarde hecht aan de zak geld van Frisia dan aan natuur en integriteit. Frisia moet die suppleties dan betalen voor 5-7 euro per kuub
 8. Dat de zelfde onderzoekers die betaald door Rijkswaterstaat de eigen ecologische effecten in visserschoenen schoven in de Noordzeekustzone (Baptist en Leopold 2009) nu voor het Waddengebied een ‘Wij zijn het niet, dus zijn hunnie het’-studie uitvoeren voor hun broodheer.

Screen Shot 2017-03-18 at 08.39.16Bodemberoering door visserij is onzin-probleem in getijdenzone
Verder kende ik de studie van Edwin Elias et al (2012) al in Geologie en Mijnbouw (Netherlands Journal of Geosciences) waar de batymetrische gegevens uit jaarlijkse kustlodingen (Jarkus) van Noordzeekustzone en Waddenzee over afgelopen eeuw zijn verzameld. Elias et al berekenden het zandbudget van het Wad, en hoe de locatie van slenken en geulen zich door de tijd verplaatst.

Het daaruit volgende beeld van zandhonger in de Waddenzee van honderden miljoenen kuubs en gegroeide getijdendynamiek door de Afsluitdijk onderstreept; ‘bodemberoering door visserij’ is in dit gebied een opgeblazen ecologisch non-issue. Vooral ook omdat die visserij in de geulen van de Westelijke Waddenzee vooral plaatsvindt, en daar is de stroming en dynamiek toch al het hoogste. En daar baggert Rijkswaterstaat ook nog eens het meeste.

 

Kluitje in Riet, ik dacht het niet

Kluitje in Riet, ik dacht het niet

De afpoeierservice van Rijkswaterstaat
Eikelboom probeert me nu met Jarkus-kluitje het riet in te sturen (Jaarlijkse Kustlodingen), met zijn secretaresse/adviseur bestuurlijke-juridische zaken Lieneke de Jong-Goris: een reeks adf-bestanden met algemene batymetrie-gegevens over hoe de vooroever (tot -20 NAP) in relief zich ontwikkelt, hoe bijvoorbeeld geulen en zandbanken verplaatsen.

Dat heeft geen betrekking op mij directe vraag: waar is de monitoring van zand uit suppleties. Het is een kluitje in het riet van ‘hou ‘m lekker bezig’.

Wanneer ik die niet kan openen probeert Lieneke de Jong mij nu op klassieke overheids-wijze af te schepen. Omdat zij mij niets per post wil sturen/zichzelf moeite wil besparen stuurt ze je maar door naar een algemeen e-mailadres/een hoekje op internet waar het ook niet staat. Waar ook zo’n ambtenaar werkt die geen zin heeft om je te geven wat je wilt.

Kom, als je met je deeltijd-intellect werkelijk denkt dat ik hier in trap….

De kustlijn groei aan door de suppleties van Rijkswaterstaat

De kustlijn groeit aan met gemiddeld 1 meter per jaar door de suppleties van Rijkswaterstaat

Via non-antwoord toch een antwoord
De toegevoegde waarde van deze Wob-procedure is dus verder de bevestiging van wat je over de overheid al wist: ook Rijkswaterstaat is een oester met steeds meer totalitaire en autistische trekken. Als ze van zichzelf maar vinden dat ze goed zijn.

En als je iets schrijft dat ze niet bevalt/niet goed voelt/niet strookt met het eigen zelfbeeld van ‘wij zijn goed omdat wij ons goed voelen over onszelf’ dan is ‘de toon’ niet goed. En hoeven ze inhoudelijk logisch niet op je argumenten in te gaan. Hun emotionele perceptie moet dan uitgangspunt van discussie worden. Terwijl je andermans gevoelens nooit kunt peilen, die verschillen per persoon. Daarom is het zo belangrijk bij rationele logica en feiten te blijven.

Bedenk dat deze hele procedure niet nodig was geweest als hun onderdirecteur Noord Aante Nicolai gewoon een fatsoenlijke vraag had beantwoord.

 • Als Rijkswaterstaat zich op die enorme natuurlijke dynamiek van het Wad en Noordzeekustzone mag beroepen – en zich grotendeels mag beroepen op de gevolgen van de Afsluitdijk- om haar activiteiten door te zetten. Dan is er geen (eco)logische reden om de veel kleinere invloed van visnetjes op de jaarlijks wandelende zandbodem WEl af te schilderen als ecologisch schadelijk.
Aante Nicolai weigert transparantie en stuurt zijn juristen om je af te poeieren

Aante Nicolai weigert transparantie en stuurt zijn juristen om je af te poeieren

Toch is dat wel wat hoofd-ingenieur directeur Sieben Poel nu met Aante Nicolai doet, de persoon die weigert de in mijn Wob gestelde vragen (persoonlijke beleidsopvatting) te beantwoorden.

Omdat hij dat ook ecologisch-wetenschappelijk niet KAN doen, want hij heeft maar 1 taak: de belangen van Rijkswaterstaat verdedigen. Mijn taak is een andere: waarheidsvinding. Dus vanzelfsprekend krijg je dan een andere omgang met gegevens.

Hoe dan ook: we beginnen nu lekker warm te draaien. Het lullige is: ik doe nu eigenlijk wat een ecoloog bij de Vissersbond al lang had moeten doen. Je kunt niet enkel proberen mensen te vriend te houden, die jouw bedrijf om zeep willen helpen/in hun variant van ‘transitie’ willen duwen en die gewoon ordinair tegen je liegen.

 

Print Friendly, PDF & Email