Cultuuromslag bij Amerikaans milieuagentschap EPA in volle gang

Scott Pruitt

Scott Pruitt

Onder de titel, ‘E.P.A. Head Stacks Agency With Climate Change Skeptics ‘, rapporteerde Coral Davenport in ‘The New York Times’:

Scott Pruitt, the Environmental Protection Agency administrator, last month. He built a career suing the agency he now leads.

Days after the Senate confirmed him as administrator of the Environmental Protection Agency, Scott Pruitt appeared at the Conservative Political Action Conference and was asked about addressing a group that probably wanted to eliminate his agency.

“I think it’s justified,” he responded, to cheers. “I think people across the country look at the E.P.A. the way they look at the I.R.S.”

In the days since, Mr. Pruitt, a former Oklahoma attorney general who built a career out of suing the agency he now leads, has moved to stock the top offices of the agency with like-minded conservatives — many of them skeptics of climate change and all of them intent on rolling back environmental regulations that they see as overly intrusive and harmful to business. …

Zie video hier.
Gina McCarthy, who headed the E.P.A. under former President Barack Obama, said she … saw Mr. Pruitt as unique. “It’s fine to have differing opinions on how to meet the mission of the agency. Many Republican administrators have had that,” she said. “But here, for the first time, I see someone who has no commitment to the mission of the agency.”

De bevlogenheid van Gina McCarthy voor de missie van EPA mag dan groot zijn, maar haar kennis van zaken en kritisch beoordelingsvermogen zijn toch niet geheel van hetzelfde niveau, getuige deze tenenkrommende video. Een dergelijke discrepantie kan overigens wel meer worden waargenomen bij (bewinds)personen in vergelijkbare posities.

Zie video hier.

A pair of Trump campaigners from Washington State are also heading into senior positions at the E.P.A. Don Benton, a former Washington state senator who headed President Trump’s state campaign, will be the agency’s senior liaison with the White House. Douglas Ericksen, a current Washington state senator, is being considered as the regional administrator of the E.P.A.’s Pacific Northwest office.

As a state senator, Mr. Ericksen has been active in opposing efforts to pass a state-level climate change law taxing carbon pollution. Last month, he invited Tony Heller, a climate denialist [Noot HL, Daar istie weer deze denigrerende kwalificatie!] who blogs under the pseudonym Steven Goddard, to address a Washington State Senate committee on the costs of climate change policy. Mr. Heller’s blog says “global warming is the biggest fraud in science history.” ….

Voor Tony Heller’s voordracht in Australië zie hier.

https://youtu.be/yYXtxS72XyU

Link hier.

This week, Mr. Trump is expected to sign an executive order directing Mr. Pruitt to begin the legal process of unwinding Mr. Obama’s E.P.A. regulations aimed at curbing planet-warming pollution from coal-fired power plants, and Mr. Pruitt is expected to announce plans to begin to weaken an Obama-era rule mandating higher fuel economy standards.

A draft White House budget blueprint proposes to slash the E.P.A. budget by about 24 percent, or $2 billion from its current level of $8.1 billion, and cut employee numbers by about 20 percent from its current staff of about 15,000.

Agency employees say morale has already been damaged. After working for years to draft climate change regulations under the Obama administration, many of those same career scientists and lawyers will be ordered to go back and undo them.

Lees verder hier.

Het is een wonderlijke gedachte dat Scott Pruitt, die als advocaat een aantal processen tegen EPA heeft gevoerd, nu aan het hoofd van deze organisatie staat. Daarmee bevestigt de VS weer eens zijn reputatie van land van de onbegrensde mogelijkheden.

Onder de nieuwe regering Trump zal de EPA een enorme cultuuromslag krijgen te verwerken: van het steeds verder aandraaien van de duimschroeven van milieu- en klimaatbeleid naar deregulering. Vele milieu- en klimaatbevlogen ambtenaren hebben daar grote moeite mee. Wat Europa en Nederland betreft hebben hun collega’s waarschijnlijk nog wel enige tijd om aan de gedachte te wennen. Maar als de economische gevolgen van de Amerikaanse beleidswijziging gunstig blijken uit te pakken en de opwarmings’pauze’ nog een tijdje doorzet dan wel overgaat in afkoeling (een scenario dat m.i. nog steeds mogelijk is), acht ik het niet uitgesloten dat Europa dezelfde kant zal opgaan. Duimen!

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.

Door | 2017-03-09T00:05:08+00:00 9 maart 2017|10 Reacties

10 Reacties

 1. Henk 9 maart 2017 om 08:25- Antwoorden

  Inderdaad een omslag van een cultuur waarin regelgeving wordt gemaakt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en om de omgeving te beschermen naar een beleid gebaseerd op onderbuikgevoelens die de ondernemer op de eerste plaats zet.

  Natuurlijk in lijn met de nieuwe wet die is aangenomen waarin weer wordt toegestaan dat afval uit de mijnbouw gewoon weer in rivieren gegooid mag worden in plaats van gewoon opgeruimd moet worden

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-16/trump-signs-measure-blocking-obama-era-rule-to-protect-streams

  Maar onder welk scenario zie jij afkoeling? (zeker omdat de “pauze” natuurlijk 1. een gevalletje kersenplukken was 2. hoe je ook kersenplukt gewoon voorbij is, 3 alleen ging om de oppervlakte temperatuur en niet over een ” pauze ” in de overall opwarming )

  • Hugo Matthijssen 9 maart 2017 om 09:25- Antwoorden

   Henk Pauze een geval van kersenplukken Dat is de draai die de klimaat goochelaars er op dit moment aan geven.
   De pauze is daadwerkelijk ingezet blijkt uit onderstaand bericht. Daarna kom de El nino met een warmtepiek in de atmosfeer en heel veel warmtetransport naar de ruimte. Op basis van deze tijdelijke opwarming nu de pauze wegredeneren is pas kersenplukken maar dat zijn we wel van je gewend.

   Wat de pauze betreft een stukje tekst uit een KNMI bericht
   “Waar blijft de warmte?
   De hoeveelheid CO2 en andere broeikasgassen in de lucht neemt gestaag toe. Hierdoor straalt de aarde gemiddeld minder warmtestraling uit dan er zonnestraling wordt ingevangen. Het grootste gedeelte van deze extra energie wordt door de oceaan opgenomen, die hierdoor langzaam opwarmt. Als de bovenlaag van de oceaan een aantal jaar niet opwarmt moet deze warmte ergens anders naar toe gaan. Hoewel de oceaantemperatuur slechts 0,02 ºC minder gestegen is dan verwacht gaat het om een grote hoeveelheid warmte: de oceaan is groot en water kan veel warmte opnemen.

   Als met deze `verdwenen warmte’ de lucht zou zijn opgewarmd, zou het de afgelopen acht jaar wel vijf graden warmer geworden zijn. Dit is duidelijk niet gebeurd, dus daar is de warmte niet opgeslagen. De bodem zou ongeveer anderhalve graad opgewarmd zijn, ook dat is niet waargenomen en dus is de warmte niet de bodem in verdwenen. Ook als de warmte opgenomen zou zijn door land- of zee-ijs zou dit grote gevolgen gehad hebben die we niet gezien hebben, bijvoorbeeld een zeespiegelstijging van 20 cm door het afsmelten van landijs.

   Er blijven maar twee mogelijkheden over: tijdens periodes waarin de bovenlaag van de oceaan niet opwarmt straalt de aarde meer energie uit naar de ruimte of de warmteopslag in de diepere lagen van de oceaan (beneden 700 meter) neemt tijdelijk toe. Beide mogelijkheden blijken een rol te spelen.”
   https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/op-zoek-naar-de-verdwenen-warmte-in-de-bovenlaag-van-de-oceaan

   En wat zien we daarna een bericht.
   “de verdwenen warmte gevonden”
   Dan zou je verwachten dat er ergens in de oceaan of de atmosfeer een grote warmtepiek zou zijn opgetreden want zoals uit bovenstaande tekst blijft is men op zoek naar een gigantische hoeveelheid warmte die er volgens de uitkomsten van de modelberekeningen zou moeten zijn en die in de praktijk niet te vinden is.
   Dan ga je vervolgens niet naar je modellen kijken.
   Ne we verklaren via modelberekeningen waar de verdwenen warmte gebleven is.
   “Voor hun onderzoek ‘Op zoek naar de ‘verdwenen warmte’ in de bovenlaag van de oceaan’ hebben KNMI-klimaatwetenschappers Caroline Katsman en Geert Jan van Oldenborgh gebruik gemaakt van berekeningen met een state-of-the-art klimaatmodel in het ESSENCE-project. De beschikbare tijdreeksen van de temperatuurmetingen van de oceanen zijn namelijk te kort en de gegevens te onzeker.”
   https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/verdwenen-warmte-in-oceaan-gevonden

   En dat heet wetenschap.

   Henk duidelijker kan ik niet zijn wat het bewijs wat de pauze betreft en dat deze verdwenen warmte niet verdwenen is maar er kennelijk nooit is geweest is wel duidelijk.
   Was die er wel dan was meten genoeg nu wordt die gevonden in de oververhitte computers van het KNMI.

 2. Henk 9 maart 2017 om 08:39- Antwoorden

  Tony eller een wetenschapper? En Tim Ball een klimaat wetenschapper?

  Wat een grap

  Hans ik dacht dat je een sceptisch was

  • wim van hoorn 9 maart 2017 om 09:57- Antwoorden

   grappig, iemand die zelf geen wetenschapper is, maar activist, doch anderen de maat neemt.

   • Henk 9 maart 2017 om 11:37- Antwoorden

    Ik ben inderdaad geen wetenschapper, maar zeker ook geen activist.

    Ik ben een gewone hard werkende Nederlander die jullie probeert bij de les te houden wat de echte situatie is als het gaat om climatechange zodat jullie niet over 20 jaar kunnen zeggen ” wir haben ess nicht gewusst”

    Nog wetenschappelijke onderbouwing gevonden voor jouw ” de zon heeft voor de opwarming gezorgd” hypothese?

    • Michiel de Pooter 9 maart 2017 om 11:56- Antwoorden

     “die jullie probeert bij de les te houden”

     Henk,
     Net als jouw wapenbroeders, ben je met een veel te groot project bezig. Daar moet je nu echt iets aan gaan doen. Begint nu steeds meer op uitlachtelevisie te lijken.

    • Henk 9 maart 2017 om 12:45- Antwoorden

     Michiel,

     inderdaad een discussie met ” scepctici” voeren op basis van wetenschappelijke onderbouwing is echt een uitdaging (vooral omdat ” sceptici” weigeren wetenschappelijke publicaties te lezen)

 3. Hetzler 9 maart 2017 om 19:03- Antwoorden

  Het artikel laat zien dat er een verandering in het denken op gang begint te komen, hetgeen ik verwelkom als een bevrijding uit de decennialange betovering van een kleine groep machtsbelusten, profiteurs en ideologen i.c. het Eco Industrieek Complex. Het valt te wensen dat de macht van deze Onheilige Drieëenheid wordt gebroken zodat burgers weer normaal kunnen/mogen denken en niet financieel worden uitgekleed. Als de aarde warmer wordt zal onvermijdelijk een hogere uitstraling naar het heelal plaatsvinden. Het idee van de gevonden ‘verdwenen warmte’ is dus onzin. De warmteoverdracht zal vertragen o.a. door waterdamp/bewolking die hier voor 95% verantwoordelijk is. De hypothetische 0,117% menselijke invloed is niet relevant. IR-terugstraling, als dit al bestaat, naar wateroppervlak (70% van het aardoppervlak) leidt tot verdamping i.p.v. opwarming. Oceanische opwarming is het gevolg van zoninstraling. Opwarming vanuit de troposfeer door CO2 kan ook niet, omdat de troposfeer koeler is geworden waar het aardoppervlak opwarmde. Ergo: eveneens door zoninstraling en niet door CO2. Het gaat om warmtetransport. Het broeikaseffect is dus een misleidende term.

 4. Eddy Broekaart 13 maart 2017 om 20:50- Antwoorden

  Ik kan wat gebeurt met het klimaat enkel inschatten door de media en door er over te lezen. Het overgrote deel van de media geeft een vooringenomen beeld waar duidelijk onwaarheden in zitten daar kwam ik meer dan 10 jaar geleden al achter en ’t wordt er niet beter op. Het hangt er van af wat je leest en hoe je dat interpreteert. Van de vele publicaties die in gaan tegen alarmistische doemscenario’s vind ik de 10 punten die Mike van Biezen (professor in de fysica) beschrijft een van de betere.
  http://www.dailywire.com/news/2071/most-comprehensive-assault-global-warming-ever-mike-van-biezen

Geef een reactie