Scott Pruitt

Onder de titel, ‘E.P.A. Head Stacks Agency With Climate Change Skeptics ‘, rapporteerde Coral Davenport in ‘The New York Times’:

Scott Pruitt, the Environmental Protection Agency administrator, last month. He built a career suing the agency he now leads.

Days after the Senate confirmed him as administrator of the Environmental Protection Agency, Scott Pruitt appeared at the Conservative Political Action Conference and was asked about addressing a group that probably wanted to eliminate his agency.

“I think it’s justified,” he responded, to cheers. “I think people across the country look at the E.P.A. the way they look at the I.R.S.”

In the days since, Mr. Pruitt, a former Oklahoma attorney general who built a career out of suing the agency he now leads, has moved to stock the top offices of the agency with like-minded conservatives — many of them skeptics of climate change and all of them intent on rolling back environmental regulations that they see as overly intrusive and harmful to business. …

Zie video hier.
Gina McCarthy, who headed the E.P.A. under former President Barack Obama, said she … saw Mr. Pruitt as unique. “It’s fine to have differing opinions on how to meet the mission of the agency. Many Republican administrators have had that,” she said. “But here, for the first time, I see someone who has no commitment to the mission of the agency.”

De bevlogenheid van Gina McCarthy voor de missie van EPA mag dan groot zijn, maar haar kennis van zaken en kritisch beoordelingsvermogen zijn toch niet geheel van hetzelfde niveau, getuige deze tenenkrommende video. Een dergelijke discrepantie kan overigens wel meer worden waargenomen bij (bewinds)personen in vergelijkbare posities.

Zie video hier.

A pair of Trump campaigners from Washington State are also heading into senior positions at the E.P.A. Don Benton, a former Washington state senator who headed President Trump’s state campaign, will be the agency’s senior liaison with the White House. Douglas Ericksen, a current Washington state senator, is being considered as the regional administrator of the E.P.A.’s Pacific Northwest office.

As a state senator, Mr. Ericksen has been active in opposing efforts to pass a state-level climate change law taxing carbon pollution. Last month, he invited Tony Heller, a climate denialist [Noot HL, Daar istie weer deze denigrerende kwalificatie!] who blogs under the pseudonym Steven Goddard, to address a Washington State Senate committee on the costs of climate change policy. Mr. Heller’s blog says “global warming is the biggest fraud in science history.” ….

Voor Tony Heller’s voordracht in Australië zie hier.

https://youtu.be/yYXtxS72XyU

Link hier.

This week, Mr. Trump is expected to sign an executive order directing Mr. Pruitt to begin the legal process of unwinding Mr. Obama’s E.P.A. regulations aimed at curbing planet-warming pollution from coal-fired power plants, and Mr. Pruitt is expected to announce plans to begin to weaken an Obama-era rule mandating higher fuel economy standards.

A draft White House budget blueprint proposes to slash the E.P.A. budget by about 24 percent, or $2 billion from its current level of $8.1 billion, and cut employee numbers by about 20 percent from its current staff of about 15,000.

Agency employees say morale has already been damaged. After working for years to draft climate change regulations under the Obama administration, many of those same career scientists and lawyers will be ordered to go back and undo them.

Lees verder hier.

Het is een wonderlijke gedachte dat Scott Pruitt, die als advocaat een aantal processen tegen EPA heeft gevoerd, nu aan het hoofd van deze organisatie staat. Daarmee bevestigt de VS weer eens zijn reputatie van land van de onbegrensde mogelijkheden.

Onder de nieuwe regering Trump zal de EPA een enorme cultuuromslag krijgen te verwerken: van het steeds verder aandraaien van de duimschroeven van milieu- en klimaatbeleid naar deregulering. Vele milieu- en klimaatbevlogen ambtenaren hebben daar grote moeite mee. Wat Europa en Nederland betreft hebben hun collega’s waarschijnlijk nog wel enige tijd om aan de gedachte te wennen. Maar als de economische gevolgen van de Amerikaanse beleidswijziging gunstig blijken uit te pakken en de opwarmings’pauze’ nog een tijdje doorzet dan wel overgaat in afkoeling (een scenario dat m.i. nog steeds mogelijk is), acht ik het niet uitgesloten dat Europa dezelfde kant zal opgaan. Duimen!

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.