Energie- en klimaatbeleid rust op drijfzand – ‘do ut des’

Pieter Lukkes achtergrond Wind-Farm Flickr-940x626_bewerkt-1

Pieter Lukkes.

In mijn tijd maakte het thema do ut des deel uit van de collegestof van de Utrechtse hoogleraar sociologie prof. dr. J.P.Kruijt. Dit begrip (ik geef met de bedoeling dat jij geeft) zorgt voor een blijvend evenwichtige maatschappij. Do ut des heeft immers betrekking op transacties. Een maatschappij zonder transacties is een dode maatschappij. Belangrijk is dat do ut des aanstuurt op win-winsituaties. Mensen die zeggen dat zij bij do ut des een gebrek aan altruïsme in de zin van onzelfzuchtigheid ervaren, staan een eind buiten de alledaagse werkelijkheid.

Wat vinden wij in het vervolg van dit artikel terug van do ut des? Welke tegenprestaties leveren de partijen achter het Energieakkoord aan de offers brengende bevolking? Die tegenprestaties zijn er niet of ze zijn onvindbaar in een dikke mist van onbewezen beweringen. Het gevolg is dat wij terecht zijn gekomen in een permanente win(st)-verliessituatie, waarbij de doorsneeburger het slachtoffer is. Natuurlijk is dat geen houdbare (duurzame) toestand. Te veel partijen hebben er echter belang bij om die toestand wél blijvend te doen zijn. Deze wens wordt kracht bijgezet door de Crisis- en herstelwet, de rijkscoördinatieregeling en straks de klimaatwet. Dit zijn wapens in handen van heersers die domme dingen willen doordrukken. Aldus wordt, bizar genoeg, het publiek een gedwongen altruïsme opgelegd. Natuurlijk wekt dat weerstand op want in een democratisch en geëmancipeerd land moet deze gang van zaken totaal onmogelijk zijn.

Geloven bij wet?

De energietransitie is hot. Grote bedrijven en (milieu)organisaties willen in die overgang naar een fossielvrij energiesysteem participeren. Voor dat doel stellen hun voormannen op tv nu al hun eisen aan het volgende kabinet. Zoals de eis om langjarig verzekerd te zijn van een voldoend grote subsidiestroom. Wil de overheid aan die eis voldoen dan zal zij de huishoudens al die tijd financieel flink moeten uitschudden. Ter vergroting van hun inkomstenzekerheid verlangen de subsidietrekkers, daarin gesteund door politici zonder oog voor het kiezersbelang, ook nog een klimaatwet. Inderdaad: in dit land bestaat vrijheid van godsdienst. Maar niet van geloven. Want wij zijn straks bij wet verplicht te geloven wat ons omtrent het klimaat wordt voorgehouden, ook als dat onzin is. De klimaatdictatuur hangt boven ons hoofd.

Hebben deze subsidielobbyisten succes? Nou en of. Alleen al in 2016 en 2017 gaat het om toezeggingen van zo’n €21 miljard. Dat is krap € 2900 per huishouden. Het merendeel van dit geld gaat naar projecten zoals de bouw van windparken en in velden zonnepanelen. Volgens de initiatiefnemers zijn die projecten nodig om afgesproken klimaatdoelen te halen. Is dit allemaal waar of worden wij door een machtige lobby in de maling genomen? Het zou voor de huishoudens in dit land een zegen zijn als dit alles gebakken lucht zou zijn. Dat zou immers voor een welkome koopkrachtgroei zorgen en een groot aantal gezinnen van schuldproblemen verlossen. Bovendien bestaat er alom grote weerstand tegen de komst van turbineparken op het land. Niemand zit te wachten op een onterechte aanslag op ons welzijn, onze welvaart en ons woongenot.

Analyse nut, noodzaak en urgentie is onmisbaar

De bewijslast om dat toch te doen ligt bij den overheid en de subsidietrekkers. Zij kunnen een begin maken met dat bewijs door bij elk groot project niet alleen een Milieueffectrapportage (een schaamlap, want nog nooit is er op basis van een MER een plan definitief afgekeurd) maar ook een analyse van nut, noodzaak en urgentie te eisen. (Dat is géén simpele kosten-batenanalyse.) Zowel voor de overheid als voor de betrokken ondernemers moet dat een fluitje van een cent zijn. Het is pure nalatigheid dat men die analyse als waarborg en ter geruststelling van ons allemaal, nu al niet toevoegt. Kán men dat niet, wil men dat niet of durft men dat niet? Dit laatste kan wel eens het geval zijn. Ooit heeft een ambtenaar op EZ mij desgevraagd gezegd dat die analyse er niet is en er niet zal komen, omdat de uitkomst ervan politiek waarschijnlijk onwelgevallig is. Ergo: al die grote plannen zijn gebaseerd op drijfzand.

Dit verklaart waarom onderzoekers die concludeerden dat windparken in Nederland amper nut hebben en zeker niet noodzakelijk zijn, geen overtuigend weerwoord hebben gekregen. Blijkbaar hebben zij gelijk en in dat geval ware het beter geweest de bouw van al die windparken enkele decennia uit te stellen. Dan had het subsidiegeld veel heilzamer kunnen worden besteed. Bovendien: wie bewijst dat al die dure projecten ons meetbaar nader tot het (dubieuze) klimaatdoel zullen brengen? Kortom: onzekerheid, argwaan en ongeloof zijn troef. Mensen die menen dit alles met een klimaatwet te moeten bestrijden, verlenen zichzelf een brevet van onvermogen. Een verplichte NNU (analyse van nut, noodzaak en urgentie) bij elk groot project is het minste dat er moet gebeuren. Zou politiek Den Haag daar eindelijk de moed voor hebben?

 

Door |2017-10-07T11:50:55+00:0011 maart 2017|53 Reacties

53 Comments

 1. Henk 11 maart 2017 om 09:14 - Antwoorden

  Pieter, als je tegen windmolens bent kom dan met een alternatief voorstel om de CO2 uitstoot te verminderen.

  • Jan van Holten 11 maart 2017 om 09:50 - Antwoorden

   Zoals in buurland Duitsland waar de uitstoot van CO2 een omgekeerde daling laat zien ten opzichte van het jaar eeeeh…………. 2016/2017!! En dat allemaal dankzij honderden miljarden kostende windvanen die zo gezellig staan te wuiven in het landschap. Ziet er zo gezellig uit daar! Of hebben die windmolens zo’n sterke zuigende werking dat ze al het CO2 wegtrekken uit de omringende landen en zo Duitsland vergiftigen?
   En die Rutte snapt het ook al niet,……… ”windmolens draaien op subsidie”. Wat denkt die man wel niet.

  • maup 11 maart 2017 om 13:35 - Antwoorden

   Das niet zo moeilijk Henk, gewoon kolen centrales tot dat Thorium en Fusie het kunnen overnemen. C02 is het probleem niet,dat is nu wel duidelijk anders hadden we al lang met onze enkels in het water gestaan in NL

   • Henk 11 maart 2017 om 14:02 - Antwoorden

    Volgens de verder ook niet onderbouwde mening van maup.

    Welke studie voorspelde dat we het in Nederland on 2017 niet droog zouden houden?

  • Louis 11 maart 2017 om 17:37 - Antwoorden

   CO2 is planten voedsel en moeten we helemaal niet verminderen.

  • John 12 maart 2017 om 13:58 - Antwoorden

   Geef eens een goede reden om minder minder minder CO2 te willen?

 2. David Dirkse 11 maart 2017 om 09:47 - Antwoorden

  Hoe diep de groene waanzin zich in de maatschappij heeft ingegraven:
  https://www.abp.nl/images/Hoe%20denkt%20ABP%20over%20…%20klimaatverandering.pdf

  • Theo Haffmans 11 maart 2017 om 09:57 - Antwoorden

   Probeer het nog eens, David.
   Deze link werkt niet.

   • Hugo Matthijssen 11 maart 2017 om 10:52 - Antwoorden

    Da pagina is niet meer beschikbaar.

 3. David Dirkse 11 maart 2017 om 11:18 - Antwoorden

  Op verkiezingsavond schuif ik aan bij Spui-25 te Amsterdam alwaar
  http://www.spui25.nl/programma/item/energy-efficiency.html

  Profs in de gedragswetenschappen zullen hier het duurzaamheids evangelie verkondigen .
  Toegang gratis, wel aanmelden, voor deze oefening in zelfbeheersing.

 4. Hugo Matthijssen 11 maart 2017 om 11:29 - Antwoorden

  Het wachten is op de grote ommekeer als partijen door de burger aangesproken gaan worden op de enorme kosten.
  Als de groene ballon leegloopt en het wordt duidelijk dat er heel veel kosten zijn en geen enkele milieuwinst lijkt een parlementaire enquete de enige optie.
  Het is een kwestie van tijd en we gaan het zeker meemaken.
  http://climategate.nl/2015/04/17/rekenkamer-13-miljard-euro-extra-sde-subsidies-nodig-bovenop-60-miljard-euro-energieakkoord/
  Ook het energieakkoord is nu sterk ter discussie.
  Het is nu ook tot de groene leeghoofden doorgedrongen dat het gebruik van biomassa nooit een oplossing kan zijn en veel kapot maakt.

  • David Dirkse 11 maart 2017 om 12:35 - Antwoorden

   Het energie accoord is een encycliek, onderbouwing ontbreekt zowel technisch als financieel. Maar COP21 was dan ook een concilie.

   Ik heb mijn oordeel over het menselijk ras bijgesteld: wij zijn geen rationele- maar religieuze wezens. De verlichting was een aberratie.
   Met deze conclusie wordt de wereld direct een stuk begrijpelijker.
   Religie gaat prima samen met democratie waarin immers ook de meerderheid altijd gelijk heeft. Consensus is dan ook een typisch religieus vereiste met wel de noodzaak ketters het zwijgen op te leggen. (de Twijfelbrigade) Het Internet versterkt dit nog: bij blogs gaat het niet om waarheid maar om het aantal volgers. Dag verlichting.

 5. @R.Bijsterveld. 11 maart 2017 om 14:12 - Antwoorden

  Vandaag in het dagblad Trouw.
  Stroomstoring. Zuid Australie loopt voorop in de overgang naar windenergie, maar het netwerk crasht regelmatig. Sinds september al 4 keer. Kolen centrales zijn er gesloten. Premier Malcolm Turnbul erkend dat Zuid Australie nu in een energie crisis zit. Hij noemt het onverstandig om een doelstelling van 50 % schone energie in 2030mn te halen. Energiemarkt uitvoerder AEMO stelt dat er meer black outs volgen als er niet meer stroom opgewekt wordt uit gas.
  Een spiegel aan de wand voor de groen bevlogenen?

 6. @R.Bijsterveld. 11 maart 2017 om 15:22 - Antwoorden

  Tesla heeft aangeboden om voor 25.000.000 euro een set batterijen te leveren met een totale capaciteit van 100 Mw uur. Het stroom verbruik in zuid Australie is echter 700 MW. Die batterijen zijn dan goed voor 9 minuten stroom.

  • John 12 maart 2017 om 14:02 - Antwoorden

   Da’s inderdaad de theoretische limiet. Praktisch zijn accu’s nooit tot 0% te ontladen. Dus het is veel minder dan 9 minuten.

 7. Hetzler 11 maart 2017 om 18:04 - Antwoorden

  Inderdaad veel groengelovigen kunnen/willen niet kritisch rekenen. Als wij de gehele Nederlandse elektriciteitsvoorziening voor 1 week, wat veel te weinig is overigens, in die batterijen willen opslaan, zal dat elk huishouden € 1.000/maand kosten. en dan te bedenken dat die dingen maar 10 jaar meegaan.

  • David Dirkse 11 maart 2017 om 18:57 - Antwoorden

   Ik zag onlangs een berekening dat er 300 jaar wereldproductie van Li-Ion batterijen nodig is om 2 weken stroom voor Duitsland op te kunnen slaan.

 8. peter r. 11 maart 2017 om 18:37 - Antwoorden

  Henk,hier een docu die de problemen met windmolens in de praktijk laat zien.(in 2 delen)
  http://www.npo.nl/fryslan-dok-onderstroom/04-03-2017/POW_03284224

  http://www.npo.nl/fryslan-dok-onderstroom/11-03-2017/POW_03284225

 9. Andre Bijkerk 11 maart 2017 om 22:11 - Antwoorden

  We hoeven alleen maar naar Duitsland te kijken om te zien wat ons te wachten staat. Waarom zijn dit geen headlines in de MSM?:

  http://www.t-online.de/wirtschaft/energie/id_80509748/armut-hartz-iv-330-000-haushalten-in-deutschland-wurde-strom-gesperrt.html

  Energiearmut ist eine stille Katastrophe…Und plötzlich war es dunkel: Mehr als 330.000 Haushalten in Deutschland wurde zuletzt binnen eines Jahres der Strom abgestellt. Die Stromsperren gelten als Folge von Armut,

  • Henk 12 maart 2017 om 02:11 - Antwoorden

   Inderdaad want alleen stroom is duurder geworden in Duitsland

   /sarc

 10. Hugo Matthijssen 12 maart 2017 om 08:55 - Antwoorden

  Henk
  September 2016.
  http://www.nu.nl/buitenland/4328344/deel-zuiden-van-australie-zit-zonder-stroom-hevige-storm.html

  Februari 2017
  https://www.aemo.com.au/-/media/Files/Electricity/NEM/Market_Notices_and_Events/Power_System_Incident_Reports/2017/Incident-report-NSW-10-February-2017.pdf
  Wt je hier wel ziet is dat een aantal centrales op hun piekbelasting werden opgestookt en dat houden ze maar een beperkte tijd vol.

  Nu ben ik op zoek geweest naar een grote stroomstoring op 3 maart.
  Zou je mij een link willen geven daarover?

  Een 2e punt je tekst wind en zon reageerde trouwens zoals verwacht.

  Eerst eens naar wind kijken.
  13.00 uur 500 MW
  17.00 uur 300 MW
  Dan zoals in het rapport staat een raid fall of generation om 18.00 naar 90 – 100 MW rond 19.00 uur.
  En de zon
  Gelijktijdig zoals volledig te voorspellen is zon leverde om 13.00 ongeveer 870 MW wat vervolgens daalde naar bijna 0 rond 18.30
  Wat we dan ook zien is tussen 13.00 uur en 18.30 de levering van wind en zon terug viel van 1370 MW piek naar 90 MW.
  Precies op het moment dat het het meest nodig was lieten zon en wind zoals jij zegt voorspelbaar het afweten. en dat op een dag dat de piekvraag mijn de maximale piek bereikte die er ooit was geweest.
  De nachtmerrie van iedere netbeheerder Centrales werden maximaal ingezet en draaide op piekvermogens die ze maar korte tijd konden volhouden.
  De gastoevoer haperde en er werd te laat overgeschakeld op kerosine.
  De aluminiumsmelter werd afgeschakeld maar toe was het al problematisch en de netwerkverbindingen werden over belast.
  Samenvattend
  Wat wel duidelijk was dat wind en zon het net lieten afweten toen de vraag maximaal was. En als je dan te weinig centrales hebt ga je leunen op je transportverbindingen die overbelast werden.
  De kern is dat er te weinig centrale capaciteit beschikbaar was.
  Als wind en zon in korte tijd qua levering met bijna 1300 MW terugvallen moet je minimaal die 1300 MW uit je backup centrales kunnen vragen om dit op te vallen.
  Een situatie zoals daar heeft plaats gevonden krijgen wij ook als we de kolencentrales sluiten en wind en zon het gelijktijdig in Noord Duitsland en Denemarken laten afweten.
  We kunnen nu eenmaal niet van Noorwegen verwachten dat ze dat snel kunnen opvangen.
  En Henk klets er maar overheen.
  Na sluiting van centrales hebben we in korte tijd een aantal enorme problemen gezien en dat wil je in ons dichtbevolkte land niet meemaken.
  Bij sluiting van de kolencentrales koop ik een kleine generator en maak een noodstroomvoorziening hoop dat de gastoevoer dan blijft werken bij de daarop volgende black out.
  .

  • Hugo Matthijssen 12 maart 2017 om 22:04 - Antwoorden

   En dan komt Musk met 100 MWu.
   In Engeland hebben ze de beschikking over meer dan 30.000 MWu pumped storage en ook dat is net genoeg voor een etmaal.

   • Henk 13 maart 2017 om 01:24 - Antwoorden

    En was het plan dan om 24 uur opslag te levenden of is dat weer een idee van de “sceptici” om vervolgens de conclusie te trekken

    Dat kan nooit en dus is het een dom plan !

    • Hugo Matthijssen 13 maart 2017 om 08:24 - Antwoorden

     100 MWu opslagcapaciteit.
     Musk wil van zijn onverkoopbare accu’s af.

     Als vervolgens wind en zon samen met bijna 1300 MW terugvallen dan heb je met je 100 MWu 5 minuten vervangingscapaciteit je kunt namelijk dit soort accu’s niet helemaal leeg trekken
     Daarnaast is er nog een probleem na die 6 minuten zijn de accu’s leeg.
     Ik zeg niet dat “het niet kan” maar 5 minuten is niet meer als een druppel op een gloeiende plaat.
     Het plan om met 100 MWu 24 uur opslag te leveren is niet zo gek maar zodra je die opslag gebruikt is die in 5 minuten leeg
     En die tijd is niet genoeg om de transportlijnen te ontlasten en om centrales die te lang op piekcapaciteit draaien en weer terug moeten naar ongeveer 80% van het tijdelijke piekvermogen te ontlasten.
     Om een voorbeeld te geven om het net in de lucht te houden hebben ze het gebruik van een aluminiumsmelter als te schakelen. Daarmee werd de piek langdurig met 350 MW verlaagd en ook dat was niet genoeg.
     Accu’s zoals van elektrische auto’s zijn zwaar onvoldoende.
     In Duitsland is uitgerekend dat ze daar ongeveer 22 miljoen elektrische accu’s van een BMW nodig hebben die ongeveer 15.000 euro stuk kosten.
     Nog los van de vraag wat dit betekent voor de vervuiling die vrij komt bij de productie.

     http://www.volkskrant.nl/buitenland/-productie-elektrische-auto-stuk-vervuilender~a3327729/

     De gedachte dat je met accu’s ook maar voor langere tijd iets kan betekenen om een netwerk te balanceren is weer zo’n groen sprookje.
     Een centrale aan de eemshaven levert 1560 MW die levert door het jaar heen net zoveel als 30 Amalia windparken en om die een uur te vervangen heb je minimaal 2000 van die accu’s van 100 MWu nodig
     Nogmaals je kunt dit soort accu’s niet helemaal leeg trekken en in de praktijk gaan ze niet meer als 1000 laad en ontlaadcycli mee.

 11. Hugo Matthijssen 12 maart 2017 om 09:00 - Antwoorden

  PS Henk

  De netwerkbeheerder had nog een probleem.
  Een aantal centrales mochten niet ingezet worden voor piekopvang omdat dan de luchtvervuiling mogelijk te groot zou worden en dat was nu net het verschil in vermogen tussen de maximale levering en de vraag op dat moment.
  Een mooi spiegeltje om naar te kijken als de discussie weer oplaait dat we centrales moeten sluiten.

 12. gerry 12 maart 2017 om 10:42 - Antwoorden

  Henk.Wat is er mis met de CO2 uitstoot? Je begrijp er niets van.

  • Henk 12 maart 2017 om 11:52 - Antwoorden

   Ferry

   Een verdubbeling van het CO2 nivo zorgt voor een additionele forcing van ca. 3,7 W/m2 wat weer resulteert in een opwarming van 1,1C

   Logischer wijze zorgt dit ook voor een hogere concentratie waterdamp (warme lucht kan meer H2O bevatten) –> wat weer zorgt voor extra opwarming

   En opwarming zorgt ook voor smeltend sneeuw en ijs waardoor er minder zonne energie wordt gereflecteerd wat ook weer zorgt voor meer opwarming

   En als het zeewater opwarmt zet het uit

   En als gletsjers en ijskappen smelten zorgt dat ook voor zee spiegel stijging

   • John 12 maart 2017 om 14:16 - Antwoorden

    CO2 neemt pas toe nadat de temperatuur is toegenomen. Da’s nu al voldoende bewezen met de Vostok ice core gegevens.

    “Logischer wijze zorgt dit ook voor een hogere concentratie waterdamp (warme lucht kan meer H2O bevatten) –> wat weer zorgt voor extra opwarming”

    Hoe dan?
    De lucht/atmosfeer wordt indirect door uitstraling en convectie van de aarde van onder af verwarmd. Logischerwijs zal deze dus altijd een lagere temperatuur hebben.
    En iets wat kouder is kan nooit iets wat warmer is weer opwarmen.
    De atmosfeer zorgt er hooguit voor dat de uitstraling naar het heelal langzamer gaat. Zie bijv. het verschil tussen een bewolkte nacht en een heldere nacht.

    • Henk 12 maart 2017 om 14:35 - Antwoorden

     En een trui kan er ook niet voor zorgen dat ik het warmer krijg!

     En John heeft ook zijn dubbelglas uit zijn huis gehaald, dat is ook koud en kan dan ook nooit voor opwarming zorgen!

    • Erik 13 maart 2017 om 00:00 - Antwoorden

     Henk, de trui zorgt niet dat je het warmer krijgt, het zorgt dat je niet of minder afkoelt.

    • Erik 13 maart 2017 om 00:19 - Antwoorden

     Henk, nog even verder over de trui. Indien je lichaams temperatuur even hoog is als de omgevings temperatuur kun je wel 10 truien aantrekken, maar je lichaamstemperatuur zal daardoor niet stijgen . De trui werkt alleen als er een temperatuur gradient is. De trui heeft effect op die gradient, verlaagt die gradient.

   • Hugo Matthijssen 12 maart 2017 om 15:19 - Antwoorden

    Henk kun je aangeven waar in de wereld je waterdamp op 100% uitkomt.
    Alleen op plaatsen waar de opname van waterdamp is geblokkeerd door de genoemde 100% kan er bij opwarming iets meer waterdamp opgenomen worden
    Meer waterdamp betekent in de praktijk ook meer bewolking en extra adiabatisch warmte transport richting tropopauze (Kijk maar bij een El nino waar de lucht die over zee wordt aangevoerd van koud naar warm heel veel water opneemt en bijvoorbeeld boven land gaat stijgen.
    Meer hoge bewolking zal ook meer zonlicht terugkaatsen naar de ruimte.

    Aan de andere kant een hogere temperatuur betekent vaak ook niet veel meer waterdamp in de atmosfeer gewoon omdat er niet meer water aanwezig is kijk maar naar de situatie in een woestijn
    Extra opwarming door de versterkende werking van waterdamp is dan ook een onbewezen theorie.

    Probeer dan ook eens met echt bewijs te komen.

   • joop van den broek 15 maart 2017 om 13:16 - Antwoorden

    Henk, je schrijft: een verdubbeling van het CO2 nivo zorgt voor een ( ….) opwarming van 1,1 C. Die zin is niet af. Daar komt dit achteraan: mits er niets verandert. En dan is de zin ook nog eens misleidend. Deze hoort te zijn: stel dat er niets verandert dan is in de jaren ‘60 van de vorige eeuw op een laboratorium gemeten dat bij verdubbeling de temperatuur gaat stijgen met 1.1. C. Hier zijn in mijn beleving hoofd- en bijzin omgedraaid. Je zegt toch ook niet: mijn kat is stervende…., als ik haar vanaf nu geen eten meer geef. Hetzelfde probleem heb je met de consensus. Je zegt toch ook niet: de aarde is rond en daar is onder wetenschappers consensus over.

    • Henk 15 maart 2017 om 14:00 - Antwoorden

     Nope

     Het is een feit (waar echt iedereen behalve de grootste malloten het over eens zijn)

     Mijn zin is echt prima en loopt ook, maar makkelijker natuurlijk om wat te beuzelen over de zinsbouw dan gewoon de feiten toegeven natuurlijk

 13. maup 12 maart 2017 om 15:07 - Antwoorden

  Beste Henk,
  heb de studie bekeken en de opwarming begint in de grafieken tussen
  de jaren 50 en 60 en is daarna stabiel gebleven tot nu toe
  dus dat klopt met de opwarming stop

 14. Hetzler 12 maart 2017 om 19:50 - Antwoorden

  @Henk Die forcing bij verdubbeling staat allerminst vast, omdat er geen sprake is van terugstraling, maar van warmteoverdracht. En deze kan alleen van warm naar kouder plaatsvinden en uiteindelijk aan het heelal worden afgestaan. Er kan geen transport van een koudere troposfeer naar een warmer aardoppervlak. Er is dus alleen sprake van meer instraling door de zon. Broeikasgassen zorgen door absorptie voor vertraging van warmteoverdracht richting heelal, maar het blijft een energiesysteem in evenwicht: wat er in gaat, gaat er ook uit. Dit is alles.

  • Erik 13 maart 2017 om 00:14 - Antwoorden

   Jeroen, je hebt gelijk. Broeikasgas kan de aarde niet direct opwarmen, maar wel zorgen dat er minder warmteverlies is.
   Het is een evenwicht tussen inkomend (zon) en uitgaand (aarde). Dit kan indirect wel leiden tot een hogere oppervlakte temperatuur indien de uitstraling geremd wordt. Echter van fysieke terugstraling is geen sprake. Individuele fotonen kunnen het oppervlak wel bereiken, maar zullen niet in staat zijn het op te warmen, Ze zullen weer terug reflecteren.

   • Henk 13 maart 2017 om 01:22 - Antwoorden

    Behalve natuurlijk dat een foton geen temperatuur heeft alleen energie –> wel opwarming dus

   • ErikN 13 maart 2017 om 12:30 - Antwoorden

    Nee Henk, opwarming door een foton geschiedt door een molecuul ‘aan te slaan, in resonantie te brengen’.
    In de overgrote meerderheid vd gevallen draagt dit molecuul vervolgens de extra energie via botsingen over aan de omgeving. In veel minder gevallen zendt dit molecuul ook zelf weer een foton uit, onder verlies vd de resonantie. De verhouding tussen beide energieoverdrachten is wel drukafhankelijk. Hoger in de atmosfeer hebben we meer hernieuwde ir uitstraling, vlak bij de aarde bijna alleen energieoverdracht door botsingen met nabijgelegen luchtmoleculen.
    Dus ‘back radiation’ is al relatief gering. Het enkele foton dat zo de aarde weer bereikt speelt geen enkele rol in overdracht van energie. De energiestroom is dus vanaf de aarde en niet er naar toe. En wanneer de aardse temperatuur toeneemt komt dit door vermindering vd uitstraling doordat de temperatuurgradient tussen aarde en atmosfeer vermindert. De afvoer van de invallende zonneenergie kan dan alleen op peil blijven met een hogere aardse temperatuur.

 15. Hugo Matthijssen 13 maart 2017 om 11:13 - Antwoorden

  Henk als ik kijk naar het “rapport”van Nasa dan kom ik deze tekst tegen

  researchers have estimated more precisely than ever the heat-trapping effect of water in the air, validating the role of the gas as a critical component of climate change.
  Vertaald; onderzoekers hebben nauwkeuriger schatting dan ooit de warmte-trapping effect van water in de lucht, het valideren van de rol van het gas als een essentieel onderdeel van de klimaatverandering.
  we hebben het hier over een schatting

  En dan het volgende stukje
  “Everyone agrees that if you add carbon dioxide to the atmosphere, then warming will result,” Dessler said. “So the real question is, how much warming?”

  The answer can be found by estimating the magnitude of water vapor feedback. Increasing water vapor leads to warmer temperatures, which causes more water vapor to be absorbed into the air. Warming and water absorption increase in a spiraling cycle.

  Iedereen is het ermee eens dat als je koolstofdioxide toe te voegen aan de atmosfeer dan de aarde zal leiden,” zei Dessler. “Dus de echte vraag is, hoeveel van de aarde?”

  Het antwoord kan worden gevonden door het schatten van de omvang van waterdamp feedback. Het verhogen van waterdamp leidt tot hogere temperaturen, waardoor meer waterdamp te worden opgenomen in de lucht. Opwarming en wateropname toename van een spiraalvormige cyclus.

  En Henk schatten doen we wel vaker ook het IPCC met zijn klimaatgevoeligheid
  Er is nog steeds geen wetenschappelijk bewijs van de versterkende werking van waterdamp.
  Wel veel stemmingmakerij.
  We gaan dus in de huidige klimaatwetenschap modelberekeningen maken van de opwarming op basis van een geschatte klimaatgevoeligheid en een geschatte versterkende werking van waterdamp van een orakel weet je dat de voorspellingen op drijfzand zijn gebaseerd en dit is er niet echt ver vandaan.

 16. Hugo Matthijssen 13 maart 2017 om 12:04 - Antwoorden

  En je 2e link
  Waterdamp in de bovenste regionen van de troposfeer komt daar door.
  Convectie boven de evenaar, de wind stroomt daarbij over zee van kous nr warm adiabatische afkoeling, sterke verticale luchtstromen in CB wolken ( onweer) de luchtstroming van beneden naar boven kan daarin sneller gaan als 100 km/u
  In lage drukgebieden waar de lucht op grond niveau van hoog naar laag stroomt waarna die in de kern omhoog gestuwd wordt.
  Denk ook aan orkanen en de stromingen en tropisch stormen
  Tijdens oceaan oscillaties zoals la nina en als warme lucht over zee aan land bergen tegen komt
  Deze vochtige lucht koelt ook altijd weer af en vormt bij voldoende stijging wolken waaruit weer regen hagel en sneeuw valt. Waterdamp kan op grote hoogte in de buurt van de tropopauze nauwelijks nog als waterdamp bestaan bij temperaturen onder de 40 tot 50 graden krijg ja al snel condensatie en ijsvorming dat zie je goed bij de uitlaat van straalvliegtuigen.
  Tot zover de luchtbeweging en het effect van vocht in de atm. ik ben zeker niet volledig maar het geeft wel een beeld
  Een ander aspect wat vaak wordt vergeten is de werking van de hadley cellen de lucht die boven de evenaar omhoog stroomt komt rond de keerkringen weer omlaag.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hadley_cell
  En Henk in dat enorme geweld van verticaal water en warmtetransport zou in de praktijk een deel van 120 ppm CO2 de veroorzaker zijn van een meetbare versterkende werking van waterdamp. Nogmaals er is nergens buiten de modelberekeningen en schattingen nog ooit een echt bewijs geleverd.

  • Henk 13 maart 2017 om 13:24 - Antwoorden

   Zeker wel, maar jij houd je oogjes keurig gesloten.

   Nu zou André Bijkerk waarschijnlijk groupthink! Roepen, ware het niet dat hij het met je eens is

   • Andre Bijkerk 13 maart 2017 om 13:40 - Antwoorden

    Nu doe je het weer, he

    Wel, verklappen dat er echt bewijs is maar ons maar in het duister laten tasten, wat dat dan mag zijn.

    Ik heb het al zo vaak gevraagd, verlicht ons toch en geef een linkje of quote naar dat bewijs.

    Okay je hebt al eens een linkje gegeven naar het IPCC rapport en besloten dat het bewijs daar in staat. Maar wij kijken daar glad overheen. Dom he, Geef ons alsjeblieft het hoofdstuk, de paragraaf, de zinsnede waar dat echte bewijs staat. Toe nou.

    • Henk 15 maart 2017 om 02:31 - Antwoorden

     André

     Geef ik 2 linkjes die allebei niet naar het ipcc verwijzen die alllebei duidelijk maken dat de hoeveelheid waterdamp stijgt (zoals ook voorspeld is ) wordt er weer gelezen wat jullie willen lezen en niet wat er staat.

     Er is GEMETEN dat de hoeveelheid waterdamp stijgt zoals ook voorspeld is

     Goed zoeken André dan vind je de linkjes wel

Geef een reactie

Solve : *
8 − 5 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK