Energie- en klimaatbeleid rust op drijfzand – ‘do ut des’

Pieter Lukkes achtergrond Wind-Farm Flickr-940x626_bewerkt-1

Pieter Lukkes.

In mijn tijd maakte het thema do ut des deel uit van de collegestof van de Utrechtse hoogleraar sociologie prof. dr. J.P.Kruijt. Dit begrip (ik geef met de bedoeling dat jij geeft) zorgt voor een blijvend evenwichtige maatschappij. Do ut des heeft immers betrekking op transacties. Een maatschappij zonder transacties is een dode maatschappij. Belangrijk is dat do ut des aanstuurt op win-winsituaties. Mensen die zeggen dat zij bij do ut des een gebrek aan altruïsme in de zin van onzelfzuchtigheid ervaren, staan een eind buiten de alledaagse werkelijkheid.

Wat vinden wij in het vervolg van dit artikel terug van do ut des? Welke tegenprestaties leveren de partijen achter het Energieakkoord aan de offers brengende bevolking? Die tegenprestaties zijn er niet of ze zijn onvindbaar in een dikke mist van onbewezen beweringen. Het gevolg is dat wij terecht zijn gekomen in een permanente win(st)-verliessituatie, waarbij de doorsneeburger het slachtoffer is. Natuurlijk is dat geen houdbare (duurzame) toestand. Te veel partijen hebben er echter belang bij om die toestand wél blijvend te doen zijn. Deze wens wordt kracht bijgezet door de Crisis- en herstelwet, de rijkscoördinatieregeling en straks de klimaatwet. Dit zijn wapens in handen van heersers die domme dingen willen doordrukken. Aldus wordt, bizar genoeg, het publiek een gedwongen altruïsme opgelegd. Natuurlijk wekt dat weerstand op want in een democratisch en geëmancipeerd land moet deze gang van zaken totaal onmogelijk zijn.

Geloven bij wet?

De energietransitie is hot. Grote bedrijven en (milieu)organisaties willen in die overgang naar een fossielvrij energiesysteem participeren. Voor dat doel stellen hun voormannen op tv nu al hun eisen aan het volgende kabinet. Zoals de eis om langjarig verzekerd te zijn van een voldoend grote subsidiestroom. Wil de overheid aan die eis voldoen dan zal zij de huishoudens al die tijd financieel flink moeten uitschudden. Ter vergroting van hun inkomstenzekerheid verlangen de subsidietrekkers, daarin gesteund door politici zonder oog voor het kiezersbelang, ook nog een klimaatwet. Inderdaad: in dit land bestaat vrijheid van godsdienst. Maar niet van geloven. Want wij zijn straks bij wet verplicht te geloven wat ons omtrent het klimaat wordt voorgehouden, ook als dat onzin is. De klimaatdictatuur hangt boven ons hoofd.

Hebben deze subsidielobbyisten succes? Nou en of. Alleen al in 2016 en 2017 gaat het om toezeggingen van zo’n €21 miljard. Dat is krap € 2900 per huishouden. Het merendeel van dit geld gaat naar projecten zoals de bouw van windparken en in velden zonnepanelen. Volgens de initiatiefnemers zijn die projecten nodig om afgesproken klimaatdoelen te halen. Is dit allemaal waar of worden wij door een machtige lobby in de maling genomen? Het zou voor de huishoudens in dit land een zegen zijn als dit alles gebakken lucht zou zijn. Dat zou immers voor een welkome koopkrachtgroei zorgen en een groot aantal gezinnen van schuldproblemen verlossen. Bovendien bestaat er alom grote weerstand tegen de komst van turbineparken op het land. Niemand zit te wachten op een onterechte aanslag op ons welzijn, onze welvaart en ons woongenot.

Analyse nut, noodzaak en urgentie is onmisbaar

De bewijslast om dat toch te doen ligt bij den overheid en de subsidietrekkers. Zij kunnen een begin maken met dat bewijs door bij elk groot project niet alleen een Milieueffectrapportage (een schaamlap, want nog nooit is er op basis van een MER een plan definitief afgekeurd) maar ook een analyse van nut, noodzaak en urgentie te eisen. (Dat is géén simpele kosten-batenanalyse.) Zowel voor de overheid als voor de betrokken ondernemers moet dat een fluitje van een cent zijn. Het is pure nalatigheid dat men die analyse als waarborg en ter geruststelling van ons allemaal, nu al niet toevoegt. Kán men dat niet, wil men dat niet of durft men dat niet? Dit laatste kan wel eens het geval zijn. Ooit heeft een ambtenaar op EZ mij desgevraagd gezegd dat die analyse er niet is en er niet zal komen, omdat de uitkomst ervan politiek waarschijnlijk onwelgevallig is. Ergo: al die grote plannen zijn gebaseerd op drijfzand.

Dit verklaart waarom onderzoekers die concludeerden dat windparken in Nederland amper nut hebben en zeker niet noodzakelijk zijn, geen overtuigend weerwoord hebben gekregen. Blijkbaar hebben zij gelijk en in dat geval ware het beter geweest de bouw van al die windparken enkele decennia uit te stellen. Dan had het subsidiegeld veel heilzamer kunnen worden besteed. Bovendien: wie bewijst dat al die dure projecten ons meetbaar nader tot het (dubieuze) klimaatdoel zullen brengen? Kortom: onzekerheid, argwaan en ongeloof zijn troef. Mensen die menen dit alles met een klimaatwet te moeten bestrijden, verlenen zichzelf een brevet van onvermogen. Een verplichte NNU (analyse van nut, noodzaak en urgentie) bij elk groot project is het minste dat er moet gebeuren. Zou politiek Den Haag daar eindelijk de moed voor hebben?

 

Door |2017-10-07T11:50:55+00:0011 maart 2017|53 Reacties

53 Comments

 1. Hugo Matthijssen 13 maart 2017 om 11:13 - Antwoorden

  Henk als ik kijk naar het “rapport”van Nasa dan kom ik deze tekst tegen

  researchers have estimated more precisely than ever the heat-trapping effect of water in the air, validating the role of the gas as a critical component of climate change.
  Vertaald; onderzoekers hebben nauwkeuriger schatting dan ooit de warmte-trapping effect van water in de lucht, het valideren van de rol van het gas als een essentieel onderdeel van de klimaatverandering.
  we hebben het hier over een schatting

  En dan het volgende stukje
  “Everyone agrees that if you add carbon dioxide to the atmosphere, then warming will result,” Dessler said. “So the real question is, how much warming?”

  The answer can be found by estimating the magnitude of water vapor feedback. Increasing water vapor leads to warmer temperatures, which causes more water vapor to be absorbed into the air. Warming and water absorption increase in a spiraling cycle.

  Iedereen is het ermee eens dat als je koolstofdioxide toe te voegen aan de atmosfeer dan de aarde zal leiden,” zei Dessler. “Dus de echte vraag is, hoeveel van de aarde?”

  Het antwoord kan worden gevonden door het schatten van de omvang van waterdamp feedback. Het verhogen van waterdamp leidt tot hogere temperaturen, waardoor meer waterdamp te worden opgenomen in de lucht. Opwarming en wateropname toename van een spiraalvormige cyclus.

  En Henk schatten doen we wel vaker ook het IPCC met zijn klimaatgevoeligheid
  Er is nog steeds geen wetenschappelijk bewijs van de versterkende werking van waterdamp.
  Wel veel stemmingmakerij.
  We gaan dus in de huidige klimaatwetenschap modelberekeningen maken van de opwarming op basis van een geschatte klimaatgevoeligheid en een geschatte versterkende werking van waterdamp van een orakel weet je dat de voorspellingen op drijfzand zijn gebaseerd en dit is er niet echt ver vandaan.

 2. Hugo Matthijssen 13 maart 2017 om 12:04 - Antwoorden

  En je 2e link
  Waterdamp in de bovenste regionen van de troposfeer komt daar door.
  Convectie boven de evenaar, de wind stroomt daarbij over zee van kous nr warm adiabatische afkoeling, sterke verticale luchtstromen in CB wolken ( onweer) de luchtstroming van beneden naar boven kan daarin sneller gaan als 100 km/u
  In lage drukgebieden waar de lucht op grond niveau van hoog naar laag stroomt waarna die in de kern omhoog gestuwd wordt.
  Denk ook aan orkanen en de stromingen en tropisch stormen
  Tijdens oceaan oscillaties zoals la nina en als warme lucht over zee aan land bergen tegen komt
  Deze vochtige lucht koelt ook altijd weer af en vormt bij voldoende stijging wolken waaruit weer regen hagel en sneeuw valt. Waterdamp kan op grote hoogte in de buurt van de tropopauze nauwelijks nog als waterdamp bestaan bij temperaturen onder de 40 tot 50 graden krijg ja al snel condensatie en ijsvorming dat zie je goed bij de uitlaat van straalvliegtuigen.
  Tot zover de luchtbeweging en het effect van vocht in de atm. ik ben zeker niet volledig maar het geeft wel een beeld
  Een ander aspect wat vaak wordt vergeten is de werking van de hadley cellen de lucht die boven de evenaar omhoog stroomt komt rond de keerkringen weer omlaag.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hadley_cell
  En Henk in dat enorme geweld van verticaal water en warmtetransport zou in de praktijk een deel van 120 ppm CO2 de veroorzaker zijn van een meetbare versterkende werking van waterdamp. Nogmaals er is nergens buiten de modelberekeningen en schattingen nog ooit een echt bewijs geleverd.

  • Henk 13 maart 2017 om 13:24 - Antwoorden

   Zeker wel, maar jij houd je oogjes keurig gesloten.

   Nu zou André Bijkerk waarschijnlijk groupthink! Roepen, ware het niet dat hij het met je eens is

   • Andre Bijkerk 13 maart 2017 om 13:40 - Antwoorden

    Nu doe je het weer, he

    Wel, verklappen dat er echt bewijs is maar ons maar in het duister laten tasten, wat dat dan mag zijn.

    Ik heb het al zo vaak gevraagd, verlicht ons toch en geef een linkje of quote naar dat bewijs.

    Okay je hebt al eens een linkje gegeven naar het IPCC rapport en besloten dat het bewijs daar in staat. Maar wij kijken daar glad overheen. Dom he, Geef ons alsjeblieft het hoofdstuk, de paragraaf, de zinsnede waar dat echte bewijs staat. Toe nou.

    • Henk 15 maart 2017 om 02:31 - Antwoorden

     André

     Geef ik 2 linkjes die allebei niet naar het ipcc verwijzen die alllebei duidelijk maken dat de hoeveelheid waterdamp stijgt (zoals ook voorspeld is ) wordt er weer gelezen wat jullie willen lezen en niet wat er staat.

     Er is GEMETEN dat de hoeveelheid waterdamp stijgt zoals ook voorspeld is

     Goed zoeken André dan vind je de linkjes wel

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK