Schildpaddensoep

schildpaddensoep

Als jonge gymnasiast op de katholieke middelbare school had ik elk jaar via mijn vader, hoofdredacteur van het Nederlands Katholiek Persbureau, een agenda van de Witte Paters, missionarissen. In die agenda’s stonden, doorgaans Oost Afrikaanse, spreuken. Eén ervan is mij altijd bijgebleven, namelijk deze: ‘Wie altijd gedekt wil zijn, moet als schildpad geboren worden ….maar dan koken ze nog soep van je.’

Hier moet ik vaak aan denken bij de discussie over de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming), omdat er een verschil is tussen postulaat en feit. Jarenlang beheerst de veronderstelling van die CAGW-hypothese het debat, het politieke beleid en de media. De deelnemers van het Eco Industrieel Complex wanen zich in het parallelle universum van hun ‘wetenschappelijke’ gelijk, met name de imaginaire 97% consensus, het autoriteitsargument. Een zwakker argument is niet denkbaar in het wetenschappelijk debat over het broeikaseffect. Immers, klimaatwetenschappers hoeven niet langer te worden gesubsidieerd en kunnen hun laboratoria sluiten, nu de wetenschap er volgens hen uit is en elke discussie derhalve overbodig is. Dit althans volgens o.a. de uitlatingen van bijvoorbeeld Pechtold, Klaver, Thieme, Asscher en deze meneer. De ontluistering kan niet vernietigender zijn van het autoriteitsargument. Zij die zich op het autoriteitsargument beroepen lopen een groot risico zoals het laatste geval aantoont. Lees hier.

Belangrijker is echter de confrontatie met de feiten. Alle doemscenario’s van de afgelopen 50 jaren ten spijt, kan worden vastgesteld dat geen ervan is uitgekomen. De feiten zijn niet meer uit te leggen of goed te praten vergeleken bij de praatjes van weleer. Zo heeft de kapitalistische elite van het Eco Industrieel Complex waartoe ook GroenLinks, D66, de PvdD, de PvdA en Greenpeace behoren, de feiten i.c. de kosten voor de burger/belastingbetaler met opzet achtergehouden. Dit kan men een poos volhouden, maar onvermijdelijk zullen niet alleen de exorbitante kosten, maar ook de nutteloosheid van de groene plannen zich manifesteren. Alle bombarie ten spijt slagen wind en zon er niet in om meer dan 1% van de Nederlandse energie te voorzien, althans wat voor voorzien moet doorgaan, omdat er geen relatie tussen vraag en aanbod. Elk huishouden zal, indien die plannen doorgaan, rond 2025 ruim € 450 per MAAND kwijt zijn aan niet geleverde elektriciteit en niet bestaand terugdringen van een niet bestaande catastrofale opwarming door menselijk toedoen.

Dit is des te navranter omdat er geen bewijs is voor het effect van CO2, integendeel. Hier is binnen wetenschappelijke kringen nog volop discussie. Duidelijk wordt dat de gedoodverfde terugstraling door CO2 vanuit een koude troposfeer naar een warmer aardoppervlak, de basis van de AGW-hypothese tot op heden niet is aangetoond en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook niet bestaat, omdat dit in strijd is met de Tweede Wet van de thermodynamica.

Hoe zit het nu met de feiten? Die zijn onverbiddelijk en demonstreren wat de betrekkelijke waarde is van die zogenaamde consensus. Hier is het ontluisterende scenario van wetenschappers die met elke winden meewaaien om maar vooral altijd gedekt te zijn. Catastrofale afkoeling of opwarming maakt niets uit. Het is een demasqué van de consensus. Oordeelt u zelf. Die klimaathysterie leidt inmiddels tot een kleine € 2 miljard per dag aan verspilling van koopkracht. Verspilling waar de planeetredders toch zo tegen zijn? Planeetredders? Och ze zijn ook maar mensen met hun belangen en misvattingen. Zie hier.

Belangrijker dan dit marginale geneuzel is o.a. dit bericht dat ingaat op de natuurlijke krachten.

Zo langzamerhand lijkt het dan ook tijd om afscheid te nemen van de middeleeuwse kwakzalverij die de AGW-hypothese is. Er is immers geen bewijs voor het bedoelde broeikaseffect, maar slechts voor warmteoverdracht, iets wat heel iets anders is dan de niet bestaande terugstraling door CO2.

Wat ik lieden als Nijpels, Van Tongeren, Klaver en Pechtold euvel duid, is hun obsessie voor de AGW-hypothese, terwijl deze hypothese door de meetresultaten is weerlegt. Iets waarvan zij weet moeten hebben. Ook het feit waarvan zij zeker weet moeten hebben, namelijk de buitensporige kosten tegenover de uitblijvende resultaten, omdat de natuurlijke krachten de menselijke component tot het niets doen verdwijnen, weten zij zeker, maar zij doen er niets mee. Politici die dit willens en wetens verdoezelen, handelen naar mijn mening te kwader trouw en/of zijn te laf om hun ongelijk te erkennen.

De vraag rest wat deze lieden beweegt om die hypothese te blijven omarmen. Angst voor gezichtsverlies? Honger naar macht, status en subsidie? Het leven kan banaal zijn, hoe nobel men zich ook wil voordoen. Greenpeace is inmiddels om existentiële reden een onmisbare schakel in het kapitalistische Eco Industriële Complex geworden door alle leugens zoals die van de uitstervende ijsbeer, de verzuring van de oceanen en ga zo maar door. GP is een onbetrouwbare informatiebron zoals immer het geval was na het vertrek van Patrick Moore in 1986. GP liegt over alles wat denkbaar is om maar de alarmistische boodschap ter eigener belang uit te dragen. GP is een vazal van het grote geld.

Ik vrees dan ook dat de banaliteit van het kwaad deze klimaatdiscussie overheerst. Het kwaad is hier de ideologie van de AGW-hypothese waar elk relativisme over de eigen moraliteit en zeggenschap ontbreekt, laat staan over de wetenschappelijke rechtvaardiging van het standpunt over de vermeende catastrofale opwarming van de aarde door menselijk toedoen, die sinds 1998 is gestopt.

Voor mij staat vast dat de zich door consensus gedekt wanende politici gekookt zullen worden door de onvermijdelijke feiten, lees: de niet bestaande terugstraling door CO2, de buitensporige kosten van de klimaatdoelenmaatregelen en het logischerwijze 0-effect van deze maatregelen.

Laat ik het houden bij een erwtensoepje, waar onze planeetredders zich in de ketel werpen in hun eigen soep. Ik zal er niet rouwig om zijn. Het is immers tijd voor een paradigmaverschuiving.

 

Bron hier.

 

 

Door | 2017-10-07T15:47:12+00:00 15 maart 2017|17 Reacties

17 Reacties

 1. David Dirkse 15 maart 2017 om 09:27- Antwoorden

  Zo is het ! En consensus is geen wetenschappelijk maar een religieus argument.
  Grappig: die 97% eensgezinde klimaatwetenschappers waren er in absolute cijfers 65. Onlangs echter vroegen meer dan 300 wetenschappers aan Trump om uit de Parijse klimaat accoorden te stappen.
  Gisteren eindelijk eens naar een lijsttrekkersdebat gekeken en ziet en hoort: veel klimaat.
  Hoe moet je mensen noemen die droogte in Ethiopië willen bestrijden door plaatsing van windmolens in de Noordzee? Idioten lijkt mij nog licht uitgedrukt.
  Er ergens watertekort is, zou ik zeggen, dan moet je daar water heen brengen. Ontziltingsinstallaties, pijpleidingen etc.

  • Henk 15 maart 2017 om 10:37- Antwoorden

   Als het zo winig mensen zijn, dan moet het niet moeilijk zijn om een paar fatsoenlijke wetenschappelijke studies te presenteren die wat anders zeggen.

   ” During 2013 and 2014, only 4 of 69,406 authors of peer-reviewed articles on global warming, 0.0058% or 1 in 17,352, rejected AGW. Thus, the consensus on AGW among publishing scientists is above 99.99%, verging on unanimity. ”

   http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0270467616634958

   Je wil maar niet onthouden dat de consensus het resultaat is van wetenschappelijk onderzoek en niet het begin punt (zoals bij ” sceptici” altijd het geval is)

   Maar ik wacht met smart af op een wetenschappelijk artikel van iemand die deze studie heeft weerlegd.

 2. Guido 15 maart 2017 om 09:47- Antwoorden

  Roy Spencer heeft wel een leesbaar stukje geschreven dat misschien relevant is. Daaruit wat tekst:

  So, here’s my Top 10 list of stupid skeptic arguments. I’m sure there are more, and maybe I missed a couple important ones. Oh well.

  My obvious goal here is not to change minds that are already made up, which is impossible (by definition), but to reach 1,000+ (mostly nasty) comments in response to this post. So, help me out here!

  1. ……

  2. THE GREENHOUSE EFFECT VIOLATES THE 2ND LAW OF THERMODYNAMICS. The second law can be stated in several ways, but one way is that the net flow of energy must be from higher temperature to lower temperature. This is not violated by the greenhouse effect. The apparent violation of the 2nd Law seems to be traced to the fact that all bodies emit IR radiation…including cooler bodies toward warmer bodies. But the NET flow of thermal radiation is still from the warmer body to the cooler body. Even if you don’t believe there is 2-way flow, and only 1-way flow…the rate of flow depends upon the temperature of both bodies, and changing the cooler body’s temperature will change the cooling rate (and thus the temperature) of the warmer body. So, yes, a cooler body can make a warm body even warmer still…as evidenced by putting your clothes on.

 3. @R.Bijsterveld. 15 maart 2017 om 13:24- Antwoorden

  Er zijn mensen die geloven dat het klimaat opwarmt door
  een vermeerdering van het Co2 gehalte in de lucht.
  Wat ik niet begrijp is dat die mensen dan volop inzetten op wind en zon.
  Je zou verwachten dat ze zich willen inzetten op reductie
  van fossiel brandstof gebruik.
  Als dat het beleid zou zijn zou b.v. de huidige subsidie regeling voor duurzame energie afgeschaft kunnen worden en al dat geld besteed kunnen worden aan energie besparing .
  Ook is er geen consensus wereldwijd over het gevaar van kerncentrales.
  Er zijn er nu meer dan 400 in bedrijf en 70 in aanbouw.

  • Henk 15 maart 2017 om 13:56- Antwoorden

   Ik zou liever ook een andere oplossing zien dan de huidige

   Mijn voorstel een mooie belasting op CO2 uitstoot en die dan hoofdelijk uitkeren (zonder dat de staat verder veel in neemt) zeg maar de oplossing van Richard Tol

   En dan in Europees verband

   En dan heffen we een importheffing op alles wat ingevoerd wordt waar nog geen CO2 belasting opgeheven is

  • David Dirkse 15 maart 2017 om 14:49- Antwoorden

   Niemand wil met minder energie toe. Het leven wordt steeds prettiger met meer energie. We moeten genoeg opwekken. Kijk, het is altijd innovatie geweest die ons heeft gered want niets is/was duurzaam in de zin van onvergankelijkheid. Mij dunkt dat we op deze weg moeten doorgaan. Research dus. Nostalgische technologie oppoetsen is capitulatie, ontkenning van het menselijk vernuft, symptoom van domheid en onvermogen.

   • Henk 15 maart 2017 om 15:41- Antwoorden

    Ik ben extreem gelukkig en comfortabel met 350m3 gas en 1200 kWh elektra

    Dat is behoorlijk minder dan gemiddeld en dat in een appartement uit de jaren 90 met een slecht geïsoleerde vloer

    We kunnen dus best minder zonder in te leveren op comfort

    Oh en ik voel me behoorlijk prettig dat ik maar 50 eur in de maand betaal

    • ErikN 15 maart 2017 om 18:33- Antwoorden

     Lekker koud Henk, ik betaal liever wat meer om er warmpjes bij te zitten. Of ik stook mijn open haard met hout van eigen bomen. Daar wordt je meerdere keren flink warm van, zagen, hakken, stoken.
     Maar misschien wel luchtvervuiling? Alhoewel ik wel steeds nieuwe bomen aanplant.

 4. Hetzler 15 maart 2017 om 21:28- Antwoorden

  @Guido Dank voor dit stuk. Ik ken het. Hier is veel discussie over, omdat er geen sluitende meetresultaten zijn gevonden. Wij hopen binnenkort met meer duidelijkheid hierover te komen. Als er al sprake zou zijn van vertraging in afkoeling, dan zou ik willen weten hoe groot die dan is in vergelijking tot het ontbreken van atmosferische CO2. Toen ik 45 jaar geleden in de woestijn meetrok met bedoeïenen in de woestijn van Noord Arabië trok, daalde de temperatuur ’s avonds al tot onder nul door gebrek aan waterdamp. Daar lag je dan in je wollen djellaba en zadeldeken te rillen. En overdag tegen de 60 graden boven 0. Ik geloof die CO2-verhalen niet over IR-terugstraling, wel de warmteoverdracht. Toegegeven, het is niet alleen de crux, maar ook onderwerp van discussie en onderzoek.

  • Bart Vreeken 15 maart 2017 om 22:00- Antwoorden

   “Toen ik 45 jaar geleden in de woestijn meetrok met bedoeïenen in de woestijn van Noord Arabië trok, daalde de temperatuur ’s avonds al tot onder nul door gebrek aan waterdamp.”

   Tot onder nul… dat is in graden Celsius. Nog altijd zo’n 270 graden boven het absolute nulpunt. Met dank aan de atmosfeer en de daarin aanwezige broeikasgassen.
   De uitstraling/ warmteafgifte van de bodem telt natuurlijk ook mee. Maar droogte droogte van de bodem is de warmtegeleiding minder dan bij ons in de polder.

 5. Scheffer 16 maart 2017 om 00:07- Antwoorden

  Henk had weer het zoveelste fantastisch zinloze irrelevante kommentaar. Goed gedaan jochie!

  • Henk 16 maart 2017 om 03:17- Antwoorden

   Scheffer,

   Al op zoek gegaan naar het laatste wetenschappelijk onderbouwde argument van een “scepticus” of is dat te veel werk?

   Ik zou er ook niet aan beginnen! Voor je het weet moet je al die 1500 blogs lezen om er achter te komen dat die dingen zeldzamer zijn dan eenhoorns

   • Scheffer 16 maart 2017 om 14:55- Antwoorden

    Flapdrol, ondergetekende volgt Climategate.nl al vanaf de eerste dag. Jouw dagelijkse spuug is van heel recente verleden. Probeer eens een zinvol argument op te zetten in plaats van je onbetrouwbare kaatsballetjes.

    • Henk 17 maart 2017 om 05:53- Antwoorden

     Scheffer,

     Ik ben al langer id de discussie met Hans (al bij DDS) en ben sinds een jaar of wat ook hier actief eerst als Janos73 en later onder mijn eigen naam en na wat problemen nu als ” Henk”

     Ik kom hier eigenlijk nooit wetenschappelijk onderbouwde argumenten tegen. Als jij ze wel ziet dan lees ik ze graag.

     Maar je blijft lekker bezig met het beween dat ze er zijn zonder mij er ook maar 1tje aan te geven. Waar zijn ze …..

 6. Hetzler 16 maart 2017 om 18:19- Antwoorden

  @Bart Het gaat om waterdamp in de atmosfeer, of hier het ontbreken ervan.
  Waterdamp bepaalt de warmteoverdracht, de vertraging ervan, voor 95%. Menselijke CO2 ‘bepaalt’ die voor 0,117%.

Geef een reactie