Als je het 'landschapsbeheer' noemt kun je er ook nog subsidie voor krijgen, en anders wel via houtverkoop of als 'biomassa'

Als je het ‘landschapsbeheer’ noemt kun je er ook nog subsidie voor krijgen, en anders wel via houtverkoop of als ‘biomassa’

Voor politici particulieren beleren over tegeltuinen- zoals de Gemeente Leeuwarden uit aflevering 1– steken zij liever de hand in eigen boezem. Juist de overheid zelf voert een ware oorlog tegen bomen, om via exploitatie van gemeentegroen en bezuiniging op beheer de begroting sluitend te krijgen. En via exploitatie van alles dat groeit en bloeit (= ‘biomassa’) voor klimaatdoelen.

'onderhoud' van groen in mijn Gemeente de Friese Meren. Alles in 1 keer kaal zodat je 10 jaar niet weer hoeft terug te komen

‘onderhoud’ van groen in mijn Gemeente de Friese Meren. Alles in 1 keer kaal zodat je 10 jaar niet weer hoeft terug te komen. Ook moet de gemeente met houtverkoop de begroting sluitend krijgen, en met bezuiniging op beheer. De beheerders zelf – prima kerels- zijn een bezuinigingspost. Je kunt het ze niet verwijten

De Overwinning van het Salonsocialisme op de natuur/klimaatbeleid
Tel dat bij de overheid als steeds kostbaardere wensenmachine (zie ‘Verkiezingen’) met bijbehorende lastenverzwaringen, om je stemvee te binden en Stille Lente lijkt alsnog realiteit te worden – de dystopie van Rachel Carson uit 1962.

Niet via gewasbeschermings-middelen maar dan (mede) met dank aan een milieubeweging, bevolkt door mensen op de morele hoogzit die alles willen dat ze de waan geeft ‘Beter dan de Ander’ te zijn.

Mijn eigen gemeente Fryske Marren is geen uitzondering maar regel: hier bij Ermelo voor in de klimaatkachel

Mijn eigen gemeente Fryske Marren is geen uitzondering maar regel: hier bij Ermelo voor in de klimaatkachel

Waarbij ze de kosten van eigen morele keuzes dan niet zelf dekken, maar afwentelen op de ‘commons’ van het belastingvee/ de maatschappij.  Dat zijn dus geen echte morele keuzes. Met als gevolg van die lasten-verzwarende mallemolen op termijn: Een steeds kaler en voor ‘hernieuwbare energie’ uitgemijnd landschap als spiegel van de volksziel, waar in het voorjaar alleen de zaag nog zingt.

Zeg maar de ‘Overwinning van het Salon-Socialisme op de Natuur’.Als je het baaiobeest iekonomie wilt noemen, dan mag dat ook best hoor….

RZ17.Tegeltuin (4)

Hernieuwbaar/na de laatste IJstijd groeide alle bos ook weer terug….
Alleen lastenverlichting en juist dingen NIET doen helpt en ontlast het resterende groen. Groen gebabbel werkt eerder averechts omdat het valse groen (de oorlog tegen plantenmest CO2) juist de grootste drijver is achter lastenverzwaring. En tegelijk ook een schepper van vraag naar hout voor stook in een gesubsidieerde klimaatkachel. (biomassa-centrale) met perverse prikkels tot gevolg.

Dit was een bosje met mezen en spechten. Nu is het een 'hernieuwbare energie'-landschap

Dit was een bosje met mezen, zingende zanglijsters en spechten. Nu is het een ‘hernieuwbare energie’-landschap

Het geld voor hun gratis bier moet ondermeer van houtverkoop door de gemeente betaald worden

Gemeentes krijgen ook veel te veel kosten op hun bord van het Rijk. Het geld voor gratis bier voor Eritrea moet ergens vandaan gehaald. Dan staat zo’n boom al snel in de weg/hij is ziek/heeft onderhoud nodig

Landeigenaar Eijsinga sloopt bosrand met dassenburcht; mijn aangifte is niet verder behandeld

Landeigenaar Eijsinga sloopt bosrand met dassenburcht; mijn aangifte is niet verder behandeld. iedereen doet lekker mee, wilde ik maar zeggen…Lastenverzwaringen– zoals via de SDE+-energieopslag- noodzaken land-eigenaren tot intensievere exploitatie, je kunt het ze niet verwijten

Voor de aanval

Voor de aanval, ach, ooit groeit het wel weer terug….Hernieuwbaar…

Afgelopen jaar kon je via RVO zelfs subsidie krijgen voor een houtkachel. Omdat het Ministerie van Economische Zaken in het binnenlands verbruik van aardgas wil snijden, zodat ze de gas-export (aardgasbaten voor PvdA-machtsbasis) op peil kunnen houden. Terwijl die fossiele brandstoffen juist een blessing in disguise waren van de natuur-restjes, omdat je geen energie meer hoefde te zuigen uit het landschap.

In het ongekapte deel hangt een boommarter/steenmarterkast, opgehangen door een 'Net fan hjirre hai siltjr wol euven fertelje'

In het ongekapte deel hangt een boommarter/steenmarterkast, opgehangen door een ‘Net fan hjirre’ (hai siltjr wol euven fertelje/hij wil graag een positieve bijdrage leveren)

Daarom moet je eerst landschap leren lezen, en de mensen leren kennen. De combinatie van ecologie/biologie en filosofie is daarom ook belangrijk.

Het landschap in Nederland is een spiegel van onze prioriteiten, waarin wij willen investeren, waarvan je leven wilt. Het is een spiegel van de volksziel dus, mentaliteit, afspraken die je met elkaar maakt en (het gemak waarmee je ze) breekt.

'landschapsonderhoud' in Gemeente de Friese Meren

‘landschapsonderhoud/houtverkoop’ in Gemeente de Friese Meren achter Rohel bij Tjeukemeer. Voor iedere asielzoekerwoning moet de gemeente wel 10 duizend euro aan hout verkopen

Houtverkoop is nodig om bijvoorbeeld de 10 duizend euro per ingerichte woning van een asielzoeker te betalen

Houtverkoop is voor mijn gemeente nodig om bijvoorbeeld de 10 duizend euro per ingerichte woning van een asielzoeker te betalen. Dikke kans dat ze daar bij mijn gemeente ook niet om vroegen.

Jouw morele superioriteitswens kost ons geld en groen: betaal het lekker zelf

Ik help liever mijn echt bestaande buurman met hernia even. Is mijn buurman die zijn rug kapot werkte minder belangrijk?

Daarom noemde ik tegeltuinen ook tokkietuin voor de onderhoudsarme hersenpan. Het is voor mensen met een lege geest, televisie-kijkers, massamedia-mensen zoals Ortega Y Gasset ze al schetste.  De tuin, het landschap als grote tuin, het weerspiegelt de prioriteiten van mensen, waarin zij geld (= economische energie) en energie steken.

Wat de tuin voor huis weerspiegelt, dat kan onmogelijk veel verschillen van wat de tuin genaamd Nederland ook overkomt op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau.

De verdubbeling van N31 bij Harlingen voor minstens 400 miljoen euro subsidie. Een weg waar nog nooit 1 file stond toen hij 2 baans was met brug, nu 4-baans met peperdure tunnel onder kanaal. Keuzes die lasten verzwaren

De verdubbeling van N31 bij Harlingen voor minstens 400 miljoen euro subsidie. Een weg waar nog nooit 1 file stond toen hij 2 baans was met brug, nu 4-baans met peperdure tunnel onder kanaal. Overheids-keuzes uit provinciale krimp-angst die lasten verzwaren, en dus geld vragen dat elders wordt weggenomen. Ook hier stond een stadsbos, dat nu is gerooid

De kingsize-kattenbak, je kunt Friese burgers niet verwijten dat zij net als de Friese overheid doen

De kingsize-kattenbak, je kunt Friese burgers niet verwijten dat zij net als de Friese overheid doen, hun tuin asfalteren uit angst voor krimpende hersens/brain drain

Exploitatielandschappen
Ieder landschap is exploitatie-landschap met daarachter keuzes over geld (economische energie) en energie als drijver. Dat was altijd als zo. En voor introductie van fossiele brandstoffen moest ook alle energie uit dat landschap gezogen.

'Hernieuwbare' exploitatielandschappen, dit was een mooie bomenwal

‘Hernieuwbare’ exploitatielandschappen, dit was een bomenwal. Het groeit terug. Na de Ijstijd groeiden ook alle bomen terug

Op arme (zand)gronden zette je bos neer, en die arme gronden herbergen nu het grootste deel van onze officiële natuurgebieden. Op veengrond kon je wat biologische extensieve veeteelt bedrijven en turfsteken/biomassa winnen voor duurzame energie: daar vind je nu naast de Veluwe de meeste natuurgebieden.

Kapot zagen, gewoon omdat het kan

Kapot zagen, gewoon omdat het kan

Alle rijke gronden werden voor de akkerbouw gereserveerd. En de meest vette weiden zoals in Friesland voor intensieve veeteelt. Natuur anno nu, dat werden gronden die niet continue exploitatie vragen om de begroting sluitend te krijgen.

Nu onder het Ministerie van Economische Zaken zijn het wederom exploitatie-landschappen geworden voor klimaatdoelen. Daarbij geeft het Nationaal Groenfonds zelfs subsidie om bos te rooien voor een klimaatkachel. En dat heet dan ook nog ‘landschapsonderhoud’.

De ‘biobased’ economie is dan ook weinig anders dan een bureaucratische modekreet voor ’terug naar de Middeleeuwen’, om subsidie los te maken bij die andere ‘commons‘: het immer verder uit te zuigen belastingvee, dat je via massamedia dom houdt, danwel monddood maakt .

Naast het belastingvee blijft verder alleen de natuur- de ecologische ‘commons‘ over om verder uit te zuigen. Ik noem het expres ‘uitzuigen’, omdat dit net als bij predatie zo werkt: het opnemen van levens-sappen, energie van ander leven. Energie die uiteindelijk van de zon komt, net als de energie in aardgas en aardolie.

Kapot zagen, gewoon omdat het kan, voor de biomassacentrale

Hernieuwbaar landschap: Kapot zagen, gewoon omdat het kan, voor de biomassacentrale. Bij Tjeukemeer

Van dagelijks onderhoud/conservatisme naar prestige-projecten en revoluties
Tokkietuinierders doen dus net als de overheid tot op het hoogste niveau. Onze zelfbenoemde ‘elite’ is net zo vulgair geworden als de tokkie. Van de uit het christendom voortkomende schuldcultuur – God kijkt over je schouder, ook als de overheid niet kijkt- schakelden we over naar een schaamtecultuur. Pas in de spotlight worden mensen ethisch en redelijk. Daarvoor doen ze vooral datgene waarmee ze wegkomen.

Zie Ed Nijpels en zijn Nijpelitaanse Maffia (VVD).

Compleet gerooide bomenwal. Silent Spring achter Rohel bij Tjeukemeer

De overwinning van het Salon-socialisme op de natuur. Compleet gerooide bomenwal. Silent Spring achter Rohel bij Tjeukemeer. Dit krijg je wanneer groen je gemeentebegroting sluitend moet krijgen

...dikke oude boomstronken van eeuwen. De overwinning van het Salonsocialisme op de Natuur

Centrale As…dikke oude boomstronken van eeuwen. De overwinning van het Salonsocialisme op de Natuur

Vanuit de overgang naar schaamtecultuur kun je verklaren waarom er miljarden euro’s gaan naar  morele zelfprofilerings-projecten als klimaatbeleid en prestigeprojecten als Marker Wadden, Vismigratierivier, in plaats van maatwerk voor natuur. Terwijl men het geld daarvoor weghaalt bij het dagelijks onderhoud waarmee men niet kan scoren in massamedia.

Zuster Immaculata lijkt ook bij binnenlands bestuur door de Babyboomers en kinderen meer vervangen voor de schreeuwer met een spandoek waarin hij van zijn eigen Goedheid getuigt, met het smoelwerk op tv.

Kapot gerooide wilgenwal bij Tjeukemeer/Hernieuwbaar landschap voor de biobeest iekonomie

Kapot gerooide wilgenwal bij Tjeukemeer/Hernieuwbaar landschap voor de biobeest iekonomie

De lezers van Gerard van het Reve snappen wat ik bedoel. Wie dat niet snapt mag zich schamen. :-) Helaas zijn de meeste lezers zo onbelezen dat ze ook dit grapje al niet begrijpen. En dankzij het cultuur-Marxisme weet de generatie Smartphone zelfs niet wie Reve is: ze zoeken het nu even op. Al die nutteloze cultuur-historie als toetszteen van je losse waarnemingen. Hoef je toch niet te weten als de overheid al voor je nadenkt.

Heb ik zo een beetje aardig een politiek-filosofische trend geschetst die lastenverzwaring mede stimuleert?

 

Hernieuwbaar landschap

Hernieuwbaar landschap, de baaiobeest iekonomie, voor iedere asielzoeker-woning moet een gemeente wel 10 duizend euro aan hout/biomassa verkopen

Of je nu op een zogenaamd ‘linkse’ partij stemt (die al die lastenverzwaring aanmoedigt vanaf de Morele Hoogzit) of een rechtse partij als de VVD waar ‘natuur’ per definitie sluitpost in de begroting is. Ze zijn allebeide even schadelijk. De 1 moedigt lastenverzwaring aan en overbevolking door kansarmen en cultuurvijandigen. De andere ziet vervolgens geen andere manier om de begroting sluitend te krijgen dan de oorlog tegen natuur. En via lastenverzwaringen, zoals de SDE-opslag over energie.

De overwinning van het Salonsocialisme op de natuur/klimaatsubsidie. Ook in Ermelo gaat het bos de biomasssacentrale in

De overwinning van het Salonsocialisme op de natuur/klimaatsubsidie. Ook in Ermelo gaat het bos de biomasssacentrale in

Socialisme en Kapitalisme, ze zijn allebeide vormen van Materialisme waarbij de natuur overwonnen moet, inclusief de menselijke natuur, het klootjesvolk moet er onder als slaaf. Het (Nationaal) Socialisme kende goelags/kampen met slavernij, het kapitalisme kent de loonslavernij. De laatste lijkt veruit het minst misdadig.

Een oude boom geeft allure, en allure trekt mensen

Een oude boom geeft allure, en allure trekt mensen

De drijver achter de ontgroening van gemeentes en de oorlog tegen bomen is dus deels de zelfde als die van iedere doorsnee tegel-tuinier. Het compenseren van lastenverzwaringen, stress en drukte heet ‘Lekker makkelijk en goedkoop’. Bezuinigen op je groen en het uitmijnen van je groen voor de houtverkoop.

En wanneer je nog verder kijkt: gemeentes krijgen van de Rijksoverheid alles op hun bord. Ze moeten hier asielzoekers huisvesten voor 10 duizend euro per woning na met een tolk te onderhandelen over hun woonwensen en het gewenste merk van hun nieuwe mobieltje. En iedere euro naar Eritrea gaat ten koste van andere posten, zoals de bomen.

Centrale As dwars door Noordelijke Friese Wouden: 1000 hectare natuurland verloren zonder 1000 hectare compensatie

Centrale As dwars door Noordelijke Friese Wouden: 1000 hectare natuurland verloren zonder 1000 hectare compensatie. De overheid die het goede voorbeeld geeft, is zelf de grootste tegel-tuinierder. Vanuit de zelfde mentaliteit…

Mijn gemeente Friese Meren gooide daarnaast ongeveer een half miljoen euro over de balk om FNP-stemvee te plezieren: nu heten ze Fryske Marren, wat het zelfde betekent maar dan met meer subsidie. En die euro’s moeten ze elders afsnoepen. Want mijn gemeente stond door het onder water staan met bedrijfsgrond-speculatie al onder curatele.

Het was bij Lemmer al niet anders

Het was bij Lemmer al niet anders

Het geld moet ergens vandaan komen, naast OZB-verhogingen. En dus zaagt mijn gemeente Fryske Marren overal nu een gat in boomwallen, om zo aan de verkoop van hout te verdienen. Ook rooiden ze alle struikgewas om maar beheerskosten te sparen. Van natuur-adviseur Gert Jan Spek kreeg ik al vergelijkbaar materiaal toegestuurd bij Ermelo, en uit alle hoeken en gaten van Nederland horen we dat hier van een zelfde trend sprake is.

Wie voor lastenverzwaring/gratis bier voor Eritrea stemt, die stemt tegen bomen

Wie voor lastenverzwaring/gratis bier voor Eritrea stemt, die stemt tegen bomen. Ik Eritreer me mateloos wanneer ik een kettingzaag hoor zingen

De mensen die het moeten uitvoeren zijn er ook niet onverdeeld gelukkig mee. Zoals de beheerders bij mij in Langweer, prima mensen. Zij zijn nu de bezuinigingspost, en toen ik opmerkte dat je beter in asielzoekers kon snoeien – we hebben onderhand genoeg aan wat er al is- sloeg het wantrouwen tegen de wat al te opgeschoten Net-Fan-Hjirre-fotograaf om in instemming.

Ze rooien in een keer alles, esdoorns en es, zodat ze 10 jaar lang niet weer terug hoeven komen. Ook laten ze meidoorns staan naar eigen zeggen, en ook de hulst bleef staan. Dan groeit er vanzelf weer ondergroei terug. Maar al te hernieuwbare ambitie roeit in 1 klap alle broedgelegenheid voor vogels uit. Al te ambitieuze kaalkap maakt een woonwijk kaal, en een kale wijk verliest allure en wordt meer Tokkie van uitstraling met tochtgaten

Kastanje en buurboom in de straat voor kaalkap

Kastanje en buurboom in de straat voor kaalkap. Er zou een zwam in zitten. De aanwonenden waren blij met de kap overigens…

Het vrijgekomen tochtgat met Prozac-eikje, moeraseik noemen ze'm. We zouden een mooie linde terugkrijgen maar dan komen klagende zeikmensen weer zaniken over 'ovuhlaaast'. De linde heeft wel bloesems voor bijen

Het vrijgekomen tochtgat met Prozac-eikje ter vervanging van de kastanjes in plaats van de beloofde linde, die voor bijen beter is. Minder allure dan voorheen, steeds meer kale tokkiewijk. Hier voor stond een es die werd gekapt, zonder herplant

De oplossingen
Dus iedereen die een groener Nederland wenst en bloeiende woonwijken met allure, die weet nu wat een oplossing is.

  • Zie de overheid niet als wensenmachine, en stem alvast niet op een partij die de overheid als zodanig presenteert. Bestaat die? Idealen bestaan niet, er zijn alleen belangen. Een ‘ideaal’ is een met goede marketing als publiek belang verkocht privaat belang om zo gemeenschapsgeld te roven.
  • Jouw ideaal/droom kan andermans nachtmerrie zijn. Dus wees ethisch, en realiseer dat op eigen grond met eigen geld, en hou je tengels van andermans eigendom af, en andermans persoonlijke levenssfeer. Dat geldt ook voor je meende ‘betermens zijn’. Als je een ander wilt helpen, wentel dat niet af op de gemeenschap maar help je echt bestaande buurman. En als je om papieren mensen geeft die je alleen via tolk kunt verstaan, ga dan eens een half jaar lang boven Qat kauwende Somaliers wonen, om dan gillend weg te vluchten. Voor enige realiteitszin en nuchterheid in de discussie. Hulp die je zelf niets kost is geen hulp.
  • Politici die op andermans grond zich met andermans tuin willen bemoeien, zullen eerst zelf een foto moeten overhandigen van de eigen tuin. Als dat niet een bloeiende en zoemende bloemenzee is met vogelbosjes moeten ze misschien wel enige bescheidenheid tonen
  • De overheid dient haar eigen beleid eerst maar eens te zuiveren van groenvernietigende prikkels. Kom dan nog eens anderen beleren en bespaar ons de campagnes.
Oude bomen brengen allure. Onze oprijlaan en mijn uitlaatplek voor de hond (net als vele dorspgenoten)

Oude bomen brengen allure. Onze oprijlaan en mijn uitlaatplek voor de hond (net als vele dorspgenoten)

Vooralsnog lijken alle perverse prikkels enkel te versterken en lijkt Silent Spring een realiteit te worden voor zangvogels in het groen, waar de weilanden al doodstille lastenverzwarings-landschappen/Rabobank-hypotheeklanderijen waren. Het wordt ieder jaar alvast erger. De echte oplossingen gaan hier alvast niet van de overheid komen, of ‘de politiek’. Die zijn het probleem.

Wel kun je misschien op lokaal niveau je overheid helpen tegen groen-minimalisme. Je zou stukjes gemeentegrond kunnen pachten voor de plant van fruitbomen, zodat je bloesems in het voorjaar hebt en appelcider in het najaar.

Hun subsidies komen elders vandaan, er bestaat geen gratis lunch en iedere euro geef je 1 keer uit

Hun subsidies komen elders vandaan, er bestaat geen gratis lunch en iedere euro geef je 1 keer uit

(Langweerder) appelcider. Ik ken het van een bevriende ecoloog en het smaakt fantastisch. Alleen heb je hier een hoog gehalte bekrompen zeurpieten, en als ‘net fan hjirre’ moet je vooral geen positief initiatief tonen. ‘Wat jai hier vooral niet moet wil’n is ding’n ………….veranderen….speld valt……’

Silent Spring?

Silent Spring?

Nou ja, als tuinier ga ik dan liever de lucht in. Vertikaal als Patric Le Blanc. want horizontaal zijn we door het oppervlak heen.