kieslijstcr595

Volgens de onderzoekers weet u waarschijnlijk nog niet op wie u zult gaan stemmen.
Daar gaan we verandering in brengen: na het beantwoorden van maximaal 6 vragen , dus binnen een minuut, bent u er als klimaat- en euro(pa)scepticus helemaal uit!
Hier zijn ze:

 1. Bent u voor een Tweedekamer waarin de standpunten puur bepaald worden door middel van internetpeilingen, dan komt u uit bij GeenPeil.

Als u wel standpunten wilt vergelijken, gaat u naar vraag 2.

 1. Bent u voor het vormen van een Europese federale staat, geregeerd vanuit Brussel, met macht over onze begroting, ons immigratiebeleid, en met een Europese belastingheffing? Ga dan naar vraag 8.

Anders naar vraag 3.

 1. Bent u voor een centraal geleide socialistische staat die vooral alle laagstbetaalden en uitkeringsafhankelijken in de watten moet leggen? Dan is de SP uw partij. Geen echt slechte keus, er zitten opvallend zinnige mensen in (b.v. Arjo Klamer, Paulus Jansen, Harry van Bommel, Eric Smaling). Geen idee hoe dat komt. Jammer van het socialistische programma!

Anders door naar vraag 4.

 1. Wilt u als hoofdcriterium voor beleid de gelijkwaardigheid van de belangen van mensen, dieren en de aarde, inclusief een zeer ingrijpend klimaatbeleid en een zware vleestax, dan komt u uit bij de Partij voor de Dieren. Marianne Thieme stond haar mannetje in het nee-kamp bij het Oekraïne referendum, waarvoor hulde!

Zo niet dan naar vraag 5.

 1. Vindt u het belangrijk dat er zo weinig mogelijk linkse partijen in het volgende kabinet komen? Ga dan naar vraag 6.

Zo niet dan moet u PVV stemmen. De PVV heeft als enige partij op het gebied van de euro, de EU, klimaatbeleid en energiebeleid altijd een zeer heldere en consequent sceptische koers gevaren. Reinette Klever (Tweede Kamer) en René Dercksen (Eerste Kamer) hebben standvastig op de barricaden gestaan om het climategate gedachtengoed in de kamer te verdedigen en zijn de enigen geweest die het Minister Kamp af en toe flink moeilijk gemaakt hebben.

Maar hoe groter de PVV, hoe kleiner de andere partijen, met name de VVD. Dus hoe meer kans dat men PVDA of Groenlinks in de nieuwe coalitie zal moeten opnemen. Gezien de beginselloosheid van de VVD zal daardoor het beleid van Rutte 2 dan in zelfs nog wat verlinkste vorm voortgezet worden.

 1. Denkt u dat de EU van binnenuit hervormd kan worden richting een EEG? Dan gaat u VNL stemmen. Zo niet dan naar vraag 7
 1. CarolaU hebt uw electorale bestemming gevonden bij het Forum voor Democratie, dat uit de euro en de EU wil stappen en snel een handelsblok op wil zetten met alle andere vrije soevereine staten, te beginnen Denemarken en de UK. U stemt natuurlijk op Carola Dieudonné (nr 13) want dat is onze eigen climategate.nl gastblogster!
 1. U bent een partijkartel-slachtoffer en verdient niet beter dan Rutte 3, met meer Brussel, meer windmolens, een nog verder stijgend aandeel van de overheid in onze uitgaven, en voortzetting van de allesverstikkende baantjescarroussel in alle publieke instellingen. Het is maar dat u het weet!
  U kunt op alle huidige kartelpartijen stemmen (behalve de SP), voor het resultaat maakt dat toch niet uit.
  Mag ik de Piratenpartij suggereren? Die wil tenminste de euro beperken tot sterk vergelijkbare landen, en heeft verder een scherpzinnig programma. Ook is lijsttrekker Ancilla van de Leest een pientere dame die uitstekend campagne gevoerd heeft en zich in de debatten prima wist te handhaven. Ze is nog aardig ook, en zou een aanwinst voor de kamer betekenen.

En waar blijven de klimaatcriteria???
Inderdaad, alle criteria blijken over andere zaken te gaan dan klimaat en energie. Het is namelijk geen thema dat leeft bij de bevolking dus speelt het ook geen rol bij de verkiezingen, anders dan dat de linkse politici er hun morele superioriteit mee proberen te benadrukken. In de programma’s is er dus niks zinnigs over te vinden.

Maar in feite zijn alle kartelpartijen gewoon politiek correct duurzaam en steunen ze onbeperkte uitgaven aan groen symboolbeleid, en zijn de anti-kartel partijen daar tegen. Anti federale Europese staat valt zo goed als samen met anti duur klimaatbeleid. Dus bent u toch bij de goede partij terecht gekomen!

Er zijn wel wat interessante constateringen mogelijk bij de verschillende partijen, onder andere op klimaatgebied.

Het VVD programma

 1. De VVD houdt onverkort vast aan het energieakkoord, dat puur stuurt op duurzame doelen, niet op CO2 uitstoot.
 2. De VVD wil puur sturen op CO2
 3. De VVD staat pal voor haar ondertekening van het energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs
 4. De VVD wil een maximering van de kosten van klimaatbeleid op een acceptabel niveau, zodat de economie geen schade oploopt

Deze vier punten zijn volledig met elkaar in strijd: bij 1 en 2 is dat duidelijk, en alleen het energieakkoord jaagt de kosten per gezin al op richting de hoogte van het vakantiegeld. Met Parijs erbij gaan we daar ver overheen, met desastreuze gevolgen voor de micro-economie.
Maar dat maakt natuurlijk niets uit, met een opportunistische keuze uit deze vier punten kun je in elk energiedebat mooi weer spelen.

Verder is de VVD campagne volstrekt inhoudsloos: men wil blijven regeren en moet dan dus 4 a 5 partijen te vriend houden en de coalitie inpleasen. Daarvoor zal de bewonderenswaardige visieloosheid en inleverbereidheid nodig zijn, waar de partij inmiddels in uitblinkt.

Als Rutte zegt dat hij geen federaal Europa wil maar een terugkeer naar een soort EEG (jaja dat heeft hij afgelopen week gezegd) dan weet iedereen dat dat al bij het handenschudden bij het eerste overleg met Pechtold van tafel is verdwenen. Ik vermoed dat het onderwerp niet eens besproken zal worden. Europakritische geluiden van de VVD zij pas geloofwaardig nadat het vertrek uit de puur Eurofederalistische ALDE van D66 en de dwaas Guy Verhofstadt is aangekondigd. Maar tot de dag van vandaag kan rabiate federalist Verhofstadt rekenen op de onvoorwaardelijke steun van Rutte.

De anti-kartel beweging: PVV, VNL en FvD
Op hoofdpunten zijn deze partijen zeer vergelijkbaar: sterke rem op immigratie, terughalen van de soevereiniteit uit Brussel, einde aan de euromuntunie, veel hardere aanpak van de integratie, en een terugkeer van de trots op het eigen land, en de bereidheid om op te komen voor onze eigen waarden en manier van met elkaar omgaan.

Dit hadden natuurlijk de VVD hoofdpunten moeten zijn, maar de huidige VVD-top likt zich liever in bij mogelijke coalitiepartners en de multinationals, en liet dit bewust volledig liggen bij het opstellen van het partijprogramma. In mijn ogen een onvergeeflijke blunder waarmee de VVD haar kiezers sterk van zich vervreemd heeft. Niet voor niets was de VVD de enige partij waarvan de achterban bij het Oekraïne referendum een andere positie koos dan de eigen partijtop, en zie je veel VVDers bij de nieuwe partijen op rechts.

De PVV en Geert Wilders

Reinette Klevers (Foto The Post Online)

Reinette Klever (Foto The Post Online)

Ik heb de afgelopen jaren tientallen PVV politici leren kennen, vooral statenleden. Ik heb diep respect voor allemaal. Jezelf kandidaat stellen voor een PVV positie betekent dat je verder een normale carrière kunt vergeten, dat ook je partner bij sollicitaties wordt afgewezen, en dat je kinderen lastig gevallen  worden. Je verliest vrienden, je leven wordt grimmiger en wordt nooit meer zoals “vroeger”.
Wie bereid is deze prijs te betalen is in ieder geval oprecht overtuigd van de zaak waar de PVV voor staat. Daar heb ik diep respect voor.

Geert Wilders blijkt een volmaakte opportunist in het vinden van nieuwe groepen kiezers en perfect in het uitbuiten van het mediacircus dat er tegenwoordig rond de politiek hangt. Daarbij doet hij helemaal niets om het hoofdprobleem dat hij aanboort, de islamisering, op te lossen. Hij is er juist mee gebaat het probleem alleen maar groter te maken. Hoe groter het probleem, hoe groter de PVV. Dat klinkt doortrapt en slecht. Maar ik denk dat ook Wilders zelf puur door ideologie gedreven wordt. Hij ziet de wegkijkpolitiek van het partijkartel en de meeste mensen en doet gewoon alles om het probleem maximaal op de agenda te krijgen. Ook door het groter te maken dus. Dat is verdedigbaar: alle slappe praat van de kartelpartijen over het aanpassen van de aanpak van de integratieproblemen veegt de problemen alleen maar weer onder het tapijt terwiujl de kwaal doorwoekert.
Maar nu het inmiddels echt het hoofdthema van de verkiezingen aan het worden is, ontstaat de behoefte aan concrete oplossingen. Die heeft de PVV tot nu toe niet aangereikt.

Op klimaat- en energiegebied is er zoals gezegd niets op de PVV aan te merken.

Thierry Baudet en het Forum voor Democratie

Thierry Baudet Foto: Burgerforum

Thierry Baudet (Foto: Burgerforum)

Het Forum heeft als hoofdthema het openbreken van het Partijkartel: de baantjescarrousel die met een groep van een paar duizend man onderling alle politieke maar ook lucratieve publieke baantjes verdeelt. Om hierbij te mogen horen moet je door de vele selectielagen heen en wie ook maar iets van een eigen mening heeft wordt uitgefilterd. Dat levert per definitie de meelopers op waar de kamer vol mee zit. En dat wordt alleen maar erger: bij kwetsbare coalities zijn afsplitsingen rampzalig, dus is onderdanigheid en gehoorzaamheid belangrijker dan ooit. Met desastreuze gevolgen voor de kwaliteit van de kamer.

Men regeert ook al 70 jaar met elkaar en herhaalt steeds meer dezelfde politiek correcte thema’s. Ook de pers en de mainstream media zijn hier inmiddels helemaal mee vergroeid en fungeren als echoput voor deze mantra’s. Dit heeft onder andere geresulteerd in dwangmatig nastreven de federale staat van Europa, een slap immigratiebeleid, een verheerlijking van de multiculturele samenleving die een goede integratie van de nieuwkomers heeft verhinderd, en een peperduur symbolisch klimaatbeleid. Allemaal zaken waar geen kritiek op mogelijk is zonder door het kartel en de media gedemoniseerd te worden.

Thierry heeft met zijn team een onmogelijke prestatie geleverd: binnen een half jaar uit het niets een partij organiseren met een klinkende lijst degelijke kamerkandidaten en 5000 (!) leden, en op een spraakmakende manier deelnemen aan de verkiezingen. Allemaal vrijwilligerswerk, de partij moet het van individuele donaties hebben. De reguliere peilingen geven FvD 1 a 2 zetels, maar het bereik van FvD op nieuwe media is vele malen groter dan van alle andere partijen. Een verrassing is woensdag dan ook zeker niet uit te sluiten!

FvD heeft vooral mensen op de lijst die op hun gebied echt praktijkexpert zijn, en dus precies weten wat ze willen veranderen aan justitie, financiën, zorg, onderwijs en defensie. Ook als er acht zetels uitkomen wordt de fractie nog moeiteloos gevuld met sterke kandidaten.

De achterban van FvD is zeer divers en moeilijk te typeren. Heel veel studenten voelen zich aangesproken door de sterke intellectuele benadering, maar ook veel verontruste burgers die (net als Thierry zelf) sympathie hebben voor de PVV maar er geen oplossing meer van verwachten. De komst van Theo Hiddema als complementaire factor aan de jonge Thierry heeft gezorgd voor een sterk stijgende groep aanhangers, ook uit de wereld van de ondernemers en het MKB.

Zoals gezegd is klimaat en energie geen thema bij de kiezer. Bij het in extreem korte tijd samenstellen van de kandidatenlijst is het voor Thierry dan ook geen criterium geweest. Met als gevolg dat er in de partij zéér verschillend over gedacht wordt. Dat blijkt ook uit de zeer magere paragraaf over klimaat in het programma.

Ik vond dat ontzettend jammer: als je aan de mensen uit wilt leggen welke onwenselijke gevolgen de consensus binnen het partijkartel heeft, is naast integratie en soevereiniteitsoverdracht aan Brussel het peperdure symboolbeleid rond CO2 het allersprekendste voorbeeld. Zeker als je de mensen voorrekent wat het ze kost: zowel de euro als het klimaatbeleid kosten honderden miljarden euro’s en leveren de Nederlander niets op.

Maar bij het Forum als denktank zijn destijds meerdere sceptische avonden georganiseerd (Marcel Crok, Kees de Lange) en Thierry is als partijleider zelf openlijk klimaatsceptisch: op bijeenkomsten in Groningen en Delft heeft hij dit onlangs ook expliciet gezegd. Wat hem bij de Groningse studenten niet in dank werd afgenomen, maar in het Delftse theatertje juist een applaus opleverde.
Ook zijn debat met Stientje van Veldhoven (waarschijnlijk onze nieuwe minister van klimaat en energie), liegt er niet om. Tot slot neemt hij over thorium het meest uitgesproken standpunt in van alle partijen en pleit hij voor een zeer ambitieuze inzet hierop door Nederland (zie 4min30h – 6min 03). Tot slot een mooi pleidooi voor adaptatie in dit interview (15.30 – 16.30 min).

Ik heb er dus alle vertrouwen in dat de toekomstige FvD kamerfractie de juiste standpunten in zal nemen op klimaat- en energiegebied!

Jan Roos en Voor Nederland

Foto: Limburg1 - Avondgasten

Jan Roos (Foto: Limburg1 – Avondgasten)

VNL als opvolger van de fractie Bontes en Van Klaveren is een gevestigde en goed georganiseerde partij, onder leiding van Laurence Stassen, voormalig PVV Europarlementariër. Ze schreef destijds fantastische kritische stukken over het Europees parlement, en zorgt nu voor een degelijke partijstructuur bij VNL. Bontes en Van Klaveren zijn natuurlijk ervaren kamerleden die zich van de PVV hebben losgemaakt, en verder hebben de kandidaten vaak een regionale bestuurlijke achtergrond.

De partij is glashelder een rechts liberale partij, met stevige standpunten over immigratie, integratie, defensie, politie, en belastingen. De achterban op de partijcongressen is een wonderlijke mix van Leefbaar Rotterdam aanhangers en diep gefrustreerde VVDers, met altijd een goede opkomst van de bloeiende VNL jongerenafdeling.

Jan Roos is de perfecte belichaming van de anti-kartelhouding van de partij. In niets doet hij denken aan de politici die we gewend zijn; hij is altijd zichzelf, recht door zee, en spreekt heldere begrijpelijke taal die een groot deel van de bevolking enorm zou moeten aanspreken. Hij is slim en inhoudelijk sterk, wat ook voor Joram van Klaveren geldt.

Verder is VNL ook de partij van defensie, law en order, vanuit de achtergrond van Louis Bontes, de working class hero van VNL.

Krachtig tweede boegbeeld is nummer vier op de lijst, Tanya Hoogwerf, die van alle politici die bij Buitenhof hun opwachting maakten in mijn ogen de sterkste indruk naliet, en haar interviewer (Marcia Luyten) volledig overklaste en te kijk zette, met name bij haar doorzichtige opzetjes over het proces tegen Wilders en zijn recht om parlement en rechters aan te vallen. Tanya kwam met de veruit beste analyse van dit proces die ik gehoord heb.

Ze is Leefbaar Rotterdam woordvoerder integratie en heeft in de raad de naam een ijzeren lady te zijn. De Rotterdamse aanpak van de integratieproblematiek is veel steviger dan in de rest van Nederland en is ook veel effectiever gebleken, en dat is zeker voor een belangrijk deel op haar naam te zetten.

Ze heeft heel stevige plannen voor het regeringsbeleid op dit gebied en weet dus waar ze over praat! Haar toespraken op de congressen zijn ook altijd betrokken en degelijk. Voorwaar een luxe om zo’n zware kandidaat op de vierde positie te moeten zetten!

Ook bij VNL was klimaat- en energiebeleid een ondergeschoven kindje in het programma. Maar inmiddels heeft Jan Roos zich in het onderwerp verdiept en is hij helder over zijn standpunt: dat komt helemaal overeen met het onze. Hij steunt ook het ambitieuze project van TU Delft en NRG voor een wereldleidend thorium MSR instituut als wél zinnige vorm van duurzaam energiebeleid.

Los van de argumenten, maar voor mij toch belangrijk: de kamerdebatten!
Boven vindt u aardig wat argumenten om uw stem mee te bepalen.
Voor mij speelt er nog wat anders. Wat zou onze kamer toch opleven als er in de debatten intelligente mensen met inhoud zoals Thierry Baudet, Jan Roos, Tanya Hoogwerf, Theo Hiddema en Ancilla van de Leest zouden verschijnen! Wat een enorme opluchting zou een dergelijke verfrissende verandering zijn. Ik had indertijd dolgraag Pim Fortuyn in de kamer gehad, alleen al om allerlei zwakke minkukels en excuustruzen de lust te ontnemen om zich nog te kandideren of achter de microfoon plaats te nemen, in de wetenschap dat ze levend gefileerd zouden worden door Pim! Bovenstaande vijf kanonnen zouden de kamerdebatten wezenlijk veranderen en elkaar uitstekend aanvullen. Ik hoop dan ook dat ze allemaal in de kamer komen!