TK’17 Waarom zou je als liberaal op het Forum voor Democratie stemmen?

Climategate gastblogger Carola Dieudonné legt uit waarom je als als liberaal beter op haar kunt stemmen dan op Mark Rutte!

Carola intro

Liberalisme
De staat heeft tot taak onze vrijheden te beschermen en onze economische belangen te verdedigen, maar moet verder zo min mogelijk invloed uitoefenen op ons leven en onze inkomsten. Het rare is echter dat je onder het VVD kabinet daar weinig van terug ziet: de overheidsuitgaven zijn juist gestegen en de overheid heeft haar tentakels steeds verder uitgestrekt. Forum voor Democratie wil de overheid juist verkleinen door de inkomsten van de staat geleidelijk te verminderen.

Europese Unie
Over het algemeen willen liberalen een overzichtelijke Europese Unie, die geen bevoegdheden heeft over nationale zaken zoals defensie, belastingheffing, zorg, pensioenstelsel en onderwijs.

Echter, als puntje bij paaltje komt, gaat de VVD akkoord met het weggeven van steeds meer bevoegdheden aan Brussel. We raken steeds meer staatssoevereiniteit kwijt. En Brussel legt een steeds groter beslag op onze belastinginkomsten. Tegen de verkiezingsbeloften in ging de VVD toch akkoord met een nieuw reddingspakket voor Griekenland.

Terwijl de schulden oplopen, gaat de Europese Centrale Bank door met quantitive easing. De ECB blijft geld bijdrukken en houdt de rente kunstmatig laag, waardoor de  Nederlandse pensioentegoeden op de lange termijn langzaam maar zeker uitgehold worden. De one size fits none euro loopt op zijn laatste benen volgens economen als nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz. Zelfs Halbe Zijlstra voorspelde dat de euro over een paar jaar waarschijnlijk niet meer zou bestaan. Eigenlijk geeft de VVD de mislukking toe van een beleid waar ze aan meewerkt.

Guy Verhofstadt (Foto knack.be)

Guy Verhofstadt (Foto knack.be)

Maar de trein dendert voort. Jean Marc Ayrault en Frank Walter Steinmeier spreken over plannen om Europese belastingheffingen (fiscal capacity) in te voeren voor meer Europese convergentie. Guy Verhofstadt, de machtige leider van ALDE – een Europese liberale partij waaronder de VVD zich schaart – doet er alles aan om een federaal Europa te creëren.  Zo pleit Verhofstadt voor een Europees leger en een Europese inlichtingendienst in de vorm van een ‘FBI’. Het politieke project is duidelijk: het doel is één staat, één federaal Europa, geregeerd vanuit Brussel. Dit impliceert totale controle van Brussel over de landsbegrotingen, en een permanente transfer van honderden miljarden van noord naar zuid. De vraag is: willen de nationale bevolkingen van de Europese landen dit wel? Willen de noordelijke landen voor een onbepaalde tijd miljarden in de zuidelijke landen blijven steken? Iets door de strot duwen tegen de wil van de bevolking in werkt zelden. Weer wordt duidelijk: het is in strijd met de beginselen van het liberalisme en de democratie. De soevereiniteit van ons land wordt weggesluisd naar een bureaucratisch-centralistische Europese overheid.

Soevereiniteit
Omwille van de liberale democratie zijn juist de nationale staat en de nationale staatssoevereiniteit noodzakelijk. Forum voor Democratie wil de soevereiniteit en flexibiliteit terugbrengen. We willen ons losmaken van de verstikkende Brusselse regelgeving en de centraal geleide top-down besluitvorming. Nederland moet onafhankelijk samen kunnen werken met soevereine handelnaties zoals Noorwegen, Zwitserland en Groot-Brittannië. En natuurlijk ook met onze vrienden Frankrijk, Duitsland, België etc., maar dat los van de EU-dwangbuis.

Energiebeleid
Aan het energiebeleid van Kamp en Nijpels zitten een aantal haken en ogen, vooral wat de kosten en baten betreft. Natuurlijk is het belangrijk om aan de verduurzaming bij te dragen, maar de energievoorziening moet bovenal betaalbaar blijven.

In plaats van onrendabele bronnen te blijven subsidiëren, wil FVD inzetten op nieuwe technologieën die veel efficiënter en betaalbaarder zijn. Daarom wil FVD investeren in innovatie en de know-how van onze Nederlandse technische universiteiten. Door nieuwe technologieën te ontwikkelen voor een schone, veilige, duurzame, en betaalbare energievoorziening kan Nederland op energiegebied een leidende rol krijgen in de wereld.

Migratie
Volgens het COB (Continu Onderzoek Burgerperspectieven) vindt meer dan de helft van de Nederlanders dat Nederland de verkeerde kant op gaat. Een belangrijke reden hiervoor is bezorgdheid over het verdwijnen van de Nederlandse normen en waarden in het algemeen, de vrijheid van meningsuiting en specifieke cultuuruitingen zoals Zwarte Piet. Twee derde van de autochtone Nederlanders vindt dat de Nederlandse identiteit onder druk staat, met name door de massa-immigratie en de uitblijvende integratie.

De gevestigde partijen gaan constant met elkaar in debat over immigratie en integratie, maar er worden geen zoden aan de dijk gezet. Ook de effectiviteit van de omstreden EU-Turkije-deal is voor velen een groot vraagteken: nu blijken Rutte en Merkel geheime toezeggingen te hebben gedaan om tussen de 150.000 en 250.000 vluchtelingen per jaar uit Turkije naar Europa te halen.

Volgens een onderzoek in 2015 van de Franse humanitaire hulporganisatie Médecins du Monde, bleek slechts 13,7% van bijna 10.000 migranten voor een oorlog te zijn gevlucht. Nieuwe kansarme gelukszoekers leggen een grote druk op onze sociale zekerheid, en de veiligheid op straat neemt af. De open grenzen zijn onverenigbaar met een welvaartsstaat: ze leiden tot ongecontroleerde immigratie en verhogen het risico op terreuraanslagen.

FVD wil de massa-immigratie op een fatsoenlijke maar toch strikte manier aanpakken via een restrictief immigratiebeleid naar Australisch model: Nederland moet zelf kunnen beslissen wie hier wordt opgevangen. FVD wil geen garantie op een permanente verblijfsvergunning geven en wil vooral remigratie naar en opvang in de eigen regio bevorderen. Ook wil FVD een GreenCard-systeem voor tijdelijke arbeidsmigranten invoeren, zoals dat al in Amerika bestaat.

Waar de schoen wringt….
FVD wil niet alleen de symptomen van de huidige crisis aanpakken (zoals de ongecontroleerde immigratie en de uitzichtloze euro). Nee, FVD richt zich op de achterliggende oorzaak: het politieke systeem zélf. Het partijkartel raakt steeds meer in opspraak door tal van rare politieke benoemingen (Teeven naar de Raad van State? etc.). Aan de politieke integriteitsschandalen van de afgelopen tijd is af te lezen dat het zelfreinigende vermogen van bepaalde gevestigde partijen achteruit loopt.

Democratische vernieuwing
De politiek heeft de taak om de wil van de bevolking en niet die van de Europese Unie te representeren.  In 2005 werd de nee-stem van bijna 62% van de Nederlandse stemmers over de Europese Grondwet genegeerd. Het machtsmisbruik gaat gewoon door: vorig jaar moest de Tweede Kamer onder grote druk in geen 24 uur stemmen over een omstreden nieuwe Europese pensioenwetgeving van 100 pagina’s, de zogenaamde IORP-2 richtlijn. Kortom: onze soevereiniteit wordt verkwanseld.

Daarom richten we ons op democratische vernieuwing. We willen bindende volksinitiatieven zodat de bevolking zélf onderwerpen kan aandragen. Op die manier kan de bevolking de volksvertegenwoordigers corrigeren. Ook willen we een verplicht bindend referendum bij verdere soevereiniteitsoverdracht aan de EU, als het om internationale verdragen zoals TTIP of CETA of ons pensioenstelsel gaat. Tenslotte willen we gekozen burgemeesters zoals in de rest van Europa. We willen open sollicitaties voor publieke functies in plaats van politieke benoemingen. De ramen in het schemergebied van de publieke instellingen moeten open.

Nederland heeft een nieuwe, liberale toekomstvisie nodig. Forum voor Democratie komt met een liberale, concrete en oplossingsgerichte visie, vol ingrijpende, inspirerende en vernieuwende ideeën.

Carola Dieudonné
Forum voor Democratie
Lijst 16, nr 13

Door | 2017-03-15T06:15:25+00:00 13 maart 2017|23 Reacties

23 Reacties

 1. Boels 13 maart 2017 om 21:11- Antwoorden

  Twee juristen als lijsttrekkers, nergens een exacte wetenschapper te vinden.
  Het klimaat- en energieverhaal is er op de valreep bij gehaald.
  Voor de rest dezelfde mooie onrealistische kreten, op lichte nuances na dezelfde oudehappraat.
  Ik overweeg op de CU te stemmen; ook die mensen zondigen, maar vragen dagelijks om vergeving.

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 13 maart 2017 om 22:56- Antwoorden

   Haha, Boels, voor wie de weg helemaal kwijt is, is er altijd nog het geloof!

   Overigens ook vooral juristen daar bij de CU. Ingenieurs zijn zeldzaam in de politiek…

   • Boels 14 maart 2017 om 09:33- Antwoorden

    Maar natuurlijk, ook de CU is vergeven van juristen. Een noodzakelijk kwaad gezien het geloof in het laatste oordeel.
    Wel vreemd dat FvD-juristen er op blijven hameren dat een raadgevend referendum bindend is.

    • Louis 14 maart 2017 om 16:42- Antwoorden

     Boels, je haalt zaken door elkaar. FvD hamert er niet op dat een raadgevend referendum bindend is. Zij vragen aandacht voor het terzijde schuiven van de uitslag van het raadgevend referendum. Daarnaast wil FvD een bindend referendum invoeren.

    • Boels 14 maart 2017 om 20:44- Antwoorden

     “Zij vragen aandacht voor het terzijde schuiven van de uitslag van het raadgevend referendum”

     Goede of slechte raad hoeft men niet op te volgen en kan de uitslag van een raadgevend referendum dus ook terzijde geschoven worden. Negeren mag ook als je een referendum niet ziet zitten.
     Blijft juridische pretpraat.

 2. David Dirkse 13 maart 2017 om 22:56- Antwoorden

  Is de “wil van het Volk” wel hetzelfde als het “algemeen belang”?

 3. Leo Bokkum 14 maart 2017 om 01:47- Antwoorden

  Na zijn “feiten feiten feiten” relaas kreeg Theo Hiddema gisteren mijn stem.
  Helaas slechts voor een paar minuten. Zolang duurde het namelijk om https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/duurzaamheid-innovatie op te zoeken en te lezen.

  Zou FvD daadwerkelijk alleen feiten laten spreken dan zou er niet zoveel ongefundeerd groen gezwam in bovenstaande link staan. Jan Rotmans en zijn grachtengordeldieren zullen van die tekst vast wel heel gelukkig worden, de bevolking die deze grotendeels onfeitelijke bullshit moet betalen niet.
  De omschrijving van Carola Dieudonné op dit onderwerp is ook al vaag genoeg om alle kanten op te kunnen, vooral de verkeerde.

  Ik verwacht dan ook van FvD dat ze na wat minimaal gepruttel gewoon gaan meestemmen met de groene verdwazing. Hun feitenkennis op dat gebied lijkt daar beroerd genoeg voor.
  Jammer.

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 14 maart 2017 om 03:07- Antwoorden

   Beste Leo,
   Met je eens dat het een uiterst zwakke paragraaf is. Ik heb me er ook erg boos over gemaakt!
   Maar in het vorige blog legde ik uit hoe het inmiddels staat met het klimaat- en energiestandpunt van FVD en gaf ik dacht ik voldoende links om je gerust te stellen. Thierry gaat zeker niet meestemmen met het groene symboolbeleid.
   En de FvD feitenkennis neemt met de dag toe!

   PS. (Nieuwe accordeon melodie:) *…. Aan de Rotterdamse Grachten….*

   • Twan Hendriks 14 maart 2017 om 15:09- Antwoorden

    Laat ze eerst hun verkiezingsprogramma op internet aanpassen.

    Ze hebben tot morgen 17:00. Daarna ben ik thuis en ga ik stemmen.

 4. Leo Bokkum 14 maart 2017 om 04:59- Antwoorden

  Bedoelde blog las ik nadat ik bovenstaande reactie had geplaatst Theo.

  Hiermee neemt echter een lichte nevel slechts toe tot mist, en wel om het volgende:
  Stel dat Thierry daadwerkelijk datgene gaat uitdragen wat hij in het gesproken woord zegt.
  Of stel dat Thierry daadwerkelijk het geschreven partijprogram gaat uitvoeren en niet wat hij zégt.

  In beide gevallen worden er kiezers belazerd. In het eerste geval de kiezers die uitsluitend afgaan op het verkiezingsprogram, in het tweede geval oa de lezers die samen met jou geloven in de gesproken woorden van de lijsttrekker.
  In beide gevallen zou je van kiezersbedrog kunnen spreken.

  Vergeef me dat ik de statuten van FvD niet heb gelezen, maar normaal gesproken bepalen de partijleden democratisch wat de koers van de partij is. Een kamerlid voegt zich vervolgens naar de wil van de partij. De wil van de partij was blijkbaar wat in het verkiezingsprogram te lezen is, anders zou het er niet staan (of hadden ze het inmiddels wel veranderd).
  Het lijkt me nogal sterk dat een politicus van een Forum voor de DEMOCRATIE on-democratisch tegen de democratische wil van zijn partij ingaat. De kans dat T&T de nogal groene partijstandpunten gaan uitdragen lijkt mij dan ook aanmerkelijk groter dan een écht sceptisch standpunt.

  Ik moet bij dit onderwerp terugdenken aan je stemadvies voor Leeghte waar ik (terecht) enorm sceptisch over was: Het is leuk wat iemand vóór de verkiezingen zegt, maar belangrijker is wat hij na de verkiezingen doét.
  Ergens in de fraaie wals van het FvD hoor ik als ex-trekzakspeler een smerige dissonant die door je vorige blog & links HELAAS niet wordt overstemd.

  Weet ik verd… nog niet wat te stemmen. 🙁

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 14 maart 2017 om 07:36- Antwoorden

   Beste Leo,
   Het Forum is in onmogelijk korte tijd als partij uit de grond getrokken. De discussie over klimaat en energie wordt nu pas een beetje gevoerd. Thierry geeft zijn eigen standpunt, en dat is ronduit sceptisch, en zei in Delft eerlijk dat het standpunt van de partij “in beweging” was.

   Uit gesprekken met andere kandidaten heb ik dat ook gemerkt. Dat ingezet moet worden op innovatie, bijvoorbeeld thorium MSR, en niet op subsidie voor verliesgevende bronnen lijkt geen punt van discussie. Wel wil men een zinnige invulling van een duurzaam beleid. Daar heb ik zelf geen probleem mee, ik kom ook uit de groene hoek.
   Als je het niet vertrouwt dan kun je VNL stemmen, Jan Roos staat er net zo in als ik en Thierry, maar ook daar heb je geen garanties.

   Dan rest alleen de PVV. Dan weet je precies wat je krijgt en op klimaatgebied is dat uitstekend. Helaas wordt alles wat de PVV zegt meteen door alle andere partijen verworpen, ook al is het heel verstandig. Dus schiet je niet zoveel op met je stem. Maar het lucht vast op!

 5. peter r. 14 maart 2017 om 08:55- Antwoorden

  Net zoals vele anderen erger ik me al jaren aan de ,,linkse groene kerk,,.
  Bijna zonder uitzondering allemaal levend van belasinggeld hebben deze zelfbenoemde deskundigen besloten dat ze de wijsheid in pacht hebben ,en iedereen die het hier niet mee eens is,deugt niet.
  Ziende blind en horende doof voor de terechte kritiek,en gesteund door de overbetaalde linkse journalisten en presentatoren hebben ze het klimaatdebat doodgeslagen(net als het immigratie en intergratiedebat)
  Ik zoek dus een partij die duidelijk is wat betreft het co2 beleid en alleen duurzame energie steunt als die economisch rendabel is.
  Helaas vind ik ,net als Leo,dat FVD hierover (nog) te vaag is,maar ik ga ze toch mijn stem geven bij gebrek aan beter en in de hoop op voortschrijdend inzicht.

 6. Max van de Stadt 14 maart 2017 om 14:16- Antwoorden

  Laat FVD zich scharen bij een VVD/CDA regering want zij heeft goede ideeën . We kunnen niet voort met al die splinterpartijtjes en ook niet met de PVV.

 7. Twan Hendriks 14 maart 2017 om 15:07- Antwoorden

  Het FvD blijft vaag over energie.

  Dit staat er op hun site:
  ——————
  Wij willen:

  Stimuleren onderzoek naar duurzaamheid, milieu en innovatieve technologie.
  Meer financieringsmogelijkheden voor start-ups in de circulaire economie en duurzame technologie.
  Meehelpen opruimen van de ‘plastic soep’ in de oceanen, stimuleren hergebruik van plastic als grondstof, gebruik van statiegeld waar mogelijk.
  Nul-tarief BTW voor elektrisch rijden en share-economie.
  Forum voor Democratie wil op termijn een nieuwe luchthaven in zee aanleggen. Dit ontlast op termijn Schiphol, creëert extra werkgelegenheid en kan ook helpen bij het terugdringen van de geluidsoverlast rondom Schiphol en is goed voor de Nederlandse economie. In de tussentijd moet Schiphol verder kunnen groeien.
  Gelet op het verder groeien van het landelijk autobezit en de veranderende gebruiksbehoefte van de Nederlandse automobilist, is autobezit niet langer de voornaamste relevante factor voor belastingheffing. Verwacht wordt dat de nadruk steeds vaker verlegd zal worden naar het daadwerkelijk gebruik van motorvoertuigen. Het is van belang deze maatschappelijke verandering in overweging te nemen.
  Adequate compensatie van de slachtoffers van de gasboringen in Groningen zonder bureaucratische rompslomp.
  —————-
  Nergens wordt windenergie uitgesloten. Nergens worden zonnecellen uitgesloten. Nergens wordt een lans gebroken voor een Thorium transitie.

  Ik was voornemens om FvD te stemmen maar dit is me veel te vaag. Dit zou zo uit het verkiezingsprogramma van GL of D’66 kunnen komen inclusief de wens tot rekeningrijden.

  Alleen een geschifte liberaal stemt FvD
  Elke hoogwaardige samenleving kan alleen maar bestaan met betrouwbare en betaalbare overvloedig aanwezige energie.
  Met FvD gaat dat fout.

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 14 maart 2017 om 15:44- Antwoorden

   Ik zou ook liever op een helder sceptische partij stemmen.
   Maar de alternatieven zijn schaars.
   VNL is in het programma wel duidelijk: tegen windsubsidies, en Jan Roos is gewoon sceptisch.
   De PVV heeft wat opstelling in klimaat- en energiebeleid betreft eigenlijk je stem verdiend.

   Welke wordt het?

   Zie VNL programma:
   10. Infrastructuur

   Meer wegen. Pak de grootste fileknelpunten aan.
   • Verbreed bestaande (provinciale) wegen.
   Dat komt niet alleen de doorstroming maar ook de veiligheid ten goede.
   • Spitsstroken altijd open.
   • Maximumsnelheid op snelwegen overal 130 kilometer per uur.
   Dat is veel duidelijker en dus veel veiliger.
   • Weg met de 80-kilometerzones. Ze zorgen eerder voor gevaar dan voor veiligheid.
   • Stop de trajectcontroles.
   • Geen kilometerheffng.
   • Hoogte van verkeersboetes omlaag. Boetes nooit gebruiken
   voor dichten van begrotingsgaten.
   • We verlagen de BTW en accijnzen: de prijzen van benzine,
   diesel en LPG gaan fors omlaag.
   • Veilig openbaar vervoer. Herinvoering van de spoorwegpolitie.
   • Het spoor moet een volwaardig alternatief zijn voor auto.
   Echte liberalisering: dus lagere prijzen voor kaartjes.
   • Havens en luchthavens mogen groeien. Dat is goed voor de economie.
   • Voor onze energiebehoefte moeten we minder afhankelijk worden
   van Rusland en het Midden-Oosten.
   • Geen subsidiëring van windmolens.
   • We streven naar meer rendabele duurzame energie.
   • Meer woningbouw. Dat leidt tot meer betaalbare huizen en

 8. Cornelis van den Berg 14 maart 2017 om 18:15- Antwoorden

  Ik zie een mediacircus inclusief wedstrijden in debatteren en stel de vraag waartoe dit alles dient. Men (politici en media) wil indruk wekken bij het publiek dat de mensen die stemmen meedoen aan een democratisch proces en zodoende iets te zeggen hebben. Serieuze voorlichting kom ik in het gekibbel en geschreeuw niet tegen. Je ontmoet reclamemakers die geen enkele garantie geven maar straks wat ze beloven in een spel van loven en bieden verkwanselen. Dat is de voorkant van het politieke spel. De achterkant speelt zich af in achterkamertjes met lobbyisten, maar men zegt zo’n 1300 in Den Haag en in en rond Brussel meer dan 90.000 (geen typefout). Brussel en de multinationals zijn de echte machthebbers. Zij willen een groene agenda wegens het lucratieve verdienmodel van de groene mode. Politici zijn zetbazen die er voor zich zelf zitten en meeprofiteren. Het is een gigantisch belazersysteem.
  Stemmen? Ik heb het heel lang niet gedaan. Nu stem ik op FvD, niet omdat ik alles onderschrijf van het programma, maar omdat deze partij als enige de soevereiniteit aan het volk wil teruggeven. de rest speelt geen rol.
  (Alternatief: stem groen links. Dan (als die meerderheid zou krijgen) kunnen we straks op de fiets naar ons werk. Vervoer doen we weer met paard en wagen. Het wordt dan 1 miljoenste graad minder heet op aarde. En we worden allemaal gelukkig met de shit van deze partij).

  • Jan Zuydijk 15 maart 2017 om 04:00- Antwoorden

   Maar GL heeft voor de dames en de eerste generatie volledig ” groen” geïndoctrineerde 18 jarigen wel “een lekker ventje” en iemand die Justin Bieber fan is. Waarmee ik mijn verscheuren van mijn Stempas bij ontvangst volledig voor mezelf kan verantwoorden. Verkeersveiligheid? Feit dat (naar eigen waarneming) 20% van de automobilisten append achter het stuur zit? Ze weten het (inclusief het ministerie dat er over gaat) niet eens. De files en oponthoud die er ontstaan door deze automobielisten: meer rekeningrijden!!!! Pleur toch op met die Haagse poppenkast.

 9. Bert Pijnse van der Aa 15 maart 2017 om 09:37- Antwoorden

  Op hoop dat dit artikeltje past:-) Sarah Sluimer 12 maart 2017, 13:00

  Ik snap heel goed waarom je als paniekerige adolescent voor Thierry Baudet zou vallen

  Een collegezaaltje vol met witte jongens van rond de 20. Beetje pukkelig nog. Glanzende ogen. Fantasieloze truien, voorzichtig opbollende spieren, borstelige haren in het vet. Te grote horloges, vast nog voor hun eindexamen gekregen. De monden een beetje open, de gezichten nog niet in balans. De foto is gemaakt vanaf het podiumpje, waar Thierry staat te praten. Ik zie die jongens zoals Thierry ze ziet. En zij kijken naar hem met bewondering. ‘Prima kerel’, zullen ze na afloop met verregende schwung tegen elkaar zeggen. Ze zullen proberen te praten zoals hij, de klanken een beetje tot achter in hun keel duwen. Daarna zullen ze vertrekken naar hun studentenkamers waar een beduimelde Ayn Rand (‘helemaal kapot gelezen’) en wat verdrietige druipkaarsen (voor als er een meisje langs komt) elkaar complementeren. Ze draaien een stukje Matthäus, proberen het echt mooi te vinden, zetten het ontmoedigd af. Kruipen in bed.

  Ik was zo’n jongen vroeger, al was ik een meisje. Ik snap heel goed waarom je als paniekerige adolescent voor Thierry Baudet zou vallen. Zie hoe hij ons in een filmpje zijn bescheiden droompaleisje voor de jonge intellectueel toont. De houten tafel waar hij aan zit om zo nu en dan ongestoord over de gracht te turen. Het zakje lavendel waar hij aan ruikt om eventjes weg te kunnen dromen naar het moment waarop zijn strakke kaaklijn, geflankeerd door een jonge Gwyneth Paltrow in een cabriolet over de oud-Europese wegen zoeft. De keuken waar hij, met de typische ontwapenende ironie die golden boys soms kunnen hebben, over courgettes praat.
  Homeopathische verdunning

  Thierry heeft zijn adolescente, romantische neigingen uit laten groeien tot een monster

  Als je jong bent, en in de war, is zo’n leven iets om in weg te kruipen. Je hoopt dat het, wanneer je maar genoeg boeken in je kast hebt staan, weet wat goede wijn is, op stille zondagen in je zijden duster door je kamer scharrelt en doet alsof je Lord Byron himself bent, allemaal goed zal komen. 

  Maar op een gegeven moment kruip je uit die zachte impasse. Dan komt het leven op je af, in alle chaotische diversiteit. Dan ga je er op uit en loop je door de straten van het nieuwe Europa. Waar Marseille koffiehuizen en moderne kunst schreeuwt. Waar Londen overmeesterd is door M&M-winkels en expats. Waar gesluierde vrouwen in Rotterdam je medicijnen aanreiken tegen je obstipatie. En dan kom je tot het besef dat ‘Brideshead Revisited’ je niet kan redden en dat vooruitgang alleen maar bereikt kan worden door met beide voeten vrij en onverveerd midden in de wereld te staan. Maar Thierry is nooit wakker geschrokken uit zijn fantasieën. In plaats daarvan heeft hij zijn adolescente, romantische neigingen uit laten groeien tot een monster. 

  Achter dat prachtige gezicht schuilt een duister en uitgedacht verlangen naar esthetische zuiverheid: of het nou om kunst, mensen of naties gaat. Thierry Baudet is geen simpele lammetjespapfascist zoals Geert Wilders. Thierry verlangt met hart en ziel naar een wereld die voldoet aan zijn idee van klassieke schoonheid. Vrouwen zijn slechts prachtige objecten, intellectuele mannenbroeders leiden binnen een streng filosofisch discours de ecclesia, kunst moet figuratief zijn en de volkeren blijven op eigen gebied opdat zij niet vermengen. Zo zei hij kalmpjes bij een partijbijeenkomst dat er sprake is van ‘een homeopathische verdunning van de Nederlandse bevolking.’ Een uitspraak die bij mijn weten in de recente geschiedenis van de Nederlandse politiek geen equivalent kent.

  We moeten op die jongens letten, het zouden er zo maar steeds meer kunnen worden

  In de ogen van die jongens in dat collegezaaltje zag ik vreugde. De oplossing voor hun angsten. En een soort brutale euforie, omdat deze man hen een toekomst voorspiegelde waarin ze nooit volwassen hoefden worden. Een leven waarin ze zich nooit machteloos tegenover een vrouw zouden hoeven voelen. Een leven waarin ze zich slechts tot elkaar hoefden te verhouden en de rest van de wereld konden vergeten. 

  We moeten de komende vier jaar op die jongens letten. Het zouden er zo maar steeds meer kunnen worden. Ze hebben nu iemand die hen zachtjes wiegt en hen laat dromen van een land waar zij hun studentenkamerfantasieën kunnen uitleven. Whiskey in de hand. Wreed lachje om de lippen.

  En voor alle mensen die geen dandyeske aspiraties hebben, maar Thierry Baudet wel komisch vinden. Een excentrieke paljas. Een ongevaarlijke clown. Of zelfs een beschaafd, studentikoos type. Er is niets grappig, niets charmant en niets verfrissend aan deze man. Maak hem niet tot paradijsvogel. Zie hem voor wat hij is en zie waar hij tot kan uitgroeien. 

  Hij zal nooit z’n Château Margaux met je delen. Die drinkt hij liever zelf leeg, op zijn kamer aan de gracht.

 10. Bert Pijnse van der Aa 15 maart 2017 om 09:41- Antwoorden

  fragment van een artikel van Sarah Sluimer,

  Een collegezaaltje vol met witte jongens van rond de 20. Beetje pukkelig nog. Glanzende ogen. Fantasieloze truien, voorzichtig opbollende spieren, borstelige haren in het vet. Te grote horloges, vast nog voor hun eindexamen gekregen. De monden een beetje open, de gezichten nog niet in balans. De foto is gemaakt vanaf het podiumpje, waar Thierry staat te praten. Ik zie die jongens zoals Thierry ze ziet. En zij kijken naar hem met bewondering. ‘Prima kerel’, zullen ze na afloop met verregende schwung tegen elkaar zeggen. Ze zullen proberen te praten zoals hij, de klanken een beetje tot achter in hun keel duwen. Daarna zullen ze vertrekken naar hun studentenkamers waar een beduimelde Ayn Rand (‘helemaal kapot gelezen’) en wat verdrietige druipkaarsen (voor als er een meisje langs komt) elkaar complementeren. Ze draaien een stukje Matthäus, proberen het echt mooi te vinden, zetten het ontmoedigd af. Kruipen in bed.

  Ik was zo’n jongen vroeger, al was ik een meisje. Ik snap heel goed waarom je als paniekerige adolescent voor Thierry Baudet zou vallen. Zie hoe hij ons in een filmpje zijn bescheiden droompaleisje voor de jonge intellectueel toont. De houten tafel waar hij aan zit om zo nu en dan ongestoord over de gracht te turen. Het zakje lavendel waar hij aan ruikt om eventjes weg te kunnen dromen naar het moment waarop zijn strakke kaaklijn, geflankeerd door een jonge Gwyneth Paltrow in een cabriolet over de oud-Europese wegen zoeft. De keuken waar hij, met de typische ontwapenende ironie die golden boys soms kunnen hebben, over courgettes praat.

  Ik snap werkelijk niet dat iemand als Theo Wolter zich associeert met dit soort clowns.

 11. Wouter 15 maart 2017 om 09:48- Antwoorden

  Gemiste kans van Carola! Lees in haar blog niks over klimaat, energie of milieu. En dat op Climategate! Dan stem ik dus toch maar op Thierry, beste Theo, ondanks je aanbeveling.

  • Rembie 15 maart 2017 om 19:14- Antwoorden

   inderdaad, op Frank Ankersmit

 12. Andre Bijkerk 15 maart 2017 om 20:51- Antwoorden

  Er gebeuren vreemde dingen in deze exit poll. FvD tweede plaats met 16,61% om 20:52

Geef een reactie