Climategate gastblogger Carola Dieudonné legt uit waarom je als als liberaal beter op haar kunt stemmen dan op Mark Rutte!

Carola intro

Liberalisme
De staat heeft tot taak onze vrijheden te beschermen en onze economische belangen te verdedigen, maar moet verder zo min mogelijk invloed uitoefenen op ons leven en onze inkomsten. Het rare is echter dat je onder het VVD kabinet daar weinig van terug ziet: de overheidsuitgaven zijn juist gestegen en de overheid heeft haar tentakels steeds verder uitgestrekt. Forum voor Democratie wil de overheid juist verkleinen door de inkomsten van de staat geleidelijk te verminderen.

Europese Unie
Over het algemeen willen liberalen een overzichtelijke Europese Unie, die geen bevoegdheden heeft over nationale zaken zoals defensie, belastingheffing, zorg, pensioenstelsel en onderwijs.

Echter, als puntje bij paaltje komt, gaat de VVD akkoord met het weggeven van steeds meer bevoegdheden aan Brussel. We raken steeds meer staatssoevereiniteit kwijt. En Brussel legt een steeds groter beslag op onze belastinginkomsten. Tegen de verkiezingsbeloften in ging de VVD toch akkoord met een nieuw reddingspakket voor Griekenland.

Terwijl de schulden oplopen, gaat de Europese Centrale Bank door met quantitive easing. De ECB blijft geld bijdrukken en houdt de rente kunstmatig laag, waardoor de  Nederlandse pensioentegoeden op de lange termijn langzaam maar zeker uitgehold worden. De one size fits none euro loopt op zijn laatste benen volgens economen als nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz. Zelfs Halbe Zijlstra voorspelde dat de euro over een paar jaar waarschijnlijk niet meer zou bestaan. Eigenlijk geeft de VVD de mislukking toe van een beleid waar ze aan meewerkt.

Maar de trein dendert voort. Jean Marc Ayrault en Frank Walter Steinmeier spreken over plannen om Europese belastingheffingen (fiscal capacity) in te voeren voor meer Europese convergentie. Guy Verhofstadt, de machtige leider van ALDE – een Europese liberale partij waaronder de VVD zich schaart – doet er alles aan om een federaal Europa te creëren.  Zo pleit Verhofstadt voor een Europees leger en een Europese inlichtingendienst in de vorm van een ‘FBI’. Het politieke project is duidelijk: het doel is één staat, één federaal Europa, geregeerd vanuit Brussel. Dit impliceert totale controle van Brussel over de landsbegrotingen, en een permanente transfer van honderden miljarden van noord naar zuid. De vraag is: willen de nationale bevolkingen van de Europese landen dit wel? Willen de noordelijke landen voor een onbepaalde tijd miljarden in de zuidelijke landen blijven steken? Iets door de strot duwen tegen de wil van de bevolking in werkt zelden. Weer wordt duidelijk: het is in strijd met de beginselen van het liberalisme en de democratie. De soevereiniteit van ons land wordt weggesluisd naar een bureaucratisch-centralistische Europese overheid.

Soevereiniteit
Omwille van de liberale democratie zijn juist de nationale staat en de nationale staatssoevereiniteit noodzakelijk. Forum voor Democratie wil de soevereiniteit en flexibiliteit terugbrengen. We willen ons losmaken van de verstikkende Brusselse regelgeving en de centraal geleide top-down besluitvorming. Nederland moet onafhankelijk samen kunnen werken met soevereine handelnaties zoals Noorwegen, Zwitserland en Groot-Brittannië. En natuurlijk ook met onze vrienden Frankrijk, Duitsland, België etc., maar dat los van de EU-dwangbuis.

Energiebeleid
Aan het energiebeleid van Kamp en Nijpels zitten een aantal haken en ogen, vooral wat de kosten en baten betreft. Natuurlijk is het belangrijk om aan de verduurzaming bij te dragen, maar de energievoorziening moet bovenal betaalbaar blijven.

In plaats van onrendabele bronnen te blijven subsidiëren, wil FVD inzetten op nieuwe technologieën die veel efficiënter en betaalbaarder zijn. Daarom wil FVD investeren in innovatie en de know-how van onze Nederlandse technische universiteiten. Door nieuwe technologieën te ontwikkelen voor een schone, veilige, duurzame, en betaalbare energievoorziening kan Nederland op energiegebied een leidende rol krijgen in de wereld.

Migratie
Volgens het COB (Continu Onderzoek Burgerperspectieven) vindt meer dan de helft van de Nederlanders dat Nederland de verkeerde kant op gaat. Een belangrijke reden hiervoor is bezorgdheid over het verdwijnen van de Nederlandse normen en waarden in het algemeen, de vrijheid van meningsuiting en specifieke cultuuruitingen zoals Zwarte Piet. Twee derde van de autochtone Nederlanders vindt dat de Nederlandse identiteit onder druk staat, met name door de massa-immigratie en de uitblijvende integratie.

De gevestigde partijen gaan constant met elkaar in debat over immigratie en integratie, maar er worden geen zoden aan de dijk gezet. Ook de effectiviteit van de omstreden EU-Turkije-deal is voor velen een groot vraagteken: nu blijken Rutte en Merkel geheime toezeggingen te hebben gedaan om tussen de 150.000 en 250.000 vluchtelingen per jaar uit Turkije naar Europa te halen.

Volgens een onderzoek in 2015 van de Franse humanitaire hulporganisatie Médecins du Monde, bleek slechts 13,7% van bijna 10.000 migranten voor een oorlog te zijn gevlucht. Nieuwe kansarme gelukszoekers leggen een grote druk op onze sociale zekerheid, en de veiligheid op straat neemt af. De open grenzen zijn onverenigbaar met een welvaartsstaat: ze leiden tot ongecontroleerde immigratie en verhogen het risico op terreuraanslagen.

FVD wil de massa-immigratie op een fatsoenlijke maar toch strikte manier aanpakken via een restrictief immigratiebeleid naar Australisch model: Nederland moet zelf kunnen beslissen wie hier wordt opgevangen. FVD wil geen garantie op een permanente verblijfsvergunning geven en wil vooral remigratie naar en opvang in de eigen regio bevorderen. Ook wil FVD een GreenCard-systeem voor tijdelijke arbeidsmigranten invoeren, zoals dat al in Amerika bestaat.

Waar de schoen wringt….
FVD wil niet alleen de symptomen van de huidige crisis aanpakken (zoals de ongecontroleerde immigratie en de uitzichtloze euro). Nee, FVD richt zich op de achterliggende oorzaak: het politieke systeem zélf. Het partijkartel raakt steeds meer in opspraak door tal van rare politieke benoemingen (Teeven naar de Raad van State? etc.). Aan de politieke integriteitsschandalen van de afgelopen tijd is af te lezen dat het zelfreinigende vermogen van bepaalde gevestigde partijen achteruit loopt.

Democratische vernieuwing
De politiek heeft de taak om de wil van de bevolking en niet die van de Europese Unie te representeren.  In 2005 werd de nee-stem van bijna 62% van de Nederlandse stemmers over de Europese Grondwet genegeerd. Het machtsmisbruik gaat gewoon door: vorig jaar moest de Tweede Kamer onder grote druk in geen 24 uur stemmen over een omstreden nieuwe Europese pensioenwetgeving van 100 pagina’s, de zogenaamde IORP-2 richtlijn. Kortom: onze soevereiniteit wordt verkwanseld.

Daarom richten we ons op democratische vernieuwing. We willen bindende volksinitiatieven zodat de bevolking zélf onderwerpen kan aandragen. Op die manier kan de bevolking de volksvertegenwoordigers corrigeren. Ook willen we een verplicht bindend referendum bij verdere soevereiniteitsoverdracht aan de EU, als het om internationale verdragen zoals TTIP of CETA of ons pensioenstelsel gaat. Tenslotte willen we gekozen burgemeesters zoals in de rest van Europa. We willen open sollicitaties voor publieke functies in plaats van politieke benoemingen. De ramen in het schemergebied van de publieke instellingen moeten open.

Nederland heeft een nieuwe, liberale toekomstvisie nodig. Forum voor Democratie komt met een liberale, concrete en oplossingsgerichte visie, vol ingrijpende, inspirerende en vernieuwende ideeën.

Carola Dieudonné
Forum voor Democratie
Lijst 16, nr 13