Waar het om “duurzaam” gaat, waar hernieuwbaar overigens het tegenovergestelde van is, schijnt alles te zijn geoorloofd tot en met het verloochenen van eigen principes.

Zie dit artikel in Elsevier. Ik heb de krenten er uitgepikt.

Het artikel laat zien wie de profiteurs zijn van de klimaathype, namelijk beleggers in groen, grondeigenaren met windmolens op hun land en de windmolenindustrie in het bijzonder en de duurzaamheidsindustrie in het algemeen (Eco Industrieel Complex). Een verrassing is het niet. De rijken rijker en de armen armer door de toenemende lasten op de energierekening waar de belasting op gas en stroom, de Opslag (zogenaamd) Duurzame Energie en de verborgen kosten, die het quasi competitieve succes van wind op zee verhullen, maar via netbeheer ook bij de huishoudens leggen. Het koopkrachtverlies kan tot € 250/maand/huishouden oplopen (= 16% klimaatdoel/3% resultaat windplannen Energieakkoord x € 50/maand/hh rekenend met de € 72 miljard over 15 jaar en bij 7,6 miljoen hh van de Algemene Rekenkamer). Dit is de doodsteek voor de koopkracht van de burger.

Het artikel zegt verder:

Eens had het energiebeleid twee doelen: energie moest goedkoop zijn en altijd beschikbaar. Als energiebedrijven winst maakten, werd dat als dividend uitbetaald aan de aandeelhouders, meestal gemeenten en provincies. Zo hadden álle burgers – met welke financiële positie ook – dezelfde lasten en kwamen de lusten in de publieke kas. Inmiddels zijn de meeste energiebedrijven privaat. Zij behartigen de belangen van hun aandeelhouders. Tegelijkertijd is het overheidsbeleid gekanteld van goedkoop en zeker, naar groen en eventueel wat minder zeker. En dat mag wat kosten. Het Energieakkoord van Rutte II loopt op tot maximaal 62 miljard euro en daar moet van lobbyist Ed Nijpels (VVD) nog eens 50 miljard euro bij.

Dit stemt overeen met andere berekeningen. Zie hier en hier. De Algemene Rekenkamer kwam met de eerder genoemde € 72 miljard.

‘De GroenLinkse plannen zijn de doodsteek voor het bedrijfsleven,’ zo gaat het artikel verder, hetgeen te verwachten is omdat hernieuwbare energie inferieur is ten opzichte van de overige energiebronnen met een factor 100 tot 1.000 kleinere vermogensdichtheid. Het enige dat hernieuwbaar zal brengen is een teruggang naar de maatschappij van vóór de Industriële Revolutie met het bijbehorende welvaartsniveau.

Verder valt te lezen:

Je zou verwachten dat linkse partijen deze subsidiestromen van arm naar rijk zouden afwijzen. Maar zij zijn vreemd genoeg de grote aanjagers ervan. Als de wereld gered moet worden, mag dat kennelijk best worden betaald door de minder verdienenden. De VVD en het CDA vinden het ook prachtig. Zij zijn nogal klef met VNO-NCW, de boerenlobby en andere clubs die er aan verdienen.

(…) Het komt er dus op neer dat de Regering bij private bedrijven een bestelling plaatst voor stroom met lagere CO2-uitstoot [JH: het artikel stelt dat de NL-uitstoot stijgt]. Dat die bedrijven wel incasseren, maar niet leveren en als beloning meer subsidie dreigen te krijgen. En de rekening wordt doorgeschoven naar de lagere en middenklasse. Hallucinant.

Hallucinant is inmiddels de gehele discussie geworden over de onderwerpen klimaat en energie, omdat er geen bewijs is voor de postulaten AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) en energietekorten in de nabije toekomst. Integendeel zelfs afgaand op de observaties. De kring van protagonisten van genoemde postulaten bestaat uit lieden die met een hoop bombarie en bluf hun doempreken houden, maar geen onderbouwing kunnen geven. Zie hierhier en hier.

Het is bijvoorbeeld onlogisch dat overal ter wereld een keur aan rampen zou plaatsvinden, maar nergens weldadige ontwikkelingen. Deze bias doet verdacht aan: droogte in Oost Afrika in 2020 en overvloedige regen in Nederland in 2030 o.i.d.. Dit lijkt eerder een overschatting van klimaatmodellen (zelf onbewezen hypotheses).

De vraag dringt zich steeds meer op waar de aarde nu eigenlijk gered van zou moeten worden? De mens? De fossiel gestookte energiecentrales? Kapitalisme? Wonderlijk dat het NOS-journaal en kranten als het AD, Trouw en de VK al die, alarmistische, verhalen blijven uitdragen als zijnde wetenschappelijk bewezen. Wat beweegt hen toch om de burger te bestoken met dit soort ononderbouwde alarmistische verhalen?

Wat beweegt een man als Nijpels vol te blijven houden dat 97% van de wetenschappers die CAG-hypothese onderschrijft. Grotere onzin kan een mens niet uitkramen. Het druist trouwens in tegen alles wat gezond verstand heet. De heer Nijpels is sowieso een eigenaardige speler in dit veld. Het is onaannemelijk dat hij de materie begrijpt of wil begrijpen, gezien zijn uitspraken over die 97% o.a. Zijn fanatisme en zonderlinge uitspraken maken hem een bedenkelijke borger van het Nationale Energieakkoord. Nijpels kan als borger door zijn ondeskundigheid in zo verre goed doen, dat hij de onhaalbaarheid en onbetaalbaarheid van het Energieakkoord sneller zal blootleggen, voordat er onherstelbare schade is aangericht. Zie ook hier.

Een natie is in gevaar door zo veel incompetentie en verdwazing die door de incestueuze politieke elite in stand wordt gehouden. Hoe verblind moet je zijn om niet te begrijpen dat hernieuwbare energie in strijd is met het algemeen maatschappelijk belang nu en in de toekomst?

Denivelleren dus, omdat je gelooft in een mythe en niet bereid bent de wetenschappelijke kant ervan te bestuderen, maar geloof hecht aan groepsdenken.

Bron hier.