Natuurbeschermers die pleiten om iets minder vogels dood te meppen: ze willen 'slechts' 800 laten dood meppen per jaar...

Natuurbeschermers die pleiten om iets minder vogels dood te meppen: ze willen ‘slechts’ 800 laten dood meppen per jaar…en dan mogen er nog veel meer bij.

We leven in Interessante Tijden, en dus gaat vandaag officieel mijn nieuwe weblog voor Ecologie voor de 21ste Eeuw van start met die naam. We starten met het bericht van Waddenzee.nl, een site van Rijkswaterstaat, de beheerder van de Waddenzee. Mensen die zich ‘natuurbeschermer’ noemen- zoals jaarverslag-sjoemelaar Arjan ‘Sla mij alsjeblieft’ Berkhuysen en zijn Waddenvereniging- maken nu bezwaar  tegen 64 extra windturbines bij de Waddenzee.

De reeds geplaatste 88 turbines op een vogeltrekroute doden minimaal 3000 op papier beschermde vogels per jaar. Dat werd zelfs deze Springtij-transitieterrorist te gortig.

Vaarwel beste Climategaters

Vaarwel beste Climategaters

Wanneer ik dan 1 jonge torenvalk die uit het nest valt opvoed tot vliegvlugge valk, dan ben ik volgens de wet strafbaar. Maar als je dus honderden tot duizenden per jaar doodt: dan ben je duurzaam en krijg je miljoenen euro’s subsidie…

Ja we leven in Interessante Tijden.

Het klimaat-fascisme, een moralistisch klinkend vernis om mensen af te persen en jezelf daar goed bij te voelen

Het klimaat-fascisme, een moralistisch klinkend vernis om mensen af te persen, een totalitaire Staat in te voeren en jezelf daar goed bij te voelen. Iets zegt mij dat die klimaat-Taliban over datum raakt…David Rockefeller is ook al dood

Een burgeroorlog is mogelijk
We zien hoe de geldwisselaars en schuldeisers van Achmea het klimaatfascisme ontdekken als nieuwe manier om u met rente uit te zuigen. Maar dan met groen-moralistisch sausje er over om hun eigen goede zelfgevoel te behouden. Of je nu uit hete lucht (CO2) nepwaarde creëert om mensen aan schuld te helpen, of via een druk op je computerknop: het is eigenlijk het zelfde bij Achmea.

Dat de manager en directeur niet denken: wat ben ik eigenlijk een fascistische rovershoofdman, eigengereide klootzak en een leugenachtige lul.

Ik zie in voornoemde voorbeelden- er zijn er vele meer- de gevolgen van de teloorgang van het christendom in Nederland, nadat dit 1000 jaar lang de ruggengraat van onze ethische referentie uitmaakte. In vrij korte tijd, zeg maar afgelopen kwart eeuw zie je in sneltreinvaart een vorm van corruptie opduiken, en teloorgang van waarheids-standaarden.

Vandaar Interessante Tijden. Je kunt dat niet ongestraft doen, zonder de consequenties te nemen. Zo werd in korte tijd liegen het nieuwe normaal bij overheid en grootbedrijf: die graaibankiers zijn maar 1 van de vele voorbeelden.

Daarvan is 1 kernoorzaak als olifant in de kamer van het Westen aan te tonen: geen ethiek hebben buiten je eigen opportunisme. Zo kan door groeiende onvrede- mensen pikken het niet langer- een burgeroorlog ontstaan. Maar het kernprobleem is daarmee niet opgelost.

Belastingdienst verspilde een miljard euro volgens Pieter Omtzigt aan mislukte automatisering. Dan maar auto's in beslag nemen...

Belastingdienst verspilde een miljard euro volgens Pieter Omtzigt aan mislukte automatisering. Dan maar auto’s in beslag nemen…De Overheid Geeft en de Overheid Neemt: leve de Overheid. Zouden wij van de Overheid wel het Goede Nemen en niet ook het Kwade

Ken Uzelf,
Dat ‘ ik bedoel het goed dus ben ik goed’-geneuzel, het lijkt de norm voor het doel dat mensen voor zichzelf stellen: als IK me maar goed voel over mezelf, dan ben ik goed. Als het mijn belangen maar dient is het goed. Je ontkent daarmee het bestaan van ‘God’, een referentiepunt hoger dan jezelf.

Daarbij geef ik aan God een seculiere definitie: het ultieme idee – een ‘geest’ of abstractie’- namelijk dat je er volledig naast kunt zitten en eigenlijk niets weet. Ook al geloofde je heilig dat je wel doorhad hoe het zat. Dus niet iets om je eigen verhevenheid te etaleren. Ik kan mezelf ook werkelijk fantastisch vinden, grappig, creatief, intelligent. Juist dan blijkt wel eens een correctie nodig

Helaas

Ik leerde mezelf juist wantrouwen, wat in de christelijke traditie zondebesef heet. Hoe vaak vaak kwam je- god zij dank-  mentoren tegen die verder waren op een terrein waar jij nog veel te leren had. Zodat je enige bescheidenheid krijgt bijgebracht.

Hoe onterecht is het kortom om van je eigen vermeende goede bedoelingen de ethiek van je leven te maken.

De Linkse Leugenpers klampt vast aan haar gesubsidieerde machtsbasis, als loon voor steun aan het Establishment

De Leugenpers klampt vast aan haar gesubsidieerde machtsbasis, als loon voor steun aan het Establishment

Zelfs Ed Nijpels heeft iets goeds
Iedereen vindt zichzelf altijd wel OK, daarom sprak Jezus al ‘heb je naaste lief als jezelf’. Dat doe je altijd al wel. Er is dus een hoger kader nodig boven je directe eigenbelang. Een hoger referentiepunt, dan de mate waarin je succes behaalt bij het bemachtigen van wat je wilt grijpen.

En je naaste lief hebben, dat doe ik alvast met frisse tegenzin. Dat ik zelfs Ed Nijpels moet liefhebben, dat leugenachtige bestuurlijke kankergezwel.

Toch moet dat, dus Ed, je – gorgel ahum zucht pijn en moeite- je hebt vast iets goeds! :-)

Anders blijft er weinig anders over dan ‘ethiek is wat me van pas komt’. Of ‘waarheid is waar je mee wegkomt’, tot je in een Darwiniaanse wereld leeft, met de Nijpelitaanse Maffia (VVD) als ethiekloos kankergezwel op rechts. De Wandelende Leugen Mark Rutte.

Je hoeft mij nog steeds niet leuk te vinden, maar de pagina wel!

Je hoeft mij nog steeds niet leuk te vinden, maar de pagina wel!

Addergebroed
Wanneer Jezus je voorbeeld is die met de zweep de tempel reinigt, dan mag je ook best man en paard noemen.Het overdreven fijngevoelig doen over ‘op de persoon’ spelen, dat is vaak het resultaat van slordig denken en de intellectuele stroming die ik al De Vernichting noemde.

Media doen al decennialang niets anders dan op de persoon spelen die ze politiek niet van pas komt. Politieke sympathie bepaalt hier of het de aanduiding ‘onfatsoenlijk’ krijgt of een journalistieke prijs.

Een kale politicus werd er door vermoord, en een ander wordt steeds met de dood bedreigd dankzij de laster van onze linkse nepnieuws-media die aan hun gesubsidieerde macht vastklampen.

Het is dus een wat zwak excuus om jezelf te verheffen tot ‘De Hogere Beschaving’ door plots fijngevoelig te doen. Dan wil je de discussie subjectiveren om zo zelf de overhand te krijgen. Aan teergevoelig nichterig gedrag is niets beschaafd wanneer je tegelijk de boel bij elkaar liegt en bedriegt, of wanneer je slap, laf en visieloos bestuurder bent en je taak verzaakt.

Jezus Christus was gewoon vissersfilosofie van de koude Hebreeuwse grond, en door tweeduizend jaar traditie getest en grosso modo  door generatieslange ondervinding ‘waar’ bevonden. Er is niets zo aards als geloof.

Traditie is juist iets dat met de tijd mee leeft, zonder het goede van vroeger geweld aan te doen

Traditie is juist iets dat met de tijd mee leeft, zonder het goede van vroeger geweld aan te doen, of het als museaal fenomeen te verstenen

Wanneer ik God als karikatuur was…
Je hoeft voor het eerbiedigen van de christelijke traditie niet te geloven in een bebaarde man die op de wolken zit, en die de hele dag naar douchende dames kijkt.

Dat zou ik doen als ik zo’n God-karikatuur was. :-)

Even de wereldbol draaien, Zon sta stil boven Gideon, daar zien we een 21ste eeuwse Betsheba baden…. En oeps,  hoh, even de controle kwijt, foutje, weer een scheepsramp met zoveel doden, Israelisch-Palestijns conflict 0ntspoord.

Geen wonder dat er zoveel misgaat in de wereld. God is een ouwe bok, die de hele dag is afgeleid door zijn Schepping, de hele dag gluren naar wiegende jonge damesbillen. Dan vergeet hij het controlepaneel te bedienen, en oeps hoh, voor je het weet heb je weer een Wereldoorlog.

:-)

21ste Eeuwse Ecologie is weer heel Genesis
Er is dus een veel intelligenter manier mogelijk van omgang met traditie.

Juist in de moderne ecologie die zich door de Tweede Hoofdwet van Thermodynamica laat informeren bij het ontstaan van complexiteit: daar vind ik de zelfde metafoor in als bij God’s geest in Genesis die over de wateren gaat.

Hoe tegen de klippen van groeiende entropie (chaos) op complexiteit kan ontstaan door energie toe te voegen, waarbij je de natuur niet langer opvat als gesloten systeem ‘in evenwicht’, maar open systeem ver buiten evenwicht. Genesis in een 21ste eeuws jasje. En daarom ook Ecologie voor de 21ste Eeuw.

Doe ik nog een blog over op Interessante Tijden.

Je kunt je eigen intellectuele ontwikkeling en visie op de natuur, niet los zien van hoe je jezelf ziet in deze wereld. Dus moet op Interessante Tijden wel religie en filosofie aan bod komen. Je kunt immers ook geen wetenschap bedrijven als je geen denkraam van de wereld hebt dat je wilt bevestigen of ontkrachten. Negentiende Eeuwse wetenschappers noemden zich nog ‘natural philosopher’.

Zo zie je vaak- ik lees nu Petraitis zijn boek over Multiple Stable States- bij ecologen hoe het slordig denken regeert.

Zo kun je ook geen denkraam hebben door te doen alsof je buiten een historische traditie staat. Dat is wat het Cultuur-Marxisme ons al decennia opdringt via de linkse leugenpers. Woorden zijn daardoor niet meer wat ze betekenen.

Neem ’traditie’.

Thierry Baudet gaf bij Cafe Weltschmerz al een goede analyse over omgang met traditie. De neiging bij dirigenten om Bach precies op te voeren zoals ‘vroeger bedoeld’. Dan – via die cultuur-Marxistische houding- maak je de traditie tot museale activiteit (en bij christelijk geloof een karikatuur RZ), in plaats van levende verbinding met vroeger.

Zo wil ik ook met  Interessante Tijden een manier vinden om de goede elementen uit de christelijke traditie (de rest van de Westerse cultuur is daar een voetnoot bij) weer levend te maken. Zonder het voor waar aannemen van onwaarschijnlijkheden kun je daaruit inspiratie putten in je streven om dagelijks een ietsje pietsje geestelijk meer volwassen mens te worden dan je gisteren was.

En laat het verbeteren van de hele wereld, dat kinderlijke streven, of het Planeetje redden toch alsjeblieft aan Superman over. Of aan die klimaatheks Marjan Minnesma, die ook ongetwijfeld -hnnggrr hangen en wurgen- iets goeds moet hebben.

Dus vaarwel iedereen hier, die was het dan na 2530 blogs. Klimaatmopperaars mogen hier blijven, maar wie iets interessants heeft te melden dat me verrast: ga mee naar Interessante Tijden.