Het nieuwe indoctrineren

weerpresentatoren

Weerpresentatoren. Foto: Heleen Ekker

Met de publicatie door Al Gore van zijn opus magnum, de film met de pretentieuze titel ‘An Inconvenient Truth’ (hoezo Truth?), werd het brede publiek rijp gemaakt voor het verdienmodel van het Eco Industriële Complex. Op scholen worden sindsdien kinderen geïndoctrineerd en door de media wordt het brede publiek onafgebroken bestookt met onheilstijdingen, dit alles met de impliciete boodschap: dit is uw schuld. De frauduleuze hockeystickgrafiek van Michael Mann zit in ons brein geramd, ondanks dat deze fraude is weerlegd.

Thans lijkt een nieuw fenomeen aan dat verdienmodel van de klimaatoligarchie te worden toegevoegd. De deltacommissaris wil de Nederlands weermannen en –vrouwen voor zijn karretje spannen om meer subsidie binnen te halen voor diens zelfopgelegde taak de wereld te redden in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Leest u mee?

In de hoop het gevoel van urgentie te vergroten, zijn weerpresentatoren van radio en tv bij het KNMI bijgepraat over klimaatverandering. Ze kregen van het meteorologisch instituut informatie over zaken als de snelle opwarming in het Noordpoolgebied, de mogelijke gevolgen die dit heeft voor het weer in Nederland en de toename van extreem weer zoals stortbuien of hittegolven.

Initiatiefnemer van de bijeenkomst was deltacommissaris Wim Kuijken. Hij is verantwoordelijk voor maatregelen die Nederland moet nemen ter voorbereiding op toekomstige klimaatverandering.

Er staan nogal wat (impliciete) suggesties in dit fragment. ‘Gevoel van urgentie te vergroten..’ Hoezo urgentie? Het is nu al 40 jaar vijf voor twaalf en geen van alle verwachte rampen heeft zich voorgedaan, integendeel. ‘Snelle opwarming …’. Meent hij dit nou, terwijl de opwarming sinds 1998 niet significant is toegenomen? Het wordt gebracht alsof het uniek is in de geschiedenis, maar hier valt wel op af te dingen. Zie hier en hier.

Wat is alarmistisch aan het cyclische fenomeen op de Noordpool en die jongste grafiek van de Arctische ijssituatie? Al in1817 sloeg men alarm over een ijsvrije Noordpool.

En lees de slag om de arm: ‘MOGELIJKE gevolgen die dit heeft voor het weer in Nederland en de toename van extreem weer zoals stortbuien of hittegolven.’ Er wordt geschermd met het woord weersextremen waarbij kommer en kwel alom wordt gesuggereerd.

Het staat er als een 100% zekerheid, maar is bluf, want niemand kan dit met dergelijke vermeende stelligheid beweren. Weersextremen nemen bovendien af. Zie hier. Ook het IPCC spreekt zich hier terughoudend over uit. Ook De Bilt blijft rustig qua opwarming, qua buien en qua hittegolven. De modellen waarover wordt gesproken, geven weinig reden tot boude uitspraken als deze: ‘Welkom in het nieuwe klimaat’, zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. ‘Dit zijn voorbeelden van weersituaties die we waarschijnlijk in de toekomst vaker mee zullen maken.’

Over modellen zegt het KNMI zelf: De waarnemingen laten over de afgelopen 65 jaar een afname zien in extreme neerslag in de periode april – juni. Zie hier.

Modellen zijn immers hypotheses, geen feiten.

Het bericht gaat verder:

Deltacommissaris Kuijken vertelde dat hij werkt aan een veelomvattend plan om Nederland nog beter voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Het plan heeft als werktitel “Wateroverlast en Hittestress” en wordt gepresenteerd op Prinsjesdag.

Hij wees erop dat de problematiek langdurig is en voorlopig niet meer zal verdwijnen. Stortbuien worden intenser, perioden van droogte en hitte nemen toe, net als de kans op een overstroming.

Wat heeft hitte met dijken te maken, vraag ik mij af. En nogmaals met welke zekerheid kan hij dit allemaal stellen? Dit riekt naar kersenplukken, want het gaat altijd verkeerd in deze visie:

Jeroen 3 cartoon

Deze selectiviteit lijkt mij illustratief voor deze en soortgelijke alarmistische berichtgevingen en voor het wetenschappelijke gehalte van dergelijke uitspraken. Zo lang de heer Kuijken zich niet kan beroepen op wetenschappelijke bewijzen voor al zijn impliciete alarmisme, zou hij er verstandiger aan doen zich van dergelijke boude uitspraken te onthouden. Zie hier in welke precaire positie onwetenschappelijke bluf je kan brengen. Nu probeert van Kuijken een groep meteorologen voor zijn subsidiekarretje te spannen, maar de vraag is hoe groot is de echte consensus?

Die stelt in de VS weinig voor: ‘that is buying all that bogus research that is leading to all those bogus reports’. Zie ook hier. Ik ben benieuwd hoe recht de rug van onze weermensen is, laat staan hún echte consensus. Immers het kan je slecht vergaan als je je niet schikt naar het heersende paradigma (zie het lot van Tennekes). En zie hier het lot van deze Franse weerman. Hoe het ook zij, Kuijken heeft gewoon geld nodig. Belangenverstrengeling loert bovendien om de hoek:

Jeroen 1 zwagerman

Dit lijken mij zinnige woorden. De voormalige baas van de NPO schreef immers herhaaldelijk:

geen objectieve verslaggeving na te streven over het klimaat. Hij vindt dat de NPO de Nederlandse politiek moet aansporen om feller op te treden tegen klimaatverandering. Hagoort zei dan ook te weigeren programma’s te maken die aan de orde te stellen of er eigenlijk wel een klimaatprobleem is.

Zie hier.

Met permissie, maar is het niet de taak van mensen als Hagoort, onze meteorologen, de heer Kuijken et cetera zich bij hun beroepsuitoefening te laten leiden door de beste stand van de relevante wetenschap … en ook het eigen gezonde verstand? Wij kunnen vooralsnog vaststellen dat wetenschappelijk bewijs voor de mens als schuldige aan bovenstaande rampen ontbreekt. Als er dus sprake zou zijn van uitsluitend natuurlijke invloeden, dan kan er niet anders sprake zijn adaptatie. Wat is dan de zin van giswerk door meteorologen m.b.t. een door bias ingegeven selectie van klimaatrampen? Ik zal maar niet vragen hoe zeker men is van dergelijke uitspraken, want ik vrees dat het antwoord heel wat bedeesder zal zijn dan de heer Kuijken suggereert.

Feiten tellen kennelijk niet, wel censuur door filtering van nieuws. Deze censuur is het morele verval dat zo kenmerkend is voor groepsdenken. Censuur is de capitulatie van democratie.

Dit is waar het NOS-journaal op af dreigt te stevenen, zo dit nu niet al het geval is, als dit plan van Kuijken wordt doorgevoerd.

Jeroen 2 BBC

Sowieso vind ik de ontwikkelingen wat betreft het opdringen van hernieuwbare energie een steeds grotere bedreiging vormen voor onze welvaart en democratie. Bij het Energieakkoord werd de burger buiten spel gezet, de Tweede Kamer werd in feite overbluft en niet gehoord, de Crisis- en Herstelwet werd ingevoerd alsof het een oorlogssituatie betreft, en de heer Nijpels werd aangewezen voor de parkeerbaan als borger van het Energieakkoord voor de klimaatoligarchie.

Men put zich uit in verontwaardiging over Erdogan, maar deze klimaatoligarchie schuift net zo makkelijk de democratische (rechts)beginselen aan de kant. Hierbij verwijs ik, naast wat ik eerder noemde inzake het Energieakkoord, naar de uitspraak in de zaak Urgenda, waarbij de rechter op de stoel van de wetenschap plaatsnam i.p.v. de vereiste marginale toetsing toe te passen.

Ik kan vaststellen dat de Groene Religie tot niets anders leidt dan wetenschappelijke fraude, misleiding van de burger d.m.v. klimaatpropaganda om deze geld uit de zak te kloppen via de energierekening, onjuist

Zie hier.

Met permissie, maar is het niet de taak van mensen als Hagoort, onze meteorologen, de heer Kuijken et cetera zich bij hun beroepsuitoefening te laten leiden door de beste stand van de relevante wetenschap … en ook het eigen gezonde verstand? Wij kunnen vooralsnog vaststellen dat wetenschappelijk bewijs voor de mens als schuldige aan bovenstaande rampen ontbreekt. Als er dus sprake zou zijn van uitsluitend natuurlijke invloeden, dan kan er niet anders sprake zijn adaptatie. Wat is dan de zin van giswerk door meteorologen m.b.t. een door bias ingegeven selectie van klimaatrampen? Ik zal maar niet vragen hoe zeker men is van dergelijke uitspraken, want ik vrees dat het antwoord heel wat bedeesder zal zijn dan de heer Kuijken suggereert.

Feiten tellen kennelijk niet, wel censuur door filtering van nieuws. Deze censuur is het morele verval dat zo kenmerkend is voor groepsdenken. Censuur is de capitulatie van democratie.

Dit is waar het NOS-journaal op af dreigt te stevenen, zo dit nu niet al het geval is, als dit plan van Kuijken wordt doorgevoerd.

Sowieso vind ik de ontwikkelingen wat betreft het opdringen van hernieuwbare energie een steeds grotere bedreiging vormen voor onze welvaart en democratie. Bij het Energieakkoord werd de burger buiten spel gezet, de Tweede Kamer werd in feite overbluft en niet gehoord, de Crisis- en Herstelwet werd ingevoerd alsof het een oorlogssituatie betreft, en de heer Nijpels werd aangewezen voor de parkeerbaan als borger van het e voorlichting over de kosten, censuur door het NOS-journaal, buiten spel zetten van de democratie, beïnvloeding van de rechtspraak en nodeloze bangmakerij. Deze zijn de zegeningen van het nieuwe klimaatindoctrineren.

Bron hier.

Door | 2017-10-06T22:31:50+00:00 21 april 2017|41 Reacties

41 Reacties

 1. Henk 21 april 2017 om 08:19 - Antwoorden

  Jeroen,

  Ik zal me gedragen, maar dan verwacht ik wel antwoorden en dan echte en geen blogjes

  “De frauduleuze hockeystickgrafiek van Michael Mann zit in ons brein geramd, ondanks dat deze fraude is ”

  Zonder verwijzing en wetenschappelijke onderbouwing ben je bezig een reputatie door het slijk te halen. Nu kom jij natuurlijk met M&M aan, maar iedereen weet intussen dat daarop behoorlijk wat was aan te merken

  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-006-9105-7

  Het werk van Mann wordt natuurlijk ook gewoon bevestigd door al het vervolg onderzoek wat er is gebeurt met als laatste natuurlijk het Pages2K project

  http://www.nature.com/ngeo/journal/v6/n5/full/ngeo1797.html

  Dus nu een duidelijke onderbouwing van fraude (en dat is wat anders dan het zeggen dat anderen andere resultaten behalen)

  Kunnen we dit puntje eerst afhandelen? Dan kunnen we daarna verder gaan met het bereiken van een mening waar we het beide over eens zijn zodat we dit 20 jaar oude onderzoek achter ons kunnen laten en we ons kunnen richten op nieuwer onderzoek

  Voor de leifhebber vasn reconstructies hier een video met wat interessante verwijzingen naar verder onderzoek

  https://www.youtube.com/watch?v=CY4Yecsx_-s

  • Scheffer 21 april 2017 om 09:42 - Antwoorden

   “Ik zal me gedragen…..” pfffffffffff, nu nog een kritische houding op de IPCC-sprookjes en geen achterhaalde / weerlegde alarmistische klimaatmodelletjes meer aandragen, Henk? Over IPCC fraude zijn tientallen/honderden artikelen wereldwijd! Eentje dan: http://nos.nl/artikel/131547-vn-wetenschapper-geeft-klimaatfraude-toe.html

   • Henk 21 april 2017 om 10:37 - Antwoorden

    Scheffer,

    mooi een kranten artikel! 1 heel punt waar niet echt netjes is greageerd, nu nog de fraude van Mann (laten we eens on topic blijven)

    Je weigering om je mening ook maar enigszins te onderbouwen blijft altijd hetzelfde

  • Andre Bijkerk 21 april 2017 om 10:29 - Antwoorden

   Of het werk van Mann et al fraude is, moet iedereen maar voor zich oordelen.

   Hier is de letterlijke tekst van de hoorzitting daarover neergelegd:

   https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-109hhrg31362/html/CHRG-109hhrg31362.htm

   Het gaat over het onderzoek van twee commissies, Wegman en North. In alarmistische kringen zijn de bevindigen van Wegman over statistisch wangedrag uit en te na verketterd, terwijl North veel milder was, maar niettemin in de link:

   …Our committee reviewed the methodology used by Dr. Mann and his coworkers and we felt that some of the choices they made were inappropriate. We had much the same misgivings about his work that was documented at much greater length by Dr. Wegman….

   Later, na climategate legt Richard Muller uit waarom hij Mann niet vertrouwt:
   https://www.youtube.com/watch?v=8BQpciw8suk

   • Henk 21 april 2017 om 10:34 - Antwoorden

    En ik vertrouw Andre Bijkerk niet als het gaat om het klimaat beleid, een getuigeverklaring is geen bewijs.

    Dus ga eens op zoek naar een onderzoek of publikatie waaruit blijkt dat re sprake is van fraude.

    Bewijs afwezig –> Geen fraude, makkelijk genoeg. Bewijs dus graag want mensen zonder onderbouwing van fraude beschuldigen is niet netjes.

    Verder wetenschappelijke publicatie of youtube video ….

    • Lo 21 april 2017 om 15:51 - Antwoorden

     Henk, M&M hebben overtuigend aangetoond dat de statistiek van Mann en de verdediging door Wahl&Ammann niet deugde en nooit over fraude gesproken. Fraude veronderstelt opzet. Niemand in de klimaatwetenschap heeft er baat bij dat zo te benoemen.
     Daarom hieronder een onafhankelijke wetenschappelijke annalyse van de methodes gebruikt o.a. door Mann.
     http://projecteuclid.org/DPubS?service=UI&version=1.0&verb=Display&handle=euclid.aoas/1300715170
     Conclusie.
     “Climate scientists have greatly underestimated the uncertainty of proxy-based reconstructions and hence have been overconfident in their models.”
     Mocht Henk geen 38 pagina’s statistiek begrijpen, een vertaling.
     Vertaling voor Henk, GIGO.

 2. Henk 21 april 2017 om 08:22 - Antwoorden

  “Meent hij dit nou, terwijl de opwarming sinds 1998 niet significant is toegenomen? ”

  En natuurlijk is er wel een sygnificante opwarming sinds 1998

  GISTEMP 0.180 ±0.111 °C/decade (2σ)
  HADCRUT4 0.140 ±0.109 °C/decade (2σ)
  NOAA 0.164 ±0.103 °C/decade (2σ

  Waarom moeten we iedere keer weer dezelfde discussie hebben over feiten?

  Is dat rationeel? Waarom kunnen we niet samen tot een conclusie komen?

  • Hugo Matthijssen 21 april 2017 om 09:28 - Antwoorden

   Henk.
   Waar eindigen je temperatuurreeksen.
   Afgelopen jaar is de aarde aan het afkoelen na een forse el nino.
   En waarom denk je dat het KNMI in 2011 aangeeft dat de temperatuur van het oppervlak van de oceanen vanaf 2003 niet meer is gestegen en dat deze warmte ook niet in de lucht terecht is gekomen anders zou de luchttemperatuur met 5 graden zijn gestegen.
   dit is hun tekst:
   De bovenlaag van de oceaan is tegen de verwachtingen in sinds 2003 niet meer warmer geworden ondanks de toename van broeikasgassen in de lucht. Een KNMI-studie toont aan dat de bovenste oceaanlaag koel is gebleven door natuurlijke variaties in het klimaat. Een deel van de warmtestraling is hierdoor teruggekaatst naar de ruimte en een deel van de warmte is in de diepere lagen van de oceaan opgeslagen.

   De oceaantemperatuur is 0,02 graden Celsius minder gestegen dan verwacht. Een fractie van een graad maar omgerekend is dit een grote hoeveelheid warmte. Als hiermee de lucht zou zijn opgewarmd, dan zou het de afgelopen acht jaar 5 graden warmer zijn geworden. Dat is niet gebeurd. Ook een warmere bodem of meer afsmelten van land- en zeeijs dan verwacht, is uitgebleven. Hoe komt het dat de bovenlaag van de oceaan acht jaar lang niet warmer is geworden, ondanks de toename van broeikasgassen?

   Vervolgens gaan ze nieuwe modellen inzetten en supercomputer om te vertellen dat de warmte die niet gemeten is er wel moet zijn.
   https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/verdwenen-warmte-in-oceaan-gevonden

   • Henk 21 april 2017 om 10:38 - Antwoorden

    Waar eindigen je temperatuurreeksen.

    Gewoon nu (dus dat zal februari of maart zijn)

    Het is gewoon rekenwerk.

    Dus eens? Er is sprake van een sygnificante opwarming sinds 1998 (dit in tegenstelling tot de bewering van Jeroen Hetzler)

  • Boels 21 april 2017 om 11:01 - Antwoorden

   De jongens en meisjes van CERN nemen pas genoegen met 5σ of 6σ.
   Dus 2σ blijft gissen.
   Op zich niet verwonderlijk omdat het klimaatprobleem uiterst complex is.
   Wel mag je constateren dat het merendeel van de klimaatwetenschap de complexiteit niet kan bevatten.
   Zelfs dat is niet verwonderlijk omdat het handjevol briljante geesten met voldoende bevattingsvermogen zich hebben vastgelegd in andere onderzoeksgebieden (of zich er niet aan durven wagen).

   • Henk 21 april 2017 om 11:42 - Antwoorden

    het is >> 95% zeker dat de temperatuur gestegen is sinds 1998, en toch houd Jeroen vol dat het niet zo is.

    Rekening houdend met

    1. 1998 is het hoogtepunt van een El Nino dus een enorm geval van kersenplukken van d ekant van Jeroen Hetzler (iets waar ik jou nooit over zie vallen)

    2. De periode sinds 1998 slechts 18 jaar is en dus voor klimaat begrippen veel te kort is (iets waar ik jou ook nooit over hoor zeuren)

    Conclusie: Boels meet met 2 maten en de 2 sigma grens is prima voor klimaat zaken.

   • David 21 april 2017 om 12:03 - Antwoorden

    Niet alleen complexiteit maar ook onwetendheid.
    Niet alle factoren die het klimaat kunnen bepalen zijn bekend / onderzocht.

    • Henk 21 april 2017 om 12:25 - Antwoorden

     En welke factoren zijn dat dan?
     Of zijn dit tot nu toe onbekende factoren die het klimaat op onbekende wijze beïnvloeden maar wel verantwoordelijk zijn voor de echte geconstateerde opwarming ?

    • Andre Bijkerk 21 april 2017 om 12:58 - Antwoorden

     Ook zijn er factoren die welbekend zijn bij sommigen maar absoluut onbekend moeten blijven voor anderen.

 3. Boels 21 april 2017 om 09:09 - Antwoorden

  NPO is nu eenmaal een staatsomroep à raison van een half miljard per jaar en de regionale omroepen zijn eveneens staatsruifgevoelig.
  Klimaatbrood is ogenschijnlijk voedzaam, maar besmet met hallucinerend moederkoren.
  Bel de GGD als de klimaatkakel aanhoudt.

  • Henk 21 april 2017 om 11:00 - Antwoorden

   Ik zal de ggd waarschuwen om Climategate.nl reaguurders voor de veiligheid van de argeloze lezers op te sluiten. Er zijn gevallen bekend van gebroken beeldschermen

   • Boels 21 april 2017 om 11:06 - Antwoorden

    Hoe vertrouwd klinkt dat!
    In de tijd dat GL dreigde opgericht te worden is mij toegezegd om als eerste in een kamp te worden opgesloten (in Siberië kwamen plaatsen vrij).
    Maar goed dat je het masker hebt laten vallen.
    Wat een rotkop.

    • Henk 21 april 2017 om 11:43 - Antwoorden

     Eerst roepen om de GGD en dan zeuren al ik het omdraai. Ahhhhh

 4. David 21 april 2017 om 10:08 - Antwoorden

  Woord en daad…..
  Het communisme moest de arbeider verheffen maar creëerde slavenstaten.
  De energietransitie plegen we voor onze kinderen.
  De meest basale drijfveer van het menselijk handelen is angst. Zoals de angst voor gebrek.
  De Club van Rome, de Groene Ideologie: het zijn machtsgrepen van de elite en leidt tot slavenstaten, net als het communisme.
  Dominees vertelden eeuwen geleden de zwarte slaven in Afrika dat hun lot zwaar was, maar dat hard werken voor de baas toch de enige weg was naar de eeuwige zaligheid. De groene gelovigen tuinen er met open ogen in, vertellen trots hoeveel zonnepanelen er op hun dak liggen. Hier in het dorp zijn diverse daken bedekt die op het westen liggen!

  • Henk 21 april 2017 om 10:41 - Antwoorden

   David,

   Ik weet dat feiten voor een “scepticus”ook maar een opinie zijn, maar op het west georrienteerde panelen leveren ongeveer 80% van hun maximale opbrengst tov exact zuid georrienteerde panelen

   http://news.energysage.com/does-my-roof-have-to-face-south-for-solar-to-make-financial-sense/

   • John 21 april 2017 om 14:00 - Antwoorden

    Gek joh. Ze zon komt in het oosten op dus de eerste paar uur zien die dingen het licht nauwelijks.
    Naar het zuiden is per definitie de beste richting voor vaste panelen. Dan leveren ze ook nog maar hooguit 60% tov van panelen die de zon volgen van oost naar west.

 5. Bert Pijnse van der Aa 21 april 2017 om 10:17 - Antwoorden

  Indoctrinatie is geheel terug van weggeweest. De ouders van kinderen op de lagere school mét of zonder zonnepanelen zijn respectievelijk goed of slecht. ( ofwel rijk en arm ) .Op lagere scholen werken voornamelijk nog juffrouwen en verder zeg ik er niets over . Wellicht zorgwekkender is de indoctrinatie op de Hogescholen. Hier een fragment uit een discussie op linked IN : “Mijn leraar, Frank Kroes, heeft een heel interresant boek geschreven over duurzame bedrijfsstrategie! Hij spreekt daarin vooral over het gebruik van bijvoorbeeld waterstof en de integratie van circulaire economie! Ikwil zelf ook graag verder met circulaire economie, er ligt nog een zeer mooie tijd op deze bijzondere aardbol voor ons, mits we er goed mee om weten te gaan! “.

  • David 21 april 2017 om 10:31 - Antwoorden

   met de circulaire economie is niks mis. Rotzooi moet worden opgeruimd, hergebruik van afval is prima. Daar is wel energie voor nodig. Gebrek aan energie geeft troep. Dat is de denkfout: dat je een betere, schonere wereld zou krijgen door minder energie te gebruiken. Onze opdracht moet zijn: meer energie voor een betere wereld.

  • Boels 21 april 2017 om 10:47 - Antwoorden

   Geef ons de 5-jarige HBS-B terug!
   32 lesuren + 1-3 uur per dag huiswerk.

   • David 21 april 2017 om 12:10 - Antwoorden

    In gesprek met leraren: “herinvoering van het HBS curriculum reduceert de deelname aan universitair onderwijs tot 30%”
    Op mijn website heb ik wat eindexamens HBS/ULO uit voorbije jaren gepubliceerd. Lachen !
    http://www.davdata.nl/am1934.html
    http://www.davdata.nl/meetkunde1920.html
    http://www.davdata.nl/meetkunde1931.html

    • Boels 21 april 2017 om 12:56 - Antwoorden

     30% minder academisch opgeleiden maakt dan ook wel een einde aan de ophokplicht in ZBO’s en kan er een paar miljard extra aan O&O besteed worden.
     De verzuchting blijft dus overeind.

    • David 21 april 2017 om 14:12 - Antwoorden

     @Boels: ik bedoel 70% reductie. 2/3 zal afvallen.

    • Boels 21 april 2017 om 15:08 - Antwoorden

     @David:
     Bij 70% reductie is er geen ruimte voor pretstudies, wat een weelde!
     Maar waar moet groen zich dan op vastbijten?
     Wel zielig.

   • dwk 21 april 2017 om 19:10 - Antwoorden

    Daar zeg je wat Boels even een zijpad als het mag.
    Nu verneem ik toch dat de hele onderwijswereld samenschoolt, vergadert en brainstormt over de toekomst van het onderwijs. Iedereen doet mee; onderwijzers, leraren, politici, raden en besturen en alle denkbare gogen.
    Ik kreeg de indruk echter dat het bedrijfsleven helemaal niets werd gevraagd. Dat is vreemd en ik frees dusch het erchste.

    • Boels 22 april 2017 om 10:23 - Antwoorden

     “Iedereen doet mee; onderwijzers, leraren, politici, raden en besturen en alle denkbare gogen.”

     De managementziekte is ook in het onderwijs het grootste probleem. Zaken moeten op papier geconcretiseerd worden want dan hoeven ze niet te begrijpen waar het over gaat.
     Het bedrijfsleven (wergevers+werknemers) heeft ooit het leerlingenstelsel de nek omgedraaid.
     Stomste wat ze hebben kunnen doen.
     Het is natuurlijk nuttig als een loodgieter weet hoe hij/zij een panda in barensnood moet helpen, toch?
     Maar op dat nivo zitten we ongeveer.

 6. Scheffer 21 april 2017 om 10:26 - Antwoorden

  Klimaatvoorspellen (met computer modellen) is slechts wetenschappelijk als de statistische onzekerheidsmarges bij presentatie tegelijk worden beschreven/benoemd. Dat doet het KNMI nooit. Dus conclusie…….?

  • Henk 21 april 2017 om 10:42 - Antwoorden

   Scheffer bouwt stropoppen

   • John 21 april 2017 om 14:01 - Antwoorden

    It takes one to know one.

    • Henk 21 april 2017 om 14:18 - Antwoorden

     Nee hoor John voor het zien van een stropop hoef je geen ervaring te hebben met het maken van stropoppen, maar wel een beetje logisch kunnen nadenken

 7. dwk 21 april 2017 om 10:34 - Antwoorden

  Hahahahaha!

  “Het KNMI maakte van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat het sinds kort mogelijk is om na een extreme weersituatie te bepalen of de menselijke uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) een rol heeft gespeeld bij het ontstaan ervan, of niet.”

  Je zou er maar werken bij dat hitte eiland in De Bilt!

  Nu even wat anders Hans. Wordt het met dat naderende Neomarxistische Kabinet niet eens tijd die partij van fopliberalen publiekelijk de rug toe te keren. Of blijf je zeggen: IEMAND moet het toch doen; het land moet bestuurd worden.

  • Scheffer 21 april 2017 om 22:53 - Antwoorden

   KNMI kreeg hun eerste supercomputer, waarbij de tegenstander van klimaat computermodellen, destijds de IPCC-kritische KNMI-directeur Tennekes (werd ontslagen vanwege zijn IPCC-kritsiche houding) , reeds stelde, dat als er selectieve klimaatdata en suggestieve parameters ingestopt worden er onbetrouwbare alarmistische klimaatprojecties ook uit een supercomputer komen. En zo geschiedde! En nu wil KNMI een nog grotere / snellere computer voor hun alarmistische klimaatanalyses.

 8. dwk 21 april 2017 om 10:41 - Antwoorden

  Hey, maar ach wat zou het?!
  Dat ze bij het KNMI vooral dingen doen die bij de politiek in de smaak vallen; het is niets bijzonders als je het naast het fenomeen van de klimaatgeneraal legt of anders het duurzaamheidsgezeur van de dir. DNB Klaas Knots.

  • Boels 21 april 2017 om 10:52 - Antwoorden

   Organisatorisch deugt daar iets niet: de webbezoeker wordt uitgenodigd “broken links” te melden.
   Alsof er geen (freeware) programmaatjes bestaan die dat voor de webmaster uitvoeren.

 9. Hetzler 21 april 2017 om 18:41 - Antwoorden

  @Henk Het begint een beetje een grijsgedraaide plaat te worden die veel weg heeft van de heer M. Mann zelf die niet anders doet dat roepen dat hij gelijk heeft en dat hij Nobelprijswinnaar is. U link laat opnieuw een hockeystick zien. Als u zich verdiept had in de weerleggingen door Marcel Crok, M&M en anderen, dan had ik uw weerlegging ervan verwacht. Wat u nu probeert voor de zoveelste keer mij uit te lokken uw bewering te weerleggen, die echter de zoveelste keer dezelfde is: namelijk een hockeystickgrafiek (Het artikel in uw link). U beschikt inmiddels over voldoende weerleggingen om daar mee aan de slag te gaan. Hierbij nog een koppeling naar de hernieuwde hockeystick http://klimaatgek.nl/wordpress/2013/03/14/nieuwe-hockeystick-deel-5/ en https://wattsupwiththat.com/2013/03/13/marcotts-proxies/
  En als u uw gezonde verstand zou gebruiken dan had u zich kunnen afvragen waarom het IPCC die grafiek eerst innig omarmde maar in het volgende rapport geruisloos van het toneel deed verdwijnen om nooit meer terug te keren. Tevens geeft te denken hoeveel moeite het heeft gekost om de data en de berekeningswijze te krijgen. In feite was het oorspronkelijke artikel hierdoor niet falsificeerbaar, dus tot dan pseudowetenschap. Het was dus onwetenschappelijk van het IPCC die grafiek kritiekloos tot speerpunt te maken.
  Voor temperaturen geldt mutatis mutandis idem. Door vele oorzaken lopen de klimaatmodellen uit de pas bij een sterk achtergebleven temperatuurverloop. Voorts kun je wel degelijk stellen dat het hier om fysisch verschijnselen gaat. Om dan statistisch aan te tonen dat het huidige temperatuurverloop significant afwijkt van de natuurlijke variatie, is het gebruikelijk om een 5 sigma-norm te hanteren zoals bij het Higgs-deeltje ook het geval was. Dus als u zich geroepen voelt om Mann et al in het gelijk te stellen ofwel die ik u heb genoemd te weerleggen….. Aanbevelenswaardig is het boek A disgrace to the profession waarin ca. 60 bekende (klimaat)wetenschappers hun inhoudelijke commentaar leveren op M. Mann en zijn grafiek. Het geeft te denken hoe hardnekkig alarmisten op irrationele wijze feiten ontkennen.

  • Boels 21 april 2017 om 20:13 - Antwoorden

   Wiens naam niet genoemd dient worden gebruikt een hockey stick als strohalm.

  • Henku 23 april 2017 om 22:39 - Antwoorden

   Jeroen,

   Het begint inderdaad een grijs gedraaide plaat te worden, maar jij blijft weigeren met inhoudelijk commentaar te komen, zo heeft een discussie natuurlijk geen zin.

   De hockeystick is een stukje wetenschap wat 20 jaar oud is en intussen niet meer relevant is omdat nieuwer onderzoek het heeft ingehaald, niet vanwege fraude maar als gevolg van nieuwe inzichten, de resultaten blijven echter nog steeds hetzelfde

   Oh en de data was natuurljk gewoon beschikbaar, maar M&M konden of wilden niet zoeken om zo punten te scoren bij mensen die naïef genoeg warren om ze te geloven

Geef een reactie