Hoe realistisch zijn de energieplannen?

Renewable-Energy1

Het PBL berekent hier de kosten van de energietransitie.

Zo langzamerhand vraag je je af waar het PBL mee bezig is en wat hen motiveert.

Rapporten bedoeld voor het leveren van betrouwbare informatie voor de politieke besluitvorming op basis van wensdenken. Plannen om de koolwaterstoffen volledig uit te faseren. En dan zie je dat daarvoor in de plaats wind, zon en biomassa het stokje moeten overnemen, inclusief huisverwarming en mobiliteit.

Maar de praktijk van ons energiegebruik is prozaïscher. Het totale energieverbruik in 2015 was 3015 pj. Daarvan werd geleverd door kolen 462 pj, uit aardolie 1138 pj, aardgas 1203 pj en hernieuwbaar 138 pj.

Nu is het zo langzamerhand wel duidelijk dat het verbranden van voedsel en bomen geen goed idee is. De CO2-boekhouding is zelfs negatief en de schade is enorm. Hier een duidelijk artikel over onze bosbouw over het negatieve effect van biomassaverbranding.

Met het stoppen van biomassaverbranding valt de bodem onder het energieakkoord weg. Als enige opties voor ‘hernieuwbaar’ blijven wind en zon over. Daarmee werd in 2016 niet meer dan 1% van onze energie geproduceerd en na invoering van het energieakkoord is dat niet meer dan 3%. En dan moeten daar de inpassingsverliezen en de verliezen van niet inpasbare pieken nog van af.

De politiek gaat er vanuit dat wind en zon het gas moeten gaan vervangen voor huisverwarming en de autobrandstoffen. Totaal was dat in 2015 ongeveer 2300pj. Het is op geen enkele manier realistisch te verwachten dat energie uit wind en zon dat kan opvangen.

Als je dan teksten leest zoals: ‘het kost de overheid bijna niets, alleen de uitvoeringskosten van SDE+’, dan weet je dat de rest van deze extra kosten weer direct op de maatschappij worden afgewenteld. Het wordt binnen de SDE+-regeling weer opgehaald bij de huishoudens via de energierekening.

Kijk dan ook eens naar de kosten van dat energieakkoord om de 14% van het te halen. Dit rapport van de rekenkamer geeft daarvan een goed beeld.

Ga je daarmee rekenen, dan kom je uit op 70 miljard euro.

En we weten nu al dat het akkoord niet werkt. Voedselverbranding zoals mais-, soja- en zetmeel-houdende gewassen en eetbare olie als bijstook in motorbrandstoffen, naast het verstoken van bossen in centrales, is geen oplossing. Op deze wijze wordt de voedselzekerheid onderuit gehaald en slopen we nu biotopen die meer dan 100 jaar nodig hadden om zich te ontwikkelen.

Ook mestvergisting is een korte-termijn gedachte. We moeten de fosfaten terugbrengen naar de veevoerproducenten. De universiteit in Wageningen geeft het volgende aan:

‘Onze huidige voedselproductie is in sterke mate afhankelijk van kunstmestfosfaat, gemaakt van ruwfosfaat. Berekeningen laten zien dat ruwfosfaat schaars wordt binnen enkele generaties. Het ‘fosfaatprobleem’ is groter dan het energieprobleem, want voor fosfaat is geen alternatief,’ zegt Oene Oenema. Fosfaat is essentieel voor plant, mens en dier.

Voedselproductie kan niet zonder fosfaat en dat betekent dat we moeten overschakelen op hergebruik en het drastisch beperken van verliezen. Dat vergt een forse omschakeling. Oenema wil wegen verkennen voor efficiënt hergebruik van fosfaat in de voedsel productie-consumptieketen.’

Zie hier.

Zou het niet een goed idee zijn om over dit alles op korte termijn een parlementaire enquête te houden?

Door | 2017-10-06T22:34:23+00:00 15 april 2017|29 Reacties

29 Reacties

 1. Henk 15 april 2017 om 08:45- Antwoorden

  Hugo,

  Het resultaat van mest vergisting is CH4 wat je kunt verbranden of toevoegen aan het aardgas net, een dunne fractie met veel N en een dikke fractie waar veel fosfaat in zit,

  https://www.rvo.nl/sites/default/files/bijlagen/Naar%20een%20betere%20toepassing%20van%20digestaat.pdf

  Inderdaad tijd voor een parlementaire enquete naar de achtergrond van de “sceptici”

 2. Boels 15 april 2017 om 09:19- Antwoorden

  PBL+ECN:
  “Als er veel kerncentrales worden neergezet, is er minder plaats voor wind-molens in het elektriciteitssysteem. Als er veel windmolens en zonnepanelen staan, moet er gezorgd worden voor opslagsystemen of back-up capaciteit om perioden zonder wind en zon te overbruggen.”

  Druipt van de wetenschappelijkheid. PBL en ECN mag dan deels bemand worden door mensen met een wetenschappelijke opleiding, dat maakt een instelling nog niet tot een wetenschappelijk instituut, al was het maar omdat peer-revieuw ontbreekt. Het zijn leesvoerfabrieken voor politici.

  – effectieve opslagsystemen bestaan de eerste 3 decennia alleen in Fantasia (te constateren met wetenschappelijke verkenningen).
  – backup capaciteit is kennelijk noodzakelijkerwijs van fossiele aard; kernenergie is wederom ausradiert.

  Beide clubs hebben geen idee dat het eigen bestaan ook afhangt van onbeperkte toegang tot betaalbare en betrouwbare energie. Hun bestaan is het gevolg van overdaad, we liggen niet meer wakker van enkele tientallen miljoenen aan verspilling. Dat sort instellingen worden als eerste afgevinkt als de nood aan de man komt door onzinnige energiepolitiek (Wurgenda).

  • Hugo Matthijssen 15 april 2017 om 10:32- Antwoorden

   Boels
   De echte deskundigen zijn het met je eens wat opslag betreft.
   zie dit filmpje “wat als het niet waait”
   https://www.youtube.com/watch?v=9P1atl55YbM&t=24s

  • Scheffer 15 april 2017 om 11:31- Antwoorden

   PBL+ECN;”Beide clubs hebben…..”. Beide clubs hebben vooral het idee/bewustzijn/overtuiging, dat het eigen bestaan primair afhangt van het naar de mond praten van de LinksGroene politieke “wind” in Den Haag. Van enige CO2-energie-kritische analyse is bij hen nauwelijks sprake!

 3. Marc 15 april 2017 om 09:38- Antwoorden

  Positief is dan wel weer dat er in het PBL rapport leuke tabellen staan met kosten per vermeden ton CO2. Omschakelen van kolen naar gas als maatregel is goedkoper dan windmolens. Hopelijk gaat het helpen bij het maken van rationele keuzes.

  • David Dirkse 15 april 2017 om 09:42- Antwoorden

   Een rationele keuze is verhoging van de atmosferische CO2 concentratie. Hogere landbouwopbrengsten, verkleining van woestijnen…

   • Marc 15 april 2017 om 10:17- Antwoorden

    David, ik probeer de klimaatdiscussie en de energietransitiediscussie bewust te scheiden.

    • Boels 15 april 2017 om 10:37- Antwoorden

     @Marc:
     Het lijkt mij moeilijk om de klimaat- en energiediscussie los te zien.
     Zonder de veronderstelde klimaatproblematiek is er geen energieprobleem op afzienbare tijd.
     Om het wollig te houden: het is een strijd tussen het industriële complex versus een ego-eco beweging op marxistische basis.
     Met “hernieuwbaar” is de veronderstelde klimaatproblematiek niet op te lossen; dat bewijst m.i. de marxistische achtergrond van de ecobeweging.
     Het gaat niet om het klimaat, het gaat (zoals gewoonlijk) om invloed en macht.

    • Marc 15 april 2017 om 11:28- Antwoorden

     Ik weet dat de energietransitie is ingegeven door de klimaatdiscussie. Voor mij persoonlijk vind ik het zuiverder om de energietransitie zuiver van de hoofddoelstelling CO2 reductie te bekijken en daar al dan niet kritiek op te geven. Ik kan niet tegelijkertijd kritiek hebben op het gebrek aan CO2 besparing van bijv. windmolens en tegelijkertijd zeggen het CO2 probleem is er niet en RCP8.5 geloof ik niet in.
     Daarnaast, de EG doelstellingen, hoe absurd ook, liggen er gewoon en daar acteert de politiek op. Door de discussie te scheiden kan ik kritiek hebben op het aandeel duurzame energie doelstelling en de hypocrisie van windmolens plaatsen en tegelijkertijd kolencentrales bijplaatsen. Als de doelstelling CO2 besparing was geweest hadden we nu geen windmolens en kolencentrales en draaide alles nog op gas.
     Ik zie de energietransitie dus voorlopig als een gegeven en daardoor kan ik zuiverder kritiek geven op de wijze waarop en de snelheid waarmee die energietransitie plaats kan geven. Ondertussen sluit ik niet uit dat voor 2030 de inzichten veranderen door een professionalisering van de klimaatwetenschap maar voordat dat neerdaalt in aanpassingen door de politiek en energiedoelstellingen ben je tien jaar verder en zijn de meest wilde energietransitie scenario’s de revu gepasseerd die je op basis van prijs per bespaarde CO2 uitstoot had kunnen bekritiseren.
     Ik hoop dat ik het duidelijker is geworden waarom ik bewust die scheiding aan breng.

    • Scheffer 15 april 2017 om 11:37- Antwoorden

     Marc, CO2 besparing is de LinksGroene primaire ideologie. De feitelijke nauwelijkse CO2 besparing (30% verhoging wereldwijd sinds de effectuering van het “duurzame” VN-Kyoto-protocol) is hun ideologisch resultaat. Daar hoef je niet politiek correct over te doen, maar gewoon de blote feiten noemen van hun dogmatische idiotie!

 4. David Dirkse 15 april 2017 om 09:58- Antwoorden

  Mijn verbruik is 10KWh stroom en 50KWh gas per dag. Als ik energetisch onafhankelijk wil zijn met zonnepanelen en accu opslag dan moet ik een aardwarmte systeem aanleggen waarna ik 30KWh stroom per dag nodig heb. Een Tesla power wall buffert 6,4KWh tegen €6500 aanschafkosten. Voor één bewolkte dag moet dus voor 32.000 euro aan accu’s geïnstalleerd worden. Realistisch is opslag over de seizoenen heen, dus vermenigvuldigen met 200. Alleen Bill Gates kan dat betalen. Welkom in het nieuwe feodale tijdperk.

 5. Ivo 15 april 2017 om 17:33- Antwoorden

  Als de huizen van het gas los moeten, gebruiken ze grofweg drie keer zoveel elektriciteit. Hoe wordt dat opgewekt?

  • David Dirkse 15 april 2017 om 18:52- Antwoorden

   Dat is het bizarre. De afhankelijkheid van stroom neemt nog toe maar de opwekking wordt steeds problematischer. Je zou er bijna kwade bedoelingen achter vermoeden. Het idiote is ook dat iedereen het slikt. Ook van het KIVI geen kritische geluiden.

  • @R.Bijsterveld. 15 april 2017 om 19:55- Antwoorden

   Ivo 5-33.
   Als die huizen, omdat ze geen gas hebben verbruiken 3 x zoveel elektriciteit op jaar basis. Maar in de paar wintermaanden 10 x zoveel.
   De opwekcapaciteit (centrales) staan dan de rest van het jaar ongebruikt. Maar rente, afschrijving, personeelskosten gaan wel gewoon door.

  • Marc 15 april 2017 om 20:20- Antwoorden

   @Ivo, Dat is inderdaad een enorme uitdaging en kan eigenlijk alleen maar goed samengaan met nieuwbouwwoningen die goed geïsoleerd zijn. Dat zal de komende 10 jaar niet tot problemen leiden verwacht ik.
   Pas als ze gas echt structureel willen gaan uitfaseren denk ik niet dat je ontkomt aan WKO opslag op wijkniveau zodat je niet de enorme zware stroomvraag van lucht warmtepompen voor je kiezen krijgt die in putje winter tegen het elektrisch verwarmen aanzitten en per saldo minder zuinig zijn dan CV ketels. Doen ze dat niet dan krijg je een enorm scheve stroomvraag over de seizoenen heen en zal je extra elektriciteitscentrales moeten bouwen die alleen maar in de winter nodig zijn. Zal de elektriciteitsprijs niet ten goede komen en een boost aan de geothermische warmtepomp geven.

 6. Hetzler 15 april 2017 om 19:05- Antwoorden

  @Ivo Hier is een sommetje: http://www.groenerekenkamer.nl/5918/de-windmolens-van-van-tongeren/
  @Marc U heeft in theorie gelijk dat klimaat en energie gescheiden zouden moeten worden, maar deze koppeling is nu juist door de protagonisten van de CAGW-hypothese gemaakt, omdat het aantasten van de achilleshiel van elke beschaving, namelijk energie, hun middel is tot verwezenlijking van hun antikapitalistische milieu-ideologie. Aangeprate angst voor catastrofale opwarming door klassieke energiebronnen demoniseert deze bronnen en komt geheel uit de koker van deze ideologen en in hun kielzog profiteurs van het Eco Industrieel Complex. De intentionele ideologische agenda verraadt zich door de contraire (lees: angst voor CO2) demonisering van kernenergie. Het is dus terecht om in dit debat de koppeling tussen klimaat en energie hand in hand te laten gaan waar dit gewenst is, tenzij er sprake is van een afgescheiden detailkwestie bijeen van deze 2 onderwerpen.

  • Marc 15 april 2017 om 20:02- Antwoorden

   @Hetzler (poging x, nu in meerdere delen)
   Ik begrijp wel dat mensen die koppeling willen maken maar zoals ik elders gemotiveerd heb vind ik het uiten van frustraties over de aanleiding van de energietransitie en het benoemen van de niet objectiviteit van de diverse instituten weinig productief.
   Daarnaast, klimaatdiscussies zijn lastig zuiver te houden, het staat bol van tegenstrijdige modelstudies en de klimaatgelovigen overtuig je toch niet.

  • Marc 15 april 2017 om 20:03- Antwoorden

   Klimaatdiscussies zijn religie discussies waarbij het onmogelijk is om een gelovige met de beste argumenten uit de wereld te overtuigen dat god niet bestaat. Ik heb mijn lesje wel geleerd in het verleden en hou het slechts bij onderbouwde ontkrachtende argumenten en probeer zo ver mogelijk weg te blijven bij emotionele discussies. Naar mijn mening te veel polarisatie terwijl ik de nuance in discussies veel leuker vind.

  • Marc 15 april 2017 om 20:05- Antwoorden

   Deel 2 reactie @Hetzler
   Daarnaast, klimaatdiscussies zijn lastig zuiver te houden, het staat bol van tegenstrijdige modelstudies en de klimaatgelovigen overtuig je toch niet.
   Klimaatdiscussies zijn religiediscusies waarbij het onmogelijk is om een gelovige met de beste argumenten uit de wereld te overtuigen dat god niet bestaat. Ik heb mijn lesje wel geleerd in het verleden en hou het slechts bij onderbouwde ontkrachtende argumenten en probeer zo ver mogelijk weg te blijven bij emotionele discussies. Naar mijn mening te veel polarisatie terwijl ik de nuance in discussies veel leuker vind.
   Energietransitiediscussies zijn veel simpeler. Geen chaotische systemen, argumenten kunnen eenvoudiger onderbouwd worden met berekeningen en GroenLinksers kan je helemaal gek maken want berekeningen zijn ze niet gewend en zijn nogal bedreigend voor hun groene droom waarbij er heel naïef vanuit gegaan wordt dat wind en pv de oplossing voor alles is (ja ik chargeer een beetje). Als ik er dan een klimaatargument zou ingooien ben ik gelijk een ontkenner en stopt de discussie. Als ik zakelijk blijf en eerlijk voor reken dat hun ideaalbeeld niet reëel is blijven ze stampvoetend achter, roepen ze nog wat van voorbehoedsbeginsel of ze druipen af. Dan weet ik dat mijn gemaakte punt is overgekomen en hoop ik dat ik bijgedragen heb aan een iets reëler wereldbeeld.
   Dus je moet je de vraag stellen, wil je je eigen frustratie etaleren en alles erbij halen of wil je mensen kennis bijbrengen in de hoop dat ze van gedachten veranderen. Ik kies voor het laatste en probeer zakelijk te blijven. In de praktijk kan je daar nog steeds mensen mee op de kast krijgen en dan wordt het helemaal leuk want de buitenstaander ziet de onmacht van de tegenstander en je hebt de discussie dan op punten gewonnen.

   Energietransitiediscussies zijn veel simpeler. Geen chaotische systemen, argumenten kunnen eenvoudiger onderbouwd worden met berekeningen en GroenLinksers kan je helemaal gek maken want berekeningen zijn ze niet gewend en zijn nogal bedreigend voor hun groene droom waarbij er heel naïef vanuit gegaan wordt dat wind en pv de oplossing voor alles is (ja ik chargeer een beetje). Als ik er dan een klimaatargument zou ingooien ben ik gelijk een ontkenner en stopt de discussie. Als ik zakelijk blijf en eerlijk voor reken dat hun ideaalbeeld niet reëel is blijven ze stampvoetend achter, roepen ze nog wat van voorbehoedsbeginsel of ze druipen af. Dan weet ik dat mijn gemaakte punt is overgekomen en hoop ik dat ik bijgedragen heb aan een iets reëler wereldbeeld.

   Dus je moet je de vraag stellen, wil je je eigen frustratie etaleren en alles erbij halen of wil je mensen kennis bijbrengen in de hoop dat ze van gedachten veranderen. Ik kies voor het laatste en probeer zakelijk te blijven. In de praktijk kan je daar nog steeds mensen mee op de kast krijgen en dan wordt het helemaal leuk want de buitenstaander ziet de onmacht van de tegenstander en je hebt de discussie dan op punten gewonnen

   • Marc 15 april 2017 om 20:07- Antwoorden

    Zucht, knippen plakken blijft lastig. Er zit trouwens een bug in de site waardoor het soms niet mogelijk is om een reactie te plaatsen.

    • Hans Labohm 15 april 2017 om 20:38- Antwoorden

     Marc,
     Kop op! Het is toch gelukt! Dank!
     Inderdaad is het soms onmogelijk reacties te plaatsen. Ik weet niet hoe dat komt. Zend ze dan naar mij en ik plaats ze dan.

 7. Marc 15 april 2017 om 19:54- Antwoorden

  @Hetzler
  Ik begrijp wel dat mensen die koppeling willen maken maar zoals ik elders gemotiveerd heb vind ik het uiten van frustraties over de aanleiding van de energietransitie en het benoemen van de niet objectiviteit van de diverse instituten weinig productief.
  Daarnaast, klimaatdiscussies zijn lastig zuiver te houden, het staat bol van tegenstrijdige modelstudies en de klimaatgelovigen overtuig je toch niet.
  Klimaatdiscussies zijn religiediscusies waarbij het onmogelijk is om een gelovige met de beste argumenten uit de wereld te overtuigen dat god niet bestaat. Ik heb mijn lesje wel geleerd in het verleden en hou het slechts bij onderbouwde ontkrachtende argumenten en probeer zo ver mogelijk weg te blijven bij emotionele discussies. Naar mijn mening te veel polarisatie terwijl ik de nuance in discussies veel leuker vind.
  Energietransitiediscussies zijn veel simpeler. Geen chaotische systemen, argumenten kunnen eenvoudiger onderbouwd worden met berekeningen en GroenLinksers kan je helemaal gek maken want berekeningen zijn ze niet gewend en zijn nogal bedreigend voor hun groene droom waarbij er heel naïef vanuit gegaan wordt dat wind en pv de oplossing voor alles is (ja ik chargeer een beetje). Als ik er dan een klimaatargument zou ingooien ben ik gelijk een ontkenner en stopt de discussie. Als ik zakelijk blijf en eerlijk voor reken dat hun ideaalbeeld niet reëel is blijven ze stampvoetend achter, roepen ze nog wat van voorbehoedsbeginsel of ze druipen af. Dan weet ik dat mijn gemaakte punt is overgekomen en hoop ik dat ik bijgedragen heb aan een iets reëler wereldbeeld.
  Dus je moet je de vraag stellen, wil je je eigen frustratie etaleren en alles erbij halen of wil je mensen kennis bijbrengen in de hoop dat ze van gedachten veranderen. Ik kies voor het laatste en probeer zakelijk te blijven. In de praktijk kan je daar nog steeds mensen mee op de kast krijgen en dan wordt het helemaal leuk want de buitenstaander ziet de onmacht van de tegenstander en je hebt de discussie dan op punten gewonnen.

 8. Hugo 15 april 2017 om 22:04- Antwoorden

  Toch vreemd dat dit niet in de kranten is te vinden

 9. David Dirkse 16 april 2017 om 12:28- Antwoorden

  Samenvattend stel ik dat de energieplannen volstrekt onrealistisch zijn. Er wordt gesproken van energietransitie maar daar is geen sprake van. Kolen, olie, gas, uranium: dat zijn energievoorraden. Wind en zon zijn dat niet. Energietransitie= voorraadtransitie maar die nieuwe voorraden zijn nergens te bekennen.
  Voorts is er de gemakzuchtige focus op huishoudens. Maar die ontlenen hun welvaart aan de industrie (staal, beton, chemie, keramiek..) transport en landbouw. Vraag 1 bij de energietransitie (als decarbonisering bedoeld wordt) is hoe je staal maakt, waarop vliegtuigen de lucht in gaan. Als de transitie daar lukt dan is de rest kinderspel. Ik heb vele sessies van o.a. Urgenda en het ECN bijgewoond en opvallend is daar het appèl op mentaliteitsverandering. “Alleen techniek is onvoldoende” roept iedereen. Dat duidt op politiek activisme, want het probleem is wel puur technisch. Thans tekent zich een schizofrene toestand af: enerzijds de eis van energievermindering waarbij efficiency en versobering op één hoop wordt gegooid en anderzijds welvaartstoename wat automatisch een hoger energieverbruik inhoudt. Zie bijvoorbeeld de toename van het vliegverkeer. Een idiote situatie.
  Nog een voorbeeldje: de mainframes die ik in de jaren ’70..80 installeerde bij o.a. universiteiten consumeerden 20.000 gulden stroom per week. Nu staat onder mijn bureau een kastje dat veel meer rekenkracht heeft en de stroom van 3 gloeilampen trekt. Maar er staan in het land wel een paar miljoen van die kastjes.

Geef een reactie