In voorbereiding op het North Sea Offshore Event op donderdag 1 juni met thema ‘New Energy, Gas meets Wind’ stelt John Spee van Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (= provinciale + gemeentelijke overheid) in Offshore Visie:

‘De Noordzee kun je zien als een enorm industrieterrein.

Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van offshore gas, wind, getijden, golf, zeewier en ocean farming vinden op de Noordzee plaats. De hele Noordzee is een fantastische proeftuin. Daarom hebben wij onderzoeksinstituten als Imares, NIOZ en ECN hier. De ideale setting om de geleidelijke transitie van gas naar wind vorm te geven.’

Een industrieterrein…

Een kwetsbaar industrieterr..eeh pardon natuurgebied

Een kwetsbaar industrieterr..eeh pardon natuurgebied

Misschien kan Spee dat ook aan vissers uitleggen? We zien nu hoe 1 ambtenaar- Ton IJlstra van het Ministerie van Economische zaken…………….. (Lees verder op Interessantetijden.nl)