Een reden om mijn nieuwe weblog Interessante Tijden te noemen, is dat ik voorzag hoe Nederland steeds meer trekken van een totalitaire staat vertoont met een nationale eenheidspolitiek/media, via een beroep op ‘het klimaat’.

Die dreiging is nu dichter bij realisatie– zo meldt de Volkskrant over de formatiebesprekingen tussen Groen Links (Klimaat-Socialisten) en VVD (Corporatisme en marketing), waarin zelfs over het vastleggen van ‘het klimaat’ in de Grondwet wordt gesproken.

Via een permanente oorlogs-economie tot in de toekomstige einder moeten we dan per Nederlander 18 duizend euro uitgeven aan de strijd tegen ‘het Klimaat’, het Vierde Rijk van klimaatveiligheid. Het zijn vooral VVD-jongeren, vastgeketende cyborgs aan de  I-phone die klimaatvuur inlijven in de partij-corpus.

De virtuele realiteit is voor hen toch al invloedrijker dan het eggie, ‘buiten’ waar de actuele natuur de klimaat-psychose door directe ondervinding alvast relativeert. Zij zien klimaat-critici- die op dit blog de toon zetten- als achterhaalde dinosauriërs, en hebben meer boodschap aan emotie en virtue signalling dan rede, logica en bewijs.

Andere generatie.

Gij zult mijn slachtoffergevoelens over ‘De Aarde’ niet kwetsen
We hadden al een Grondwet waarin (willekeur van) De Staat (artikel 1) al het primaat heeft bij spreekrecht over als ‘slachtoffer’ gelabelde bevolkingsgroepen. Ons eerste grondwetsartikel is dus een spreekverbod.

De Social Justice Warriors kregen het bij ons al in de jaren ’80 voor elkaar, zo’n grondwetsaanpassing: je mag nu niet meer waarnemen wat je ziet. Nu dan de Climate Justice Warriors? Er is zelfs al een therapiegroep voor mensen met gekwetste klimaatgevoelens…

Een klein fanatiek clubje met voldoende miljoenen voor propaganda kan de macht grijpen en houden, wanneer Nederlanders onderling te zeer geatomiseerd zijn, en denken ‘het zal zo’n vaart niet lopen’/ik ben te druk met iets anders.

Want de vaart loopt al ruim 25 jaar (Agenda 21/2030 Agenda), en zo werd de collectieve geest buit gemaakt. Dat zie je in onze nationale eenheids-politiek en nationale eenheidsmedia

Omaha Beach Normandie

Omaha Beach Normandie

Nu,  na gebruik van de vrouwelijke kant van macht, Soft Power, Manipulatie, breekt de fase van Intimidatie – Hard Power -aan. Precies volgens het ’transitie’-tijds-schema dat Pieter Winsemius (VVD) opstelde in 1990 voor de Trilateral Commission van de recent overleden David Rockefeller.

Het gebruik van het geweldsmonopolie van De Staat, via dialectische fusie van kleptocratisch corporatisme (VVD) en Communisme (Groen Links/Socialisme) een Jenseits von Gut und Bose. Zoals een standpunt ook pas geloofwaardig lijkt en geadopteerd wordt door media via gelijktijdige kritiek er op.

Lees verder over de uitoefening van groene macht op Interessante Tijden, en zie de foto’s van Omaha Beach Normandie. Waar op Dolle Dinsdag de bevrijding van het Nazisme werd ingeluid. Nu het Klimazisme/Amerikaans financieel imperialisme nog!

Toen de Amerikanen ons bevrijden, hadden ze op tijd moeten inzien dat we nu wel eens onze eigen zaakjes konden regelen. In plaats van ons bezet te houden.