Marianne Zwagerman – het gezonde verstand wint terrein

Marianne Zwagerman 3 Knipsel

Onlangs schreef een van de respondenten, Eddy Broekaart, in reactie op mijn stukje hier:

Interessant, toevallig zag ik zojuist een programma van Marianne bij WNL. Toppie! Is dit ’t begin van de openbaring? Ik hoop ‘t. Marianne heeft ’t ook over de Bullshit detector, dat doet me denken aan aan de milieu Bullshit bingo waar Theo Richel in 2008 al mee kwam, check it out.

Hoe zou haar programma vanuit klimaatsceptisch perspectief kunnen worden beoordeeld? Ronduit positief! Heel veel verstandige observaties en indringende vragen, die tot op heden niet op de TV werden en/of niet mochten worden gesteld. Maar na een decennialang bombardement van klimaathysterie via de publieke media behoeft het geen verwondering te wekken dat het toch nog werk in uitvoering is. Er valt nog diepergravende arbeid te verrichten.

Ik pik een aantal krenten uit de uitzending.

De uitzending begon met een interview met Ruud Koornstra, een ‘duurzame’ ondernemer, wiens groene bevlogenheid het won van zijn kritisch beoordelingsvermogen, want volgens hem kon Nederland in 2030 nagenoeg fossielvrij zijn.

Maar 100% hernieuwbaar is volkomen fantasie, zoals blijkt uit een recente ‘peer-reviewed’ studie: ‘Comprehensive Analysis Crushes 100% Renewable Energy Fantasy.

Daarna volgde een interview met Willem Kien, autodealer.

Reactie achteraf van Zwagerman:

6 miljard euro geïnvesteerd in vergroening van het wagenpark. Nul klimaatresultaat volgens staatssecretaris Wiebes. Concurrentievervalsing, subsidiëring, fiscale voordelen, chaos in de automarkt, zonder enig milieueffect.

Vervolgens een gesprek met Sandra Beckerman (SP), nieuw in de Tweede Kamer, die klimaat en energie in haar portefeuille heeft en zich nog aan het inlezen is.

Zwagerman:

Wat kost het energie-akkoord?

Daarop kon Beckerman geen antwoord geven.

Beckerman:

Maar de EU heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat Nederland 9 miljard subsidie geeft aan fossiele energie.

Dat is weer het bekende sprookje dat al vele malen is weerlegd, maar onuitroeibaar lijkt.

Over subsidiëring van fossiele energie, zie Jeroen Hetzler hier.

Beckerman:

Dat bedrag had ook kunnen worden gebruikt om mensen in Groningen te helpen of om energiearmoede tegen te gaan (één op de tien mensen in Nederland kan de energierekening niet betalen!). Ik wil geen elitaire energietransitie. Ik wil zowel een groene als sociale revolutie.

Maar staan die niet op gespannen voet met elkaar? Dezelfde avond schonk Nieuwsuur aandacht aan de verdeling van de kosten van het klimaatbeleid over verschillende inkomenscategorieën in Nederland naar aanleiding van een recent rapport dat in opdracht van Milieudefensie was vervaardigd. Daaruit bleek dat de kosten van het klimaatbeleid de armste Nederlanders – naar verhouding – drie keer zo hard treffen als de rijkste Nederlanders. Daarnaast profiteren rijkere Nederlanders veel meer van groene subsidies. Omgezet naar percentages van het besteedbare inkomen blijken de laagste inkomens 5,1% te betalen, de middeninkomens: 2,0%, en de hoogste inkomens: 1,5 %.

Bekijk verder hier (vanaf 27.30).

Zwagerman:

Ed Nijpels waarschuwde: dat klimaatkonijn gaat nog uit de hoed komen. Hij noemde een bedrag van 50 miljard. Waar komt die rekening terecht?

Beckerman:

Windmolens worden neergeplempt in gebieden. En de mensen die daar wonen kunnen daar niet in meedelen.

Zwagerman in een commentaar na het gesprek:

Het ontluisterende was dat zij ook moest toegeven dat zij niet weet wat het kost. Die kosten/batenanalyse is dus niet gemaakt.

Vervolgens een bezoek aan het windpark Wieringermeer. Gesprekspartner Rixt de Boer met een akkerbouwbedrijf, dat omringd wordt door windmolens.

Rixt de Boer:

Mijn belangrijkste bezwaar is dat je te veel windmolens nodig hebt voor een klein beetje energie. Ze leveren meer ellende op dan energie. Geluid, slagschaduw, het zicht, alles draait, ’s nachts knippert alles, want er zitten lampjes in. De opbrengsten van de windmolens gaan naar de buren en de waardedaling van woning en bedrijf wordt niet gecompenseerd.

Daarop volgde een interview met Okko Kaan, voorheen akkerbouwer, thans ondernemer in het onderhoud en revisie van windmolens.

Zwagerman:

Mark Rutte heeft gezegd: windmolens draaien op subsidie. Daar is hij sterk op aangevallen.

Kaan:

Ja, we hebben 8 jaar subsidie gehad, maar we draaien al tien jaar zonder subsidie. Dus je moet dat ook een beetje spreiden.

Zwagerman:

Nu heb ik ook wel eens gehoord dat windmolens worden ontmanteld als de subsidie en afloopt en dat ze dan naar het buitenland worden verkocht.

Kaan:

Ja, daar hebben de eigenaren overigens een hekel aan. Ze vervangen de turbine door een nieuwe en krijgen weer opnieuw subsidie.

Zwagerman in een commentaar na het gesprek:

Het subsidiesysteem werkt zo dat er meer subsidie wordt gegeven om windmolens neer te zetten op plekken waar het minder waait. Dat is de zuiverste vorm van het verspillen van belastinggeld.

Wat ik zo zorgelijk vindt is dat als er sprake is van massahysterie – en dat is volgens mij zo – dat het debat wordt gesmoord. Er ligt een verstikkende politiek correcte deken over dit debat. Je mág niet iets anders vinden van het klimaat. Terwijl er ook mensen zijn die er heel veel verstand van hebben, die de feiten anders interpreteren. Ik ga praten met Marcel Crok, een klimaatoptimist. Hij ziet eigenlijk op basis van dezelfde gegevens, andere uitkomsten. Het is helemaal geen vijf voor twaalf. We hoeven niet zo in paniek te raken.

Interview in de (volgroene) Hortus Botanicus in Amsterdam.

Marcel Crok Hortus 2 KnipselMarcel Crok:

Ik ben niet zo pessimistisch. Als CO2 blijft stijgen kunnen we een milde opwarming verwachten in de komende eeuw, die niet problematisch is. Die kan zelfs gunstig zijn, omdat meer CO2 in de atmosfeer ook hogere landbouwopbrengsten betekent. De tuinders in Nederland brengen ook extra CO2 in de kas om hogere opbrengsten te krijgen.

Zwagerman:

Is het al helemaal uitgevonden. Zijn we er al uit met het klimaat?

Crok:

Nee, absoluut niet. Dat heeft uitsluitend met de politieke kant van het klimaat te maken. We moeten overgaan op ‘duurzaam’. En daar hebben we die wetenschappelijke argumenten voor nodig en dan denken mensen dat het helpt om te zeggen dat de wetenschap eruit is. ‘The science is settled’, zoals Al Gore zei.

Mijn standpunt is dat het aannemelijk is dat de mens een bijdrage levert. Maar dat verre van vaststaat of dat een grote bijdrage is of een kleine. En dus dat het ook nog maar verre van duidelijk is in hoeverre we iets daaraan kunnen doen en vervolgens wat je eraan zou moeten doen.

Wat er in het klimaatdebat is gebeurd, is dat er een soort simplisme is opgetreden. De boodschap was een soort mantra: het is CO2, het is CO2, het is CO2! En de oplossing lag ook al vast: zon, wind, biomassa – duurzame energie! Duurzame energie kan nog niet concurreren met fossiel. Dus er moet geld bij. En met het oog op het ‘redden’ van het klimaat besluiten politici om er tientallen miljarden tegenaan te gooien – alleen in Nederland al! Wereldwijd heb je het over honderden, duizenden miljarden.

Zwagerman:

Het is een beetje hysterisch hoe er nu gehandeld wordt.

Crok:

Ik vind het wel. Ik vind het absoluut hysterisch. Klimaatsceptici worden verketterd. Er wordt geen open debat gevoerd op basis van argumenten.

Zwagerman:

Als jij een uurtje mee mag praten in het Torentje over het nieuwe kabinet in wording, wat zou jij ze adviseren?

Crok:

Mark Rutte heeft gezegd dat we moeten sturen op CO2. Daar ben ik het op zich mee eens. De mensen denken misschien dat dat nu gebeurt. Maar dat gebeurt nu niet. Het Energieakkoord van minister Kamp dat richt zich op percentages duurzame energie. Maar duurzame energie is een hele dure route om CO2 te reduceren. Als je gaat sturen op CO2 dan kun je de markt gelegenheid geven om te innoveren en met producten te komen die CO2-neutraal zijn.

Zwagerman in een commentaar na het gesprek:

Stel nu dat Marcel Crok gelijk heeft. Ja de aarde warmt op maar misschien is het menselijk handelen daarin helemaal niet zo belangrijk als wij dachten. Ik zou willen dat niet alleen ons kabinet, maar wereldwijd iedereen durft te blijven kijken of die politieke realiteit wel de echte realiteit is.

Kijk en luister verder hier.

Zoals ik al eerder schreef, een goed programma met verstandige observaties en indringende vragen. Haar laatste oproep is terecht. Gelukkig is op dat gebied al veel werk verricht.

Vragen die in de uitzending niet aan bod kwamen, waren:

 • Helpt het huidige klimaatbeleid om de uitstoot van CO2 te verminderen?

 • Wat is het effect van CO2 op het klimaat?

Het antwoord op de eerste vraag is ontkennend. Over biomassa (70% van de ‘duurzame’ energie) hebben we pas gezien dat daardoor geen grammetje minder CO2 wordt uitgestoten.

Voor windenergie en zonne-energie geldt hetzelfde. De voordelen van ‘gratis’ wind en zon gaan weer verloren door rendementsverliezen in de rest van het elektriciteitssysteem, als gevolg van de door zon en wind veroorzaakte fluctuaties, die door fossiel-gestookte centrales moeten worden opgevangen.

Zie Fred Udo hier.

Resultaat? Ondanks miljardeninvesteringen in ‘duurzaam’ groeit de Nederlandse CO2-uitstoot fors. Volgens het CBS nam de uitstoot in het vierde kwartaal van 2016 zelfs met ruim 7 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat scheelt nogal een slok op een borrel.

En wat is het effect van CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) op het klimaat. Het gaat hier om de zogenoemde klimaatgevoeligheid, die wordt gedefinieerd als het temperatuureffect van een verdubbeling van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Daarover bestaat geen overeenstemming tussen gekwalificeerde wetenschappers.

Ook aan dit thema is op dit blog onlangs aandacht geschonken.

De bandbreedte die het VN-klimaatpanel (IPCC) aangeeft is 1,5-4,5°C. Vele sceptische wetenschappers komen uit op waarden van onder de 1°C. (Wijlen) Noor van Andel kwam in een publicatie in ‘Energy & Environment’ in februari 2011 zelfs op 0,2°C (!) uit. Ook Dick Thoenes komt tot een lage waarde, waarbij hij wijst op het verzadigingseffect van CO2. Elke extra hoeveelheid CO2 in de atmosfeer heeft hoe langer hoe minder effect op de temperatuur. Verdere verhoging van de huidige concentratie heeft nauwelijks nog effect.

Zie ook hier.

Iets voor een vervolguitzending van Marianne Zwagerman?

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2017-04-19T23:00:39+00:00 20 april 2017|45 Reacties

45 Reacties

 1. Marc 20 april 2017 om 09:49 - Antwoorden

  Wie gaat dat SP kamerlid uitleggen dat die fossiele subsidies niet aan de armen uitgegeven kan worden omdat het bedrag bij elkaar getoverd is door Ecofys. (bron van het genoemde Europese rapport was Ecofys)
  Dat wil zeggen, de subsidies bestaat uit o.a. het niet innen van accijnzen op kerosine, het degressieve eb-stelsel en een fictieve kostprijs van CO2 a 50 euro per ton. De biomassabijstook zal ongetwijfeld ook onder de categorie fossiele subsidie vallen.

 2. gerard d'Olivat 20 april 2017 om 10:31 - Antwoorden

  Gisteren een vriend op bezoek gehad. Nog net even in december een Mercedes iets met een E gekocht 57.000,- euro. Maar ja weinig bijtelling (voor het laatst, daarom dus)en….hij kan wel 25 kilometer!! elektrisch rijden.
  Dan heeft hij ook nog een ‘echte’ elektrische auto. Bijtelling 0%, geen wegenbelasting…en zonnepanelen op het dak en een Tesla ‘wall’ aan ‘de muur’. Dat heb je met ‘Great Walls’ altijd erg duur!
  We hebben even zitten doorrekenen war dat nou allemaal aan subsidie heeft opgeleverd. alles bij elkaar tienduizenden euro’s….
  Transitie is door de ‘rijken’ en hun boekhouders bedacht en nu rijden ze er vrolijk op de subsidie ‘pof’ mee rond.
  De enige reële ‘nivellering’ zou zijn als je toch door wilt met die transitie en progressief energiekosten systeem.
  Des te meer energie je verbruikt, des te meer je betaalt, dat zal ze leren met hun Jakuzi’s in de tuin en hun gesubsidieerde Walls.

  Wat wel aardig is in dit verband is dat hier in Frankrijk de eerste 1000 KW beschouwt wordt als eerste levensbehoefte. Daar betaal je een gereduceerd tarief voor. Daarboven gaat het tarief omhoog.

  • Boels 20 april 2017 om 10:53 - Antwoorden

   “Wat wel aardig is in dit verband is dat hier in Frankrijk de eerste 1000 KW beschouwt wordt als eerste levensbehoefte.”

   Per woning wordt in NL een energiebelastingvermindering van €376,08 toegepast op de elektricteitsrekening òf gasrekening.
   Voor elektriciteit betekent dat een jaarafrekening van €0,00 bij een jaarverbruik van rond 600 kWh.

   • Chemical 20 april 2017 om 19:07 - Antwoorden

    Is die 600 kWh voor of na saldering?

    • Boels 20 april 2017 om 19:30 - Antwoorden

     Die ~600kWh is berekend op basis van tellerstanden.
     Bij een nihil jaarverbruik (0 kWh) krijg je kennelijk €110 terug 😉

  • André van den Berg 20 april 2017 om 17:26 - Antwoorden

   En het erge is dat elektrieke auto’s evenveel fijnstof verspreiden als ordinaire -meer info? mijnklimaat@xs4all.nl
   Dan zie je die Teslalijders en denk je ”domme man”…

 3. Ap, J.H.G. Cloosterman 20 april 2017 om 11:01 - Antwoorden

  Citaat
  Beckerman:

  Maar de EU heeft een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat Nederland 9 miljard subsidie geeft aan fossiele energie.
  Ik neem aan dat de subsidie duurzame energie betreft

 4. Scheffer 20 april 2017 om 11:05 - Antwoorden

  Ruud Koornstra (“groene ondernemer”) …………………is een blatende positivo over duurzaam zonder remmen of vraagtekens omtrent wat levert “duurzaam” op voor het klimaat. Storend van hem is, dat fossiele energie slechts vervuiling is. Koornstra is tegen een transitie van klimaat-ineffectieve windenergie subsidies naar subsidies in nieuwe R&D naar echt CO2 besparende kernenergie. Ruud Koornstra is feitelijk een foute dogmatische zakkenvuller, die slechts gericht is op zijn eigen korte termijn fortuin. Koornstra krijgt (te) regelmatig zendtijd op de NPO, zonder dat er kritische vragen aan hem worden gesteld. Koonstra is een voorbeeld van een groene Rijke ten koste van de Arme.

 5. Henk 20 april 2017 om 11:06 - Antwoorden

  Gezond vestand zou pas doorbreken als Hans LAbohm eens een alternatieve manier zou bedenken om de uitstoot van CO2 te verminderen zonder dat de rekening naar de lagere inkomensgroepen gaat.

  Ik vraag hier al jaren om, maar natuurlijk wordt die vraag nooit beantwoord.

  Maar Hans blijft liever klagen in plaats van met een alternatief te komen

  • Scheffer 20 april 2017 om 11:28 - Antwoorden

   Kom zelf eens met een uitgewerkt alternatief voorstel, Henk. Dat zou wat anders zijn dan je dagelijkse besmeuring van dit IPCC-kritische blog!

   • Henk 20 april 2017 om 14:28 - Antwoorden

    Scheffer

    1. Jullie zijn zeker niet IPCC kritsisch, jullie roepen gewoon heel hard NEE! Dat is dus niet hetzelfde

    2. Het beste handigste en minst verstorende voorstel is om een stevige belasting in te voeren op CO2 uitstoot. Zeg maar EUR 50 / ton CO2 en de inkomsten hoofdelijk te verdelen, dan zouden de mensen die weinig gebruiken (zeg maar de armen) meer terug krijgen dan ze betalen terwijl rijken meer gaan betalen dan ze terug krijgen.

    Dan kunnen we daarna alle subsidies stoppen. Deal? Europees invoeren en d emarkt zijn werk laten doen om de goedkoopste oplossing te verzinnen.

    Dan zal ik geen bezwaren indienen tegen een kerncentrale (als dat de goedkoopste manier zou zijn om de uitstoot te verminderen)

    Onderandere Richard Tol is een voorstander van dit idee, JAmes Hanssen ook (die ziet ook kerncentrales als een belangrijk deel van de oplossing)

  • gerry 21 april 2017 om 21:46 - Antwoorden

   Wanneer hou je een keer op met je gezwam Henk.Ik vind je een grote kletsmajoor. En vervuiler van deze mooie site.

  • de^mol 22 april 2017 om 01:03 - Antwoorden

   Mensen die CO2 willen verminderen, het beste en ‘groenste’ gas op aarde (fotosynthese), zijn simpelweg knettergek.

 6. David 20 april 2017 om 13:23 - Antwoorden

  Intussen zijn de VVD jongeren de weg nog kwijt:
  http://www.elsevier.nl/nederland/achtergrond/2017/04/jonge-vvders-mastodonten-van-75-aan-het-woord-over-groenlinks-494785/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2017-04-20|JOVD:_?Mastodonten_van_75+_aan_het_woord_over_GroenLinks?&utm_source=TripolisDialogue&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=els_21apr17
  In gesprek met jongeren treft mij x op x dat zij geen enkel kritisch vermogen aan de dag leggen inzake het klimaatalarmisme en de noodzaak tot een snelle energietransitie.
  Dat bewijst dat de mens van nature een religieus beest is: waarheid is consensus, autoriteit en herhaling. Wetenschap is een afsplitsing daarvan: waarheidsvinding losgemaakt van consensus en autoriteit. Maar dat moet wel aangeleerd worden.

  • Henk 20 april 2017 om 14:30 - Antwoorden

   David,

   in het gesprek met oude grijze mannetjes valt me keer op keer op dat ze niet openstaan voor de realiteit inzake klimaatwetenschap en de noodzaak tot een snelle vermindering van de uitstoot van CO2

   • Boels 20 april 2017 om 15:24 - Antwoorden

    Veel domme jongeren hebben niet door dat ze bij de neusgenomen worden: de “hernieuwbare” oplossingen kunnen een veronderstelde klimaatramp tegen gaan.
    Andere jongeren zien er brood in; niet omdat het helpt de beloofde doemenis te voorkomen, maar om het makkelijk te verkrijgen geld met klimaataflaten.
    Het moet overigens niet gekker worden: extreme links omarmt een mening van liberalen.
    Hoewel, verkeerskundig is 3x rechtsom ook linksom, net als 3x linksom weer rechtsom is.
    Uitersten zijn in wezen gedreven door hetzelfde streven: macht om de bevolking te kunnen pesten.

    • Boels 20 april 2017 om 15:24 - Antwoorden

     Correctie: NIET tegen gaan.

 7. dwk 20 april 2017 om 14:47 - Antwoorden

  Wat houdt dat “sturen op CO2” van Marcel precies in?

  • Boels 20 april 2017 om 15:25 - Antwoorden

   Heffing op CO2-uitstoot?

  • André van den Berg 20 april 2017 om 17:28 - Antwoorden

   Lees zijn boek ”De staat van het klimaat”, als je in Den Haag woont mag je het van me lenen

 8. Koos 20 april 2017 om 15:24 - Antwoorden

  En dan is de vraag (voor de volgende uitzending gepland? ) of de Co2-hypothese nog wel verdedigbaar is.
  Wanneer deze dat is, dan is sturen op Co2 zinvol, als deze niet langer verdedigbaar is dan lijkt mij dat de stomste sturing die je kunt bedenken.
  Ik kijk uit naar de vervolguitzendingen.

  • André van den Berg 20 april 2017 om 17:30 - Antwoorden

   Ik woon in Loosduinen (Westland) en weet dat tuinders CO2 tegen betaling in hun klassen laten pompen, 15% hogere productie bij 10% minder waterverbruik, hoezo giftig (iets wat ”men” ons probeert wijs te maken)

   • Henk 20 april 2017 om 18:46 - Antwoorden

    Andre,

    Niemand probeert je wijs te maken dat CO2 bij deze concentraties giftig is. Geen stropoppen bouwen AUB

 9. André van den Berg 20 april 2017 om 17:22 - Antwoorden

  Ik verzorg al een jaar of 15 een (zoveel mogelijk wekelijks te versturen) milieu- en energieknipseldienst. Mail naar mijnklimaat@xs4all.nl als u die knipsels ook zou willen ontvangen, ik matig me geen mening aan (ben wel een fan van o.a. Marcel Crok en Hans Labohm) en tracht informatie van linker- en rechterzijde te verstrekken opdat mijn lezers zichzelf een mening kunnen vormen….

 10. André van den Berg 20 april 2017 om 17:23 - Antwoorden

  Ik weet niet of deze al geplaatst werd maar dr Brigitte Bloem schreef:
  ‘Lessen trekken uit de Houtense windtragedie’: Gebrek aan wederhoor.

  Met een diepe zucht las ik het artikel over de Houtense windtragedie: een goed voorbeeld van eenzijdige propaganda. Omwonenden hebben zich juist jarenlang met hand en tand verzet tegen de komst van het park en zitten nu met de gebakken peren. Horendol van het lawaai en niet gehoord door de exploitant die tegen alle waarschuwingen in doordrukte. Ze krijgen nog een trap na omdat door de ‘strenge’ extra eisen aan geluid (nog) minder rendement wordt gehaald. Toch blijven voorstanders doorgaan met het bedenken van ideeën om draagvlak te creëren. Een zorgelijk voorbeeld is Urk waar recent het grootste windpark van Nederland in het IJsselmeer is gebouwd.
  Tegen verschillende dorpen aan liggen 48 turbines, hoger dan 100 meter, kosten meer dan 400 miljoen euro. Doorgedrukt ondanks jarenlang verzet met feitelijke argumenten. De oplossing voor draagvlak is daar gevonden: vijf dorpen waar een rommelig uitzicht is ontstaan, ontvangen 20 jaar lang jaarlijks elk 10 duizend euro uit een windfonds. Ze besteden dit aan allerlei soorten accommodatie (voor onderwijs, kinderopvang, en het dorpshuis). In landen waar criminaliteit welig tiert, en die hoog scoren op de corruptie-index, bestaan lelijke termen voor dit soort praktijken. Maar kennelijk zetten weinig Nederlanders hier vraagtekens bij. Dan is er nog de symboolpolitieke mooipraterij: ‘zoveel’ huishoudens ontvangen energie uit wind en zelfs treinen gaan er op rijden. Wie de materie kent, weet dat geen enkele trein op windenergie gaat rijden. Het weinige dat windparken leveren verdwijnt in het net waar fossiel (steeds meer steenkool) het leeuwendeel voor zijn rekening neemt (ruim 80%). Tegenover de geringe opbrengsten staan enorme investeringen betaald uit energiebelastingen die ruim 30% van de elektriciteitsprijs uitmaken. Door de enorme stijging in energieprijzen heeft Denemarken kort geleden een punt gezet achter windenergie. Zuchtend vroeg ik me af waarom het FD deze keerzijde niet laat zien, en in bredere zin, waarom zoveel geld naar verouderde technologie gaat en niet wordt gestoken in (onderzoek naar) innovatieve, efficiënte oplossingen.

  Dr. Brigitte Bloem
  Voormalig secretaris Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW)

 11. Hetzler 20 april 2017 om 18:25 - Antwoorden

  Henk U vervalt in herhalingen met uw sneer ditmaal naar Hans. Het gezond verstand zit hen in de uitermate eenvoudige vraag naar het bewijs voor de mate van opwarming die door CO2 bij welke concentratie wordt veroorzaakt. U zult zich erbij moeten neerleggen dat dit bewijs er misschien wel nooit komt of dat het effect te gering blijkt om er aandacht aan te schenken. Uw suggestie om CO2 te belasten met € 50/ton is dus nergens op gebaseerd, want dan zou effectiever atmosferische waterdamp belast moet worden met een factor van 800 maal uw € 50 per ton. De bewijslast ligt echt bij uzelf. Zonder dit klinkt uw commentaar als muggengezoem.
  Als ik u was, zou ik eens in deze spiegel kijken: http://climategate.nl/2017/03/07/66716/

  • Henk 20 april 2017 om 18:58 - Antwoorden

   Ach Jeroen, uiteraard is het al vele male onderbouwd en er is geen enkele discussie over dat een verdubbeling van CO2 een forcing veroorzaakt van 3,5W/m2, en voor een opwarming zorgt van 1,1C. Dat ontkennen is dom. Je vond het stuk van Marcel Crok een goede samenvatting, maar het blijkt dat je dat 2 blogjes later weer vergeten bent.

   Marcel heeft in zijn eigen publicatie onderbouwd dat de TCR > 1,5 er zijn dus ook positieve terugkoppelingen weer je vond het stuk van Marcel een aardige samenvatting dus ik denk dat je het daar mee eens bent? Dat een temperatuur stijging van >> 2C negatieve gevolgen heeft voor de werled economie is ook iets waar alle economen het over eens zijn, zelfs Richard Tol die het positiefst er in staat is het daar mee eens.

   Richard Tol die onder andere ook schreef

   “The consensus is of course in the high nineties. No one ever said it was not. We don’t need Cook’s survey to tell us that.”

   https://andthentheresphysics.wordpress.com/2013/06/10/richard-tols-fourth-draft/#comment-822

   Het vragen van een exact antwoord op een systeem met zoveel variabelen is dom dus dit

   To what degree is climate change caused by human activity? … Is it 100 percent, is it 74.3 percent? If it’s settled science, please tell us to what degree human activity is responsible.”

   Is het bouwen van een enorme stropop omdat die vraag niet met 1 getal kan worden beantwoord. Dat antwoord wel willen hebbem is dom, en betekend dat je niet geinteresseerd bent in het wetenschappelijke antwoord (dus met alle mitsen en maren) maar als een advocaat probeert punten te scoren.

   Maar je weet natuurlijk al lang dat jouw mening niets te maken heeft met wetenschap en je met man en macht probeert te laten zien dat er een discussie is en dat niets doen een optie is.

   Iedereen die zich meer verdiept in de wetenschap weet dat dat onzin is, maar mensen die goed geloviog naar fox nieuws kijken denken dat er een discussie is en dat geeft politici de ruimte om onpopulaire maatregelen uit te stellen.

   Waterdamp is natuurlijk geen forcing maar vooral een feedback, ook dat weet iedereen die zich ook maar 3 seconden verdiept in de klimaat wetenschap, dus voorstellen om een belasting in te voeren op waterdamp is dom.

 12. Hetzler 20 april 2017 om 21:09 - Antwoorden

  @Henk Wat zij doen is gebruik maken van de cijfers van het IPCC en laten zien dat deze de uitspraken van het IPCC weerspreken. Vandaar de discussie over de Best Estimate. U moet wel goed lezen.

  • Henk 20 april 2017 om 21:18 - Antwoorden

   Inderdaad Jeroen goed lezen, de uitspraken van Marcel liggen vol binnen de marges van het ipcc, alleen aan de kage kant.

   Dat is mooi, maar dat is dan ook wel de ondergrens.

   Maar vrolijk doorgaan met het bouwen van stropoppen

 13. Ronald Engels 20 april 2017 om 21:16 - Antwoorden

  Ter attentie van WNL opiniemakers en mevrouw Marianne Zwagerman!

  Geachte VVD parlementariers Tweedekamer en FD-redactie, ter info en actie,

  Ik heb me zeer intensief geinformeerd betreffende onze huidige planeet Global Warming temperatuur stijging: “Hieronder mijn Conclusie ter uwer informatie”.

  Global Warming komt hoofdzakelijk door de huidige stand van de aardas ten opzichte van de zon, het noordelijke halfrond vanaf de evenaar is nu meer en meer geinclineerd, nu 23.2 graden, richting de zon en is bovendien een enorme zwaarte landmassa die enorm veel zonnewarmte absorbeert en dus voor sterke opwarming van het noordelijk halfrond zorgt en dus voor smelten ijskap Noorpool en gletschers op het hele noordelijk halfrond van onze planeet aarde, note: zwart absorbeert n.l. alle warmte en wit stoot alle warmte af.

  Het zuidelijk halfrond van onze aarde, beneden de Evenaar, is een zeer kleine zwarte landmassa met bovendien het grootte witte met ijs en sneeuw bedekte kontinent Antartica dat nu veel minder warmte absorbeert met als gevolg koudere temperaturen en groeiende ijsmassa’s op het zuidelijk halfrond en Antartica specifiek, door de stand aardas is het zuidelijk halfrond bovendien nu verder van de zon verwijdert als het noordelijk halfrond nu.

  Bovendien staat de zon nu op dit moment gemiddeld een paar miljoen kilometer dichter bij de zon als voor 200 jaar, dus samen met de stand van de aardas van 1.6 graden meer geinclineerd richting zon van de enorme zwarte landmassa van het noordelijk halfrond is dit fenomeen met vrij grootte zekerheid verantwoordelijk voor 98 % voor de opwarming op dit moment van het noordelijk halfrond en het smelten van de ijsmassa’s op de Noordpool en noordelijk halfrond.

  In Nieuw-Zeeland en Antartica en het zuiden van Zuid Amerika is het nu verhoudingsgewijs kouder en groeit de ijsmassa, echter in mindere mate, dit wegens aanzienlijk kleinere witte en zwarte landmassa’s op het zuidelijk halfrond en ook hier nu dichter bij de zon, enkele miljoenen kilometers.

  Het probleem CO2 uitstoot is een FAUX PROBLEEM, het totale CO2 volume in tonnen in de atmosfeer en CO2 geabsordeerd en geconsumeerd door de natuur en in onze wereldzeeen is al honderden miljoenen jaren in evenwicht, “de totale hoeveelheid CO2 op onze planeet aarde in gasvormige, vloeibare opgeloste en vaste chemisch gereageerde vorm (b.v. Carbonaten) en omgezet naar organische koolstoffen, olie-gas-kolen enzv., via planten en bomen enzv.”, verandert totaal niet en varieert over vele miljoenen jaren in gasvorm in de atmosphere tussen 150 vol. ppm => uitsterven bomen-groen en dus uitsterven mensen en ruwweg 1200 vol. ppm met enorme groene alles overwoekerende planten en dieren groei, enzv, dit is volledig “onafhankelijk” van de gemiddelde temperatuur van onze planeet, die varieert met de stand van de aardas, de afstand van de aarde tot de zon, vulcanische activiteiten en vuurhaarden/branden op onze aarde en dus automatisch meer of minder fijne stofdeeltjes vervuiling in onze atmosphere wat weer meer of minder stofdeeltjes-ijskristallen vorming en regenwolken vorming geeft met meer of minder zonnewarmte terugstraling via de ijskristallen in regenwolken en in de atmosphere en bovendien “last but not least” op zeer wisselende momenten zonne-energie explosie activiteiten en uitbarstingen.

  Dus Global Warming op het noordelijk halfrond heeft vele andere oorzaken als de alleen uit zakelijke overwegingen wetenschappelijke gekreeerde boesdoener CO2-gas!

  Dit alles is vele reeds honderden miljoenen jaren het geval, kort gezegd we moeten dankbaar zijn dat er nu wat meer CO2 gas, nu 400 vol. ppm, in onze atmosfeer is, dit bevordert sterk meer planten en bomen groei, in tijden waarin de domme mensheid als gekken bomen/oerwouden en groen kapt en opstookt om nu te overleven, b.v. in Rusland, Afrika, Brazilie, Indonesie, India, China, enzv.
  Bij het jaar 2100 zijn er 11 miljard mensen op deze overvolle planeet waarvan 4.5 miljard alleen al in Afrika => miljarden economische vluchtelingen => Europa => paradijs Nederland-Duitsland.

  Zonder Fossil Fuels verbranding en daardoor te weinig CO2 uitstoot zouden we allen langzaam uitsterven beginnend vanaf <180 PPM CO2-gas in de atmosfeer, wegens gebrek aan zuurstof produktie door planten en bomen groei en wegens gebrek aan CO2-gas energie via photosynthese voor planten en bomen groei!

  Duurzame energie is slechts een zeer kostbare gesubsidieerde manier om duurzame bedrijven (ook SHELL) en hun manipuleerende Elites enorm te verrijken en technisch te innoveren, betaalt door iedere belastingbetaler die daardoor enorm veel netto koopkracht verliest en armer wordt en daardoor zal trachten rijk op schuld en credit proberen verder te leven.
  De Nederlander doet dit reeds sinds 1980, reele netto individuele koopkracht min 40 % sinds 1980.

  Op deze wijze is duurzame energie een gigantische belasting geld en subsidie verspilling!

  De nederlandse Burger en de nederlandse Overheid zal door duurzame gesubsidieerde energie slechts enorm verarmen de komende dertig jaar, ik schat minimaal nogmaals 35 à 50 % netto individueel koopkracht verlies en nog veel hogere schulden bij burger en staat, maar meer veel rijkere duurzame bedrijven en hun rijke elites, met hoge winstmarges.

  Een kleine Elite Groep, o.a. domme maar in werkelijkheid zeer slimme "Groenlinkserse Juppen" en slimme flexibele duurzame bedrijven zullen zich gigantisch verrijken en de verschillen tussen arm en rijk zullen nog sterker groeien, met revolutie, meer economische vluchtelingen en honger en energie oorlogen als zekere consequenties!

  Met respectvolle groet,

  Dhr. Ronald Engels, 4561JW HULST, weekend abonnee Financieel Dagblad.

 14. Hetzler 20 april 2017 om 21:20 - Antwoorden

  @Henk Over de rest van uw betoog valt weinig meer te zeggen dat u de kernvraag op een quasi intellectuele manier omzeilt, maar feitelijk geen antwoord geeft. Kennelijk begrijpt u ook niets van de rol van waterdamp, convectie en verdamping.
  Dus nogmaals, waar is het bewijs dat CO2 een catastrofale opwarming met alle rampen van dien teweeg zal brengen. Als u in uw eerstvolgende reactie hier geen adequaat antwoord geeft, bent u niet serieus te nemen. Het verlossende woord is dus aan u. Ik hoop dat u een betere prestatie levert dan M.Mann en dat uw betoog Nature haalt.

  • Henk 20 april 2017 om 22:25 - Antwoorden

   Ach Jeroentje , het bewijs wat ne vraagt is niet te geven , dus weer een stropop, wat eenboefje ben je toch!

   De hoeveelheid opwarming wordt bepaalt doormidden hoeveelheid CO2 die we uitstoten

   En catastrofaal is een begrip wat voor iedereen anders is.

   Grote stropop dus

   Kan je nu echt niets anders??

   Maar goed “sceptici” zijn natuurlijk snel te vreden

   • Scheffer 21 april 2017 om 10:32 - Antwoorden

    Wederom verkleining van persoonsnaam als antwoord, i.p.v valide argumentatie door Henk. Zielig! Heb je echt niets beters Henk……?

    • Henk 21 april 2017 om 10:44 - Antwoorden

     Scheffer,

     jij zou nog een keer uitzoeken wanneer er op climategate.nl een blog is geschreven gebaseerd op vallide informatie. Tot nu toe stilte…..

     Ik weet dat dat een onmogelijke opgave is, maar dat hoef je alleen maar even toetegeven, dan kunnen we dat ook gewoon afsluiten.

     Kom anders eens met een voorbeeld!

    • Scheffer 21 april 2017 om 11:08 - Antwoorden

     Wat een kulvraag en flut-argumentatie, Henk! De bewijslast voor de (C)AGW-theorie ligt nog steeds bij jou en die komt maar niet, want die is er niet!

    • Henk 21 april 2017 om 11:38 - Antwoorden

     Tuurlijk is dat bewijs er wel, maar je wilt het niet lezen.

     Lees het laatste ipcc rapport, lees alle onderliggende wetenschappelijke publicaties en kom dan even terug met een wetenschappelijke onderbouwing waarom er iets niet klopt

     Simpel genoeg

     Maar ik krijg hier altijd en eeuwig meningen die niet onderbouwd worden door enige vorm van wetenschappelijke publicatie

     Maar ik begrijp dat jij die blogs ook niet kan vinden

 15. Eddy Broekaart 20 april 2017 om 22:20 - Antwoorden

  Ik ben het niet eens met Marcel als hij zegt: “Als CO2 blijft stijgen kunnen we een milde opwarming verwachten in de komende eeuw”. Er zijn veel publicaties die aantonen dat er geen correlatie is tussen ppm CO2 en de temperatuur, hier een rekenvoorbeeld uit een zeer interessant review van Mike van Biezen waarvan ik de link al eerder heb geplaatst maar wat mogelijk door weinigen is gezien.
  Link: http://www.dailywire.com/news/2071/most-comprehensive-assault-global-warming-ever-mike-van-biezen#

  7. The CO2 cannot, from a scientific perspective, be the cause of significant global temperature changes:
  The CO2 molecule is a linear molecule and thus only has limited natural vibrational frequencies, which in turn give this molecule only limited capability of absorbing radiation that is radiated from the Earth’s surface. The three main wavelengths that can be absorbed by CO2 are 4.26 micrometers, 7.2 micrometers, and 15.0 micrometers. Of those 3, only the 15-micrometer is significant because it falls right in range of the infrared frequencies emitted by Earth. However, the H2O molecule which is much more prevalent in the Earth’s atmosphere, and which is a bend molecule, thus having many more vibrational modes, absorbs many more frequencies emitted by the Earth, including to some extent the radiation absorbed by CO2. It turns out that between water vapor and CO2, nearly all of the radiation that can be absorbed by CO2 is already being absorbed. Thus increasing the CO2 levels should have very minimal impact on the atmosphere’s ability to retain heat radiated from the Earth. That explains why there appears to be a very weak correlation at best between CO2 levels and global temperatures and why after the CO2 levels have increased by 40% since the beginning of the industrial revolution the global average temperature has increased only 0.8 degrees centigrade, even if we want to contribute all of that increase to atmospheric CO2 increases and none of it to natural causes.

  CO2 zal zonder meer blijven stijgen, hoeveel miljarden we ook worden gedwongen in de bodemloze put van de zelfverrijkers te storten. Maar of de temperatuur ook zal stijgen hangt van andere factoren af.

 16. Wiersma 21 april 2017 om 03:07 - Antwoorden

  ” However, the H2O molecule which is much more prevalent in the Earth’s atmosphere, and which is a bend molecule, thus having many more vibrational modes, absorbs many more frequencies emitted by the Earth, including to some extent the radiation absorbed by CO2.”

  Juist! Er wordt wel beweerd dat de hoek waarin de waterstof moleculen zijn gebonden aan het zuurstof molecuul een vaste hoek is van 108 graden.

  Hier geloof ik dus helemaal niks van. En DAT is nou ook net wat verklaart dat water wel 64 anomaliteiten kent.
  Water “klopt” chemisch/natuurkundig gezien niet. Zo is het grootste volume bij iets van -4 graden celsius, daarom drijft ijs dus ook.

  Maar je kunt wel nagaan: als die hoek tussen H en O2 variabel is, dat dan meer of minder volume wordt ingenomen. Zeg maar als de vleugels van een vogel.
  En hierdoor veranderen dus mede alle/sommige eigenschappen van water.

  Water kan dus afhankelijk van haar staat (ijs, water, damp, gas/mist/wolken) straling doorlaten, blokkeren, of deels doorlaten of deels blokkeren afhankelijk van de frequentie van die straling.

  En dit hoef je niet eens te meten: dit kun je gewoon zien én voelen. Wolken, mist, regen, ijzel, hagel, sneeuw en noem maar op. En wolken kunnen letterlijk alle kleuren hebben van de regenboog.
  Waar CO2 een one-trick pony is, is water een master in disguise.

  En MEDE daarom is klimaat ook hypercomplex, omdat je NOOIT zult weten hoeveel water/damp/gas er precies zal zijn, op welk moment van de dag(instraling) of nacht(uitstraling) en dus kan het beide kanten op.

  Wil je iets van ‘klimaat’ zeggen dan zul je als eerste water/damp/gas PLUS alle anomaliteiten mee moeten nemen en dat is nou juist wat IPCC niet doet want damp is immers geen (broeikas)gas.. Ja, hoe triest en frauduleus wil je het hebben.
  “We rekenen de muis wel mee maar de olifant niet want dat is immers geen knaagdier”.

  Het feit dát IPCC waterdamp niet meerekent in haar modellen is al de smoking gun van frauduleuze wetenschap to the max.

  Nogmaals mensen: bouw deze zomer zelf een klein broeikasje. Van wat planken en doorzichtig plastic desnoods. Meet de temperatuur met ‘gewone’ lucht, dan met extra toegevoegde CO2, desnoods van je adem (bevat ~4000 ppm CO2), en experimenteer ook met toevoeging van water. Al dan niet met een plantenspuit ingespoten. En dan meten en filmen maar.

  Het hoeft niet perfect: als alles maar luchtdicht is en niet kan lekken.
  Het gaat immers om de relatieve verschillen.
  Maar nogmaals: zo’n soort experiment zou eens door échte wetenschappers in en laboratorium moeten worden uitgevoerd.
  Maar ja, dat gebeurt maar steeds niet he?
  Hoe.Zou.Dat.Toch.Kunnen.

  Een beetje politicus zou EISEN dat dit soort proeven eens gedaan zouden worden voordat een factor 5- a 10 keer zoveel geld wordt uitgegeven dan alle deltawerken bij elkaar.

 17. Alex Borstlap 21 april 2017 om 11:01 - Antwoorden

  Kleine correctie, uitadem bevat 40.000 ppm CO2.

  • Wiersma 22 april 2017 om 02:51 - Antwoorden

   @Alex: bedankt, typefoutje, het is idd iets van 4%/40.000 ppm dus. In principe zou zo’n broeikasje dan al gauw zo’n 100 graden Celsius warmer worden volgens het IPCC. Want 100 keer meer CO2 in adem dan in gewone lucht.

 18. Scheffer 21 april 2017 om 12:33 - Antwoorden

  Voor Henk, bewijs van ultieme klimaatfraudes: https://realclimatescience.com/2017/02/100-predictable-fraud-from-government-climate-scientists/
  * In 1990, Tom Karl and the IPCC showed that Earth was much warmer 900 years ago, during the Medieval Warm Period (MWP.)
  * By 1995, climate scientists had made the decision to get rid of the inconvenient MWP
  * By 2001, Michael Mann and the IPCC followed up on their plans, and eliminated the MWP
  * The pre-1979 Arctic sea ice data was extremely inconvenient, so NOAA simply made it disappear.
  * This prior warmth and subsequent cooling in the Arctic was inconvenient, so NOAA and NASA made it disappear
  * NASA has also removed the inconvenient 1940’s warmth and subsequent cooling, just as scientists discussed doing
  * Global warming pause ‘central’ to IPCC climate 2013 report – BBC News; This was inconvenient to NOAA and NASA, so Tom Karl and Gavin Schmidt made it disappear.
  Dag Henk!

  • Henk 21 april 2017 om 15:03 - Antwoorden

   Inderdaad realclimatescience.com een voorbeeld van klimaatfraude, degelijke wetenschappelijk onderbouwde argumenten kom je daar niet tegen!

   Bedankt voor het aandragen van een duidelijk stukje fantasie wat zonder enige scepcis wordt neer gekalkt en dat door vele naive “sceptici” zonder nadenken wordt gecopieerd.

   We beginnen maar weer eens bij het begin

   Welke wetenschappelijke publicatie is de basis van deze figuur (het IPCC is geen wetenschappelijke basis want zou zich moeten baseren op een wetenschappelijke publicatie, aan de hand hiervan kun je ook de proxies en lokatie van de proxies bepalen.

   Wat is de eindaum van dit plaatje? Normaal gesproken betekend BP 1955

   http://scienceblogs.com/stoat/2012/10/08/more-use-and-abuse-of-ipcc-1990-fig-7-1c/

   En welke wetenschapper schreef “We have to get rid of the MWP” en waar is de email? Of is dit gewoon een mooi broodje aap verhaal?

   http://scienceblogs.com/stoat/2012/10/17/1943/

 19. Hetzler 21 april 2017 om 22:26 - Antwoorden

  @Henk Hier is het correcte citaat: https://wattsupwiththat.com/2013/12/08/the-truth-about-we-have-to-get-rid-of-the-medieval-warm-period/
  Inhoudelijk blijft deze dezelfde.

  En verder, welke is de wetenschappelijke basis van de weerlegging van de AGW-hypothese, zijnde de nulhypothese? Tot op heden heb ik die nergens gezien. U bluft veel en uit uw denigrerende taalgebruik spreekt uw onmacht. U doet mij sterk denken aan Bill Nye.

  • Henk 22 april 2017 om 08:54 - Antwoorden

   Inhoudelijk is het natuurlijk precies wat anders, maar daarvoor moet je kritisch lezen

   Want wat er staat

   I get the sense that I’m not the only one who would like to deal a mortal blow to the misuse of supposed warm period terms and myths in the literature. The sceptics and uninformed love to cite these periods as natural analogs for current warming too

   En dat Gaat inderdaad over het feit dat de “sceptici” misinformatie blijven verspreiden en weigeren hun opinie artikelen te baseren op wetenschappelijke basis

Geef een reactie